PRAŽSKÉ DÁVNÉ ZAJÍMAVOSTI - 4.
Středa, 28 březen 2018
Výsledek obrázku pro La clemenza di Tito„Už tvůj hněv mě rozpaluje a Řím je v plamenech“ - takto zní název libreta, jehož autorem je Caterino Mazzolà. A právě toto téma si vybral Wolfgang Amadeus Mozart pro operu La clemenza di Tito (česky: Velkorysost Titova). Tato opera opera o dvou dějstvích měla v Praze svou premiéru v roce 1791. Vznikla za pouhých osmnáct dní se záměrem oslavné opery ke ke korunovaci Leopolda II. českým králem, na objednávku českých stavů.


 

 

 

 

 

 

Italská opera 18. století se v závěru své historie dočkala svého nejkrásnějšího vyvrcholení v české metropoli. Na samém sklonku její existence se v Praze u zdejšího publika prosadil jako zvlášť oblíbený autor skladatel, kterého i dnes uznává celý svět jako největšího hudebního dramatika onoho století - Wolfgang Amadeus Mozart. Provždy už zůstane skvělou kulturní vizitkou Prahy, že k jeho vrcholným tvůrčím výkonům přispělo svým porozuměním, sympatiemi a obdivem - ústícím i do dvou objednávek nových oper - také zdejší operní publikum.

 

Pokud se jedná o La clemenza di Tito, tak v  řadě premiér šlo o skladatelovu předposlední operu (poslední byla Kouzelná flétna), poprvé provedenou v tehdejším Nosticově, dnešním Stavovském divadle dne 6. září 1791. Takže nejen Don Giovanni, jedna z nejznámějších Mozartových oper, zvaná “opera oper”, měla svou  premiéru v Praze (přesněji v roce 1787), ale i tato výše zmíněná. Nedosáhla však takového nadšení, jako Giovanni.

 

 

Výsledek obrázku pro La clemenza di Tito

 

 

O čem že je?

Vitellia, dcera bývalého císaře, se snaží získat lásku nového císaře Tita a usednout na trůn po jeho boku, ten ji však odmítá. Vitellia si jako nástroj pomsty vybere Sexta, kterého přemluví, aby zapálil Řím a v nastalém zmatku císaře zabil. Sextus váhá, neboť zjišťuje, že Titus si mezitím zvolil jako choť jeho sestru Servilii.

 

Císař se dozvídá o lásce Servilie k Anniovi, takže na sňatku netrvá a (trochu překvapivě) se rozhodne pojmout za manželku Vitellii, čímž důvod k vraždě odpadá. Mezitím ale již Řím hoří a Sextus zabíjí svého přítele Lentulla, který nosí plášť podobný Titovu. Císař Sexta odsuzuje za žhářství a vraždu k smrti, ale po přiznání Vitellie, že za vším stála ona, všem viníkům jejich činy odpouští.

 

 

Související obrázek

 

 

A konečně - Praha byla prvním evropským městem, ve kterém byla publikována kniha o Mozartovi. Obsahovala celý Mozartův životopis, a napsal ji František Xaver Němeček, který ji publikoval v roce 1798, tedy pouhých sedm let po smrti slavného skladatele.

 

 

zajímavé, co?
d@niela
Komentáře

Powered by Azrul's Jom Comment
busy