KDE SE SOUDIT A VÝŠE VÝŽIVNÉHO
Pondělí, 28 duben 2014
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká je možnost, aby soud ohledně výživného proběhl v místě trvalého pobytu zletilého syna a ne otce, který bydlí ve 150 km vzdálenosti. Důvodem je i neochota právníků jet takovou vzdálenost a tím související finanční odměna právního zástupce, kterou si nemohu dovolit.

 

 

 

 

 

 

 

      Zajímá mě i případná výše alimentů na syna 21 let, studuje VŠ. Má mzda je 17 tisíc hrubého, žiju se synem sama. Otec má 24,5 tis. hrubého, má manželku a syna 5letého. Splácí i dluhy, které ale s alimenty nesouvisí.

 

     Současného výživné od něj dostává syn 3700,- Kč,  o syna ale nejeví zájem, na nic jiného mu nepřispívá.

 

VALENTINA
 
 
 

 

 

Milá Valentino,

 

 

      po dosažení zletilosti je soudní řízení zahájeno pouze na návrh oprávněného - zletilého dítěte. Změní-li se poměry, může být na návrh jedné či druhé strany výživné zvýšeno, či naopak sníženo. šení, finanční a materiální situace povinného - například z důvodu dlouhodobé nemoci, péče o další děti, vzrůstu příjmů apod.

 

      Pokud existuje odůvodněná potřeba dítěte, osoba, které soud svěřil dítě do výchovy (popř. sám zletilý potomek), podá návrh opatrovnickému soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště. Příslušný soud zahájí řízení o zvýšení výživného a v rámci řízení přezkoumává, zda se skutečně jedná o takovou změnu poměrů, na jejímž základě dojde ke změně výše výživného.

 

      Je nutné mít na zřeteli, že musí jít o změnu poměrů dlouhodobějšího rázu, nikoliv jen o přechodnou změnu.

 

d@niela

 

 

Komentáře
... : Karlos...
3700,- Kč z jeho platu rozhodně není málo. Nevim, co byste se synkem ještě chtěli.
duben 28, 2014 05:35
Navíc, : Sinix
při řízení o úpravě výživného nepotřebuje(-te) advokáta. Prostě obě strany (žalobce i žalovaný) soudu sdělí a doloží své finanční poměry (příjem, náklady, na ostatní se soud případně zeptá při slyšení) a soud z toho sám vyvodí závěr (rozsudek). Jedná se o nenáročné pře, takže advokát opravdu není nutný.

Spíš než advokátovi dej ty peníze synovi.
duben 28, 2014 07:16
... : Giota
Zkusím jednoduchou matematiku. Otec dítěte má 24500 hrubého, což je dejme tomu 22000 čistého, matka 17000hrubého, tedy cca 15000 čistého. Nová manželka má dejme tomu 10000 čistého (ale může být i bez práce a příjmu).22000 10000-3700(alimenty)= 28300 to děleno 3 = 9 300 na osobu má nová rodina otce dítěte. Vy mate 17000 3700=20700 to děleno dvěma=10350. Jasně, že to není úplně košer výsledek, nejprve by člověk musel odečíst nájemné a energie a pak teprve výsledek dělit počtem příslušníků rodiny, na druhé straně váš syn si může peníze přivydělat, jeho 5 letý sourozenec těžko.
duben 28, 2014 07:31
Giota : katka *
vidíš, takhle mě to nikdy nenapadlo počítat... Spousta lidí, by si to měla uvědomit, kolik dostává a kolik by chtěli... No, každý bychom chtěli víc, že jo...
já taky, ale raději držím "hubu" abych nedostala ještě míň smilies/wink.gif
duben 28, 2014 08:53
Gioto, v Česku je čistá mzda mnohem nižší, : toulavej
protože tu máme mnohem vyšší daně, pro 24500 je 18940 Kč, pro 17000 je 13780 Kč.
http://www.vypocet.cz/cista-mzda

duben 28, 2014 09:31
Toulavej, : Sinix
mně to vyšlo víc, zjevně jsi nezapočítal dítě, které s ní žije ve společné domácnosti.

Samotná daň je potom 233 Kč. Největší odvody jsou za zdravotní a sociální a důchodové pojištění (1870 Kč).
duben 28, 2014 10:11
Syn na VŠ : Pernella_
v 21 letech si může, bude-li chtít, přivydělat velmi slušně. Alespoň ve většině případů. A podle mého názoru by i měl. Je to mnohem lepší cesta, než páčit peníze u soudu z otce, který na tom zřejmě taky není bůhvíjak. A pro kluka výchovnější. smilies/wink.gif
duben 28, 2014 10:57
... : Giota
Já sem čistou mzdu jen odhadla, právě s ohledem, že matka i otec mají oba vyživované dítě(otec uplatňuje 5 letého syna, matka 21letého), takže mnoho daně z příjmu neplatí, pouze podíl soc. a zdr. pojištění. Ale protože nic netuším o výši příjmu nové manželky otce, je to jen taková cvičná násobilka. Ale troche asi napoví, jak by soud příjmy účastníků posoudil, ne?
duben 28, 2014 15:48
Gioto, : Vodoměrka
24 500 Kč hrubého rozhodně není 22 čistého, ani po slevě na dítě... smilies/wink.gif
duben 29, 2014 15:44
podle tabulek dr. Kovářové, : Lefulka
bývalé ministryně spravedlnosti, by výživné mělo být maximálně 25 procent z čistého příjmu povinného na všechny děti - pokud bychom výživné na mladší dítě odhadli dle staršího přiměřeně méně, třeba 2500 Kč - a to už je docela velký rozdíl, tak dohromady by otec měl vyživovací povinnost ve výši 6.200 Kč - lze bez problémů spočítat, zda je to čtvrtina jeho čistého příjmu a zda je schopen platit víc. Jinak místní příslušnost soudu k vyřízení věci je dána příslušnými procesními předpisy a nemůže být měněna jen výhodností pro některého účastníka řízení.
duben 29, 2014 17:05
V normálních, : Sidon
"civilizovaných" zemích bývá výše alimentů 10% z hrubého platu plátce. Takže souhlas s Karlosem a některými dalšími. Ale u soudu to může pak dopadnout trošku jinak.
duben 29, 2014 19:25
... : Giota
Já jsem se s tím čistým výdělkem moc nepočítala, už proto, že nevím, zda "hrubá mzda" je jen základní mzda, nebo tzv. superhrubá mzda. Protože pak by ty výpočty byly jiné. Ale ať tak nebo tak, oba - matka i otec mají ze mzdy nějaké srážky. Šlo mi jen o to zdokumentovat, že možná v nové rodině vydělává také manželka, ale část peněz se z této rodiny ve formě alimentů přesouvá k staršímu synovi a tak je patrně životní úroveň obou rodin zhruba nyní podobná. Ano, starší potomek potřebuje vice než malý - ale starší si může přivydělat, minimálně v létě během prázdnin.
květen 01, 2014 10:55
a poslední komentář : Giota
Obě rodiny určitě studium syna finančně zatěžuje, o tom žádná. Ale nebude to pořád, syn dostuduje a začne se živit sám, otci odpadnou alimenty, v druhé rodině matce syn přispěje ze swvé výplaty na jídlo a nájem a bude hej!
Ani úplné rodiny si nemohou nějak "vyskakovat", když mají doma studenta nebo dokonce víc dětí na školách.Platilo to za totáče, kdy jsem studovala já a moji 2 bratři, platí to I nyní, kdy nám také nějakou dobu studovali všechny 3 děti najednou (on i středoškolák na intru je náročný finanční závazek).
květen 01, 2014 11:03

Powered by Azrul's Jom Comment
busy