KDO JSME MY, VÁLEČNÁ A POVÁLEČNÁ GENERACE
Pátek, 15 prosinec 2023
Pohlednice BABIČKA, DĚDA A VNUK - FOTO ŠECHTL A VOSEČEK, TÁBOR (ST3087 |  AukroJe bezdůvodné psát o generacích "před námi" - takže smysl má se zaměřit na ty žijící. A jen pro informaci: pojem generace označuje velkou skupinu lidí, kteří se socializují v přibližně stejné době od narození až po svou smrt. Mají proto podobné smýšlení, hodnoty i styl života. Trvání jedné generace odpovídá průměrné době mezi narozením člověka a narozením jeho potomka. U lidí tato doba činí cca 20 – 30 let. V současné době se potkávají dokonce čtyři generace. Což je možné právě v současné době, kdy se lidé dožívají podstatě vyššího věku než dříve.

 

 

 

Tichá generace  - získala svůj název proto, že vyrůstala v dobách, kdy nebylo bezpečné navenek vyjadřovat svůj názor a postoje.

Lidé z této populace vyrůstali v okolnostech, které nejprve od světové hospodářské krize vyústily do druhé světové války, až po poválečné období, kdy se na obou stranách Železné opony vyhraňovaly postoje v érách poválečných vlád.

 

Lampionový průvod přivedl kralické děti do začarovaného lesa - Prostějovský  deník

Tato generace se naučila, jak co nejlépe přežít v těch nejtěžších situacích. Jistě si hodně vás vzpomíná a všechno to, co se "muselo", a všechno to, co se "nesmělo". Bylo těžké v tomto vychovávat děti, neboť stále hrozila v nejmírnějším případě velká nepříjemnost.

 

Zajímavé je, že se tato skupina nevyznačuje příliš vysokou četností. Což je ostatně pochopitelné.  Příčinou byly finanční nejistoty  rodičů ve 30. letech, až počátek 40. (válečných) let 20. století.

 

 

Byla to dokonce první generace v historii, která byla početně menší než ta před ní.

 

Stejně však zástupci této generace patří mezi pár šťastlivců, protože přesto, že se rodili během velké hospodářské krize a druhé světové války, dožili se v dospělosti relativně prosperujících podmínek v 50. a v počátku 60. let 20. století. 

Byla u nich i vyšší míra zaměstnanosti, než to bylo u generací před nimi, stejně jako u těch, co následovaly po nich.

Rovněž na tom byli a jsou zdravotně lépe a měli i dřívější věk odchodu do důchodu.

 

Pro Tichou generaci, plnou pilných studentů, bylo vzdělání velikou odměnou, ne každý si jej mohl dovolit.

Ta následující – tedy baby boomers, už tuto možnost dostávala, a i lidé z běžné společenské skupiny měli možnost studovat vysokou školu.

Generace baby boomers si zažila jak období normalizace, tak rozkvět hippies a punku.

 

 

Hippies na vrcholu sil: Podívejte se zpět do 60. let v San Franciscu |  Reflex.cz

 

 

Takže zatímco ta první zažila hodně strastí ve spojitosti se světovými válkami, díky čemuž se drželi zarytých pravidel, baby boomers se uměli i slušně odvázat.

Rádio měl doma každý, ale o televizi se to samé říct nedá. 

Baby boomers vyrůstali v prostředí knih, časopisů, magneťáků a u některých rodin i černobílých televizí. 

Cestování jim problémy nedělalo, avšak oproti dnešním generacím jezdili do zahraničí zřídka kdy. 

 

 

Zajímalo by mne, na co typického pro tu první a vlastně i druhou generaci

– tedy např. dávání si pozor, co kdo kde komu řekne -  

si vy osobně pamatujete. Na nějaký ten zádrhel….

 

 

 

 

Pamatuju si například, jak se z nařízení šéfa muselo do prvomájového průvodu.

A sekretářka podle seznamu odškrtávala přítomné…

Nebo jak se vyvěšovaly vlaječky do oken. Ti troufalejší tam dávali jen vlajky české.

 

d@niela
 

 

 

Komentáře
... : Markéta
Pamatuji se, že mamka v práci říkala, že chodí do průvodu za "slavné" Žižkovské ženy a na chatě nám bylo fajn. A už jako malá jsem věděla, že jsou věci, které se neříkají a až po letech jsem zjistila o čem všem mluvit raději ani přede mnou nemohli.
prosinec 15, 2023 08:23
... : *deeres*
Moje máma se politice vyhýbala, jak jen to šlo.
Já do Pionýra nesměla, ale ona v průvodu za Žižkovské ženy pochodovala. Pracovala v Sevacu, na konci Korunní ulice a kousek od fabriky byl Vinohradský pivovar. Na jeho dvoře se nacvičovaly nápisy z jednotlivých písmen. Problém byl, že na dvoře byl také volně dostupný kohoutek, ze kterého jste si mohli načerpat pivo.Střízlivý tam nakonec nebyl nikdo.
prosinec 15, 2023 10:55
... : *deeres*
Tak asi vznikl vtip:
Jdou žižkovské ženy v prvomájovém průvodu a každá nese jedno písmeno:
VŠE CO MÁME, PRO MÍR DÁME!
Ta co nese třetí M, říká té za sebou:
"A ne, aby ses nám zase ztratila, jako minule!
prosinec 15, 2023 10:56
... : Josef Kouba
V naší rodině se o politice nikdy nemluvilo. Zdali otec mimo rodinný kruh o režimu mluvil nevím. První májové průvody v mládí, byli pro mne jen zpestření běžného života. Po skončení vojny jsem pracoval v Krkonoších a tam, pokud se někdo o komunistech bavil, tak to byli většinou vtipy. Politika do hor zalétla jen okrajově. 68 rok jsem prožíval zpěvem "běž domu Ivane", a hokejem, Rusko - ČSSR. Za 17 let než jsem odešel do Kanada jsem byl v průvodu 1 či 2x s Horskou službou. Byl jsem dobrovolník.
Pokud shrnu celkově pobyt v Čechách, mám na to hezké vzpomínky. Klid, peníze jsem vydělat uměl ale i bezstarostně utratit. Hospody plné, pivo za pusinku, guláš 6.20 a děvčata byli vstřícné.
prosinec 15, 2023 23:00

Powered by Azrul's Jom Comment
busy