O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ PDF Tisk E-mail
Neděle, 11 prosinec 2016
Přejít na obsah
VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Strana 2
Strana 3
Nechci prorokovat události v příštím roce, neboť on bude zase jen pokračováním roku starého a výsledkem obecných trendů. Starý rok ukázal na pohled mnoho změn. Jejich překvapivost je dána jen neschopností a neochotou vidět skutečné procesy. Vývoj v Polsku a Maďarsku už dávno upozorňoval, že EU dělá něco špatně.


 

 

 

 


 

Kdyby EU vlády těchto zemí neostrakizovala, nedělala z nich nacionalisty a fašisty, určitě by přišla na to, co dělá špatně. Ale EU establishment to nechce vidět dodnes, britští občané se prý pro vystoupení z EU rozhodli z hlouposti a ubohosti, nikoliv proto, že by bylo v EU něco špatně.

 

 

 

 

Hlavní body ohrožení

 

Vidím jako potřebné nejprve definovat hlavní ohrožení Evropy, která nám zůstávají do příštích let. Celý vývoj se odehrává na pozadí těchto hlavních a podstatných:

 

1.     Fyzická dekadence evropských etnik – vymírání a snižování tělesné zdatnosti. Tím se uvolňuje prostor pro jiné lidi zvláště proto, že důchodci potřebují obživu a obsluhu a celá civilizace potřebuje pracovníky a spotřebitele pro vybudované výrobní podniky a služby. Na pokles počtu obyvatel není společnost vybavena. Robotizace prací by vyžadovala velké investice, a ani většina prací ve službách robotizovat nejde. Společnost není orientována na úbytek, nikdo si nedovede představit zavírání hospod, škol, vyklízení obchodních řetězců, bourání domů a snižování zisků a platů z důvodu obrovské zátěže důchodců a zdravotnictví. Přistěhovalectví je proto východiskem, se kterým se nakonec všichni smíří. Pokud bude pokračovat stávající trend poklesu každé další generace o třetinu, jako dosud, je to cesta k zániku národa a nahrazení jinými etniky. To platí daleko více pro západní země.

 

2.     Přelidnění a bída zaostalého světa. Bída je následkem přelidnění, zničení biotopů a změn klimatu. Přelidnění je následkem zavedení hygienických a zdravotnických opatření v nezměněném středověkém ideovém paradigmatu.

 

3.     Globální změny klimatu mající za důsledek krizové změny biologických systémů. O původu těchto změn se vedou spory, nicméně alespoň část z nich jde na vrub lidské činnosti. Musíme připustit, že tyto základní a dlouhodobé krizové jevy (první tři body) stojí v pozadí, jsou přehlíženy a zamlčovány, jejich předpokládaný vliv je sice podstatný, ale mnohdy skrytý za jiné viditelnější jevy.

 

4.     Špatná politika – resp. globalizační politika, v rámci které je EU jakousi laboratoří, má zájem na promíchání národů a postupnou degradaci jejich kultury a ztrátu svébytnosti. Státy už ztrácí pravomoci nad svým vnitřním prostorem, moc přebírá buď administrativa EU, nebo globální oligarchové, pomocí placených organizací využívajících otevřených hranic a svobody ve vnitřním prostoru. Sdělovací prostředky jsou daleko více v rukou mimostátních organizací globalistického charakteru než v rukou občanských subjektů a proto většinu nezávislých informací lze najít jen ve svobodném prostoru internetu. Se slábnutím státu slábne demokratické rozhodování občanů, které je už dříve narušeno fenoménem „odloučení“ – tzn. nezájmem o veřejné věci. Cizí vláda se projevuje především v hájení globalismu v ideové oblasti a v hájení zájmů globálních oligarchů.

 

Využívání levné pracovní síly v zaostalých a ve východoevropských zemích znamenalo pro původní průmyslové země západu nezaměstnanost, která je kryta odchodem starších pracovníků do důchodu, úbytkem mladých (viz bod 1) a rozvojem služeb.

 

Naše země zažívá návrat průmyslu, ale v mladé generaci už chybí třetina lidí, která se oproti předchozí generaci nenarodila a ti, kteří se narodili, vystudovali oborym směřující ke službám a intelektuálním pracím. V ČR nyní chybí lidé absolutně, nikoliv tím, že mají nevhodné vzdělání. Většina občanů práci má a nepotřebuje jít do průmyslu.

 

Zde zažíváme jev, který přivedl již dříve do západní Evropy cizince, kteří dnes dělají problémy. Tento stav argumentuje, že vymírající národ se bez přistěhovalectví neobejde a izolace je jen dočasné řešení. Na úbytek počtu obyvatel není civilizace zařízena (viz bod 1).

 

Západní země žijí do značné míry z minulé práce, důchodové fondy a akcie mají občané vložené do světových korporací a mnozí žijí ze zisků. Taktéž oligarchové žijí v těchto zemích a utrácí tam svoje peníze. Rozdíl v platech zaměstnanců na Západě a u nás je také způsoben tím, že holdingy mají sídlo ve vyspělých státech, platí tam daně a zaměstnávají lidi na vysoce kvalifikovaných pracích, projektech, výzkumu, obchodních profesích, zatímco u nás dceřiné společnosti jsou spíše jen montovny nebo výrobny méně náročných dílů. Holdingy navíc dceřiné společnosti tunelují mnoha metodami, kterým nelze zabránit, a vlastní obchodní organizace, které mají velké zisky.

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]