DĚDICTVÍ, ANEB JAK ZAMEZIT HÁDKÁM
Čtvrtek, 19 říjen 2023
O dědictví můžete přijít, i když se neprokázal důvod vydědění - Měšec.czÚmrtí v rodině s sebou přináší velké emoce. Ty ovšem zdaleka nemusejí skončit okamžikem pohřbu. Jejich další vlna totiž často přichází v průběhu dědického řízení. Hádky a spory o majetek, kontrola, zda každý z dědiců dostal rovný díl – i to je realita mnohých rodin a rozhodně nic takového rodinným vztahům nepřidá. Je to tak, že v některých případech pak nastalá situace připomíná akční thriller; vyskytují se i momenty jak komediální, tak dramatické, romantické... Jenže to není to, co si drahý zesnulý ještě za života přeje :- )))

 

 

 

 

Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu změnil pravidla prokazování platnosti závětí, které nebyly sepsány notářem. Nově musí platnost prokázat ten, kdo má podle takové závěti dědit. Tedy nikoli ten, kdo s ní nesouhlasí, což platilo až dosud. Ten, kdo napadne takovou závěť a bude tvrdit, že je neplatná, podle soudu nemusí své tvrzení prokázat. Povinnost prokázat platnost naopak přechází na toho, v jehož prospěch závěť svědčí.

 

 

Jak takové situaci předejít?

 

Pokud chce kdokoli maximálně předejít budoucím sporům svých dědiců ohledně pravosti závěti a nejistotě ohledně osudu svého majetku, je na to jednoduchá rada – sepsat závěť u notáře.

Závěť sepsaná notářem je tzv. veřejná listina, což znamená, že má vyšší právní sílu než závěť sepsaná jako soukromá listina, tedy například vlastnoručně.

Závěť má přednost před děděním ze zákona. Kdo se pro ni rozhodne, může za života určit, že část majetku připadne třeba i těm, kdo by podle zákona vůbec nedědili.

 

 

A kolik sepsání takové poslední vůle stojí?

 

Odměna za sepsání základní závěti notářem je 1 500 korun + DPH, ale při složitější závěti – například povolávající náhradní dědice či správce nebo řešící odkazy – je odměna notáře 3 000 korun + DPH,“

„Ve všech případech je nutné připočíst 100 korun + DPH jako odměnu notáře za zápis a dále 200 korun + DPH za realizaci samotného zápisu do centrální Evidence právních jednání pro případ smrti.

Při pozůstalostním řízení v této evidenci pak notář zjišťuje, zda zůstavitel závěť pořídil. Dalších 300 korun + DPH jsou hotové náklady notáře. Cena za závěť tedy může být až 3 600 korun + DPH.

V případě závěti má zůstavitel značnou volnost naložit se svým majetkem čistě podle své vlastní vůle, například odkázat pozůstalým konkrétní věci z pozůstalosti. Také může ukládat příkazy či stanovit podmínky pro dědění, čímž se ještě více posiluje význam jeho vůle a přání i po jeho smrti.  

 

 

 

Tak – honem honem si to zařiďte, ať se vaši milovaní pak v boji o mamon nevyvraždí.

 

Však to víte – o peníze jde vždy až na prvním místě…

 

ANDREA


 
Komentáře
... : Josef
Hádkám se zamezit nedá ani nejdokonalejší závětí. Podle mě je tohle potřeba řešit včasnou dohodou se všema a pak teprv to stvrdit úředně.
Vzpomínám na hovor se starším a velmi moudrým kamarádem Honzou, když jsme na tohle thema narazili a já jsem bezstarostně pronesl, že v tomhle u mě nemůže bejt vůbec problém, protože moje obě děti se mají tak rády(i), že nějaký nepřátelský dohady mezi nima nepřipadaj v úvahu. Na to jsem od Honzy dostal jasnou odpověď (měl dva syny): "Mezi mejma klukama taky není možnost sporu, to ale neplatí na jejich manželky (u dcer manžely)." A to je skutečně velká pravda!!!
říjen 21, 2023 07:23

Powered by Azrul's Jom Comment
busy