O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE - I. PDF Tisk E-mail
Úterý, 23 červenec 2019
Související obrázekTahle neustále kritizovaná komunita přichází do Evropy již v 9. století. Na cestu se však vydali už o století dříve, z přelidněného státu, kde se společnost dělila na lidi, kteří se věnovali buďto zemědělství nebo řemeslům. Tito, kteří se posléze dali na cesty, se nevěnovali ničemu, a proto byli postupně vytěsňováni.


 

 

 

 

Do českého království přicházejí od konce 14. století. Živili se jako kováři, tanečnice - a kradli.  Svým chováním - nikoli barvou pleti - postupně vzbudili silný odpor domácího obyvatelstva. Byl už tenkrát, v těch dávných dobách, jim vydán dokonce i zákaz pobytu, poprvé za Marie Terezie. I demokratická První republika vydává zákaz kočování, zejména kvůli jejich příživnickému způsobu života a roznášení nakažlivých nemocí, neboť se nechtěli vzdělávat, ale ani léčit.

 

Romania Dance 
 
 

 

Kolik jich bylo? První oficiální poválečný soupis cikánské národnosti z roku 1947 hovoří o 101 190 lidech romského etnika na území celého Československa, z toho 16 752 připadalo na české země a 84 438 na Slovensko. Prudký nárůst romské populace v české části Československa byl zapříčiněn masovou migrací z bezútěšného prostředí romských osad na území Slovenska a potřebou dosídlit české pohraničí po odsunu Sudetských Němců. Většina Romů ale nechávala své příbuzenstvo na Slovensku, zasílala jim peníze a příležitostně je navštěvovala. (Kolik jich je ve světě vůbec? Nelze je spočítat, ale odhaduje se kolem dvanácti milionů.)

 

 

Slovenští Romové

 

V říjnu roku 1958 nabyl platnost zákon č. 74 o „trvalém usídlení kočujících osob“. V paragrafu 1 se tam hovoří, že „Národní výbory poskytují osobám, které vedou kočovný způsob života, všestrannou pomoc, aby mohly přejít k usedlému způsobu života; zejména jsou povinny těmto osobám pomáhat při opatřování vhodného zaměstnání a ubytování a působit vhodnými výchovnými prostředky soustavně k tomu, aby se stali řádnými pracujícími občany“.

 

Výsledek obrázku pro Sídliště Luník, Košice
 

Sídliště Lunik, Košice

 

V roce 1965 byl usnesením ÚV KSČ a vlády Československa zřízen Vládní výbor pro cikánské obyvatelstvo, jehož hlavním úkolem byla tzv. politika odsunu a rozptylu. To znamenalo zapojit do pracovního procesu všechno Romy, populaci rovnoměrně rozptýlit po celém Československu, přičemž byl kladen důraz na to, aby jejich koncentrace nikde nepřesáhla pět procent.

 

S příchodem Pražského jara v roce 1968 došlo k emancipaci romského hnutí, přičemž v listopadu schválilo ministerstvo vnitra stanovy celorepublikového Svazu Cikánů-Romů, jehož hlavní činností byl boj za uznání romského etnika jako oficiální státní menšiny. (V roce 1973 však Svaz svou činnost ukončil, aniž by svého hlavního cíle dosáhl.) V roce 1970 byla politika odsunu a rozptylu odvolána na území ČSR, na území SSR se tak stalo o dva roky později. Usnesením vlády byla přijata koncepce společensko-kulturní integrace.

 

Jako cesta k řešení začalo být vedle asimilace a dorovnávání šancí považováno také kultivování specifické romské identity a kultury; tyto snahy však měly omezený dopad a nestačily čelit prohlubování problémů ve společnosti.

 

ˇ

Romové hodlají proti vyhlášce protestovat
 
Demonstrace proti zákazu táboření na ulicích

 

 

Na přelomu 20. a 21. století začaly zájem Romů přitahovat například Spojené království a Kanada. Zpočátku některým motivovaným Romům umožnily tyto země úspěšnou asimilaci, avšak pod náporem větších skupin, které začaly neúměrně zatěžovat jejich štědré sociální systémy, se tyto státy začaly dalšímu přílivu romských přistěhovalců z Česka bránit.

 

Etnické souvislosti těchto opatření však kvůli politické korektnosti nemohou být oficiálně přiznávány, byť fakticky hrají roli například v metodice rozhodování o žádostech o víza. Kvůli hromadným exodům českých Romů do Kanady obnovila Kanada v červenci 2009 pro Českou republiku všeobecnou vízovou povinnost, podobně dlouhodobě přistupuje Kanada i k Bulharsku a Rumunsku.

 

 

Výsledek obrázku pro Romové v Mostě

 

 

Z výzkumu organizace CVVM v roce 2019 vyplynulo, že vztah Romů a Čechů je v současnosti nejlepší za posledních 20 let. Pozitivně soužití Čechů a Romů dotazníku vnímalo 23 % lidí, což je historicky nejlepší výsledek. Za příčinu toho se považuje větší zájem médií, která se romské problematice věnují. Podle některých se na tom podepsal i populární seriál Most! odvysílaný na začátku roku 2019 Českou televizí, jenž se kolem romské tematiky točil.

 

Nadále mají problematický vliv na vnímání Romů politikové, například prezident Miloš Zeman v roce 2018 pronesl: „Rozhodně nejsem přítelem komunismu, ale za komunismu Romové museli pracovat."

 

 

Pokračování příště

d@niela

 

 

Komentáře (4)add feed
... : *deeres*
Amnestry International je pořád nespokojené, jak se o ty diskriminované chudáky špatně staráme:

• Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
• Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
• Sekretariát Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
• Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace
• Výbor pro Evropskou Platformu a Dekádu romské inkluze
• Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
• Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu
• Platforma pro začleňování Romů
• EU Roma Network
• Výbor expertů pro romské záležitosti při Radě Evropy
• Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentur
• Evropské centrum pro prevenci a kontrolu přenosných nemocí mezi Romy

Koncepce, strategie:
• Koncepce romské integrace na období 2010-2013
• Koncepce romské integrace na období 2014-2017
• Zpráva o stavu romské menšiny v ČR
• Materiální a sociální revitalizace sociálně vyloučených lokalit
• Monitoring situace romských komunit v ČR
• Podpora terénní práce
• Podpora romských poradců pro obce s rozšířenou působností
• Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
• Strategie podpory sociálně vyloučených romských komunit při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
• Ethnic Friendly zaměstnavatel
• Akční plán pro Romy a Sinty
• Deklarace o narůstajícím anticiganismu a rasistických útocích proti Romům v Evropě
• Evropský školící program pro romské mediátory
• Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
• Dekáda romské inkluze 2005-2015
• Akční plán Dekády romské inkluze 2005-2015
• Středoevropská romská strategie v rámci Visegrádské čtyřky

Podpora koordinátorů romských poradců
MARE ČHAVE - ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV
Cikne Čhave
Čačipen
Český západ
Čhave Jilestar
Čhavorikano lima – Kroužek her a nápadů o.s.
Demokratická aliance Romů ČR
Demokratický svaz Romů
Dětský hudební a taneční soubor CIKNE ČHAVE
Dětský klub 10
DROM - romské středisko
Dům romské kultury o. p. s.
Etnická asociace ETNICA
Hnutí občanské solidarity a tolerance
IQ Roma servis
Kale jakha - Rožnovský svaz Romů
Khetane-Spolu
Klub pomoci Romům
KoCeRo - komunitní centrum Romů, o.p.s.
Komunitní centrum Chánov
Kotec o.s.
KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ ROMŮ
Kulturní svaz občanů romské národnosti
Lačhe Čhave
Liberecké romské sdružení
Muzeum romské kultury Brno
Muzeum romské kultury, o.p.s.
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace R-MOSTY
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nevo dživipen (Občanské sdružení Nový život)
Nevodrom - Sdružení moravských romů
Nevodrom - Sdružení moravských Romů ČR
Nová škola, o.p.s.
o.s. Pardubických Romů
O.S. Romů Integrace NOVUM Chomutov
„Občanské sdružení ""Sdružení Romů sev. Moravy"""
Občanské sdružení Amare Krupka
Občanské sdružení DŽIVAS
Občanské sdružení ESTER
Občanské sdružení olašských Romů
Občanské sdružení pro romský národnostní tisk ČR
Občanské sdružení přátel města Milovic
Občanské sdružení ROMANE ČHAVE
Občanské sdružení Romodrom
Občanské sdružení Romů - NEVO DROM
Občanské sdružení Romů - základní organizace Třebíč
“Občanské sdružení Romů ""ADAM"""
Občanské sdružení Romů Rakovník
Občanské sdružení Spektrum
„Občanské sdružení ŠES-T škola etnicky smíšená - ""Tolerance""
Občanské sdružení za lidská práva rómských občanů
OPIM - organizace na podporu integrace menšin
OS Galerie Romale
OS Orlických Romů
OS Romů rychnovského regionu
Pomozme olašským Romům
Rada Romů města Chomutova
Ratolest Brno, o.s.
Regionální sdružení DŽENO Ostrava
“Regionální sdružení olašských dětí a mládeže ""FEDER ROMA"""
Romane Čhave
Romane čháve-romští chlapci
Romea
Romské občanské iniciativy ČR
Romská SŠ sociální s.r.o.
RÓMSKÁ UNIE
Romské křesťansko-vzdělávací sdružení Matice romská
RÓMSKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA
Romské občanské sdružení Karlovy Vary
Rómské občanské sdružení mládeže OV Louny
Romské sdružení občanského porozumění
Romské sdružení Savore
Romské sdružení Šluknov
Romské studentské informační centrum Athinganoi
Rozvojové občanské sdružení Tolerance Šumava 2000, o.s.
Sdružení broumovských Romů
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
Sdružení DŽENO
Sdružení Chrastavských Romů
Sdružení kolínských Romů
SDRUŽENÍ PŘÁTEL ROMSKÉ KULTURY
Sdružení přátel romské Střední školy sociální
Sdružení Romano jasnica
"Sdružení romských žen Berouna ""BEROMA"""
Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje
Sdružení Rómů a národnostních menšin v České republice
Sdružení Romů a národnostních menšin v ČR o.s.
Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně
Sdružení Romů České republiky
Sdružení Romů ČR
SDRUŽENÍ RÓMŮ ČR LOVOSICE
Sdružení Romů Kopidlnska
SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA LITVÍNOVA
Sdružení Romů města Mostu
SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA MOSTU
Sdružení Romů v Náchodě
Sdružení Romů v Žádovicích
SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH ROMŮ
Slovo 21
Sociální sdružení Romů-základní organizace Hodonín
Společenství Romů na Moravě (Romano jekhetaniben andro Morava)
Společnost přátel časopisu Romano Džaniben
Sportovní Federace Romů ČR
Svaz Romů v Břeclavi
Svaz sdružení Romů
Tolerance a občanská společnost (OS Tolerance)
Unie Olašských Romů
Vize Romů Rokycany
Romové mají jasno, když do nás chtějí cpát peníze, tak to je jejich chyba, ale uplatit se nedáme, nenecháme si sebrat naší identitu, jednou Rom, vždycky Most.
https://www.youtube.com/watch?list=RDSBo4We5Qn6w&v=SBo4We5Qn6w
červenec 24, 2019 09:41
... : toulavejV
všechno marnost nad marnost, Cikány NIKDO nepředělá a oni se většinově přizpůsobit našemu stylu života NECHTĚJÍ . . . stejně jako jiné přírodní národy ani nemohou, není to jejich přirozenost.

Je tu ale názorně vidět, co se stane, když si k sobě pustíte lidi, kteří jsou natolik jiní, že vám jejich způsob života znepříjemňuje život a nedá se s tím nic dělat, protože se nechtějí přizpůsobit většinové společnosti a vy je nemůžete vypovědět ze země, když jste je kdysi přijali a mají občanství. Dobrý důvod proč nepodlehnout lidskoprávním naivním aktivistům v přijímání odlišné nepřizpůsobivé kultury . . .
červenec 24, 2019 10:02
... : Sidon
Docela výstižně to o těch rasách a kluturách vyjádřil světoznámý boxer M. Ali. Je to už staršího data, dnes by to s největší pravděpodobností nepustili. To přirovnání s ptáky se mi nezdá příliš šťastné, a myslím, že tam zmiňuje holuby (pidgeons) a ne tučňáky, jak je v překladu, což ale vůbec nevadí.
https://www.youtube.com/watch?v=qpjhSmoodu0
Jenže mnozí lidé si pletou rasu a kulturu. Podstané je v jakém prostředí a společnosti každý jedinec vyrůstá, což pak ovlivňuje jeho chování a zvyky. Barva klže přitom nehraje roli.
červenec 24, 2019 23:11
... : doktor
Nikdo nemluví o kůži,ale jak (ne)žijí z pohledu našeho.Oni Oni žádný pohled ani snahu nemají.Dnešní cikáni jsou úplně ,ale úplně jiní,něž ty co si pamatuji,když ještě kočovali.

Nevím kde a hlavně proč si zakládají na agresivitě,nenávisti a snaze každou snahu o pomoc odmítat a nové byty vybydlet,proč jsou špinaví,nepřátelští bez pocitu sounáležitosti se svou rasou.

Fotografie,či možnost exkurse po lokalitách,kde působí současní cikáni dokládají jejich negativní vliv na vnímání cikánů ve společnosti.
červenec 25, 2019 12:24
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]