POTVRZENÍ O STUDIU
Středa, 14 listopad 2012

Dobrý večer, chtěla bych se Vás zeptat na výživné - můj přítel má sedmnáctiletou dceru. Ona ani její matka se s ním nestýkají. Výživné on ale pravidelně platí. Ovšem když nyní v září po matce chtěl, aby doložila potvrzení o studiu, tak vůbec na to nereagovala.

 

 

 

 

 

 

     Tak tedy kontaktoval přímo dcerku a chtěl po ní, aby mu poslala to  potvrzení o studiu (studuje hotelovou školu). Ona mu ale řekla, že on jako otec je povinnej jí platit do 18 let i bez potvrzení o studiu, a tak proč to potvrzení vůbec chce...

 

     Tak jsem se chtěla zeptat, jak to vůbec je, jestli otec musí platit do 18 let i bez potvrzení o studiu a až od 18 let s potvrzením; každý nám tvrdí něco jiného, tak bychom potřebovali poradit.

 

      Předem moc děkuji za odpověd 

 

MONIKA

 

 

O D P O V Ě Ď :

  

Milá Moniko, 

 

      řekni svému partnerovi, ať si dojde na OSPOD (právě proto, že jí ještě není 18 a není zletilá)  a tam jim řekne co a jak, a nechá si od nich "poradit a pomoci". Oni by měli napsat do školy a potvrzení si od nich vyžádat. Na to má ostatně nárok, potřebuje to pro daně... Tak holt bude mít dcerka trošku ostudu, no.

 

       Ale každopádně nedoporučuju, aby "zatím" přestal platit, mohl by mít nepříjemnosti. 

 

d@niela  

 

 

 

Komentáře
Maličko bych to opravila... : Vodoměrka
otec, nežijící s dcerou ve společné domácnosti, na to pro daně nemá nárok... slevu na dani na nezaopatřené dítě může uplatňovat jen osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti... tudíž ji nejspíš uplaťuje její matka...
listopad 14, 2012 23:58
Vodoměrka má pravdu - otec, nežijící v dítětem, žádnou slevu na dani na nezaopatřené dítě nemůže uplatňovat. : Myška
Takže potvrzení o studiu bude mít otec pouze pro svou potřebu, jako důkaz, že dcera studuje.
listopad 15, 2012 06:52
OK, máte pravdu, sorrrrrrrry :-))) : d@niela
Takže je to dcery (resp. matky) povinností, nebo ne?
listopad 15, 2012 08:13
... : Vodoměrka
Danielo, jestli je to povinností, to nevím, ale asi ne, v rozsudku to napsané nemám a děti studují, i když je jim už 22 a 19 a jejich otci jsme nikdy žádné potvrzení nedokládali...
Možná kdyby bylo víc než jasné, že dítě je lempl, fláká školu a během roku vystřídalo několik škol a učňáků a vyhodili ho třeba kvůli neomluvené absenci, tak by takové potvrzení nebylo na škodu, ale myslím, že nikde v legislativě to nějak ukotveno není...
listopad 15, 2012 08:25
Není to povinností. Též jsem nikdy exmanželovi ani já ani později děti potvrzení o studiu nedodávali. : Myška
Ale kluci s otcem komunikovali, takže věděl, že chodí do školy.
listopad 15, 2012 09:22
Co je na tom složitýho? : jednababi
Otec jako zákonný zástupce nezletilé nemusí složitě kontaktovat ani jí ani matku a obrátit se rovnou na školu, aby mu potvrzení poskytla.
Na to mu stačí občanka.
listopad 15, 2012 10:56
Jednababi, : Vodoměrka
ale pokud jsou rozvedeni a dítě je svěřeno do péče matky, tak je jediným zákonným zástupcem jen matka, nebo to tak není?
listopad 15, 2012 12:47
Vodoměrko, : jednababi
zákon o rodině říká tohle:

§34 (1) Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům.
§34 (2) Jestliže jeden z rodičů nežije, není znám nebo nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, náleží rodičovská zodpovědnost druhému rodiči. Totéž platí, je-li jeden z rodičů rodičovské zodpovědnosti zbaven a nebo je-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven.

Rozvodem manželství se na právním vztahu rodičů k nezletilému dítěti nic nemění a oba mohou/musí uplatňovat všechna práva a povinnosti, které jim vůči němu vyplývají z platných právních předpisů (o změně neboli odnětí práv a povinností rozhoduje výhradně soud), což tady zřejmě nebude.Leda by matka prokázala ve škole, že otec byl soudem zbaven rodičovských práv - pak by to potvrzení fakt nedostal.
listopad 15, 2012 13:28
potvrzení o studiu : Sova
Jako 18-ti letá již může pracovat a z otce mohou jen tahat peníze, které jim již nepatří.
Chtěla bych určitě potvrzení o studiu.
listopad 15, 2012 14:06
teď ještě zjistit, co je ten OSPOD :-) : toulavej
ještě že nemám děti . . .
listopad 15, 2012 16:37
... : Karlos...
orgán sociální péče o dítě, nemýlím-li se ? smilies/smiley.gif
listopad 15, 2012 17:05
. : toulavej
tak místo orgánu bych dal odbor, ale jinak by to mohlo klapnout, díky :-)
listopad 15, 2012 18:09
sova, : mura1
je jí 17, slovy sedmnáct...
listopad 15, 2012 20:37
No, pracovat : Macesska,
může tuším od 16 nebo od 15... povinnou devítiletou školní docházku splnila cca v 15, poté může v podstatě kdykoliv seknout se studiem (čímž končí nárok na alimenty) a jít makat, sežene-li práci.
Na hotelovce by měli otce informovat, pokud by se cukali, tak se může obrátit na Českou školní inspekci (ale oni se asi cukat nebudou, tohle školy většinou vědí).
Pokud škola řekne, že tam děvče už nestuduje (a sdělí od kdy), informovala bych dámy, že nedostanu-li potvrzení o studiu od nich, dávám na soud návrh na ukončení placení výživného (či jak se to správně jmenuje), které bude zahrnovat i požadavek vrácení výživného vyplaceného po předpokládaném ukončení studia, protože to jde o bezdůvodné obohacení.
Teoreticky může děvče studovat jinde, takže výživné bych asi platila dál až do rozhodnutí soudu.
listopad 16, 2012 01:26
Macessko, mýlíš se, : jednababi
výživné v tomto případě vrátit nelze, slečna není zletilá. Jako bezdůvodné obohacení by bylo možno vymáhat až od jejích 18 let.

§ 99 zákona o rodině
1) Změní-li se poměry, může soud i bez návrhu změnit dohody a soudní rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti. Dojde-li k zrušení nebo snížení tohoto výživného za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací.

Upozorňuju, že není možno o vrácení výživného žalovat matku (obecně druhého rodiče), protože to není její příjem.
listopad 16, 2012 07:08
jednababi, : Macesska
no, nevím, tady nejde o změnu poměrů, ale o zánik nároku na výživné a následně neoprávněné obohacení. V každém případě je tohle schopný rozseknout akorát soud. A je otázka, jestli to za ty tahanice stojí.
V zásadě ale jde o podvodné vylákání peněz, to by žalovatelné být mělo.

Pokud má otec oprávněné podezření, že z něj tahají alimenty neoprávněně, tak je teda nejpraktičtější přestat platit, případně čátku ukládat do nějaké notářské úschovny, až do vyjasnění stavu, myslíš to tak?
listopad 18, 2012 12:43
Macessko, : jednababi
Ani otec(zatím) ani my nevíme, zda jde o změnu poměrů, tedy jestli momentálně slečna ne/studuje. Totéž platí pro zánik nároku na výživné. Takže opakuju - dcera NENÍ zletilá, tedy platí:

Dojde-li ke snížení nebo zrušení výživného za dobu minulou, pak v případě výživného pro nezletilé děti platí zásada, že spotřebované výživné se nevrací. Nezletilému nemůže být uložena povinnost vrátit výživné, příp. jeho část, které mu již bylo vyplaceno a žádnou část již vyplaceného výživného nelze ani zúčtovat na běžné výživné, splatné v budoucnu. Účelem této zásady je zabránit zhoršení životní úrovně nezletilého, které by nutně nastalo, kdyby došlo ke snížení výživného se zpětnou účinností a nezletilý měl povinnost vrátit částky, které již nemá.

Má-li otec "oprávněné podezření", měl by se v první řadě SÁM zajímat o to, zda dcera studuje. Pokud se to nedozví od ní, resp. od matky, nic mu nebrání, aby se informoval ve škole, ale výživné nemůže přestat platit sám od sebe, protože by se vystavil nebezpečí trestního stíhání - o zrušení vyživovací povinnosti může rozhodnout jen soud na návrh povinného rodiče. Totéž, obávám se, by mohlo platit i pro notářskou či advokátní úschovu - ta by přicházela v úvahu snad jen tehdy, pokud by výživné nebylo možno doručit (změna účtu, adresy a pod.).

A budeš se divit, ale taky se nejedná o bezdůvodné obohacení, tedy plnění bez právního důvodu podle § 451 obč. z. Podle ust. § 104 zákona o rodině se ustanovení občanského zákoníku použijí tehdy, nestanoví-li zákon o rodině něco jiného. Ustanovení § 99 zák. o rod. však stanovuje, že dojde-li ke zrušení nebo snížení výživného pro nezletilé děti za minulou dobu, spotřebované výživné se nevrací- jedná se právě o tu o zvláštní úpravu, která použití občanského zákoníku vylučuje.

listopad 19, 2012 07:57

Powered by Azrul's Jom Comment
busy