DANĚ A SMRT
Čtvrtek, 01 leden 2015
Paper WorkTéměř kdykoliv, když dostanete peníze nebo jiný majetek, musíte se o něj podělit se státem. Důvodem je potřeba finančních prostředků pro chod státu, veřejné správy, ale i tvorbu infrastruktury či přerozdělování bohatství, například pro výplaty nejrůznějších sociálních dávek a penzí. Platit daně je povinné, v některých případech se však můžete přihlásit o nejrůznější úlevy.

 

 

 

 

 

 

      Pokud chcete zaplatit jen tolik, kolik musíte, a nechcete státu dávat navíc ještě „spropitné“, využijte všech práv na slevu, které vám zákon nabízí. Okřídlené rčení Benjamina Franklina, podle kterého je na tomto světě jisté jen placení daní a smrt, je jistě v mnoha ohledech pravdivé. Také popularita obou těchto „jistot“ je v našich končinách podobná. Zatímco snad každý je rád, když od státu dostane příspěvek, podporu, dotaci, grant nebo příplatek, málokdo se rád dobrovolně vzdá peněz, které svou prací vydělal.

 

      Zatímco život si můžete prodloužit péčí o své zdraví, státu zase můžete odevzdat o něco méně peněz, prokážete-li nárok na veškeré bonusy a slevy, které vám nabízí. Jako obvykle přitom platí, že pokud chcete něco získat, musíte si o to říct. V tomto případě účetnímu vašeho zaměstnavatele, který z vašeho platu daně odvádí, nebo přímo finančnímu úřadu, pokud podnikáte a podáváte daňové přiznání samostatně.

 

 

 

Od daňového základu si můžete odečíst tyto položky:

 

 • příspěvky na penzijní pojištění (spoření) a na životní pojištění (pokud je sjednáno min. do 60 let a na 60 měsíců) do 12 000 Kč;
 • příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) v maximální výši 12 000 Kč (a to při zaplacení 24 000 Kč/rok);
 • dary na veřejně prospěšné účely (do 10 % základu daně a při minimálním vkladu 2 % ze základu daně, min. 1000 Kč);
 • členské příspěvky odborovým organizacím do 1,5 % z příjmů ze závislé činnosti;
 • platby za zkoušky z „dalšího vzdělávání“ do výše 10 000 Kč (13 000 nebo 15 000 Kč u zdravotně postižených);
 •  úroky za úvěry na bydlení v maximální souhrnné výši 150 000 Kč (dříve 300 000 Kč).

 

 

 

Od vypočtené daně si můžete odečíst:

 

 • slevu na poplatníka 24 840 Kč, na kterou má nárok každý;
 • slevu na manželku či manžela ve společné domácnosti 24 840 Kč, pokud roční příjem této osoby nepřesahuje 68 000 Kč;
 • slevu na dítě 13 404 Kč, počítá se za každé dítě;
 • slevu pro invalidní důchodce 2520 Kč (invalidita 1. a 2. stupně), respektive 5040 Kč (3. stupeň invalidity);
 • slevu pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč;
 • slevu pro studenty do 26, respektive 28 let při prezenčním doktorském studiu (24 840 Kč).

 

 

 

Z drobných příjmů a z příjmů z prací, které nemají charakter soustavné činnosti za účelem zisku,

daň odvádět nemusíte. Jedná se o tyto případy:

 

 • náhrady škody, plnění z pojistek, ceny ze soutěží, sociální podpora, výživné, dotace;
 • odměny za darování krve, stipendia, odměny vojákům;
 • prodej nemovitosti, kde jste bydleli více než dva roky;
 • prodej jiných nemovitostí po více než pěti letech od jejich nákupu (týká se i prodeje podílu v družstvu);
 • prodej movitých věcí po více než ročním vlastnictví;
 • příjmy z investic do cenných papírů, pokud z jejich prodeje nezískáte více než 100 000 Kč; v případě vyšší částky daň platíte jen tehdy, máte-li papíry v držení déle než tři roky;
 • výdělek z příležitostných prací do 30 000 Kč (chovatelství apod.);
 • příjmy z dohody o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc (ty by za vás měl zdanit ten, kdo je vyplácí);
 • autorské honoráře do 10 000 Kč za měsíc (daní se obdobně);
 • příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy;
 •  dědictví, dary od přímých příbuzných, manželů, sourozenců, synovců, neteří, strýců a tet, manželů dětí, dětí manželů, rodičů manželů, manželů rodičů a osob, které s dárcem žijí nejméně jeden rok ve společné domácnosti.

 

 

 

 

 

 

Kdy naopak zaplatit musíte?

 

      Povinnost platit daně platí pro téměř každý příjem. Příjmem se přitom myslí nejen příjem z výdělečné činnosti, ale v podstatě jakékoliv peníze nebo hmotné plnění, které obdržíte. Tedy například i dary nad 15 000 Kč, které se nyní zdaňují stejnou sazbou jako příjmy z výdělečné činnosti, tedy 15 procenty. Jelikož dary od příbuzných zůstávají nadále od daní osvobozeny, měly by tak především být výrazně ztíženy daňové úniky.

 

      Zahrnutí majetku a peněz přijatých v dědictví nebo darů pod zákon o daních z příjmů ale nejsou jedinými novinkami. Další změny jsou však pro občany s běžnými příjmy spíše úlevou. Například si můžete drobnými příležitostnými pracemi vydělat až 30 tisíc korun, které nebudete muset zdaňovat. Mezi takové příjmy patří jednorázové činnosti a služby, které člověk neprovozuje soustavně za účelem výdělku, tedy nesplňují parametry živnosti (podnikání), neexistuje k nim dohoda o provedení práce (pracovní činnosti) a podobně. Může jít například o příležitostný prodej výrobků vlastní výroby nebo produktů chovatelských.

 

      Jednodušší bude i zdanění menších výdělků – autorských honorářů nebo příjmů z dohody o provedení práce, které může váš „zaměstnavatel“ až do výše deseti tisíc korun za měsíc zdanit paušální srážkovou daní.

 

Stejně jako vloni, i letos je nutno daňové přiznání podat do konce března. Tento termín pro vás platí, pokud jste měli příjmy ze samostatné činnosti, které budete muset zdanit. Jestli ale za vás bude daně odvádět zaměstnavatel, bude chtít veškeré podklady s dostatečným předstihem. Pokud tedy státu nechcete platit vedle daní také „spropitné“, neváhejte a konzultujte s účetním, jaké dokumenty vám zajistí kýžené slevy.

 

 

 

 

Jakou daň zaplatíte z nemovitosti?

 

      Pokud vlastníte pozemek nebo některou z běžných nemovitostí určených k bydlení, rekreaci a podobně, budete muset zaplatit daň z nemovitosti. Daňové přiznání ale naštěstí nemusíte podávat každý rok znovu. Stačí ho podat jen za rok, ve kterém jste se stali majiteli nové nemovitosti nebo provedli zásadní úpravy, které mají na výši daní vliv, a to do 31. ledna. Následující roky vám finanční úřad automaticky pošle složenky s vyměřenou výší daně.

 

      Za obytný dům zaplatíte 2 koruny za každý čtvereční metr zastavěné plochy, za chatu 6 korun, za samostatnou garáž pak 8 korun. Základní sazba daně pro stavební pozemek je 2 Kč/m2, což ale platí jen v obcích do 1000 obyvatel. Ve větších obcích musíte tuto sazbu ještě vynásobit dle stanovených koeficientů. Výpočet daně tedy není úplně jednoduchý, ale finanční úřad ji vypočítá za vás – stačí podat daňové přiznání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Powered by Azrul's Jom Comment
busy