TO JE PEKLO!!!
Neděle, 02 prosinec 2018
Výsledek obrázku pro ROBERT BOYLE(Pán Temnot, nejvyšší strůjce a šiřitel všeho proklatého, hanebného a zlovolného, osobně odsoudil následující článek. Anonymní autor tohoto článku na Necyklopedii a všichni, kdo jej následně upravovali a doplňovali a šířili, jsou prokleti a odsouzeni k věčným mukám v ohni pekelném.) Robert Boyle byl irský přírodovědec, chemik, fyzik a vynálezce, jenž psal i na téma teologie. Nejvíc je znám pro formulaci tzv. Boyleova zákona, který definuje, že součin tlaku a objemu plynu je stálý.

 

 

 

 

 

 

 

Související obrázek
 

Existuje historka, jak Boyle na téma svého zákona dal studentům vypracovat jisté pojednání a nejlepší byl jeden ze studentů, který práci pojal velmi nekonvenčně. Dnes už je to fousatá vtipná historka, kterou možná znáte, ale mne znovu pobavila, když jsem dnes na ní narazila na Necyklopedii.

A tak - jak jsem četla, tak bez úprav (onu studentovu práci) prodávám.


 

Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)?

 

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě. Většina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla. Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve, můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla. Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste.

 

Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona, pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší.

To nám dává dvě možnosti:

 

1. Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.

2. Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne.

 

Která z těchto možností je správná?

Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza už v prvním ročníku, čili "Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím", a se zřetelem k tomu, že se včera se mnou vyspala, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je mimochodem jednoznačný důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci opakovaně křičela: "Ach, můj Bože!!!"

 

Výsledek obrázku pro milování

 

 

historku předmikulášskou,

a tak trochu pekelnou

pro vás "vyhrabala"

deeres

 

Komentáře
... : mamča
Četla jsem už kdysi, ale je to DOKONALÝ !
Doufám, že pan profesor ocenil práci za 1* smilies/grin.gif
prosinec 03, 2018 09:43

Powered by Azrul's Jom Comment
busy