NÁDHERNÁ ZUZANA A CHYTRÝ DANIEL
Úterý, 08 září 2020
Asi znáte ten příběh o krásné, bohabojné a ctnostné Zuzaně. Vypráví o pohnutém osudu manželky Jójakíma. Dějištěm příběhu je Babylón. Jójakím byl velmi vážený mezi všemi babylónskými Židy a v jeho zahradě se často scházela společnost. Zuzanu si oblíbili dva židovští starší (soudci z lidu), kteří ji toužebně sledovali každý den, jak se prochází po zahradě. Posedla je neovladatelná vášeň. Zachvátilo je trápení.

 

 

 


Jednou, když se Zuzana koupala v zahradě a služebné u ní nebyly, přišli k ní ti dva starší, již ji už dlouhou chvíli pozorovali z úkrytu. Naléhali na ni, aby jim byla svolná, ale marně.

 

A proto soudcové využili chvíle beze svědků a pokusili se ještě Zuzanu přesvědčit pod pohrůžkou nařčení z cizoložství. Vymysleli si příběh, ve kterém měla Zuzana zhřešit s mladým mužem, ale ani tak se jim Zuzana nepodvolila. Oni tedy splnili svou hrozbu.

 

Zuzana byla vydána do rukou soudců a na základě falešných výpovědí obou starších byla veřejným shromážděním obviněna z cizoložství, a tím i odsouzena k smrti.

Zuzaně nezbylo, než spolehnout se na její poslední naději, totiž pomoc od Hospodina. A tak Zuzana hlasitě volala k Hospodinu.

 

Hospodin vyslyšel její hlas a poslal jí na pomoc moudrého Daniela. Ten veřejně zpochybnil rozsudek, který byl vynesen bez vyšetřování a bez jasného důkazu, a požadoval obnovení soudu.

 

Když k němu došlo, Daniel nařídil oddělit oba starší daleko od sebe, tak, aby neslyšeli jeden druhého vypovídat. Poté se zeptal prvního z nich: "Pod kterým stromem jsi je viděl spolu obcovat?" On odpověděl: "Pod lentiškem."

Daniel pak tutéž otázku položil i druhému staršímu, ale ten odpověděl: "Pod dubem."

 

Tím bylo prokázáno, že oba lhali a že Zuzana je nevinná.

Daniel tak v poslední chvíli Zuzanu zachránil od jisté smrti, zatímco oba starší byli za křivé svědectví popraveni.

 

 

 

 

 

Daniel byl židovský starozákonní prorok, kterému je přisuzováno autorství knihy Daniel.  Byl rodem judský Izraelita šlechtického původu, kterého spolu s většinou dalších vlivných Izraelitů odvlekl do Babylonie král Nebukádnesar. Zde byl pro svou tělesnou zdatnost a inteligenci nejprve přidělen na královský dvůr, kde přijal jméno Beltšasar a byl tu po tři roky spolu se svými druhy vzděláván v kaldejském klinopisu a vychováván nejspíš pro funkci tlumočníka nebo královského vyslance. Podobně jako Josef Egyptský měl charisma vykládat sny, čímž se stal známým, když jako jediný rozluštil sen krále Nebukádnesera. Později se stal jedním ze tří říšský vládců určených králem Darjavešem. Zázračně přežil úklady, které proti němu spřádali jeho nepřátelé (např. odsouzení za bezbožectví vůči Draku, který byl symbolem boha Béla, nebo k odsouzení k vhození do lví jámy za dodržování židovských zvyklostí. Významného postavení dosáhl za perského krále Kýra, který jej někdy kolem roku 550 před Kristem ustanovil svým kancléřem.

 

d@niela,

ta, co má dneska svátek 

 

 


Komentáře
... : *deeres*
Mužské křestní jméno Daniel i jeho zkrácená verze Dan pocházejí z hebrejštiny. Jména vznikla (stejně jako ženské jméno Daniela) z hebrejského „Dáníél“, které se dá přeložit jako „Bůh je můj soudce“. Bylo odvozeno ze slov „dán“ („soudit, soudce“) a „él“ ve významu Bůh. Jméno Daniel zmiňuje i Starý zákon, jmenoval se tak velice nadaný židovský mladík. Jako moudrý muž se ostatně Daniel vyskytoval i v mnohé předžidovské literatuře.
Dneska je Daniely, ale Daniel má svátek až v prosinci. Jméno zná němčina, francouzština, španělština, polština, finština nebo švédština, spolu s mutací Dany také angličtina. Italská podoba jména je Daniele, bulharská Danail, maďarská Dániel, ruská Daniil nebo Dáňa.

Co je to ten "lentišek" to jsem se musela podívat na wiki.
září 09, 2020 12:27
... : strejda
Danielo, přeji Ti krásný podzim, plný pytel zdraví i s trochou štěstí. Když dovolíš, připíjím Ti i symbolicky. CINK!
září 09, 2020 18:54
... : doktor
Hezký příběh.Příběh cudnosti,věrnosti a odvahy.Danielko děkuji.Hezké odpoledne.
září 10, 2020 14:02

Powered by Azrul's Jom Comment
busy