O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

VÝŽIVNÉ Z CIZINY PDF Tisk E-mail
Úterý, 04 říjen 2016
Přejít na obsah
VÝŽIVNÉ Z CIZINY
Strana 2

Dobrý den, prosim o radu ohledně výživného. Můj bývalý v současné době žije v cizině, ale neplatí mi žádné alimenty. Přitom vím, že tam pracuje a bere dost peněz.Nevím, co mohu udělat a na koho se, na jaký úřad, obrátit o pomoc. Děkuji předem, IVANA

 

 

 

 

 O D P O V Ě Ď :

 

 

Milá Ivanko, 

 

    tak nejprve, jak to říká zákon: 

 

  • Rodič nebo osoba, které bylo dítě soudně svěřeno do péče (v případě zletilosti dítě samo), se mohou obrátit s žádostí o pomoc při vymáhání výživného na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně (dále také „Úřad“) se sídlem Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno; tel. 542 215 522. Výživné lze vymáhat na základě již existujícího exekučního titulu, tedy vykonatelného rozhodnutí českého nebo zahraničního soudu, které placení výživného konkrétní osobě ukládá
  • Rozhodnutí českých soudů nejsou ve všech státech automaticky vykonatelná. Úřad podrobně žadatele poučí o dalším postupu a o dokladech, které je nutno doložit. Pokud předložené doklady splňují všechny náležitosti, Úřad podle konkrétní situace podá návrh k zahraničnímu soudu nebo postoupí věc k dalšímu řízení příslušnému cizímu orgánu nebo organizaci. O tomto úkonu a o výsledku řízení žadatele vyrozumí.

 

  • Úřad sice nemá žádné právní prostředky, jak přinutit spolupracující orgány v cizině nebo přímo osoby povinné k plnění svých povinností a závazků, nicméně nic mu nebrání v tom, aby aktivně pobízel přijímací orgán k uplatňování postupu, který by vedl k vymožení výživného. V rámci toho se může rovněž přijímacího orgánu dotazovat na okolnosti relevantní při vymáhání výživného, navrhovat určité postupy apod.
 
 

A teď, co všechno si musíš připravit:

 

Pro posouzení možnosti vymáhání výživného ze zahraničí je nezbytné odpovědět na tyto otázky:

 

  • Je osoba, od které chcete vymáhat výživné, zapsána v rodném listu dítěte?
  • Existuje soudní rozhodnutí, které povinnému ukládá povinnost platit výživné v určité konkrétní výši k Vašim rukám?
  • Znáte adresu povinného v zahraničí?
  • Máte informace o majetku a příjmech povinného?
  • Existuje dluh na výživném?

 

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, zašlete písemné doklady určující výši výživného (prostou, neověřenou kopii), jež máte k dispozici, Úřadu se žádostí o vymáhání výživného ze zahraničí a popisem situace. Vzor je k dispozici  zde (63.5 kB, MS Excel tabulka). Na další stránce je náhled, jak ten formulář vypadá, pro představu, co vše je nutno sehnat.

 

Pokud některá z odpovědí byla NE, kontaktujte Úřad pro zjištění, jak a zda je možné situaci řešit.

 

 


 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]