BYLO NEBYLO - 3
Pondělí, 07 leden 2013

Švédský stůl vybraných událostí, jak šly dějinami. Dobrý den pro smrt několika italských velikánů. Ale všichni se dožili vysokého věku, takže to zas tak smutný není :-)). Menu pro 8. leden: cesta na východ, otec renesance, a přece se točí, prokletá báseň, love me tender, nevyhlášená válka, návrat Alberta Einsteina, Velká bratrská pomoc, Spejbl a Hurvínek, statistika nuda je..

 

 

 

 

1324 – zemřel Marco Polo, benátský kupec, který došel do Číny a zase zpátky a v Janovském vězení si krátil dlouhou chvíli sepisováním svých memoárů, z nichž pak po mnoho desetiletí i století čerpali druzí poučení a inspiraci. Třeba Kryštof Kolumbus, akorát, že do tý Asie vyrazil pak opačným směrem.

1337 – zemřel Giotto di Bondone, italský malíř a architekt. Narodil se na sklonku gotiky jako syn chudého zemědělce. Žil dlouho a plodně, takže po sobě zanechal v Itálii nejednu stopu - v Římě, Padově, Neapoli, Florencii... Poměrně revolučně maloval obrazy jako „příběhy“ s náznakem perspektivy. Jako první malíř vůbec zobrazuje postavy zezadu a z profilu. Táhlo mu na semdesátku, když byl povolán do Florencie, aby „práce, které se provádějí ve městě Florencii, byly provedeny co nejdokonaleji, což by nebylo možné, kdyby je nevedl vynikající a zkušený mistr. A protože v celém světe nelze najít lepšího, než je mistr Giotto di Bondone, budiž ve svém rodném městě zván Magnus Magister a jako takový také veřejně uznáván.“

 

 

Zvonice u katedrály Santa Maria del Fiore, k níž vypracoval plány a položil základní kámen, je krásná krásná krásná... 

1642 – zemřel Galileo Galilei, toskánský astronom, filozof a fyzik. All inclusive, jak bylo v těch dobách zvykem. Následovník Mikuláše Koperníka, současník Tycho Brahe a Johannese Keplera. Způsobil první vědeckou revoluci, i přesto, že větu „A přece se točí“, nikdy neřekl. Zdokonalil dalekohled, jako první s ním pozoroval oblohu, dokázal, že padající či valící se předměty zvětšují svou rychlost nezávisle na jejich hmotnosti. O 400 let později jsem to vtloukala do hlavy 7.C a nevěřili :-)


      Na základě svých pozorování došel k názoru, že Koperník měl s heliocentrickým systémem pravdu a napsal knihu Rozhovor o dvou největších světových soustavách. Pojal ji tak trochu beletristicky, vytvořil tři fiktivní diskutéry, aby laskavému čtenáři čtivou formou přiblížili pravdu o  zákonech vesmíru a existence nebeských těles. A to byla vážná chyba. Jedním z diskutérů byl totiž Salviati, fanda Koperníka, druhým vzdělaný šlechtic Sargedo bez vyhraněného názoru na problém a třetím trouba Simplicio – Prosťáček, zastánce Ptolemaiova systému. A v tomhle Prosťáčkovi se poznal papež Urban VIII. A dost se urazil.

 

     Dokud ještě nebyl papežem Urbanem, ale kardinálem Maffeo Barberinim, býval Galileovým blízkým přítelem. Někdy je ale ješitnost větší než přátelství. Už dřív se Galileovi dostalo varování, že nemá Koperníka vytahovat příliš na světlo, a už vůbec ne bez slova „hypotéza“. Galileo to tak nějak víceméně dodržoval a zároveň spoléhal na svou reputaci a vlivné přátele. S tím nejvlivnějším si to ovšem rozlil, takže když si ho r. 1633 pozvala podruhé římská inkvizice na kobereček, neměl šanci.

 

 

      Odsoudili ho, donutili posypat si hlavu popelem, popřít svá vědecká poznání a zavřeli ho do doživotního domácího vězení.

      Až o sto let později zrušila římskokatolická církev zákaz výkladu Koperníkova učení, Galileovy knihy byly na indexu dokonce do roku 1835.

 
     Bádání o průběhu procesu s Galileem začalo v sedmdesátých letech předminulého století a zasloužil se o ně z části Napoleon Bonaparte, který r. 1810 obsadil Řím i Vatikán, oba státy připojil k Francii a z tajného vatikánského církevního archivu dal spisy o Galileovi převézt do Paříže.

 

     Pak tak nějak různě měnily majitele, ztrácely se a zase  nalézaly, aby se nakonec po 30 letech vrátily zpátky do Říma pod podmínkou, že budou zveřejněny.


     V roce 1992, 359 let po Galileově procesu, vydal papež Jan Pavel II. omluvu, v níž ruší výnos inkvizice proti Galileovi.    

 

Galileo Galilei je pohřbený ve Florencii v bazilice Santa Croce. Viděla jsem :-)                                  

 

 

 

 1896 – zemřel Paul Verlaine, francouzský prokletý básník a symbolista


Když hledáš blechy svoje,
musím se smát.
Těch lstí uprostřed boje!
Mám to však rád.


Ďábelsky svůdná akce,
kdy srdce mé,
ač hodno lepší práce,
je vzrušené.

 

 

 

 

 

 

 

1935 – narodil se Elvis Presley :-)

1940 – vítězstvím Finska a porážkou Rudé armády skončila bitva o Suomussalmi v Zimní válce. Ale jak známo, vyhraná bitva není vyhraná válka...

1942 – narodil se Stephen Hawking, britský matematik a teoretický fyzik

 

 


 

1949 – Vznikla Rada vzájemné hospodářské pomoci. Zakládajícími členy byly  Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz. Během roku 1989 její činnost postupně ochabovala a v roce 1990 byla definitivně rozpuštěna. To tak nějak pamatujeme, že :-)

1957 – zemřel Josef Skupa, loutkář

1969 – Vznikl Český statistický úřad.

 

 

 

 

       Tak se tu mějte pěkně, já jdu pro něj zpracovávat pravidelnou roční zprávu.

 

Můra Kosmasová,

kde se dalo, tu se dalo,

posbírala, zamíchala a předžvejkala

 

 

Komentáře
přidávám na 8. 1. : mia I
jednu dámu. Některé prameny přesný datum jejího úmrtí neuvádějí , ale zde je důkazní foto http://foto.mapy.cz/44854-F-X-Dusek-a-Josefina-Duskova. Doporučuji článek o J. D. od B. Lebrové v Pozitivních novinách.

leden 08, 2013 10:01
... : deeres
Někdo mně ukradl skoro polovinu čistého příjmu mé domácnosti, zřejmě nějaký drzý sprosťák.
Dneska ráno v ČRo2 mluvili o Stephenu Hawkingovi, prý má IQ 160, stejně jako Bill Gate. Má druh sklerózy, která napadá nervovou soustavu, postupně přestal ovládat tělo, je na vozíku a řeč mu umožňuje počítač. Přes své postižení, nebo možná právě proto, že ho nerozptyluje nic jiného, vystudoval kosmologii a podal důkaz o konci černých děr .Co to vlastně znamená, fakt netuším, protože velikosti jeho IQ zdaleka nedosahuji. Asi proto ani nemám těch 193.993,-Kč roční příjem. smilies/cry.gif
leden 08, 2013 12:49
... : deeres
Také mně u Billa Gatese vypadlo "s", tak si ho tam doplňte.
leden 08, 2013 12:50

Powered by Azrul's Jom Comment
busy