ROZVÁDÍM SE S TEBOU! - I.
Úterý, 18 březen 2008

 Platnou žádost o rozvod lze uskutečnit už dokonce i prostřednictvím SMS zprávy - ano, například v Malajsii či Spojených arabských emirátech. Islámský rozvod totiž může proběhnout tím způsobem, že manžel své ženě řekne "Rozvádím se s tebou". Od té doby přestávají být oba lidé manželi a prakticky nepotřebují žádné úřední ověření...

 

 

 

 

 

 

     Při posuzování problematiky rozvodu manželství a rozlišení konkrétního typu a tedy i konkrétní podávané žaloby je potřeba poznat a uvědomit si základní východiska naší právní úpravy. Pro rozvod je třeba existence tzv. kvalifikovaného rozvratu. Co přesně se za tímto termínem skrývá vysvětluje § 24 Zákona o rodině : "...jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití". Od této konstrukce je třeba odlišovat příčiny tohoto rozvratu. Zatímco existence rozvratu samého musí být vždy prokázána (buď dokazováním, nebo nepřímo vzhledem k objektivním skutečnostem), příčiny rozvratu se nemusí v určitém případě zjišťovat vůbec. V ostatních k nim soud přihlíží.

 

    Prvním rozlišením tedy musí být, jde-li o rozvod sporný nebo nesporný (také smluvený).

 

     V případě, že se manželé na rozvodu shodnou a shodnou se také na všech souvisejících otázkách (majetek, bydlení, děti), jedná se o nesporný rozvod podle §24a, při němž soud příčiny rozvratu nezjišťuje a celkově se jedná o velice pohodlné a rychlé řízení pro všechny strany. Na rozvrat se v tomto případě usuzuje z objektivních skutečností :

 

1) manželství muselo trvat alespoň 1 rok,

2) manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí a

3) druhý manžel se k návrhu připojí.

 

Pokud jsou tyto podmínky splněny, má se za to, že manželství je rozvráceno, tak jak popisuje §24.

 

Soud pak takové manželství rozvede,

pokud manželé předloží :

 

a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů

b) práva a povinnosti společného bydlení a

c) případnou vyživovací povinnost. (Tato část smlouvy je tedy nepovinná.)

Pokud se v manželství narodily děti, tak ještě

d) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

 

    Pokud se žalobce k návrhu nepřipojí, nebo se manželé nedohodli na uvedených záležitostech, nelze podle §24a postupovat a soud musí použít obecný §24. Půjde o tzv. sporný rozvod.

 

 

 

 

 

 

 

    Budou se tedy zjišťovat příčiny rozvratu manželství a soud je vezme v úvahu. Jde o to, že na rozvrat se nedá usoudit ze skutečností uvedených v §24a a kvalifikovaný rozvrat manželství se musí dokázat jinak.

 

     Existuje ještě konstrukce tzv. stíženého rozvodu (§24b), kde je obsažena tzv. tvrdostní klauzule. §24b stanoví, že "návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství."

 

 

      Půjde o velice řídké až ojedinělé případy, kdy by jeden manžel byl "nevinný" (o vinu v pravém slova smyslu ale při rozvodu v žádném případě nejde!) a nesouhlasil s rozvodem, protože by se ocitl v existenciálně zvlášť obtížné situaci. Může se jednat o osoby odkázané na pomoc druhých, které by manžel lehkomyslně svévolně opustil a jim hrozily životní obtíže. I takové manželství však soud rozvede, nežijí-li spolu manželé déle než tři roky. To je doba, za kterou se již oba zjevně dokázali adaptovat na život jeden bez druhého a tedy lze, samozřejmě pokud jsou splněny obecné podmínky § 24, takové manželství rozvést.

 

 

    Velmi důležité je uvědomit si, jak důležitou roli hraje, zda se z manželství narodily děti. Založení rodiny a řádná výchova dětí je podle §1 odstavce druhého hlavním účelem manželství. A z toho vyplývá mnoho závěrů i pro úpravu rozvodu.

 

Tak předně, podle § 24 odst.2 "mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody."

 

 

 

 

 

pokračování příště

 

 

 

na levé straně ZDE máte související články,

ve kterých můžete dohledat ještě další informace.

 

 

 

Komentáře
Ani jsem nečekala, : Jitka
jak bude rozvod snadný. Děti byly dávno dospělé, majetek nic moc, takže jsem si sama vypracovala smlouvu, exmanžel s ní po několika korekturách souhlasil, žádost jsem odnesla k soudu, za pár týdnů jsme se tam sešli a po čtvrt hodině bylo vše vyřešeno. Samozřejmě po stránce formální, protože jinak mi zůstalo po těch dlouhých letech manželství hluboko pod kůží. A tuším, že to tak asi i zůstane.
březen 19, 2008 12:15
Jo Jíťo, když ti ale zvostalo pod kůží, : NČ
tak proč ses teda rozváděla? Nebo máš pod tou kůží podlitiny?
březen 20, 2008 10:06
Jitko, : bb
chápu. Rozvod nemusí být jen peklo a zlo, konec násilí apod. hrůzy, může to být prostě konec jedné dlouhé etapy života, pokračování už by sice nikomu nic nedalo, ale byl to dobrý vztah po dlouhou dobu, i když se pak pokazil, zůstala spousta společných zážitků, vzpomínek, společné budování něčeho, první krůčky dětí a jejich maturák, sedíš u stolu, kde jsi kdysi podávala první připálenou svíčkovou a on ti ji pochválil, byla jsi zvyklá na společné snídaně, vařívalas v sobotu dopoledne oběd zatímco byl s dětmi na zápase, chystala jsi svátky pro dva až čtyři, společní přátelé, kolegové z práce vás navzájem znají, prostě dlouhé manželství, které dlouho nebylo peklem, naopak, a jak se to pomalu vyvíjelo, tak se to i pomalu odtrhává, to nelze najednou. Tak nějak jsi to asi myslela?
březen 20, 2008 11:57
NČ, : Jitka
byla jsem vdaná 34 roků, ale z toho 4 poslední roky už manžel bydlel u jiné. Tak jsem si řekla, že když on to vyřešil jen takhle, že já to holt dotáhnu. Takže tak. smilies/wink.gif
březen 21, 2008 07:52

Powered by Azrul's Jom Comment
busy