PRAŽSKÉ DÁVNÉ ZAJÍMAVOSTI - 5.
Úterý, 03 duben 2018
Výsledek obrázku pro kryt pod hotelem JaltaJestlipak víte, že pod celou plochou luxusního hotelu Jalta na pražském Václavském náměstí se rozkládá protiatomový čtyřpodlažní kryt... Tři patra pro pohlaváry, ve čtvrtém nemocnice. Nechybějí ani nádrž na pitnou vodu a mohutné agregáty pro zásobování energií. Ochranu proti biologickým a radioaktivním látkám mělo zajišťovat na svou dobu neobyčejně výkonné filtrační a ventilační zařízení.

 

 

 

 

 

 

Případné radioaktivní záření by udržely „za dveřmi“ silné betonové stěny. Nemocniční část má zvláštní tajný vchod a byla určena pouze pro generální štáb. Na operačním sále by současně mohlo pracovat až 30 lékařů a sester, lůžková část má kapacitu zhruba 250 pacientů. Nepočítáme-li systém pražského metra, který by měl pojmout v případě potřeby až 300 000 lidí, je v současné době v naší metropoli evidováno zhruba 830 úkrytů s kapacitou 160 000 lidí. Polovina patří městu, zbytek firmám. Dělí se do pěti tříd tlakové odolnosti a doba jejich použitelnosti bez výměny filtrů a doplnění zásob je 72 hodin.

 

 

Související obrázek

 

 

Ale zpět do Jalty: druhý suterén je odlišný - připomínal svým vybavením luxus horních hotelových pater. Tyto prostory však zatím nejsou přístupné veřejnosti, protože jsou v nich prováděny technické úpravy. Až do roku 1997, kdy byl vyřazen ze sítě protiatomových krytů, spadal kryt pod správu civilní obrany. O rok později byl předán hotelu Jalta jako jeho nedílná součást. Nyní slouží kryt jako unikátní připomínka dob minulých a rarita. 

 

 

Výsledek obrázku pro kryt pod hotelem Jalta

 

 

Spolek Československé ozbrojené složky uzavřel s hotelem Jalta dohodu o spolupráci, na základě které v prostorách krytu zřídil Muzeum studené války. Expozice je zaměřena na pohraniční a celní stráž, veřejnou bezpečnost, odposlechy a radiokomunikační profesionální armádní vybavení. 

 

Při vstupu do expozice uvítá komunistický prezident ČSR a předseda ÚV KSČ soudruh Antonín Zápotocký, který se jako vyučený kameník ideově podílel na tváři hotelu Jalta. V místnosti vpravo se nachází malá telefonní ústředna a dobové fotografie hotelu Jalta.

 

 

 

 

Dále je zde ošetřovna na drobná poranění. V Muzeu studené války je mnoho zajímavých informací o Železné oponě, vybavení a životě pohraniční stráže. V místnosti, která je přebudována na služebnu Veřejné bezpečnosti, probíhalo sledování a výslech hotelových hostů.

 

Obdivovat zde lze dálnopis T100 a ukázku uniforem SNB. V odposlechové místnosti byly vojenské ústředny upraveny pro potřebu odposlechu telefonních hovorů v hotelu Jalta s případným záznamem na magnetofon. 

 

 

 

Hotel Jalta, který je národní kulturní památkou registrovanou na seznamu UNESCO, byl postaven podle projektu významného českého architekta Antonína Tenzera v proluce po zbořeném domě, který na Václavském náměstí zničil v roce 1945 sovětský tank. Díky modernímu pojetí patří k nejlépe architektonicky řešeným pražským hotelům. Jde o unikátní stavbu ve stylu socialistického realismu, nazývaného rovněž Stalinovo baroko. Budova je poznamenána i funkcionalismem, a to zejména ve vzhledu vstupních dveří a unikátním spirálním schodištěm v hale.

 

 

 

Výsledek obrázku pro kryt pod hotelem Jalta

 

 

Hotel nikdy neztratil postavení uznávaného a významného centra společenských a kulturních akcí. Není divu, že byl od počátku své existence centrem pozornosti státní bezpečnosti. Za minulého režimu se říkávalo, že tam odposlouchávají snad i sochy v průčelí.

 

d@niela

zdroj: wikipedie, internet

 

 

 

Komentáře
... : *deeres*
Kdyby hrozby jaderným útokem se staly skutečností, tak je lepší umřít hned. Po těch 72 hodinách, jako co?
V sobotu jsem byla v Prokopském údolí. Šli jsme kolem lomu, kde dříve zaměstnávali vězně při těžbě vápence. Lom je nově oplocen, aby ani myš neproklouzla. Není divu. Oblast Prokopského lomu a sousedících skalnatých kopců je uzavřena jako vojenský prostor a střežena. Zastupitelka městské části Praha 5 pro ČT uvedla, že ani v uvolněné době počátku 90. let a v době odsunu sovětských vojsk se představitelům Prahy 5, v čele se starostou nepodařilo se do objektu dostat.
Kdysi v těch místech byla rozsáhlá jeskyně s vlastním pramenem podzemní vody a nahoře na skále kostelík sv.Prokopa. To všechno vzal čas, včetně Dalejského mlýna, vlastně ani ne tak čas, bylo to odstraněno v zájmu MO. Kostelík prý byl zbourán, aby se lom podle něj nedal zaměřit.
Podzemní vojenský objekt vzniklý z bývalého lomu a nedostavěné nacistické podzemní továrny, bývá označován krycím označením K-116 nebo číslem vojenského útvaru VÚ 2508. Přesný rozsah a účel objektu je oficiálně dosud utajován.
duben 04, 2018 09:12
... : doktor
Děvčata děkuji za zajímavost,které nepražan vůbec neznám.Díky.
duben 06, 2018 12:18

Powered by Azrul's Jom Comment
busy