SVATOVÁCLAVSKÉ ZAJÍMAVOSTI A KLEVETY
Pondělí, 17 září 2018
Související obrázekZnáte tenhle vtip? Češi mají tři slavné Jany – Jana Husa, Jana Žižku a sv. Václava. No nic… Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníže z rodu Přemyslovců. Knížetem se stal v roce 921, do roku 925 za něj vládla matka Drahomíra, spolu s Václavovou babičkou, sv. Ludmilou, kterou Drahomíra nakonec nechala zavraždit. Byl to Karel IV., otec vlasti, který vyzdvihl osobnost sv. Václava jako patrona české země - pro jeho asketickou zbožnost, vzdělanost a pracovitost.

 

 

 

Co je ale na legendě o svatém Václavovi pravda, to se už dnes nedovíme. To, co jsme se ve škole jako historii učili, tak to se opírá o vyprávěnky saského kronikáře Widukinda, dále o První staroslověnskou legendu o svatém Václavu, z konce 10. století, Kristiánovu legendu (ta prý je ale podvrh, a vznikla až ve 13. století), a Druhou staroslověnskou legendu z přelomu 10. a 11. století. Legendy byly reakcemi na Václavovu mučednickou smrt a zjevně měly ambice stát se víc náboženským textem než kronikářským zápisem.

Sami historikové však upozorňují na fakt, že skutečnost mohla být úplně jiná. Nad životem svatého Václava se vznášejí otazníky, které nejspíš už nikdy nebudeme umět správně zodpovědět.

 

Související obrázek

 

 

 

·         Nevíme, jestli Václav a Boleslav byli vlastní bratři, nebo  strýc a synovec

 

Protože nedokážeme určit přesné datum Václavova narození, nakonec ani jeho smrti, mohl být Boleslavovým strýcem, tedy nejmladším synem kněžny Ludmily, možná pohrobkem Bořivojovým.

Vratislav I. se stal při Václavově křtu v rotundě Zvěstování P. Marii jeho kmotrem a uznal jej za svého křestného syna a knížecího nástupce. Touto adopcí se stal Václav Vratislavovým synem a bratrem Boleslava (Bylo to jinak - Cinert 2008). Takto stanovený právní nárok na knížecí nástupnictví byl u knížete prvořadý, a tak v písemných pramenechnebylo dále řešeno, že se nejedná o rodné bratry.

 

 

Související obrázek To by vysvětlovalo, proč se Václavově výchově věnovala po smrti Vratislava I. jeho babička (ve skutečnosti matka) Ludmila, vzorná křesťanka.  Ve vyhnanství na svém sídle Budči mu poskytla na tehdejší dobu neobvykle důkladné vzdělání, o jakém se většině panovníků mohlo jen zdát.

Václav prý uměl číst a psát latinsky, řecky, taktéž ve slovanském jazyce, znal základní díla antických filosofů, v podstatě měl vzdělání na úrovni vyššího kléru, což bylo mezi světskými osobami naprosto výjimečné. Takzvaná První staroslověnská legenda o sv. Václavu, to ale říká jednoznačně: "A Bůh dal knížeti Václavovi milost velikou. A tak počal rozuměti latinským knihám jako dobrý biskup nebo kněz. A kdykoliv je vzal, i řecké nebo slovanské, četl zřetelně bez chyby.

 

 

Ludmila a Drahomíra, tchyně a snacha, pak logicky spolu soupeřily o moc pro své vlastní syny.

 

 

 

 

·         Nevíme s určitostí, jestli Václav a Boleslav nakonec nebyli jedna osoba, jak by na to ukazoval shodný význam jmen..

 

Kolem předpokládané historie je mnoho nejasností - vztah Ludmily-křesťanky a Drohomíry-pohanky, Václavovo kněžské vzdělání, Boleslavovo obrácení ke křesťanské víře a řada dalších věcí vypadá nelogicky a dost nepravděpodobně. A podezření vzbuzují i protikladné povahy bratrů, Václava a Boleslava. Naznačují to nejen jejich povahy, ale i jejich jména. Jméno Václav vzniklo ze staroslovanských slov znamenajících "více slávy" - ovšem jméno Boleslav znamená prakticky totéž. Některé badatele to přivádí až k extrémnímu závěru, že ani jeden ve skutečnosti neexistoval.

 

Svatováclavská legenda nepochybně pravdivé jádro má, a jistě i odráží čas zápasů o orientaci českého knížectví. Ale kde konkrétně končí historie a kde začíná práce církevních i světských ideologů, to se už dnes nedovíme.

 

 

 

My  máme církevní křesťanský Svatováclavský chorál. Angličané zase mají oblíbenou koledu z viktoriánského období,  zpívanou na sv. Štěpána. Good King Wenceslas – Dobrý král Václav.

 

 

·         Nevíme, jestli Václav měl potomky

 

Byl urostlé postavy a těla tak cudného, že si vroucně přál prožít život neženat," tvrdí spis známý jako Crescente fide Christiana ze 70. let 10. Století (jenž vznikl pravděpodobně až ve 13. století)

Ve Druhé staroslověnské legendě o svatém Václavu je psáno, jak  se Václav vrací k panošovi, který mu pomáhá při polních pracích: 

"Ten byl ze všech jeho společníků nejspolehlivější při tajných skutcích a světec sám jej velmi miloval. Ten pak, když pozbyv svého milovaného pána, zarmoucen den co den naříkal s pláčem a zvěstoval všem mnohé jeho skutky, jichž byl sám přítomen“. 

Pasáže těchto textů se dají vyložit dokonce i tak, že Václav byl gay.

 

 

Výsledek obrázku pro „Strážce boleslavského mysteria“

 

V historii se objevuje jméno Slavník, který by mohl být  synem sv. Václava a tím by byl příslušníkem hlavní větve Přemyslovců. To ovšem zcela mění základní smysl dějů 10. století.  Ve skutečnosti by to bylo  soupeření mezi dvěma rodovými větvemi, z nichž ta vedlejší nakonec zvítězila. ( Bylo to jinak - Cinert 2008)

 

Podle  legendy se tu objevuje další Václavův potomek, Zbraslav.

...byv přinucen jednou od svého bratra a svých vládyků, pro zrození synů obcoval s ženou a zplodil s ní syna jménem Zbraslava... „ 

V legendě ale najdeme i zmínku, že po Václavově smrti byly zavražděny i blíže neurčené děti. Lze předpokládat, že to byli všichni jeho potomci. Na knížecí stolec tak mohl nerušeně usednout jeho (možná) bratr Boleslav.

 

Korunu tomu všemu nasadil historik a spisovatel Václav Vondruška ve své středověké detektivce „Strážce boleslavského mysteria“ z doby krále Přemysla Otakara II. Podle autora kněží ukrývali po tři století potomky Zbraslava, nebo spíše potomkyně, které se vždy jmenovaly Ludmily a které byly skutečné dědičky českého trůnu.

 

 

 

 

·         Perlička nakonec A


Výsledek obrázku pro přilbice sv. václavaPřílbice je jedním z typických atributů svatého Václava. Vypadá přesně jako helma, kterou má jezdecká socha od Myslbeka na Václavském náměstí, včetně charakteristického chrániče nosu - právě ten ale představuje tak trochu záhadu a vyvolává pochybnosti o skutečném původu zbroje.

Má podobu kříže s jakousi rozpaženou postavou, takže se logicky nabízí domněnka, že jde o ukřižovaného Ježíše. Pravděpodobně tedy nějak souvisí s pověstmi, podle kterých se na Václavově čele objevoval zářící kříž.


Ale má to háček: chránič směřuje dolů v takovém úhlu, že by majiteli helmy při jakémkoliv pohybu přerazil nos. Navíc moderní historikové umění zjistili, že postava na něm není Ježíš, ale s největší pravděpodobností starogermánský bůh Odin. Není přibitý na kříži, ale přivázaný na posvátném stromu Yggdrasil.


Přítomnost prominentního pohanského božstva na hlavě křesťanského světce je tak trochu trapas - ještě umocněný tím, že světec je Slovan a Odin patří germánskému světu. Chránič nejspíš pocházel z výzbroje nějakého Vikinga a na přilbu jej někdo přidělal dodatečně. Kdy a proč, to je možné se jen dohadovat - nejspíš se někomu zdála prostá slovanská zbroj moc obyčejná a figurka vyhlížející jako Kristus se stala vítaným vylepšením. (
Autor Jan. A. Novák)

 

Den, kdy mají Václavové svůj svátek, se už blíží, jmeniny slaví 28.9. Tak si Václavové, Vaškové, Vašíčci, Vášové, Vendové, Vendelíni, Vénové, Venclové a nakonec i ti po anglicku srandovně znějící Vaklafové - svůj svátek řácky užijte.

Letos tenhle slavný den připadne na pátek, a tak si i my ostatní užijeme Svatováclavské slavnosti a tři dny volna.

 

 

Související obrázek

 

 

A nakonec – jak jsme se to učili ve škole:

Česká republika v tento den, 28. 9.,  tedy v den, kdy byl sv. Václav svým bratrem Boleslavem zavražděn, drží státní svátek, nazvaný Den české státnosti.

 

 

 

Informace jsem posbírala po internetu.

Pokud chcete vědět víc, najděte si třeba web „Bylo to jinak“ spisovatele Jana Cinerta,

nebo „Novákoviny publicisty“ Jana A. Nováka,

či Historický blog LaVoisin

deeres

 

 

 

Komentáře
... : M.arta
krásné, poučné a velmi zajímavé.
Jak to asi tenkrát opravdu bylo?

září 18, 2018 09:05
... : mia I
hezký článek i video. Vnouček je Vašík, už čtvrtý v pořadí.
září 18, 2018 15:31

Powered by Azrul's Jom Comment
busy