O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

EVROPA BEZ VIZE OBRANY? PDF Tisk E-mail
Pondělí, 06 červenec 2015
Zní to asi tvrdě – ale je to tak: nás neohrožují zatím cizí vetřelci jako takoví, ale naše vnitřní spory, neschopnost se bránit, absence ideálu, který bychom měli hájit. Neobyčejně vyspělá západní civilizace nenávidí sama sebe, vymírá, její obyvatelstvo degraduje nedostatkem fyzické práce a hédonickým životem. Lidé nejsou schopni bojovat a svoji civilizaci bránit…


 

 

 

 

 

Ono by ještě šlo použít sofistikované zbraně a z vysoké výšky bombardovat nepřítele nebo vyslat rakety. Jak jsme už poznali, to se hodí ale jen na ty, kteří se nemohou bránit stejným způsobem. Jiné velmoci mají stejné možnosti, takže to použít nelze a skutečný nepřítel má dnes jinou taktiku: využít naší hlouposti a našich úpadkových ideálů, které nás vlastně ničí samy a nepříteli pak už mnoho práce nezbývá. Kdoví, kdo vlastně vymyslel multikulturalismus. Mně to tak připadá, že to byli islámští imámové. Vždyť oni především z toho mají užitek v usnadnění šíření své víry.

 

 

 

 

 

 

Civilizace, které barbarům podlehly, měly obvykle podobné znaky jako současná západní. Nedostatek vůle svou civilizaci bránit, zbytečné vnitřní rozbroje, hledání zástupného nepřítele. Dnešní multikulturalisté (dále jen MK) si vymýšlí svoje teze ze slabosti. Myslí si, že když oni se vzdají dominantního postavení své kultury, že druzí to udělají také. To je ale děsně naivní představa. Vitální kultura to přeci neudělá! Takže západní kultura se stane jen jednou z mnoha, ale útočná kultura to bude považovat jen za slabost.

 

Pan Fuchs napsal: „Podle kulturních relativistů (multikulturalistů) si každá kultura sama vytváří své normy a hodnoty. Tento revoluční objev má ovšem v interkulturním soužití i revoluční následky. Je-li totiž každá kultura autonomním zdrojem svých standardů a měřítek, pak nesmíme hodnotit jinou kulturu z pozic své vlastní kultury. Neboť všechna naše měřítka jsou daná a platná jen v rámci naší kultury. Nesmíme je tedy chápat jako všelidské, univerzálně závazné normy. To bychom prý pěstovali falešný etnocentrismus.“

 

Něco takového je uskutečnitelné jenom přes hranice, tedy v oddělených státech nebo nějakých jiných politických útvarech. Potom je divné, že MK chtějí soužití národů v jednom kotli. Jak se ti lidé vůbec budou stýkat? Na jakém základě budou utvářet společnost?

 

Výraz „etnocentrismus“, vulgárně někdy dokonce nazývaný kulturní rasismus, používají rádi MK k označení svých protivníků. Tím se snaží je zařadit do stejné řady jako nacisty, fašisty, rasisty apod., což má v podvědomí lidí velký význam, protože uvedené projevy jsou zakázané, a zakazovat – ano, to si MK přejí. (Všimněte si, že neumí nic jiného než zakazovat.) Oni nemají věcné argumenty, oni mají jen totalitní praktiky. MK nemohou spoléhat, že by prosadili svůj multikulturní mix demokraticky, oni mohou jen vyhrožovat, diktovat a ve spojení s kapitálem manipulovat a nutit.

 

Z celé oblasti escapismu/* má kulturní marxismus nejvíce sklon k dirigismu/**. Chce kvóty na zaměstnávání žen, chce pozitivní diskriminaci, chce vnucovat přistěhovalectví, chce nesystémovou podporu ekologických zdrojů, rozdávání peněz bez práce a multisex. Multikulturní společnost si lze představit jen jako diktátorskou, jiná představa být nemůže. Možná se už někteří chystají nastoupit do funkcí „generálních tajemníků“.

  Mohl se nám multikulturalismus zdát jako nějaký směšný nesmysl, mohli jsme si myslet, že jde jen o jednu z mnoha potřeštěných teorií vypláchnutých mozků. Ale dnes přišlo na lámání chleba. Přichází uprchlíci a je nutno k nim zaujmout postoj.

 

MK budou hrát na city. Nejprve imigranty do Evropy dostali a teď je budou vydávat za objekt péče. Vytvoření multikulturní společnosti není jen teorie, kterou jsem shora uvedl, jejich cíl je uvést ji do praxe. Národy smísit, promísit, vytvořit celosvětovou beznáboženskou a beznárodní společnost. Teorie multikulturalismu je podezřele nesmyslná, v podstatě ji nelze realizovat. Není přece možné, aby existoval stát, kde budou žít roztroušené skupiny lidí bez společného segmentu jednotící kultury.

 

·      Jak budou vykonávat výkon státní správy?

·      Jaká budou pravidla soužití, když pravidla jedné kultury neplatí pro kulturu druhou?

·     Jaké budou zákony? (Už dnes vidíme, že muslimové uznávají jen právo šária. Evropané budou mít svoje evropské právo.) Které bude univerzální pro všechny? Když bude každý postupovat podle svého práva, vznikne chaos a válka.

 

Toto samozřejmě ví každé malé dítě, to nemusí být nějaký inteligent, aby si představil, co se v multikulturní společnosti stane. MK to vědí také. Konečně se to už v západoevropských městech děje, takže to mohou všichni vidět na vlastní oči. Fanatici někdy vypadají jako blbci, jakoby věci neviděli, neznali… Jenže je znát pouze nechtějí, nechtějí si je připustit, jsou tak zaujati svojí myšlenkou, že nepřipustí jinou logiku, která by je mohla ve víře zviklat. Proto také o tom nediskutují, nemohou přece uznat, že se mýlí, to jejich světlý ideál nedovolí (zpochybnili by svoji víru).

 

Všimněme si, že pouze druhé odsuzují, snaží se oponenta diskreditovat, aby zmlkl. Jsou si vědomi své lži. Jsou si vědomi, že vystoupili z dějin svého národa, své kultury.

 

Jenže navzdory tomuto naprostému nesmyslu a bezvýchodnosti řešení v rámci evropských hodnot, se postupuje stále dál a dál v prosazování multikulturní společnosti. Už se vyhrožuje, už se oponentům hrozí zákazem jejich projevů „prý rasistických“, už se hraje na city, na humanitu. To už není jen tak samo o sobě. Je to zadání, je to neomarxistický záměr vytvořit svět bez národů a náboženství.

 

Jenomže tento záměr je stejný nesmysl jako beztřídní společnost komunistů; není reálný. Je proti lidské přirozenosti a nikdy se neuskuteční. Dovede nadělat jen spoustu zločinů. Komunistický režim naštěstí zanikl, protože tu byl svobodný svět, kde lidská přirozenost a podmínky pro funkci přirozených principů v praxi existovaly. Dnes není, kde by se vzal odpor. Snad Rusko paradoxně odporuje kulturnímu marxismu, ale vidíme jaké s tím má potíže.

 

Potom jsou tu ještě neevropské civilizace. Ale jejich působení je dnes ještě nevyjasněné.

 

Proti multikulturalismu není účinná obrana. Odpůrci se mohou opřít pouze o tradiční hodnoty, o vizi národa a jeho kultury. To jsou však již dávno kulturními marxisty odmítnuté hodnoty a bohužel za přihlížení většiny občanů pomalu odevzdávané do odpadkového koše dějin. Dnes se tedy v odporu k šíření agresivních etnik není o co opřít a navíc nohy podráží MK.

 

Je ovšem fakt, že když vizi národa a svébytné kultury nemáme, není co hájit.

 

Potom je ještě na stole obhajoba ekonomického standardu. Taková obhajoba už nemá dostatečnou gradaci, protože vypadá jako sobectví, navíc je rozmělněna různými ekonomickými úvahami ohledně ekonomické potřebnosti přistěhovalectví.

 

Kulturní marxisté a islámští imámové jsou dvojka, která si nahrává do stejné branky. Jeden si myslí, že přelstí druhého. Kulturní marxisté se domnívají, že islám oslabí ve své aktivitě a průraznosti, a že jej zařadí mezi ostatní umírající náboženství - jako poslední lopatku uhlí do vyhasínajících kamen. Imámové zas dobře vědí, že to tak nebude. Náboženská víra se vrací, protože evropské hodnoty jsou úpadkové, islám je vitální, a muslimové na tom mohou jen vydělat, protože se jim otevírá prostor k jeho šíření.

 

Potom je více než jasné, že fanatičtí MK jsou jen ubohými a „užitečnými blbci“ napomáhajícími šíření islámu…

 

VLASTIMIL PODRACKÝ

 

 

 

 

 

/*   =  Eskapismus je pojem, který se používá zejména v mediálních studiích a teorii masové komunikace, kde znamená fantazijní únik do imaginárních světů, především pak mediálních.

 

/** = Dirigismus je souhrnné označení pro ekonomické teorie a hospodářskou praxi, jejichž společným znakem je požadavek státních zásahů do hospodářství, zdůvodňovaný především tím, že hospodářská svoboda a volná soutěž vedou k narušování ekonomické rovnováhy, k nespravedlivému rozdělování důchodů, k cyklickému vývoji ekonomiky, k nezaměstnanosti a pod.

 

 

 

Komentáře (156)add feed
První!!! : Lenka1
A teď vážně.

Do puntíku souhlasím. čeká nás ještě velká šou. Myslím, že to nakonec přežijeme, ale bude nás to stát spoustu krve a zbytečně zmarněných životů.

Jenom doufám, že ty, kteří za tohle svinstvo nesou plnou odpovědnost, to spláchne taky, a pokud ne, tak že budou po zásluze souzeni a potrestáni.
červenec 06, 2015 22:16
Nevěřím tomu, že hlasatelé MK jsou hlupáci! : Jarda
Ti jsou především královsky placeni za svou rozvratnou činnost, mající za cíl likvidaci Evropy, jako konkurenta a vytvoření nástupní plochy k pokračování na východ. Cit. např: "Sibiř je příliš velká a bohatá, a je nespravedlivé, že náleží jen jednomu národu...."
Hlupáci jsou ti, kteří jim to baští i s navijákem!
červenec 07, 2015 08:18
No, ale : Lenka1
někteří hlasatelé MK hlupáci fakt jsou. O tom se přesvědčujeme neustále i tady na Kudle. smilies/cheesy.gif
červenec 07, 2015 12:47
Lenko jedna. Vidím to tak, : Jarda
že ti hlupáci (i tady na Kudle) nejsou hlasatelé, ale jen jejich hlásné trouby!!!! Prostě jen TROUBY(OVÉ)!
červenec 07, 2015 13:13
jestli je hlupáctví : Petronila
domnívat se a tvrdit, že lidi je potřeba posuzovat kus od kusu, nikoli plošně podle toho, k jakému náboženství se hlásí, tak jsem dle této definice hlupák a jsem na to dost hrdá.

červenec 07, 2015 14:29
no comment : Jarda
.
červenec 07, 2015 15:17
Tak to : Lenka1
vidíš, Jardo.
Teď se od jedné z místních sluníček dozvíme, že všichni muslimové nejsou špatní, že je musíme posuzovat kus od kusu podle toho, jestli jsou k nám přátelští a jestli se usmívají.


A jak je pro sluníčka typické, prostě ignorují realitu, a to je, že:

"Není podstatné že si různí politici, sociologové, neziskovky z Evropy myslí, že islám není ve válce se Západem .... podstatné je, co muslimové skutečně dělají ..... a to, co dělají, je, že když jdou k zemi newyorská dvojčata, tak sta milióny muslimů od Maroka po Afghánistán až Indonésii tančí na ulicích a radují se ..... když vybuchují bomby v londýnském metru, střílí se novináři v Charlie Hebdo, muslimové neprotestují ..... když pochodují muslimové po ulicích britského Lutonu a provolávají hesla "Demokracie, jdi do pekla", "Skutečný holokaust přijde, Evropo," tak žádné muslimské autority neprotestují proti takovému počínání a neusilují po potrestání takových lidí ..... takže fakticky se muslimové chovají tak, že ve válce se Západem a hodnotami, které Západ představuje, jsou, a to již mnoho let. To je to, co by měly politické elity vzít na vědomí jako fakt a přestat interpretovat islám jako mírumilovné náboženství."

Umírnění muslimové v celé svojí kráse. Ale to nevadí, hlavně že se na nás usmívají - zatím...
červenec 07, 2015 15:48
No nic, Lenko. Ráno jsem si přečetl, že je budou posuzovat podle genitálií : Jarda
Zřejmě tedy s cílem, aby obohacení Evropy bylo dokonalé! Další komentáře, včetně návrhu členů hodnotící komise, už si raději nechám pro sebe.
červenec 07, 2015 15:56
Zdá se mi, že na tohle mlácení slámy je už trošku pozdě... : strejda
Bělobrádek prohlásil, že pokud si lidé vezmou pár uprchlíků domů, nebudou muset být uprchlické tábory. Svatá prostato... Tohle může říci jen úplný vůl, nikoli lidmi volený politik. Ten člověk by potřeboval být spražen nějakými grázly z Calais. Moc bych mu to přál.

Dovolil bych si parafrázovat jeden známý román. "Blbost přichází z EU." A proto by bylo na čase vystoupit z tohoto spolku.
červenec 07, 2015 15:58
Strejdo, : Lenka1
nechce se mi hledat, kde to píšou? Ráda bych si přečetla diskuzi pod tím, chci se trochu pobavit.

Černoprdelníci byli vždycky svi.ě.

Jardo, podle genitálií, to jako kdo je obřezanej, tak ne? Nebo jak to mysleli?
Tak jako tak je to síla.
červenec 07, 2015 16:53
Tak zpět, : Lenka1
už jsem to našla.

A tyhle prodejné děvky se diví, proč lidi demonstrujou s maketama šibenic.

Na zblití, všichni, jak tam seděj jeden vedle druhýho.
červenec 07, 2015 16:57
chce se mi blejt, velebnosti, : Petronila
tohle plošné házení všech do jednoho pytle a nadávání všem, kdo by si snad troufli špitnout, že není muslim jako muslim, považuju za mnohem nebezpečnější než islám (kterému věří tolik lidí, že by bylo s podivem, aby mezi nimi nebyli dobří i špatní, ostatně jako mezi všemi ostatními).

A teď můžete zase chvíli zuřit smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif
červenec 07, 2015 17:22
Myslím, Petronilo, že vám v blití nikdo nebrání! : Jarda
Demokracie platí pro všechny.
červenec 07, 2015 18:16
Další zrádce češství a evropanství, Petronila. To se dalo čekat. A s tímto názorem prosím, učí mladou generaci... Potěš koště. : strejda
Ukaž mi jednoho jediného muslimáka, který odsoudil nějaký ten jejich hanebný čin. Vždy jen tleskali a smáli se, parchanti. V jejich zemích, odkud se sem teď hromadně valí, se konaly bouřlivé oslavy, když padala dvojčata... Třeba. Když byl tehdy výbuch v londýnském metru, to samé. Oslavy. Kuvajt. Nikdo to neodsoudil. Až dojde na lámání chleba, projeví se i ti, kteří dosud spí a zdají se být mírumilovní. Muslimové mají lhaní přímo v popisu práce. Umí velmi dobře vyhrožovat násilím, to jim jde, umí mlátit vypatlanými palicemi několikrát denně o zem, do koberečků a natahovat ruce. Dej nebo uvidíte. To jim také jde. Je jich tu jen pár, zatím, a už i vyhrožují...Tohle je normální? Aby nějaká, zatím bezvýznamná menšina vyhrožovala lidem v hostitelské zemi jak s námi v dohledné době zatočí? Copak ty nevidíš, že ta invaze je někým řízená, plánovaná a není vůle zlikvbidovat pašeráky. Fandím všem, kdo se té zvůli a invazi kobylek postaví i vysokými ploty. Včera už bylo pozdě. A pár našich blbečků, které jsme omylem volili, si myslí, že nasbírají nějaké body. Oni mi připadají jako zdrogovaní. Prý tohle vytrhne naši populaci. Fuj...Tohle svinstvo, tenhle středověk ty hájíš. To je skutečně na blití.
Doporučuji ti, dívej se i na jiné TV stanice, na zahraniční, ať už se konečně probudíš z té letargie. ČT ta jen lže a vymývá mozky ve prospěch EU.
červenec 07, 2015 18:19
A vždyť jo, strejdo. Petronila půjde blejt, Mikin už jistě blil : Jarda
blejt je povoleno kdekoliv, jen se nesmí poblejt lavička Václava Havla!
červenec 07, 2015 18:32
Strejdo, : Sidon
s tím nic nenaděláš. U těchhle lidí je zbytečné argumentovat, oni mají tu svou mantru a jedou dál. Je to podobné, jako nějaký náboženský fanatismus. Při té své "humanistické" zaujatosti netuší, že jsou tím pověstným slonem v porcelánu.

Tady je jeden citát pana W.S.Churchilla - "Islám je pro člověka to, co je pro psa vzteklina".

Takže, on ten pan Churchill, byl asi taky pěkný "lidumil", nad kterým by se Petronila pozvracela.

smilies/grin.gif
červenec 07, 2015 18:38
Když jsme u toho blití, :-) vzpomínám na jednu známou hlášku. : strejda
"Všichni kolem blili, jen pán starosta v koutku tiše zvracel".
Tím jen připomínám, že u nás stále panují větší a větší rozdíly. Žádná rovnost, svornost, bratrství... Dva nesmiřitelné tábory. smilies/grin.gif
červenec 07, 2015 19:12
Petronilo, : Mikin
to ze se s nekontrolovanym prilivem pristehovalcu musi neco delat, na tom se asi shodneme vsichni. Akorat nikdo nevi jak na to. Jedina trochu rozumna reseni zatim prichazeji od polititiku z demokratickych zemi. Ta ovsem nezhrnuji hromadne topeni a vybijeni hlava-nehlava, ktere by tak radi videli fasouni.
Srandovni na cele veci je, ze prave tihle nejvetsi zurivci stejne zurive nenavidi i Spojene staty, zemi ktera jako temer jedina proti Islamskemu statu, Talibanu a Al-Kaide aktivne bojuje. S teroristy maji v tomhle uplne stejny slovnik.
Tihle idioti budou dokonce Americanum vycitat "nelidske zachazeni" s teroristy i v pripade, ze to vede k dopadeni nebo zabiti teroristickych vudcu.
A doktor Chocholousek jeko vzdy nikde…... smilies/tongue.gif
červenec 07, 2015 19:20
Mikine, : Krakonoš
snad jedině to, že u vás nejni takový šílený horko jako tady, může vysvětlit, že máš tolik energie zabejvat se duševníma pochodama v lebečních dutinách idiotů. smilies/grin.gif smilies/wink.gif
červenec 07, 2015 19:29
řekla jsem pouze tolik, : Petronila
že lidé by měli být posuzováni individuálně, nikoli plošně podle toho, jestli jsou muslimové nebo Židi (to už tu jednou bylo, jak to dopadlo, víme všichni).

Obávám se zuřivosti, vzteku, zaslepenosti a fanatismu, a je mi úplně jedno, ze které přijde strany.

Strejdo, při nedávných teroristických útocích v Paříži i jinde zahynuli i muslimové, jeden muslim zachránil pár lidí v tom židovském obchodě, zatímco jeden muslim útočil na pláži v Tunisu, jiní muslimové - zaměstnanci hotelu - chránili lidi, kteří by podle Tebe pro ně měli být bezvěrci, vlastním tělem... fakt myslíš vážně to, cos mi tu napsal?
červenec 07, 2015 19:34
Krakonosi, : Mikin
vcera vecer bylo i na Yukonu 28 C, ale ja mam tuhy korinek. smilies/smiley.gif
Petronilo - presne tak. Ja se nedavno koukal na Discovery na program o terorismu a podle neho byla vetsina teroristickych bunek ve Spojenych statech odhalena prave diky spolupraci policie, CIA a FBI s mistni muslimskou komunitou.
Jejiz clenove po teroristickych utocich 9/11 nejenze netancili v ulicich, ale ve sve vetsine spis vyvesovali americke vlajky. Najspis proto, aby nas*ali Sidona. smilies/grin.gif
Jestli se valka s muslimskym terorismem da vubec vyhrat, tak jedine s jejich pomoci. Na kterou se ovsem oni diky idiotum o kterych se bavime asi nakonec vykaslou…...

červenec 07, 2015 20:04
Ano, Petronilo. Co jsem napsal , myslím vážně. : strejda
To, co sem přichází, to nejsou žádní chudinkové. To jsou převážně samí mladí muži. Sem tam zveřejní upravenou fotku se stařenou, rodinu s dětmi, fotomontáž, aby vzbudili patřičnou lítost... Ano, i tohle je česká novinářská úplatná pakáž, která se snaží zviklat veřejnost svým lhaním. A proto přepínám kanály abych ty lháře nemusel poslouchat a byl přitom v obrazu. Zajímavé, že i CNN mluví jinak než ČT. Britové rovněž. Nikdy jsem nebyl ovcí, nejsem a nebudu. Vždy jsem byl zavilým odpůrcem všech náboženství a sekt a nehodlám na tom na stará kolena nic měnit i kdyby se Aláh i s Krakonošem a s Mikinem postavil na palici či se podělali. Jen si klidně fanděte těm svým budoucím vrahům. Ten, kdo potřebuje nějaké náboženství, i zvrácené, ke svému životu, to je slabý člověk, který se potřebuje někde opřít o jakousi berličku. A je to jako v přírodě. Slabá zvířata nepřežijí určité úskalí. Jinými slovy, pokud rodina vyhrožovala, že skočí z balkonu, když je přestěhují jinam, jak jsem četl, měli ji nechat skočit a ne ji zachraňovat či vyhovovat jim. To je základní chyba a vzor pro ostatní. To je z jejich strany první vydírání a ještě nemají azyl. Parchanti...
červenec 07, 2015 20:07
Strejdo, : Petronila
"Ukaž mi jednoho jediného muslimáka, který odsoudil nějaký ten jejich hanebný čin. "

No třeba ten mládenec v Paříži, který s nasazením vlastního života schoval ty lidi do lednice a zachránil jim život.

Ten muslimský policista, který při těch útocích přišel o život.

Ti zaměstnanci hotelu na tuniské pláži.

Ta holka, co napsala Persepolis.

Jen tak úplně namátkou.

A já jsem tedy "zrádce češství a evropanství", říkáš, když poukazuju na existenci i takových lidí a odmítám o nich uvažovat jako o hajzlech, kteří nás přivedou do záhuby?

A nevím, odkdy s sebou "češství" a evropanství" nesou takové myšlenky, jako se tu snažíš insinuovat ty - že každý, kdo není Čech nebo Evropan, je nebezpečnej hajzl? Domnívala jsem se, že k hodnotám civilizace, které stojí za to bránit, je třeba to, co tvrdím - že lidi by neměli být souzeni podle toho, co neprovedli, ale jen podle toho, co provedli. Je-li někdo terorista, podněcuje-li k násilí, nechť je souzen, ale nikoli předem pro jistotu lynčován.

TO je i ve Tvém zájmu, protože připustíš-li, aby byli lidé odsuzováni nebo dokonce trestáni bez soudu, otevíráš tím vrata dokořán k tomu, aby se to stalo i Tobě.

Uprchlíci jsou jiná otázka, která je jistě k řešení s ohledem na to, že Evropa není nafukovací a nemá neomezené prostředky, ale nepochybuji o tom, že se tím v této době zabývají lidé, kteří jsou k tomu kompetentnější než Ty i já, a že jsou si rizik v tom obsažených vědomi.
červenec 07, 2015 20:20
Takže: : Lenka1
1) ...Spojene staty, zemi ktera jako temer jedina proti Islamskemu statu, Talibanu a Al-Kaide aktivne bojuje...

Ty tvoje milované Státy stvořily jak Al-Kajdu, tak i IS, pitomče. Přečti si něco o historii války v Afghánu v letech 1979-89. A taky mám pocit, že před vývozem demokracie do Iráku, Libye a Sýrie žádnej Islámskej stát neexistoval. A s Talibánem si už přes deset let hrajou na "máš babu" a výsledek je asi ten, že jakmile z Áčka vypadnou, tak se Karzáí bude houpat na prvním kandelábru (pokud tam vůbec nějaký mají) a všechno bude zase pěkně při straým. jenom pár zbrojařských firem bude mít na kontech o pár řádů víc.

2) ...že lidé by měli být posuzováni individuálně, nikoli plošně podle toho, jestli jsou muslimové nebo Židi (to už tu jednou bylo, jak to dopadlo, víme všichni).

Barvu kůže nebo rasu nikdo změnit nemůže, zříct se ideologie, která se za náboženství jen maskuje, ano. Takže to tvoje přirovnání kulhá na obě nohy.
červenec 07, 2015 20:28
Lenko, : Mikin
Spojene staty stvorily jak Al-Kaidu, tak IS. Ale jen v hlavickach primitivu, kteri veri komunisticke, Putinove nebo islamisticke propagande. Budto sem dej dukaz, anebo neotravuj.
Valku s muslimskymi teroristy nakonec pres vsechny obeti prohrajeme prave kvuli prostackum jako jsi ty, Jarda nebo Sidon.
červenec 07, 2015 20:48
Petronilo, ty máš snad klapky na očích. : strejda
To, co sem přichází, to přece není žádný přínos pro Evropu, pro nás, pro sousedy. Více jak dvě třetiny jsou negramoti. Na to vezmi jed. Ovšem poslušni islámu. Ukaž mi našeho dřívějšího emeigranta, který se třeba v Rakousku, v Německu tehdy choval jako dobytek. Ti by ho okamžitě vypakovali. A co dělá EU? Ona si je hýčká, odpouští jim jejich prohřešky, jejich zvířecí chování, jejich vypatlané hlavy. Někteří nabádají, abychom si je vzali domů... To jsou lidi nám na obtíž, kteří budou mít jen nastavené ruce a později budou otravovat ombudsmana, že tu nemají svá práva, své mešity... To chceš? Zaneřádit Evropu negramoty a plodnými zločinci? Já bych si přál pro své vnučky, aby se nemusely bát vyjít na ulici, aby je nějaká vypatlaná palice prorokem nevyhodila do povětří třeba v metru či v busu. Nechci, aby tu vládl středověk s tím přiblblým zahalováním a polovičním právem žen všeobecně. Budu proti budování těch nesmyslných mešit, protože tyhle boudy středověku do Evropy nepatří. Ty jsou krásné pouze v jejich zemích. Ty nesleduješ, co dělá ten krajní vypatlaný islám? Jak ničí světové památky ve jménu toho svého hnusáka? I to je islám. Ten má, Petronilo, mnoho podob. IS si vybral tu nejhorší možnou. Vy jste asi potratili rozum z toho nefungujícího multikulti nesmyslu. Tady bude Evropa Evropou a žádnej nevzdělanej muslimskej parchant tu nebude rozhodovat o nás, o tom, jak se máme chovat. A pokud se mu to nelíbí, může táhnout odkud přišel. To je moje filozofie.
Četl jsem, že kousek od našich hranic, v Bavorsku, kde je uprchlický tábor, žádali tamní žačky, aby se oblékaly pokud možno nevyzývavě. Aby nenosily krátké sukně, protože to vadí těm nadrženým hovádkům. Chápeš, co to znamená? Už kvůli nim je tu určité omezení. Ale vždyť my jsme tu doma, oni ať táhnou...říkají Němci, domorodci... Tleskám, protože to nemá obdoby. To se může stát jen s Merkelovou.
červenec 07, 2015 20:59
... : Lada
Za meho pobytu v uprchlickem tabore v Rakousku se vice jak 60% uprchliku chovalo jak prasata. Policie na mesicnim poradku, po te co prisla podpora, povetsinou za vandalismus cestou z hospody, rvacky, zvraceni na verejnosti. Stiznosti na stravu na dennim poradku, kradeni jidla druhym. A to byl tabor v podhuri Alp, pro rodiny.
červenec 07, 2015 21:16
Lado, podle toho, co píšeš, : strejda
je dobře, že ta "prasata", která si nevážila toho, že je přijmuli v Rakousku, od nás odešla. smilies/grin.gif Je ale možné, že se po 89. roce opět vrátila. smilies/grin.gif
červenec 07, 2015 21:21
strejdo, : Petronila
promiň, ale soustavně mícháš jabka s hruškama.

Chvíli mluvíš o uprchlících, chvíli mluvíš o všech muslimech. Muslimové jako takoví tu s námi v Evropě žijou už minimálně několik desítek let, ti také pro Tebe představují hrozbu?
červenec 07, 2015 21:24
Lado, : Petronila
ti Rakušáci na nás na základě toho mohli klidně zanevřít a už si tam nikdy žádného Čecha nepustit, a já jsem moc ráda, že to kvůli těm 40 procentům neudělali.

Jinak vřele souhlasím s tím, že když v nějaké zemi žádám o azyl, tak bych se v ní měla chovat maximálně slušně, a nebudu-li, nemůžu se divit, že mě pošlou pryč. Ale proč by měli kromě mě, která si to zasloužím, posílat pryč i moji krajanku, která nic neudělala a naopak se snaží být té zemi, která ji přijala, něco platná?
červenec 07, 2015 21:27
Nemíchám žádné ovoce. : strejda
To, co sem přichází, to je přece převážně z muslimských zemí. Těch křesťanů je mezi nimi hodně málo. Ateista snad ani jeden. Každý potřebuje nějakou berličku. My, ateisté, jsme pro ně největší nepřátelé. Muslimové, kteří už tu jsou, se od těch jejich zvěrstev nijak nedistancují. Oni mlčí. Ten, který byl v TV na 24, to byl jejich šášula. A proto patří do stejného pytle s nimi. Když se kácí les, létají třísky. To neznáš? smilies/grin.gif Dal bych jim vybrat. Buď existenci v Evropě nebo islám. Pokud islám tak se pakuj. A deportace zpět.
červenec 07, 2015 21:36
... : Lada
Ukaž mi našeho dřívějšího emeigranta, který se třeba v Rakousku, v Německu tehdy choval jako dobytek. Ti by ho okamžitě vypakovali
Chtel jste, mate. Nikoho nevypakovali - politicky azyl chrani pred persekuci v byvale domovske zemi. A v te dobe ani to nebylo nutne, neb se predpokladala persekuce ze strany Cechu.

je dobře, že ta "prasata", která si nevážila toho, že je přijmuli v Rakousku, od nás odešla. smilies/grin.gif Je ale možné, že se po 89. roce opět vrátila opatrne smilies/smiley.gif n"navratilci" by nemuseli souhlasit smilies/smiley.gif. Ale faktem je, ze ti co si stezovali v lagru, si stezuji porad dal.
červenec 07, 2015 21:45
No a právě. : strejda
Pokud jsem někde hostem, chovám se podle toho. To psala i Petronila. S tím bezezbytku souhlasím. To je dokonce nutnost.
Kolik oni poničili náklaďáků ve Francii, kolik rozřezali plachet? Kdo to bude hradit? EU? Merkelová? Asi těžko. Zase jen dopravci. Teď je jich několik v Londýně v Hyde Parku. Spí tam, dělají tam bordel, osírají sochy a oni je tam trpí. Přitom lidi protestují. To rozum nebere. Nemohu je nazvat jinak než dobytkem. Policie se bojí zakročit, aby to nebylo chápáno jako rasismus. No kam jsme to došli s pohvězdičkovanou únií?
červenec 07, 2015 21:57
strejdo, : Petronila
ale co ti lidi, co už tady x let v klidu žijou, tu svou víru praktikujou a nikomu neškoděj, ty bys taky nutil zříct se víry? A kterou bys jim povolil, mohli by se stát katolíky, evangelíky, nebo by mohli zůstat ateisty? Nebo museli?

Víra nebo nevíra je a měla by zůstat každého osobní věcí, neměl by ji tahat do politiky ani s ní nikoho otravovat, pokud tyto podmínky splní, tak s ním nemám problém, ani s muslimem. Jestliže ty ano, tak proč?
červenec 07, 2015 22:01
Strejdo, : Petronila
ale Tobě nevadí jen uprchlíci, tobě vadí muslimové en bloc, nebo se mýlím?
červenec 07, 2015 22:02
Musím jít sebrat prádlo. : strejda
Zvedá se vichr a bude tu slejvák. Dnes už dobrou noc. Muslimové mě vadí jako celek, asi díky těm atantátům a IS a pak mi vadí primitivové a negramoti. Dobrou noc.

červenec 07, 2015 22:07
Plavčíci, hoteloví zřízenci i prodavači cigaret (muslimové) : Petronila
kteří se statečně postavili na obranu hostů v Súse proti střílejícímu útočnikovi (muslimovi), cituji z dnešního článku na Novinkách):

"Krátce po útoku vyšlo najevo, že někteří se vrhali proti útočníkovi s holýma rukama v zoufalé snaze zabránit krveprolití – dokonce vytvořili lidský řetěz, který měl střelci s kalašnikovem zabránit ve vstupu do luxusního hotelu. Na teroristu křičeli a házeli kamení. Rizkí se k nim přiblížil, zavolal však, že na ně útočit nebude a že mají jít domů.

„Myslím, že jsme jednali zcela instinktivně. Prorok učí, že máme chránit své hosty. To je pro mě pravý význam islámu. "

To vám říká "zrádce češství a evropanství" označený tak na základě tvrzení, že "není muslim jako muslim".

Ti lidé se zachovali nesmírně statečně a lidsky proti tomu haj.zlovi atentátníkovi. Skutečně si myslíte, strejdo, Sidone, Lenko, že je v pořádku házet je do jednoho pytle a nadávat lidem, kteří tak odmítají činit?
červenec 08, 2015 07:10
No a nepostavili se tak proto, že věděli, že oni nejsou cílem útočníka - muslima? : Myška
Tomu by odpovídalo, že na něj křičeli a házeli kameny - jako by křik a kameny mohly zabránit někomu se střelnou zbraní uskutečnit svůj záměr...
červenec 08, 2015 07:37
Jasně, : Lenka1
že nemohly, ale když ono to pak před těma kamerama tak dobře vypadá, a hloupí sluníčkáři jim to baští i s navijákem.

Pro guru Mikina - důkaz vidí každej, kdo nemá hlavu jen na to, aby mu nepršelo do krku, což očividně není tvůj případ.

A na tvojí otázku, Petronilo - jo, myslím. Každej, kdo vyznává agresivní zvrácenou a vůči nevěřícím nenávistnou ideologii, je šmejd a nemá v Evropě co dělat. Mají možnost se islámu zřeknout, jinak mají smůlu.

Nechci, aby si tady za pár let špinaví muslimáci kupovali za pár dolarů naše vnučky na Oslím trhu, dříve známém jako Václavské náměstí.
červenec 08, 2015 08:11
Lenko, : Mikin
No tak nam sem ten dukaz o tom, ze IS nebo Al-Kaidu "stvorili Americane" dej.
Nemuzu se dockat. smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif
červenec 08, 2015 08:25
No, Petronilo, : Krakonoš
jak vidíš, jsou stále v jednom pytli - dopustili se totiž zločinu "muslimství". A kdo ví, co na střelce křičeli, když jim nikdo z nás nerozumí? Třeba na něj křičeli: "Lovu zdar!", určitě by se vo tom dalo něco dohledat na serverech, který se nebojej psát Pravdu (ty různý osudy, zvědavci a další). smilies/cheesy.gif smilies/grin.gif
červenec 08, 2015 08:31
Myško a Lenko, : Petronila
už jste někdy stály proti někomu s kalašnikovem, komu evidentně ruplo v kouli?

Asi těžko, že. Já taky ne, ale ani v nejdivočejších snech si neumím představit, že by to někdo udělal na efekt před kamerou (mimochodem jakou kamerou? asi tam nestál nachystanej televizní štáb, že?).

Vy jste se zkrátka rozhodly, že muslimové jsou špatní, sice naoko tvrdíte, že postrádáte důkazy, že by mezi nimi byli i normální lidi, ale obávám se, že žádné důkazy slyšet nechcete, že muslimové, ať by udělali cokoli, tak prostě jsou vyznavači "agresivní zvrácenou a vůči nevěřícím nenávistnou ideologii", co na tom, že těm prostým lidem ta samá ideologie diktovala postavit se de fakto s holýma rukama proti ozbrojenému fanatikovi, u něhož těžko mohli vědět, co má za lubem, a jistě mají doma taky rodiny a děti.

Udělala bys to, Myško, udělala bys to, Lenko, tváří v tvář třeba takovému křesťanu nebo ateistovi Breivikovi? Já se přiznám, že bych o sebe měla strach, a tím víc obdivuju ty lidi, kteří to udělali, a považuji za nepochopitelně nespravedlivé házet je do jednoho pytle s tím útočníkem.

Mimochodem, Lenko, posledně jsi mi vytýkala, že jsem se agresivně vymezovala proti Euridice, bez ohledu na to, že to byla reakce až za dlouhou dobu poté, co začala být agresivní ona. Já si budu teď dělat čárky, kolikrát Ty uděláš nějaký agresivní až sprostý výpad proti těm, kdo s tebou nesouhlasí, jen pro pořádek, kdybych nakonec nevydržela s tím "kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem."

Zatím máš v této diskusi čtyři body:

"někteří hlasatelé MK hlupáci fakt jsou. O tom se přesvědčujeme neustále i tady na Kudle"
"Ty tvoje milované Státy stvořily jak Al-Kajdu, tak i IS, pitomče."
"hloupí sluníčkáři jim to baští i s navijákem. "
"Pro guru Mikina - důkaz vidí každej, kdo nemá hlavu jen na to, aby mu nepršelo do krku, což očividně není tvůj případ. "

To jen aby ses nedivila, kdyby někomu pak náhodou došla trpělivost a chtěl ti oplatit podobnou mincí, proč je najednou takovej ošklivej a agresivní.

smilies/wink.gif
červenec 08, 2015 08:39
... : deeres
Původně jsem se do toho nechtěla plést, protože "pleju len, pleju len".
Tohle je o přátelském vystupování muslimů v hostitelské zemi, v Praze na Letné, letošní květen
http://www.osacr.cz/2014/05/02/modlitba-jako-demonstrace-islam-jako-politicky-program/

červenec 08, 2015 09:04
Evidentně ruplo v kouli - fakt? Fakt to byl čin šílence? : Myška
Co asi tak Breivika vygenerovalo? To není šílenec, ten to měl promyšlené. Stejně to mohl mít a asi měl promyšleno útočník v Tunisu...

Muslimy, s jejich idelologií, tedy s isláme, tu nechci. Protože věřím, že korán je jen jeden. A i ti muslimové, žijící v Evropě po desetiletí a dosud se chovající jako umírnění, dokonce někteří jako zcela začlenění do života v hostitelské zemi, se radikalizují. To snad vidí každý, stačí kouknout na net.
Pokud máme přijmout nějaké uprchlíky, tak opravdové uprchlíky a zároveň křesťany. Ne bojeschopné a zřejmě vycvičené mladé muže islámské víry, kterých připlouvají z Afriky plné lodě, kteří dělají všude kudy projdou bordel, kteří ohrožují domácí obyvatele, kteří znásilňují, kradou, ničí, ...

A ne, fakt nejsem fanynka Putina a odpůrkyně USA.
červenec 08, 2015 09:08
... : nemulti kulti
Jak v Linzi místní bezdomovci prosili o ubytování v táboře pro uprchlíky

Rakouský denní tisk přinesl 3. července 2015 zprávu o situaci ve městě Linz, která je velmi vypovídající o zvrácenosti současné evropské politiky multikulturního obohacování.

V místním táboře, kde jsou ubytováni žadatelé o azyl, a kde mimochodem nedávno došlo k incidentu, jenž přerostl v nepokoje a musela jej řešit policie, kdy se imigrantům nepozdávala kvalita darovaných potravin, neboť k obědu kuře a studená večeře jim nebyla dost vhod, poprosili o možnost ubytování také místní lidé bez domova.„Prosím, můžu tu nějaký čas zůstat? Vezmu i jídlo, které zůstane navíc nebo bude vyhozeno…. “ Byli odmítnuti. Tábor je přeplněn imigranty a za bezdomovce není zodpovědný.

Je smutné, když ve vlastní zemi mají přednost cizí před vlastními. Něco je špatně, když má člověk, který se zde narodil a je občanem státu, menší cenu, než imigrant z Afriky.


červenec 08, 2015 09:34
Mikine : nemulti kulti
velice rad ale nevim jestli to neni prislovecne hazeni perel. Ale treba to zaujme nekoho jineho. Ceske titulky.

https://www.youtube.com/watch?v=dIdJuAtGU54&feature=share
červenec 08, 2015 09:52
Petronilo, : Lenka1
o tom, kdo si s urážkami začal, se už bavit nehodlám, dostatečně jsem to vysvětlila v jedné z předchozích diskuzí. Dlouholetá kudlančí čtenářská obec ví, kdo tady začal nadávat lidem do rasistů, nácků, prasat atd.

Oproti tomu jsou moje názvy vás, sluníčkářů, slabej odvar. Kromě toho název "sluníčkář" nebo "sluníčko" je už ustálený terminus technicus.

Ale když tě to baví, jo, klidně si čárky dělej, mně je jedno, co si o mě myslí lidi, kterými pohrdám.

Ohledně toho tvýho zvracení - jak ti napsali Jarda se strejdou - klidně si zvracej až do alejuja, v demokracii zatím pořád ještě můžeš.

Až tady tvoji umírnění a přátelští muslimové nastolí šaríu, tak budeš mít po ptákách. Nejenom s demonstrativním vyjadřováním nesouhlasu s cizím názorem, ale tak nějak s vyjadřováním názoru všeobecně. Na to totiž ženská jakožto méněcenný tvor v islámu nemá právo.

červenec 08, 2015 11:47
nemulti kulti, : Lenka1
to je video je naprosto úžasný, už se těším na reakci největšího guru ze sluníčkářského Olympu. smilies/grin.gif
červenec 08, 2015 11:55
Nevíte náhodou, co křičí? : Míša šíša
čas cca 3:15: https://www.youtube.com/watch?v=5QwwZeBGXc4

Že by snad požadovali práci? Nebo volají, že chtějí zakládat živnosti?
červenec 08, 2015 15:04
nemulti kulti , : xyz
napsala jsi to velmi výstižně: "Je smutné, když ve vlastní zemi mají přednost cizí před vlastními. Něco je špatně..." Neuvěřitelné věci píše na svém blogu http://rogozov.bigbloger.lidovky.cz/ český lékař, který žije v britském Sheffieldu. Jelikož to zjevně není žádný mluvka ani grafoman, budou věci jako "snadné bílé maso" nebo "vánoce letos povolili" atd. bohužel pravda. I kdyby to Daniela neuznala za hodné prokliku, stojí za to se k blogu propracovat - ovšem upozorňuju, že je to čtení jen pro silné nervy.
červenec 08, 2015 15:05
Lenka1 : nemulti kulti
to vis Lenko kdyz dochazeji argumenty prichazeji nadavky. Viz Kohout u Jilkove
červenec 08, 2015 15:09
xyz : Míša šíša
Tak to je fakt síla. Vzhledem k tomu, že je v posledním článku zmíněna i kosovská "národnost" a v návaznosti na zprávy, že kosovští občané ve velkém opouští svoji zemi (http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskaunie/_zprava/evropska-unie-vraci-zpet-do-kosova-tisice-uprchliku-sanci-ziskat-azyl-nemaji--1494053 ), by mě zajímalo, proč kosovští Albánci houfně opouštějí svoji svobodnou, samostatnou a nezávislou "vlast", kde už na nich nikdo nepáchá genocidu, a ti oškliví a zlí Srbové odtamtud vesměs odešli. Vždyť by tam teď měli mít ráj na zemi, ne?
No, třeba mi to Mikin vysvětlí, ten je v kosovské problematice fundovaný.
červenec 08, 2015 15:36
Nějak : Lenka1
se nám guru Mikin (Óm nadsluníčko) odmlčel, asi provádí palebnou přípravu.....
červenec 08, 2015 15:50
Kromě toho : Lenka1
taky pořád ještě nevysvětlil, jak se svoboda, rovnost, demokracie a lidská práva, kteréžto jsou pro něj svaté, slučují se šaríou.

Když tady posledně nařknul Sidona, že to, co hodil do placu (šaríu v celé své kráse), vůbec tak není a je spousta muslimů, kteří to prý vidí jinak.
červenec 08, 2015 15:52
Lenko, : Mikin
normalni clovek se v noci odmlci, protoze spi. Vy jste se ve skole neucili ze je zemegule kulata a ze existuji ruzna casova pasma?
Muslimske pravo saria jsem nikde nehajil a zadneho muslima ktery by se podle neho ridil na svych cestach nepotkal. Nepochybuji ovsem, ze i takovi pitomci existuji. Neco me rika, ze prave fanatici jako ty by si s nimi docela dobre rozumeli.
Ptal jsem se zde po dukazu tveho tvrzeni, ze Al-Kaidu a IS "stvorily Spojene staty". Porad cekam.
Pokud se tyce toho roztomileho videa, doporucil bych antiamerickym paranoidnim masiblum propriste mene sarkasmu. Nevypada to dobre…... :-
červenec 08, 2015 18:23
... : Aggitta
Nesrovnávala bych odpor českých občanů vůči muslimským běžencům k nacistickému holocaustu židovských obyvatel. Ti byli tenkrát v Německu, Česku, Polsku atd. doma!!! Žili zde po staletí.Muslimy nikdo nehází do pece, aby mohl zabavit jejich majetek. Jen chceme, aby zůstali tam kde se narodili...
A nesrovnávala bych tyto běžence ani s našimi emigranty. Ti nešli hledat sociální stát, který se o ně postará (pokud tedy nepočítám výpravy cikánské populace do Anglie a dalších zemí s cílem využít jejich sociální systém), ale pokud mluvíme o emigrantech v době ČSSR, tak tito opravdu hledali hlavně svobodu.
červenec 08, 2015 18:45
kdyz tohle nestaci k pochopeni : nemulti kulti
myslim ze najdu neco i pro ty co ne ze nechapou ale zurive se brani chapat......
červenec 08, 2015 19:03
Právě : Lenka1
ten sarkasmus tomu videu dává tu správnou šťávu. A nějakej protiargument by nebyl? Asi ne, co? To za prvé.

Ohledně toho tebou vyžadovaného důkazu - pokud jde o Al-Kajdu, už jsem ti napsala, aby sis přečetl historii války v Afghánu z let 1979-89. Linky sem dávat fakt nebudu, za takovou námahu mi jednak nestojíš a jednak bych se opět dozvěděla něco o rudohnědých webech, i kdyby se jednalo o zdroje z D.C.

A ISIL- on existoval předtím, než Amíci vtrhli do Iráku a sundali Husajna? A pak do Libye a sundali Kaddáfího? A do třetice s malou obměnou totéž v Sýrii, kde začali podporovat tzv. "umírněnou opozici", která dnes tvoří páteř toho Islámského státu? Fakt? Povídej.

P.S. Měla jsem za to, že čert a ty nespíte nikdy.


červenec 08, 2015 19:11
Lenko, : Mikin
jaky protiargument mas na mysli ? Clovicek na tom videu mluvi 5 minut tak rychle, jak to jenom jde. Aby u toho nahodou nekoho nenapadlo premyslet. Coz nekterejm jak vidim vyhovuje. O 9/11 jsme tady meli nekolik diskusi, tak si je znovu precti. Nemuzes po me chtit 10-ti strankovy elaborat, kdyz sama nedokazes dat na potvrzeni svych nesmyslu jediny odkaz. Porad cekam. smilies/wink.gif A jiste - s odkazy ze Sputniku nebo ze Zvedavce se nenamahej.
O valce v Afghanistanu si precti neco ty. S uzasem zjistis ze Al-Kaidu zalozil Osama az v roce, kdy Soveti z Afghanistanu prchali, takze ji behem valky mohla Amerika zakladat nebo financovat je stezi. Zeby ti soudruzi lhali ?

smilies/wink.gif
červenec 08, 2015 20:36
nechtel jsem to napsat.... : nemulti kulti
Ale prestan cist noviny jako e-bes
I kdyz i tam uz jsou uz v responzich lidi o dost chytrejsi....
červenec 08, 2015 21:08
Ono : Lenka1
je to spíš o tom, že debata s demagogickým xenofilním ignorantem mě prostě nebaví, víš, brouku? Z tvojí strany jsou to permanentně nulový argumenty, překrucování, lži a když je nejhůř, tak ignorace faktů.

Nespočetněkrát jsi tu předvedl, že naprosto postrádáš schopnost logického myšlení a porozumění psanému textu, a to nejenom v debatě se mnou, ale i s jinými.

To, co tady píšu pro tebe, ve skutečnosti píšu pro všechny, kdo mají zájem, aby se i ti, kdo tě ještě neznají, pobavili, co jsi za exota.

Myslím, že jsi výbornej kandidát na četné místo na Exotopedii. Možná přebereš jedno z prvních míst po Hrebenárovi.
červenec 08, 2015 21:18
oprava: : Lenka1
"čestné" místo.
červenec 08, 2015 21:20
Lenko : nemulti kulti
cetla jsi tohle?
https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE
červenec 08, 2015 22:17
lenko, : Petronila
"debata s demagogickým xenofilním ignorantem mě prostě nebaví, víš, brouku?"

"Nespočetněkrát jsi tu předvedl, že naprosto postrádáš schopnost logického myšlení a porozumění psanému textu, a to nejenom v debatě se mnou, ale i s jinými. "

"To, co tady píšu pro tebe, ve skutečnosti píšu pro všechny, kdo mají zájem, aby se i ti, kdo tě ještě neznají, pobavili, co jsi za exota. "

"Myslím, že jsi výbornej kandidát na četné místo na Exotopedii. Možná přebereš jedno z prvních míst po Hrebenárovi"

Pět, šest, sedm, osm.

Já jen, jak jsi psala, že "o tom, kdo si s urážkami začal, se už bavit nehodlám, dostatečně jsem to vysvětlila v jedné z předchozích diskuzí. " , tak tady je to, kdo si začal, vidět hezky z první ruky černé na bílým (tedy v tomto případě na šedým smilies/grin.gif ), a úplně stejně to bylo i v předchozích diskusích, což si kudlančí veřejnost zajisté dobře pamatuje a pokud ne, dá se to snadno dohledat; akorát že tam po značném počtu útoků holt druhá strana nevydržela donekonečna vracet chleba za kamení. smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif

Jako ty si vážně myslíš, že ty můžeš někomu nadávat do alelujá, ale on se musí pořád držet a být na tebe slušný, jinak je bekanej a ošklivej? No a teď si představ, že bys měla proti sobě stejnýho fanatika, jako jsi sama - to bychom se my ostatní mohli jen pohodlně opřít do křesílek a koukat, jak z vás obou lítají cucky. smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif
červenec 08, 2015 22:18
Lenko, : Mikin
takze zadnej dukaz pro tu nejnovejsi konspiracni teorii o Al-Kaide a IS nebude? Nebude, protoze stejne jako v pripade tech pitominek o 9/11, chemtrails, udajneho nepristani Mesici nebo treba HAARP neexistuje.
Abys me spatne nepochopila, me cist tyhle paranoidni fantasmagorie docela bavi.
HAARP mam nejradeji. To je takove to dabelske zarizeni, kterym vyvolava USA na celem svete zemetreseni, lesni pozary a povodne. Mluvil o tom i soudruh Hugo Chavez, ale moc dlouho ne, protoze vrazi z volstrytu na neho poslali rakovinu. Ten HAARP je umisteny kousek od nas na Aljasce. Pred casem tam byla tady z Yukonu vyprava deti z high school a ti zakerni Americani je tam vzali na exkurzi a drze jim tvrdili, ze se jedna o civilni zarizeni pro vyzkum ionosfery a polarni zare. Predstav si to, takova drzost…..
Ja si vzdycky kdyz ctu nejakou novou antiamerickou konspiracni pitomost rikam, ze zrovna tomuhle nebude nikdo verit. Ze tak neskonale blbej nemuze nikdo byt. Ale bohuzel….. :-
červenec 08, 2015 23:55
Petronilo, : Mikin
rikal jsem zi zrovna neco podobnyho. Ze Lenka jednou potka takovyho demagoga, hulvata a zurivce jako je ona sama a navzajem se zlividujou. smilies/grin.gif
červenec 08, 2015 23:58
ne asi ne....musel bych to hledat : nemulti kulti
tak ti doporucim,jestli je to na tebe rychly precti si to znovu. A jak rekla uz Lenka, nestojis ani mne za to, invwstovat do Tebe cas
červenec 09, 2015 00:22
nemulti kulti : Mikin
http://www.popularmechanics.com/military/a6384/debunking-911-myths-world-trade-center/
Tady najdes odpovedi na vetsinu nesmyslu ohledne 9/11. Ale pozor, neni to cteni pro tupe ovce, ktere umi jen prezvykovat konspiracni teorie. Nutno i mozek zapojit.
červenec 09, 2015 00:49
Mikine to je zajimave.... : nemulti kulti
nyslim ze skoro vsichni tady si to stejne mysli o Tobe. Vyjimam ovsem Petronilu
červenec 09, 2015 00:50
No tak vono : Krakonoš
s Mikinem se na dost věcech shodne víc lidí, jen né každej má chuť se vykecávat s kdejakým trollem. smilies/grin.gif
červenec 09, 2015 01:04
... : Lada
Asi tak
červenec 09, 2015 01:23
jo tak na Tebe jsem zapomel Krakonosi : nemulti kulti
uz se to nestrane. A jako normalka nadavky. ale od "slunicek" co ocekavat? MMikine kraviny nectu a snazim se stykat s chytrymi lidmi A mezi ne ta vase slunickova trojka rozhodne nepatri. smilies/grin.gif
červenec 09, 2015 03:58
nemulti kulti : Mikin
vsak to necti, protoze mysleni te podle vseho boli. Specializuj se vyhradne na internetove klepy, pomluvy, bulvar a zustan navzdy hlupakem.
Hlavne ze si kluci a holko myslite, ze je vas vetsina.
Pak prijede americka kolona a vy sedite spolu se soudruhy Jakesem, Hajkem a A.B.Bartosem osamoceni jako ty kuly v plote.
Povez jinochu - pristali Americani na Mesici? smilies/grin.gif smilies/grin.gif
červenec 09, 2015 04:42
Taky se shodnu v mnoha věcech s Mikinem, : Myška
a slunko tedy nejsem ani náhodou smilies/wink.gif smilies/cheesy.gif.
červenec 09, 2015 05:26
jestli se s nim shodujes Mysko : nemulti kulti
tak je mi lito ale asi do celedi slunickovitych patrissmilies/smiley.gif
červenec 09, 2015 06:27
tak starej a tak blbej? : nemulti kulti
to uz asi neprejde smilies/grin.gif Vypada to ze vsichni radeji utekli protoze jim bylo jasne ze se slunickama neni rec.Bezte si popovidat s profesorem Kohoutem, to je prece uzasnej clovek!
smilies/tongue.gif
červenec 09, 2015 06:34
nemulti kulti - když píšu v mnoha věcech, nemyslím tím ve všech. To je velmi dobře patrné právě v diskuzi o imigrantech... : Myška
Mikina znám osobně a i přes rozdílnost názorů si ho vážím.

červenec 09, 2015 06:53
Hahaha, : Sidon
to su zvědavé, co na to zahlásí ten jukonské gébls. Obamka se podřekl a uniklo mu, že amíci trénovali ISIL.

https://www.youtube.com/watch?v=p2NkjNvwuaU

smilies/grin.gif
červenec 09, 2015 07:09
Myško, : Sidon
já znám Mikina taky, už dost dlouho, ale ta jeho demagogie a zaslepenost je příšerná. Když někdo fandí darebákům a lotrům, tak je taky sám takový. Navzdory všem jeho projevům pravdy, lásky a humanismu, mi připadá, jako tvor ze Souhvězdí žab, o kterých zpívá ve velice pěkné písničce Pavel Dobeš - "od huby jim šlehají plameny". Prostě jako správný politruk.
červenec 09, 2015 07:18
Sidone, máš na mysli : Myška
nějaké konkrétní darebáky a lotry?
červenec 09, 2015 07:21
Myško, : Sidon
Ty nesleduješ tu zdejší diskuzi ?
červenec 09, 2015 07:47
Myško, co třeba zrovna ty z Vašeho odkazu (červenec 09, 2015 06:43) ? : Jarda
Nestačí?
červenec 09, 2015 07:47
Diskuzi sleduju, i když jak zhrubla, tak mne už nijak moc nebaví. : Myška
Nevím ale, kdo jsou ti darebáci a lotři. Amíci?
červenec 09, 2015 07:50
Ty z odkazu, který jsem uvedla dnes v 6:43, určitě Mikin obhajovat nebude. A tím míň jim fandit. : Myška
To snad nemůže vůbec nikdo.
červenec 09, 2015 07:52
Myško, : Míša šíša
ten článek je přejatý z blogu Vladislava Rogonozova, co sem na něj včera dával(a) odkaz xyz. Je tam toho daleko víc, co děsí. Tady http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1718-uprchlicky-ohen-zazehli-americane-sami-vsak-zadne-bezence-neprijmou-azylanti-v-italii-jiz-terorizuji-mistni-obcany-le-penova-a-kazdy-s-rozumem-v-hlave-zna-recept-ubranime-se.htm zase popisují, jak uprchlíci terorizují obyvatele v jižní Itálii, to je fakt děs. Děs je tedy hlavně to, že nikdo s tím nic nedělá a nechává se tomu volný průběh.
červenec 09, 2015 07:54
Mysko, : Mikin
to je O.K. Kdybychom se ve vsem shodli, nemuseli bychom diskutovat.
Ja vidim militantni Islam jako nesmirne vazne nebezpeci, ale na cestach jsem se setkal s tolika muslimy, ze je nemuzu proste hodit do jednoho pytle. Uz proto, ze se podle meho nazoru bez tech slusnejch neobejdeme.
Kdyz Sidon mluvi o darebacich a lotrech, ma ve sve zaslepenosti chudak na mysli americke politiky. Vcetne mirumilovneho pana Obamy. Uz se tesim, jak jak bude mluvit o jeho nastupci. Hlavne pokud to bude republikan. smilies/wink.gif
Dulezite je, ze si tady kvuli tem par rozdilnym nazorum nanadavame a nepoustime se osobnich utoku jako Sidon.


červenec 09, 2015 08:03
Míšo šíšo, díky, : Myška
mrknu se.
červenec 09, 2015 09:08
Mikine, : Myška
no to by bylo to poslední.
červenec 09, 2015 09:09
plnim slib Mikinovi I kdyz je to zbytecny....Nic nepochopi.... : nemulti kulti
Celý svět je v šoku. Kromě ČR. Včera náčelník Generálního štábu ozbrojených sil Íránu
generálmajor Hasan Firuzabadi předložil a zveřejnil fakta o tom, že
vojenské nákladní letouny USA dlouhodobě přistávají na letištích, která
jsou okupována bojovníky Islámského státu. Tím s konečnou platností končí
pohádka o tom, že USA stojí v čele boje proti této teroristické organizaci.
Naopak, tiše a skrytě před očima světové veřejnosti tento IS vojensky
podporuje, dodávají jim zbraně. Proto veškeré výsledky spojeného
bombardování pozic IS jsou tak minimální, vlastně nulové. USA chce za
každou cenu bojovníky IS nasměrovat proti režimu v Sýrii a Íránu. A to i za
cenu stovek, možná již tisíců popravených zajatců.. Opakuje se tak stejná
hra, kdy nejprve vojensky USA vyzbrojily Al Káidu k boji proti Rusku, ale
nakonec se Al Káida obrátila proti USA a celému civilizovanému světu. USA
mají vždy přesné informace, kolik lidí se IS chystá popravit, pak s vedením
těchto skupin vyjednává, aby mezi popravenými byli pokud možno i lidé z EU.
Svou pak rádoby pomocí těmto zemím při záchraně jejich občanů na ně
vytvářejí tlak, aby podporovaly USA v její militantní politice v Evropě.
Doufám, že teď by se mohl třeba náš rádoby ministr zahraničí
Zaorálek vzpamatovat a začít skutečně chránit naši zemi od takovéhoto marasmu.
červenec 09, 2015 09:15
pro misusisu : nemulti kulti
tak jsem shanel v jake reci je to video co jsi sem dala..Mimochodem strasny.
Je to v reci Urdu Pakistan. Takze dost neprelozitelny, bohuzel.
červenec 09, 2015 09:23
nemulti kulti - : Myška
uvedeš zdroj či zdroje těchto informací?
červenec 09, 2015 09:39
No, : Sidon
to jsou ale drzí reportéři, že si dovolují kritizovat mírumilovné tanky am. armády, za humnama Ruska.

https://www.youtube.com/watch?v=giE5qSm3YRE

smilies/shocked.gif
červenec 09, 2015 09:40
Osobně bych byl pro humanitární vybombardování ! : Jarda
.
červenec 09, 2015 09:57
... : Myška
červenec 09, 2015 10:51
sice : eli
už se nehodlám z důvodu úspory času, nervů, pocitu totální marnosti a možná i strachu ze ztráty zbytku své nestrannosti do diskuse na tato témata pouštět, jen jsem zvědavá na Mikinovu reakci - pokud bude - na Sidonův odkaz (díky za něj)
červenec 09, 2015 12:02
Eli : nemulti kulti
mas proc se bat! Bohuzel Mikin zustal zavesenej nekdy v tom 68 a nedovede si ani predstavit jak se svet od te doby zmenil. Ale s timhle ma vic emigrantu problem. Od malicka jsme byli krmeni tim ze Rusove jsou ti zli a co je americke je dobre. Je to bolestive najednou videt ze ono to tak neni.
červenec 09, 2015 16:46
a jeste mi prislo tohle dneska : nemulti kulti
Demokracie a svoboda dle USA

*/Washington připravuje první atomový úder proti Rusku

Objeveno na síti

Washington si myslí, že dokáže vyhrát atomovou válku a
připravuje první úder proti Rusku a možná i proti Číně, aby se
do nebezpečí nedostala ani americká světová nadvláda. Plány
pokročily, realizace je v běhu. Jak jsem již napsal dříve, USA
změnily svoji strategickou doktrínu. Atomové zbraně již nejsou
odvetnými zbraněmi, slouží k útočnému prvnímu úderu. V Polsku
byly v blízkosti ruské hranice umístěné systémy protiraketové
obrany, další základny se připravují. Ve finále bude Rusko
obklíčeno americkými raketovými základnami.

Raketový deštník slouží na to, aby zachytil a zničil
mezikontinentální rakety. Podle americké vojenské doktríny USA
provedou proti Rusku první úder. A to, co zůstane Rusku na
odvetné opatření, má neutralizovat raketový deštník.

Změnu doktríny odůvodnil Washington možností, že teroristům by
se mohla dostat do rukou atomová zbraň a mohli by za její pomoci
zničit některé americké město. Toto vysvětlení nedává smysl.
Teroristi jsou jednotlivci anebo skupiny jednotlivců, ne země s
nebezpečnou armádou. Kdo použije proti teroristům atomové
zbraně, zničí o mnoho více než teroristy, krom toho by to bylo
úplně zbytečné, úplně by postačilo bezpilotní letadlo vybavené
konvenční raketou.

Umístění raket v Polsku vysvětlil Washington tím, že chce
chránit Evropu před íránskými mezikontinentálními raketami.
Washington i vláda i té poslední evropské země dobře vědí, že
Írán nedisponuje mezikontinentálními raketami a že Írán
neprojevil žádný úmysl napadnout Evropu.

Vysvětlením Washingtonu nevěří žádná vláda. Každá si je vědoma
toho, že Washington zakrývá skutečný důvod - chce se vyzbrojit
tak, aby vyhrál atomovou válku. Rusko pochopilo, kam míří změna
americké doktríny, pochopilo, že americké raketové základny před
jeho hranicemi míří na Rusko, a pochopilo, že Washington plánuje
proti Rusku první atomový úder.

I Čína pochopila, že Washington má ve vztahu k Pekingu podobné
úmysly. Jak jsem již napsal před několika měsíci, Čína reagovala
na hrozby Washingtonu připomenutím, že dokáže zničit USA, pokud
by Washington zosnoval konflikt. Washington je ale toho názoru,
že by atomovou válku dokázal vyhrát bez toho, aby tím USA
utrpěly, případně za cenu jen nepatrných škod. Tento odhad
zvyšuje pravděpodobnost atomové války.

Jak vysvětlil Steven Starr, tento odhad je založený na
ignoranci. V případě atomové války neexistuje žádný vítěz. I
kdyby raketový deštník ochránil americká města před odvetnými
opatřeními, radioaktivní záření a důsledky jaderné zimy, kterou
by spustilo odpálení atomových zbraní v Rusku a Číně, by zničily
i USA.

Média se od doby korupčního Clintonova režimu v rukou několika
jednotlivců na tomto zločinu spolupodílejí tím, že na toto téma
mlčí. Vlády amerických vazalských států v západní a východní
Evropě, v Kanadě, Austrálii a Japonsku jsou také vinné
spolupachatelstvím, protože akceptují úmysly Washingtonu a
poskytují základny potřebné pro tento účel. Duševně pomatená
vláda Polska pravděpodobně podepsala rozsudek smrti pro lidstvo.
Americký kongres je vinen jako spolupachatel, protože k plánům
exekutivy pro atomovou válku se neuskutečnila žádná jednání.

Washington navodil nebezpečnou situaci, Rusko a Čína se
domnívají, že očividně jsou vystaveny nebezpečí prvního úderu,
což by je mělo podnítit k tomu, aby samy zaútočily jako první.
Proč by Rusko a Čína měly sedět na zadku a čekat na neodvratné,
zatímco jejich nepřítel úplně dokončí svůj protiraketový
deštník? Až bude protiraketový deštník dokončený, útok na Rusko
a Čínu je jistý, pokud před tím nekapitulují.

Desetiminutová zpráva stanice Russia Today ukazuje, že tajný
plán Washingtonu udeřit na Rusko není tajemstvím. Vyplývá z ní i
to, že Washington je připravený uklidit z cesty všechny evropské
funkcionáře, kteří by se Washingtonu postavili do cesty.

Když se čtenáři ptají: Co můžeme učinit my? Odpovím jim: Vypněte
to ministerstvo propagandy. Nesledujte Fox News, CNN, BBC, ABC,
NBC, CBS, přestaňte číst New York Times, Washington Post, LA
Times. Jednoduše se vykašlete na oficiální média. Nevěřte ani
slovo z toho, co tvrdí vláda. Uvědomte si, že zlo sedí ve
Washingtonu.

Jen v 21. století zničil Washington sedm zemí úplně anebo
zčásti. Zabil, zmrzačil anebo vyhnal miliony lidí. Lítost přitom
nikdy žádnou neukázal. Lítost neprojevily ani církve, které se
nazývají »křesťanské«. Destrukce, kterou má na svědomí
Washington, je prezentovaná jako velký úspěch. Washington se
prosadil. A Washington je rozhodnutý prosazovat se nadále. Zlo,
které reprezentuje Washington, žene svět do záhuby.

Převzato z německého tisku, kráceno. Šiřte !!!!! /*

Dej buh ar ro tak neni....
červenec 09, 2015 18:16
To víš, : Lenka1
nemulti kulti. Američani udělají všechno pro to, aby jim nepadnul ten jejich dolar. Klidně kvůli tomu zničí celý svět.

Už 150 let nezažili válku na svém území, myslím, že by si to měli připomenout, co to válka je. Ono se na to jinak kouká v televizi, když je to tam někde daleko, třeba v tý blbý Evropě, a jinak, když jim rakety lítají za humna. Třeba by se pak probrali a udělali by něco s těma jejich politikama.

Proti normálním běžným Amíkům nic nemám, to jsou lidi jako my, proti jejich zkurvený vládě, resp. jejím loutkovodičům, mám úplně všechno.

Mimochodem, ten podle Mikina mírumilovný Obama je tvrdý zastánce odzbrojení obyvatelstva, neustále se snaží na celém území Států zrušit 2. dodatek Ústavy. jak se tohle slučuje se svobodou, co Mikine?

V historii prosadili totální odzbrojení obyvatelstva Hitler a Stalin. Co následovalo, doufám nemusím opakovat ani pro Mikina.
červenec 09, 2015 18:40
nemulti kulti, : Sidon
máš jistě pravdu, já jsem byl taky dlouho přesvědčený o tom, že Amerika je No.1, že jsou nejlepší na světě a podobné věci. A na Rusy jsem se díval skepticky. Takže souhlasím, že se svět mění a situace taky. Dovedu pochopit, že byli lidi naštvaní na staré Rakousko, na Němce, na Rusy, po určitých světových událostech, ale udržovat se v tom pořád není zdravé. To by člověk mohl stále nenávidět Avary (ti už nejsou), Mongoly, Turky, Švédy, Francouze, Prusy, Maďary, Rakušáky atd.
Je pravda, že na internetu je velká část věcí, které se dají nazvat "sračkami", ale poněvadž jsou tam i věci, které jsou seriozní a od seriozních lidí, tak si člověk potom může jaksi sestavit tu "mozaiku" sám. Pokud se mu to nesnaží osvětlit "politický dozorce", který ví zcela nejlíp, jaké věci číst a kterým věřit. Ona 100% pravda existuje jen málokdy, vždycky se jí ta, či ona strana snaží "ohnout" ve svůj prospěch, to známe všichni. Je však trošku divné, že se třeba amíci snaží dodat někam demokracii a lidská práva, ovšem tam, kde jsou ta lidská práva a demokracie nejvíc pošlapávána, s těmi se kamarádí, nebo obchodují - Saudská Arábie, Čína a teď začli "oprašovat" i Kubu.

Nebo ta dialektika s tím "mírovým" cvičením v pobaltských republikách, ale Rusové tím cvičením doma vyvolávají válku. Kdo je tady pak Hitler ?!!

Takže já jsem tu amer. mázdru, kterou jsem měl před očima, setřel a můžu říct, že vidím spoustu věcí, které jsem dřív neviděl, anebo spíš vidět nechtěl, jako je tomu doposud u některých jiných lidí.

smilies/cool.gif
červenec 09, 2015 18:50
nemulti kulti : Mikin
Chtel jsem nejaky dukaz pro nesmyslne tvrzeni o tom, ze Al-Kaidu a IS zalozily Spojenene staty. A zase jsem se nedockal. Chtelo by to nejaky odkaz na duveryhodny zdroj, ale s tim mas jak vidim potize.
Co se tyce te pitomosti kterou jsi okopiroval, snazil jsem se to najit pomoci Google, ale nasel jsem jen odkazy na diskusich v Blesku, Pravem prostoru, Nove republice a Holesovske vyzve. smilies/grin.gif
Tedy typicky pripad hoaxu ktery si nekdo vymysli a pak si to komousi a nackove dalsich 10 let navzajem posilaji. Takovych "zprav" sepise i pologramotny masibl za hodinu deset.
Pokud se obsahu toho "klenotu zurnalistiky" tyce, tak pochybuji, zeby byl "cely svet krome CR v soku". Tady v Kanade v soku rozhodne nejsme. To bude nejspis tim, ze necteme ceske komousske webiky.
A Al-Kaida byla zalozena v roce 89, tedy az po odchodu Sovetu z Afghanistanu. Spojene staty mohly mit tedy jen ztezi zajem ji vyzbrojovat.
Priste zkus odkaz na nejaky duveryhodny pramen, nebo napis svuj vlastni nazor. Pokud tedy vubec nejaky mas.
Na kopirovani paranoidnich hlouposti je zvedavy jen malokdo.
červenec 09, 2015 18:52
Zpět, : Lenka1
neumím počítat. Skoro 175 let.
červenec 09, 2015 18:52
Svatá prostoto! : Lenka1

A Al-Kaida byla zalozena v roce 89, tedy az po odchodu Sovetu z Afghanistanu. Spojene staty mohly mit tedy jen ztezi zajem ji vyzbrojovat.

Takže polopaticky:

1) Kdo si myslíš, že mudžahedíny v boji proti Sovětům cvičil a vycvičil?

2) A co asi tak dělali po skončení války, ty rozumbrado?

P.S. Nezapomeň mi připsat další čárku, Petronilo.
červenec 09, 2015 19:04
Lenko, : Mikin
mozna to pro tebe bude sok, ale Afghanci se sovetskym okupantum postavili na odpor sami. Nejprve se starymi puskami 303 British, pozdeji se zbranemi ktere dostali ze sousednich zemi a z Ameriky. Slo o odpor nejruznejsich kmenu, pod velenim nejruznejsich lidi. Nekteri z nich pokracovali v boji i proti Talibanu. Jako treba Ahmed Shah Massoud, leader Severni aliance. A docela uspesne. Proto ho take nechal Osama bin Ladin par dni pred 9/11 zavrazdit.
Reaganova podpora afghanskych bojovniku proti sovetske okupaci lezi dodnes komunistum v zaludku, ale to se dalo cekat, zejo ? smilies/wink.gif
V kazdem pripade, Al-Kaidu ktera vznikla az po sovetskem uteku z Afghanistanu Spojene staty nikdy nepodporovaly.
Neco si o tom precti.
červenec 09, 2015 20:02
Sidone, Lenko : nemulti kulti
nevite nekdo kdo rekl ze s lidskou blbsti se neda bojovat? Tady mame primou ukazku. Petronelo chci taky carku!

Jinak ano Mikine, nevim kdo to napsal prislo mi to po internetu.Tak se totiz nekdy veci jen tak preposilaji,coz asi netusis.Mysko ani ja se neodvazim vzdycky vsechno napsat protoze censura ac by nemela plati dnes vsude.svoboda slova je dnes uz skoro utopie. Jo muzes mit svobodu slova ale musis s nami souhlasit!

červenec 09, 2015 20:22
jeste jsem zapomel : nemulti kulti
duveryhodny zdroj je podle tebe Mikine treba CBC? To se vazne domnivas ze tohle budou davat do televize nebo tisknout v novinach?
Pak jsi blbejsi nez jsem myslel smilies/grin.gif
Petronilo zadam dalsi carku!
červenec 09, 2015 20:30
Sidone : nemulti kulti
presne tak to citim i ja. Dik zes to rozvedl takhle vnimave!
červenec 09, 2015 20:39
nemulti kulti : Mikin
jo, CBC je pomerne duveryhodny zdroj. Maji sice bias trochu doleva a jsou casto hodne nekriticti k palestinskym muslimskym radikalum, ale jinak to ujde. Protoze redaktori a zpravodajove CBC maji jmena i tvare a jsou za sve zpravy odpovedni. Kdyby byli oni, nebo jejich zamestnavatel pristizeni pri lhani, byli by do smrti povazovani za pitomce. Coz se anonymum stat nemuze…..
Sirit neco "prislo po internetu" a neni znam ani zdroj ani autor muze jen clovek mdleho ducha. Jedna se o obycejne sireni klepu a debilitu.
Rozesmala me hystericka vyzva ze tveho posledniho okopirovaneho vytvoru. Kdy ten anonymni pan vyzyva vsechny sve soudruhy k tomu, aby necetli a nesledovali media demokratickych zemi. Co kdyby se dozvedeli pravdu, ze ? smilies/wink.gif
Verim, ze ho na slovo poslechnes a pujdete spolecne se Sidonem a Lenkou zivotem s klapkami na ocich, tupe prezvykujic anonymni internetove pomluvy a propagandu pana od KGB. smilies/wink.gif
červenec 09, 2015 21:14
Mikine ty jsi vul : nemulti kulti
s tebou je zbytecny vubec mluvit. Zacnu se ridit slovama Jardy a Sidona.kterym jak se zda z tebe naskakuje husi kuze jenom nekde zahlednou tvoje jmeno
červenec 09, 2015 21:30
Sidone. : Mikin
ja narozdil od tebe Ameriku za #1 nepovazoval a tak nemusim delat po tvem zpusobu zmatene premety a bezet "home to mama" na Putinovu RT.
Zeme NATO maji stejne jako Rusko pravo poradat na svem uzemi cviceni, ale vzhledem k Putinove agresi proti Ukrajine se jedna o provokaci z jeho strany. Demokraticke zeme Evropy se jen pojistuji proti tomu, aby Putina nenapadlo jit podle vzoru Adolfa Hitlera "pomahat" i etnickym soukmenovcum v pobaltskych Statech nebo jinde.
Jedna Ukrajina, jedna nacisticka i jedna sovetska okupace bohate stacily.
Ber to s temi internetovymi klepy a propagandou s rezervou. At zase nekde nenapises, ze americka vlada mela na brnenske prehrade koncentrak (nemela), nebo ze maji USA vojenske zakladny ve 130 zemich ( i kdyz tech zemi je jen 29).

červenec 09, 2015 21:34
je zajímavé, : Petronila
jak Mikin diskutuje k věci (a nad věcí), kdežto oponenti jsou agresivní a sprostí, a pokud by se druhá strana nechala vyprovokovat, tak by hned začali obviňovat, jako Lenka obvinila mě.

Osobně si myslím, že je samozřejmě možné mít různé názory (i když mně, která sdílím ten Mikinův, jde ten proruskej silně proti srsti, ale i tak budiž, proč by koneckonců někdo nemohl tíhnout k Rusku a mít bobky z Ameriky), ale diskutovat takovým stylem, jako Lenka, Sidon, nemultikulti atd. se prostě nedá.

Fakt vám přijde v pořádku takhle nadávat jen proto, že si někdo jinej myslí něco jinýho? Opravdu to považujete za normální způsob, jak se s lidma bavit? Mně připadají vaše názory docela dost ulítlý, ale pořád mluvím o NÁZORECH, neřekla bych, že Lenka nebo Sidon jsou něco ošklivýho, protože mají názory, se kterýma nesouhlasím.

Lidi, co to s vámi je? To máte opravdu takový strach a jste tak moc přesvědčení o své jediné pravdě, že máte pocit, že ten jinej názor a jeho nositel ohrožuje vás a celej svět a je potřeba ho zadupat do země? Fakt tomu nerozumím, hádat se proti tomu moc nejde, protože oplácet vám nadávky nechci a na normální řeč neslyšíte.

Jinak prakticky ve všem souhlasím s Mikinem a vám se divím - ne že si myslíte něco jinýho, na to máte koneckonců právo, ale že cítíte potřebu to neustále podšprajcovávat útoky ad hominem, jako byste měli pocit, že to není udržitelný jinak?
červenec 09, 2015 22:52
Petronilo, : Mikin
to bude nejspis tim, ze se clovek kteremu dojdou argumenty citi zahnany do kouta. A ve sve zlobe se brani, jak to jenom jde.
Anebo to jsou hulvati od narozeni.
Ja mam par levicovych kamaradu kteri nemaji prilis v lasce Spojene staty a jejich zahranicni politiku, ale nikdo z nich si nevymysli takove konspiracni pitomosti jako tihle 3 amigos. A uz vubec je nenapadne namisto diskuse sproste nadavat. smilies/sad.gif
červenec 09, 2015 23:22
Petronilo : nemulti kulti
ver si cemu chces, Budea jednou velice zklamana ale to neni muj problem.Nic ti nerikaji ani videa ani vysvetlovani...drz se holka svoji pravdy a Mikina a sbohem. Nikdy jsem neveril ze tihle lidi ve skutecnosti mohou existovat, ale oni jo smilies/grin.gif
červenec 09, 2015 23:24
nemulti kulti, : Petronila
tebe vážně překvapuje, že si všichni lidi na světě nemyslej to samý?
smilies/shocked.gif

A co bude, to přece nemůžeme vědět nikdo, ani ty, ani já, hraje v tom roli strašná spousta různorodejch faktorů a fór je v tom, že každej si je interpretujeme tak, aby nám zapadaly do našeho vidění světa. Mně to tvoje vidění světa přijde velmi nereálný, tobě patrně to moje taky, proč myslíš, že tě já nebo Mikin ohrožujeme, že máš potřebu se takto drsně vymezovat (navíc v řadě případů proti něčemu, co nikdo z nás ani neřekl, natož aby si to myslel)? Jako jediný možný vysvětlení mě napadá, že máš z toho, proti čemu brojíš, takovej strach, že už nemůžeš myslet na nic jinýho a připadá ti hrozný, že to někdo jinej může nevidět.
červenec 10, 2015 00:33
... : Lada
Ja jsem se podival na to YouT video RT. S dovolenim, abych neurazil, bych si dovolil nekolik postrehu a poznamek.
Video mi pripada sestrihany, reporterka pravdepodobne neni ve stejne mistnosti jako spokesman State D, ale snazi se navodit dojem, ze tam je. V anglictine neni vubec jasne, jestli spokesman odpovida na dane otazky. Jeho odpovedi se hodi na cokoliv. Protoze tyhle briefings jsou vzdy video snimany jen oficialnim systemem, ktery je k dispozici reporterum, neni mi jasne, proc by kamera zabirala tak uzky usek reporteru, v kazdem pripade je to velmi neobvykle. Obvykly zaber od podia mezi reportery chybi, v zaberu jsou pouze tri sedici "reporteri", obvykly sum neni pritomny na audiu a mikrofon snima okamzite, aniz by musel zpocatku zamerovat, jak je obvykle.

RT se potyka z odstoupenim nekolika reporteru z duvodu odmitnuti predcitat skripty, ktere byly proti novinarske etice.
Klipy vysilane RT jsou sestrihane ucelove po jednotlivych vetach, rika studie Columbijske U po porovnavani originalu s vysilanym materialem.
Nevim, nemam nic proti alternativnimu zpravodajstvi, ale i pri nem maji byt zachovavane zasady novinarske prace. To RT bohuzel nesplnuje a z techto duvodu se jevi jako rozumna snaha prekvalifikovat ji jako lobbyistickou skupinu.

červenec 10, 2015 02:03
Lado, : Mikin
co taky stoji za povsimnuti je fakt, ze americti politici ktitizuji vyhradne cviceni na hranicich Ukrajiny. Tedy zeme, kam Rusko posila uz rok sve zbrane, munici, pohonne hmoty a vojaky. Zatimco rusti redaktori opakovane hovori o cviceni "uvnitr Ruska". Jako by to bylo nekde na Sibiri.
Putinove televizni hlasne troube Russia Today udelali parkrat ostudu jeji vlastni redaktori, kdyz odmitli i pres vysoke platy nadale lhat a oznamili svou vypoved behem ziveho vysilani.
Ja poznal tuhle stanici velice dobre uz pred nekolika lety, protoze v mem oblibenem Merry V. Hotel v Bangkoku jine zpravodajstvi v anglictine nez RT neni. Ta propaganda me silne pripomnela doby komunisticke diktatury. Vzpominam si napriklad na porad o sovetskych automobilech Lada, ktere reporter licil jako nejlepsi auta na svete. Cela reportaz koncila scenou, pri ktere se skupina moskevskych automechaniku v uplne novych overalech srotila kolem 30 let stare Lady a s uzasem komentovala dokonalost toho krapu. Pak jeden z nich prohlasil "tohle auto bylo vyrobeno s laskou".
Takove propagande muze verit jenom idiot.
Kdyz jsem se managerky Merry V. Hotel zeptal, proc ma jediny zpravodajsky kanal v anglictine zrovna z Ruska, odpovedela: "ptotoze je to zadarmo".
červenec 10, 2015 04:00
... : Lada
Jiz pet let napjate ocekavam rusky procesor Bajkal, ktery ma privest Intel k nevyhnutelnemu zaniku. Snad jiz brzy. Revolucni rusky operacni system genialniho skolaka se po predstaveni ukazal prejmenovanym Linuxem a ze si od toho ruske kapacity slibovali nezavislost na burzoaznim zbozi.
Cesta je jednoducha. Uplny bojkot americkych vyrobku a vlastni sobestacnost. Ja osobne bych nemohl pouzivat americky operacni system, jeste k tomu pracujici na americkych komponenetech vyrobenych vykoristovanim v Cine. Je na case obnovit tradici Potemkina a zaplavit svet kvalitnim zbozim. Dobre zbozi se prece prodava samo.
Bohuzel azbuku nectu, ale verim, ze takova Murzilka je stale zdrojem osvicene inspirace.
červenec 10, 2015 04:36
Lado, : Mikin
to ja zase s hruzou ocekavam rusky Dvouhlavy rubl. Zlatem podlozenou menu, ktera zahubi vsechny meny zvrhleho zapadu a o ktere uz roky basni webove stranky ceskych Putlerovcu. Ale furt nic….. smilies/shocked.gif
Ale porad je mozne, ze svetovou ekonomiku ovladne priznivci Kremlu touzebne vzyvane spolecenstvi BRICS. To je primo na spadnuti. Akorat tomu brani neuveritelna bida a zaostalost zucastnenych zemi. Vcetne soucasnych ekonomickych potizi Ciny, Brazilie a Ruska.
Zachranit by to pro priznivce komunistickeho, ci jinak zhovadileho zrizeni mohl zachranit uz jen pad dolaru.
Ale na ten uz cekaji soudruzi od Velke Rijnove Socialisticke Revoluce.
A to bude za 2 roky jiz 100 let. Doufam, ze to Putin na Rudem namasti aspon nalezite oslavi. smilies/cool.gif
červenec 10, 2015 07:54
... : Lada
Uz to chvili vypadalo, ze je vyhrano, dostal jsem mail s vysvetlenim neodalitelneho nastupu rublu a nasledneho vitezstvi na cele care. Pomylene jsem si zkontroloval prilozene grafy historickeho narustu medene meny, nejak se to vubec neshodovalo, ale coz, soudruzi treba meli subotnik a byli unaveni. No a pak to nestesti, oproti predpokladu se rubl zbabele propadl vuci dollaru. Pokud fiskalni teorie nelze, a ze by mohla, tak za pad rublu mohli, predstav si to, neuvedomeli rusti obcane, kteri ve slepe touze se obohatit nabizeli vice a vice rublu za ten prohnany zeleny papir z volstritu.
Jsem jak na trni co to bude priste. S cim prijdou bohatyri a ohromi svet. Mozna to bude i nejaky vyrobek, ktery by se mohl exportovat, treba cepice z kozesiny, nebo takova uzasna, jakoby stavebnice, nekolika dutych zen, ktere jsou rafinovane naskladany jedna do druhe, od nejmensi po nejvetsi. A hodne jich tam je. Nobelovku za tyhle veci.
červenec 10, 2015 08:11
nemulti kulti, takových blábolů, které jsi uveřejnil 9.7. 2015 v 18:16, mi už mailem přišlo víc. : Myška
Vždycky si po pár přečtených řádcích pomyslím něco o slabomyslnosti toho, kdo to bez přemýšlení přeposílá, a hážu to do koše.
červenec 10, 2015 08:28
Lado, : Mikin
coz o to, na sire Rusi je popularni hra zvana Gorodky. Nevidim duvod, proc by nemela predbehnout v popularite hokej, baseball, fotbal, volejbal, kosikovou ci dalsi kapitalisticke sporty.
Ty dute ruske zeny o kterych pises ne nazyvaji "matrjosky" a ja videl na Karlove moste prodavat i jejich nejnovejsi variantu. Velkeho, duteho Lenina, ve kterem byl mensi duty Stalin. A tak to pokracovalo az do do malinkeho, duteho Vladimira Vladimirovice Putina.
Vzhledem k tomu, ze i jeho priznivci maji dute hlavy, existuje urcita nadeje, ze se je podari naskladat jednoho do druheho a prodat nejakemu turistovi. smilies/cool.gif
červenec 10, 2015 08:38
... : Lada
A ty vojensky prehlidky maj taky krasny.
červenec 10, 2015 09:27
Lado, : Mikin
moc krasne jsou ty jejich prehlidky. Tech tanku a del. Tech vojacku vyznamenanych za internacionalni pomoc na Ukrajine. Tech rudych vlajek, tech srpu a kladiv.
Putin vola na vojacky: zdravstvujte tovarysci. A oni odpovidaji: zdravstvujte tovarysc president.
Nejlepsi je, ze jim tuhle propagandu zerou i nekteri cesti emigranti.
červenec 10, 2015 09:34
... : Lada
smilies/grin.gif
červenec 10, 2015 09:38
pane Podracký : mia I
to máte beztak oči navrch hlavy, co se pod Vaším článkem sešlo komentářů , viďte? To se Vám na Vašich domovských Lidovkách hned tak nepoštěstí. smilies/grin.gif smilies/grin.gif Kudlanka je holt dobrej oddíl (řečeno slovy p. Peterky z Jáchyme hoď ho do stroje).

smilies/grin.gif
červenec 10, 2015 09:42
Heleďte se vy rozumbradové, nemulti kulti, Lenko1, Sidone apod. : toulavej
Příspěvek z německého tisku, červenec 09, 2015 18:16, je snůška nesmyslů antiamíků, která nemá ani logiku. K čemu by Americe bylo zničení Číny a Ruska v atomové válce. Kdo by pro Ameriku vyráběl levně všechno zboží, které Amerika potřebuje, kdyby nebyla Čína, kdo by jí půjčoval peníze. A k čemu by jí bylo radioaktivní Rusko a Čína, 1/6 povrchu Země? Když je autor trouba, nebuďte stejní, máte přece rozum.

Určitě není v zájmu Ameriky mít silný dolar, právě naopak. Slabý dolar umožňuje vyvážet zboží do světa, zlevňuje ho, takže si ho může koupit víc lidí, je tedy víc zákazníků, podporuje to výrobu, tedy snižuje nezaměstnanost, takže bohatnutí obyvatel. Jenom blázen by ničil celý svět kvůli silnému dolaru, k čemu by mu potom ten silný dolar ve zničeném světě byl.

Amerika – ta zkurvená americká vláda - už dvakrát pomáhala Evropě skončit světové války ve kterých přišla o statisíce svých vojáků a přitom se mohla tvářit, že ji do toho nic není, ať se v Evropě pomlátí mezi sebou. A nebýt Ameriky, možná byla celá Evropa jen Třetí říše nebo Sovětský svaz. Na to byste neměli nikdy zapomenout, možná byste tu nebyli, když jste Slované . . .

Jenom ignorant nevidí rozdíl mezi legálním vojenským cvičením Američanů na území spojence v NATO v Pobaltí, se kterým souhlasí tamní vlády a vojenskými operacemi Ruské armády – jejich vojáků na dovolené :-), na území východní Ukrajiny, se kterým nesouhlasila vláda Ukrajiny a je tedy nelegální.

Je směšné vyčítat zrovna Americe, že obchoduje s Čínou nebo Saudskou Arábií, které mají problémy s dodržováním lidských práv, když s nimi přece obchoduje celý svět, všechny státy a VŠICHNI s nimi obchodovat chtějí :-) – trochu hloupé, ne, Sidone?
červenec 10, 2015 11:02
toulavej: : Lenka1
Určitě není v zájmu Ameriky mít silný dolar, právě naopak.

No, jo, ono je vlastně strašně super být až po uši zadluženej, tak, že si musím neustále nechat zvedat dluhový strop, abych mohl vůbec nějak fungovat a nemusel vyhlásit bankrot, že jo.

Ono je vlastně bezva kupovat vlastní měnu od soukromé banky s tučným úrokem.

A otázka za sto bludišťáků - na čem se nejvíc vydělávají prachy a točí se ekonomika? Nápověda - na běžným obchodu to není.

Amerika – ta zkurvená americká vláda - už dvakrát pomáhala Evropě skončit světové války

To nikdo nerozporuje, ale jak už několikrát řekl Sidon, časy se od té doby podstatně změnily, proto trvám na té zkurvené vládě.

Jenom ignorant nevidí rozdíl mezi legálním vojenským cvičením Američanů na území spojence v NATO v Pobaltí, se kterým souhlasí tamní vlády a vojenskými operacemi Ruské armády – jejich vojáků na dovolené :-), na území východní Ukrajiny, se kterým nesouhlasila vláda Ukrajiny a je tedy nelegální.

Která vláda Ukrajiny? Ta loutková dosazená Západem po svržení prezidenta a vlády vzniklé z demokratických voleb? No, to je tedy síla.

Jen ignorant nevidí to, že Ukrajina je rozesraná vinou Západu. To, co se nepovedlo v roce 2004,se holt povedlo teď. I když vývoj situace se plánovačům poněkud vymknul z rukou...

A k tomu Rusku a tolik omílanému Krymu - no, holt Putin udělal, co pro něj bylo nejvýhodnější. Na jeho místě by to udělal každý. Kdyby se Západ nechal Ukrajinu na pokoji, mapy by se nepřekreslovaly. Kdo seje vítr, sklízí bouři, tak to v životě obvykle chodí.

Je směšné vyčítat zrovna Americe, že obchoduje s Čínou nebo Saudskou Arábií, které mají problémy s dodržováním lidských práv, když s nimi přece obchoduje celý svět.

Je směšné a neuvěřitelně drzé, že za výše uvedených okolností si USA osobují právo kritizovat za porušování lidských práv jiné režimy světa ve dříve stabilních zemích a vnucovat jim svůj pohled na svět.

Tím bych tuhle debatu pro sebe ukončila. Fakt mě nebaví donekonečna házet hrách na stěnu.
červenec 10, 2015 19:59
Lenko, : Petronila
asi se budeš muset smířit s tím, že existujou i jiné názory než ten tvůj, a že o tom můžeš vést spory, můžeš s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co proti tomu můžeš dělat, teda pokud nežiješ v nějaký totalitě, což zaplaťpánbu není ten případ. smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif

Akorát teda ty spory je příjemnější vést slušně, protože když to někdo dělá tak jako ty a snaží se protivníka ukřičet v domnění, že kdo bude křičet, nadávat a vyhrožovat nejhlasitěji, tak ten má pravdu, tak to pak s ním není žádná debata a žádná legrace. smilies/grin.gif
červenec 10, 2015 20:14
Toulavej, : Mikin
souhlasim. Kdyz ctu co o tom napsala Lenka, tak me jen napada, co by musel jeste hroznyho Ras-putin udelat, aby jeho obdivovatelum zacalo konecne neco smrdet.
Jakoby nestacila likvidace opozice, likvidace nepohodlnych novinaru, kontrola vetsiny medii, zakaz kritiky sovetskych zlocinu, rozpoutani valky na vychode Ukrajiny a zabrani Krymu. Ktere probehlo pod presne stejnou zaminkou, pod jakou zabral Hitler Sudety. :-
červenec 10, 2015 22:46
... : Lada
Vyznat se ve financni sfere neni tak jednoduche, ja povazuji za velmi neuprimne zavalovat prostor tvrzenimi, ktera vypadaji jednoduse, ale jsou lziva. Nevim, zda je to z nedbalosti ci umyslne. Tak tedy:

Dluhovy strop je tu s nami od bolsevicke revoluce 1917, i kdyz s ni nema nic spolecneho . Pouze nahradil kongresove schvalovani jednotlivych polozek, zjednodusil proces. Dluhovy strop se nezabyva jen splacenim dluhu, ale i treba nakupem vladnich obligaci, tudiz bankrot nemusi hrozit.

Verejnost vetsinou ohromuje vyse verejneho dluhu, ale rozhodne je mnohem lepsi podivat se nej historicky a merit jej "per capita" s paritou a inflaci, pro spravedlivejsi obrazek.

Pro porovnavani ruznych celku je dobre vedet, jak jsou jednotlive celky velke. Kdyz ma jedna rodina dvoupokojovy byt a druha ctyr pokojovy, tak to take muze byt proto, ze s nimi bydli dedecek a babicka a proto se take pouziva m2 na osobu, pri pomerovani. Omlouvam se za vysvetleni.

Mozna nektere prekvapi, ze Japonsko je suverenne nejvetsim dluznikem a Nemecko je pred USA. Ponechme stranou i vyhody dluhu, investice, technologie atd.

Dalsim ne moc znamym faktem je, ze USA neni na nejvyssim historickem objemu dluhu. Ten byl mnohem vetsi (o vice nez 100%) po revoluci, po obcanske valce, a po obou svetovych valkach. Ten dnesni je na urovni hodnot 30. let minuleho stoleti. Inflace a tedy i parita, a mnozstvi obyvatel umozni srovnavat "jablka s jablkama. Snad kazdy chape, ze nynejsi 20 tis. mesicni plat v Cs. by za tri mesice skodovku v sedmdesatych letech nezaplatil.

Narazka na kvantitativni uvolnovani je mylna o 180 stupnu. Zadne tucne uroky, ale naopak pokles urokovych sazeb. A v zadnem pripade to neznamena nejake "nakupovani vlastni meny od soukrome banky". Jedna se o navyseni kreditu pro soukrome banky, ale cleny federalniho systemu, a nasledne vyuziti fondu k nakupu obligaci aj. Proto tedy ten pokles uroku a ne narust.

Feds je nezavisla instituce uvnitr governmentu. Sedm z dvanacti clenu spravni rady jmenuje vlada plus jeste predsedu. Smyslem tohoto usporadani je castecna nezavislost na prezidentovi, tedy dalsi jistitko pred neuvazenymi kroky nove administrativy. Jinak cely koncept Feds vychazi z Kongresu. smilies/smiley.gif a kongres ma mnoho kontrolnich mechanismu. Takze opet, zadna privatni banka.

Chapu, ze web je plny dohadu a teorii. Tendenci tvrzeni mi ale pripadaji jako umyslne manipulovani s fakty.
červenec 11, 2015 04:10
Lado dik, : Mikin
to byl podle meho nazoru zatim nejzasvecenejsi komentar.
Necekal bych ale odpoved od lidi, kteri do svych uvah nejsou schopni zahrnout napriklad ani inflaci, ci velikost zeme. A uz vubec ne takove veci, jakymi jsou setrvacnost ekonomiky, kvalita infrastruktury, kvalita univerzitniho skolstvi nebo treba schopnost splacet dluhy.
Takze bych se opravdu divil, kdyby ti Lenka na kterou reagujes odpovedela. Ale kdovi - mozna nas prekvapi. smilies/tongue.gif
červenec 11, 2015 07:52
Tak jo, : Lenka1
Láďo, máš pravdu.

Žít na dluh je vlastně super, zrušení zlatýho standardu taky a FED vůbec není soukromá banka a Kongres jej má plně pod kontrolou.

Spi dál, Šípková Růženko.


červenec 11, 2015 08:19
Lado, dost dobrá konspirační teorie : Jarda
Národ si žádá více konspiračních teorií! ČT již ani vše nezvládá.
červenec 11, 2015 09:17
Tak, tak, Lenko a Jardo : Mikin
To ze o americke ekonomice nemate ani paru vubec nevadi. Staci vedet, ze tam bijou cernochy. smilies/tongue.gif
červenec 11, 2015 17:05
... : Lada
Nevim jestli je zit na dluh super. V oblasti statniho financovani vsak neni moc alternativ. Danovy poplatnik nerad vidi vybrane dane necinne sedet v bankach.

Mozna se zda, ze je lepsi nejdrive nasetrit na stavbu skoly (a poslat do ni deti az kdyz jsou starsi), na opravu nebezpecne silnice ( a smirit se se smrtelnymi urazy a znicenym majetkem) ci na cisticky pitne vody (a nechat telo statecne bojovat s infekcnimi nemocemi). V ohrozeni se muze nekomu jevit vyhodnejsi nejprve nasetrit na vybaveni k obrane a teprve pote se branit, pri prirodnich katastrofach je mozne take pockat a v mezidobi se utkat se zivlem formou subotniku. Pozary se nemusi hasit, dokud nebude na nove auto a hadice.
Soukromy sektor by mozna nemusel vydavat obligace a nepokracovat ve vyzkumu, zvysovani produkce, nabizeni novych produktu, kdo vi. Financovani neni nic noveho, funguje to tak od pocatku civilizace.

Zlaty standard, dalsi to z pytliku nebrebernych dobrot.
Konstatntni, az 20% inflace a deflace nas verne provazely po celou dobu, kdy mena byla kryta zlatem. Poslednich tricet let, po pocatecnim usazeni, je nejklidnejsi doba jakou kdy lidstvo zazilo.
Zlaty standard nahrava spekulantum a velmi bohatym. Predstavme si uzavrenou ekonomii s jednim vyrobkem, treba pestovani repy :-). Nahle se objevi zpusob, jak vynos ztrojnasobit. Trh je tedy obstasten trojnasobnym mnozstvim repy. Jestlize mame zlaty standard, nemuzeme ze dne na den zvysit mnozstvi penez a pocet penez zustava tedy konstantni. Co to udela s cenou repy? Klesne zhruba o dve tretiny - to bude "odmena" za inovaci. Bez zlateho standardu government vyda do obehu umerny pocet penez a repa si udrzi svou cenu a rozsiri sve upotrebeni- to je v podstate tzv. monetarismus. Nastroj reagujici na narust populace, technologie, proti inflacni a proti deflacni. Derivacni rovnici lze dohledat, ale to myslim neni nutne :-).

Znovu tedy, zlato je velmi spekulativni, zasoby jsou konecne a slouzi i jinym ucelum (prumysl, sperky). Takovy system by nesmirne poskodil pracujici lid.

Ohledne "konspirativni teorie", je pro mne nesmirne tezke si predstavit, ze vsechny historicke platby byly zaneseny konspirativne a podileli se na nich miliony ucetnich a zadny z nich to nevykecal. Zpochybnovani matematickych rovnic, ekonomickych zakonu je stejne jako zpochybnovani napr. gravitacniho zakona. Pokud i ten se tedy zda konspirativni, doporucuji jeho overeni napr. skokem z veze, jako ultimatni rozreseni. Pokud opravdu verite, nevahejte, ale debata tim z velkou pravdepodobnosti konci.
smilies/cheesy.gif
červenec 12, 2015 00:49
Mikin : Lada
Kdysi jsem tam u vas projizdel. Rad na to vzpominam.
červenec 12, 2015 00:51
Lado, : Mikin
dik. Ja povazuju Yukon za nejlepsi misto pro zivot. Spousta prostoru, krasna priroda a hrozne hodni lidi.
S tim zlatym standartem a repou jsi to vysvetlil moc hezky a primo polopaticky, ale i tak nevim, zda to jisti lide pochopi. Ony jim ten nesmysl o zlatem standartu a prichazejicim "Dvouhlavem rublu" perou jejich "alternativni media" do hlavicek s takovou razanci, ze uz jsou skody asi nenapravitelne.
Lenka me pripomina socialistickeho studenta, ktery otazan na rozhlohu USA odpovedel "rozloha je velka a nezamestnani tam spi pod mosty". Kdyz se ho ucitel optal na pocet obyvatel, dozvedel se ze je jich hodne a ze stoji ve frontach na polevku. A kdyz chtel konecne zniceny pedagog vedet vysi GDP, rekl mu student ze GDP neni nic moc, ale ze tam bijou cernochy.
Tenhle typ politicke korektnosti stacil za komousu i ke kariere ekonoma, dneska uz je nastesti na prd.
smilies/smiley.gif
červenec 12, 2015 07:07
Lenko, to je přesně to ono, dobrý příklad. : Jarda
Zpochybním-li jednu z teorií ekonomických (v ekonomii neexistují zákony, jen teorie, často protichůdné), je mé zpochybnění překrouceno odpůrcem na zpochybnění zákonů přírodních, zesměšněno a rozcupováno: "hle, tenhle blbec popírá platnost gravitačního zákona". Výborně, jen tak dál.
červenec 12, 2015 07:24
Pardon! Předchozí je určeno pro LADU, ne pro Lenku : Jarda
.
červenec 12, 2015 07:28
V pohodě, Jardo, : Lenka1
já to, i jako jednoduchý primitiv, pochopila.
červenec 12, 2015 09:20
O ohledně : Lenka1
toho, co předvádí Láďa, je asi zbytečné pokoušet se vést se smysluplnou debatu s někým, kdo lopotně obhajuje zrušení zlatého standardu, což je v podstatě povolení vydávat neomezené množství nekrytých peněz. Tzn. že ty papírky mají hodnotu, která je na nich napsaná, jen do doby, dokud v tuto hodnotu lidé věří.

V okamžiku, kdy věřit přestanou, tak se z nich rázem stane toaletní papír.

Zatímco u bankovek krytých zlatem existovala záruka, že je v oběhu jen takové množství peněz, které odpovídá zlatým zásobám daného státu.

Fakt, že se Láďa a spousta dalších lidí domnívají, že žít na dluh je normální, je jednou z hlavních příčin marasmu, ve kterém celý západní svět je. A z toho vyplývají a na to se nabalují další problémy.

Mě rodiče vychovali v tom, že si můžu koupit jen to, na co mám. A ne si vzít "supervýhodnou" půjčku s RPSN "jen" 12,62 procent ročně.

Celej tenhle západní chlív jede na dluh, mele z posledního a já považuju za naprosto tristní, že se pořád najdou lidi, kterým to přijde normální.

červenec 12, 2015 09:35
Ještě mě : Lenka1
napadla taková paralela s nekrytým šekem. Nekrytý šek by nikdo normální jako platbu nepřijal, protože by mu jaksi byl k ničemu.

Ale u nekrytých peněz to lidem nevadí. Zvláštní.

Ono to asi bude tím, že ta iluze zatím funguje. O to tvrdší bude pád na hubu, který nás nevyhnutelně čeká.
červenec 12, 2015 09:45
Lenko, ono hlavně jde o to, aspoň podle mě, : Jarda
že půjčka někdy může být i velmi vhodná. Vyplatí se statkáři (dnes vznešeně farmáři) půjčit si na koupi dalšího pozemku, nebo na modernější techniku, po řádné rozvaze o návratnosti a po zvážení (dnes vznešeně po analýze) všech rizik, "co když to nevyjde", např. "mám řádně zjištěno, zda úrodu pak udám na trhu?......".
Za holé neštěstí považuji to, že o těchhle věcech rozhodují a dělají "poradce" "ekonomové a makroekonomové", kterých je všude jak nas..eto.
Jistě, straníci a vládní činitelé odpovědnost za svá rozhodnutí nesou, politickou. Tedy, popravdě, na jejich politickou odpovědnost se jim můžu zvýšky vy..kašlat.
Dokud budou o budoucnosti hospodářství rozhodovat ekonomové, makroekonomové a politici, sice našprtaní ze škol, zato ale bez špetky zdravého selského rozumu a bez jakékoliv hmotné odpovědnosti za svá rozhodování (neboli příživníci), namísto skutečných zodpovědných hospodářů, lépe nebude. A protože změna je vyloučená (kapři si sami rybníky nevypustí), tak lépe nebude.
PS: a to ještě nezačla řeč o zcela cíleném vykrádání st. kasy, počínaje přímo na míru tvořenými zákony a "přílepky" a naopak zcela záměrně roky bržděnými návrhy zákonů, které by alespoň částečně postavily rozkrádání mimo zákon.
červenec 12, 2015 10:19
To jo, : Lenka1
s tím problém nemám, protože když koupíš pozemek, byť teda na dluh a je vysoká pravděpodobnost návratnosti se ziskem, tak i když třeba ten zisk padne na zapalcení dluhu plus úroky, tak pořád máš majetek - ten pozemek.

Za tristní považuju půjčování na financování spotřeby - např. u států na mandatorní výdaje. To je strašné. Místo aby se řešila příčina uvedeného stavu, tak se řeší následky - vydáváním dalších a dalších dluhopisů. Vzpomeň si, kolik jsi před cca 15 lety viděl v televizi reklam na půjčky? A kolik dneska?

Dokonce mi z banky, kde mám běžný účet, chodí neustále telefonické i písemné nevyžádané nabídky na půjčku. Dokonce jsem se od operátorky z jednoho takového tel. rozhovoru dozvěděla, že si mám vzít půjčku, abych měla rezervu, kdyby se něco stalo. Nehoráznost.

A tak dál. Třeba šetření na důchod v pojistných fondech. Mají hezky zpracované analýzy, kolik si za jak dlouho ušetřím, ale nikdo z těch "expertů" mi není schopen říct, jak se bude za těch cca 30 let lišit nominální hodnota peněz od té reálné. Mj. i díky zrušení zlatého standardu.

Sorry, ale to si radši fakt místo rvaní peněz do fondů a spoléhání se na sliby současné věrchušky zajistím na stáří sama a podle selského rozumu.

červenec 12, 2015 12:07
A o tom : Lenka1
rozkrádání veřejných financí, tak "vo tom ani po tom". Neuvěřitelné je to, že lidi neustále nadávají, ale když přijdou volby, tak to za slib zrušení 30-korunového poplatku u doktora nebo za koblihu těm neumětelům zase hodí. A další čtyři roky zase jen nadávají.

Psi štěkají a karavana jede dál.

P.S. Ne, že bych byla obhájcem toho poplatku, jenom poukazuju na to, že je to naprostá nepodstatná marginálie, asi jako když v situaci, kdy mi v baráku padá střecha na hlavu, budu řešit to, jakou barvou si natřu plot.
červenec 12, 2015 12:18
Lenko jedna. Že socany volili prosťáčci, to je jasná věc : Jarda
Ale nemyslím, že to bylo zrovna za slib zrušení 30ti Kč poplatku a za poplatky ve špitálech. Jistě to byl souběh, ale hlavně to bylo přesvědčení prosťáčků, že socani jsou jiní a "myslí to upřímně". "Když přeci mají v názvu to "sociální". Lidi jsou prostě nepoučitelní. Kdo jejich předsedu sledoval průběžně, nikdy by mu nemohl hodit hlas. Já tomu říkám variace na Stockholmský syndrom.
Co se týče koblih, to už je spíš z říše snah o jeho zesměšňování, když nic jiného proti Babišovi neměli (podotýkám, že ani on není můj favorit). Kolik lidí asi tak od něj vychutnalo koblihu? Pominu-li pár cikánských smradů, kteří mu to brali přímo po krabicích, tak řekněme tisíc, nebo dva tisíce? A kolik z nich ho pak šlo volit "za tu koblihu"? Jestli tak do stovky, to bych se hodně divil.
Kdybych se nachomýtl k agitaci např. TOP09 a dával se tam párek s pivem (koblihy nejím), určitě bych neodmítl. Ale že bych je pak šel volit??? Vždyť to by mi musela pazoura rovnou upadnout.
červenec 12, 2015 15:08
Tak : Lenka1
potom nechápu, jak je možný, že ten "Nebureš" nakonec v podstatě vyhrál volby. Byli sice druhý, ale bylo jasný že bez nich se vláda nesestaví. Přitom ten šmejd umí podnikat jenom tak, že je napíchlej na státní cecek a dotace. To by takhle uměl podnikat každej.

Ty chystaný elektronický pokladny, pokud to opravdu bude platit pro všechny živnostníky, je položí. takže propustí zaměstnance a sami půjdou taky na pracák. Paráda. Takhle se tak pěkně po socansku a po neburešovsku budujou pracovní místa a zvedá se ekonomika.

P.S. Nejsem ani voličem zavedených tzv. "pravicových" stran, protože ti jsou naprosto stejní. A pravicových píšu v uvozovkách, protože mají se skutečnou pravicí společného asi tolik jako Mikin s vlastenectvím.

červenec 12, 2015 18:55
Lenko, : Mikin
jsi zde zcela anonymne, i to krestni jmeno sis vymyslela, tak nam konecne povez koho budes volit. Ja bych hadal A.B.Bartose a jeho Narodni demokraty. Right ? smilies/wink.gif
červenec 12, 2015 20:13
Lenko. Proč Babiš (Nebureš) v podstatě vyhrál volby? : Jarda
Já to vidím tak, že byl ve svých vyjádřeních přímý a nesmlouvavý. Zloděje ods top nazýval pravými jmény a působil celkem sympaticky, důvěryhodně, na rozdíl od dávno profláknutého Sobotky.
Že s STB musel mít něco společného, to bylo jasné úplně každému již před volbami, to nebyl od něj podvod na voličích. Pracoval v PZO a jezdil na "západ", což by bez podepsání spolupráce bylo vyloučené. Osobně za to k němu averzi nechovám, tu bych měl teprve, kdybych se dozvěděl, že někoho konkrétního záměrně poškodil. Že je "napíchlej na státní cecek a dotace", to mu též nezazlívám, využívá jen toho, co mu zákony umožňují (on je nevymýšlel). Také myslím, že každý by takhle podnikat neuměl. Mnoho "podnikatelů" to zkoušelo a nezvládlo, on to zvládá.

Chystaná elektronická evidence tržeb mi připadá celkem nezávadná. Nevím, proč by to mělo "položit" kohokoliv, kdo daně odvádí v souladu se zákony. Pro toho se absolutně nic nezmění. Zrovna tak, jako mi nevadí revizor v tramvaji, který požádá o lístek nebo průkazku. Mě to "nepoloží". Samozřejmě, že revize jízdenek "položí" černé pasažéry, ale těch mi fakt líto není. Daně a jízdenky se prostě platit mají.
Co mi ale skutečně u daní vadí je to, co se s nimi děje pak. Nehorázné platy a odměny za flákání se zcela zbytečných úředníků ve st. správě, vyživování tzv. neziskových organizací (třeba např. přes 150 organizací pro "začleňování" cikánů), desetimiliardová předražování státních zakázek (jsou toho mraky, ale např. tunel Blanka), všemožné granty a podpory tzv. "umělců", neschopných se svým "uměním" jinak uživit, povinný doplatek daně, zvaný koncesionářský poplatek ČT, za lživou propagandu nejhlubšího zrna ... Toho by se dalo napsat skutečně mraky.
Babiše jsem nevolil a zatím mě ani nijak zvlášť neoslnil, ale zatím mi ještě nevadí. A ohromné plus má u mě tím, že ho přímo nenávidí Kalousek (jen jestli se nejedná o režírované divadlo navenek?). Jak to bude při dalších volbách, to si ještě počkám.
červenec 13, 2015 06:12
Jardo, : Lenka1
Babiše už komentovat nebudu, protože já k němu právě díky jeho minulosti a jeho současné aroganci ve spojení s hloupostí (slyšel jsi ho někdy mluvit? Ten člověk nerozumí ekonomice ani co by se za nehet vešlo a zrovna tak není schopen souvislého mluveného projevu, který by byl věcný a srozumitelný).

Ty elektronické pokladny mi vadí. Mám kamarádku, která po rozvodu s manželem, kterej ji neskutečně zadlužil (v řádech miliónů) otevřela malej krámek se stříbrnými šperky. Konkrétně ji by jenom samotná pokladna stála cca 70 000,-Kč. Ta holka je tam denně, snaží se prodávat co nejlevněji, aby měla obrat a zároveň ji to udrželo nad vodou, aby zaplatila nájem (i v tom obchůdku) a jídlo a nebyla závislá na státu.

CO myslíš, že mi řekla? V okamžiku, kdy na mě spadne tahle povinnost, tak to balím, protože na tu pokladnu bych si jednak musela půjčit a jednak bych musela zvednout ceny a to je konec, protože lidi celkově chudnou, na parádu peníze moc nemají a já tak spadnu do mínusu.

Takže místo aby soudruh Babiš vybral víc peněz, tak bude o jednoho nezaměstnaného a na dávkách víc.

Ty se na to díváš z celkového pohledu, ale ono jde o ty jednotlivé konkrétní lidi. Takových drobných živnostníčků, kteří půjdou ke dnu, jsou mraky. A z nich všech se stanou dávkaři.

Dále mi na na tom všem vadí, že Babiš bude mít (pokud zavedou i to plánované povinné hlášení) perfektní přehled o konkurenci - co nakupují a prodávají, za kolik, v jakém množství a kdy - a nebude nic jednoduššího než zavedenými protipatřeními ve svých dotovaných firmách konkurenci postupně likvidovat a nakonec mít na trhu v jeho odvětvích monopolní postavení. To je svinstvo nejhrubšího zrna - klasické estébácké praktiky.

Vadí mi to, že zneužívá svého politického postavení ve prospěch svých firem - klasický střet zájmů, který by v normálním právním státě nebyl myslitelný.

Ohledně toho, na co jdou daně - v tom s tebou souhlasím do puntíku. A díky tomu čím dál víc klesá ochota lidí ty daně platit - a jsme v začarovaném kruhu.

Cesta z toho všeho ven je běh na dlouho trať, ale podle mého laického názoru je prvním nezbytným krokem vypadnout z toho socialistického (nebojím se říct i fašistického) spolku s názvem Evropská Utopie a začít prostě znova od začátku budovat hospodářskou soběstačnost a nezávislost. Získat zpátky svojí suverenitu, protože tu teď nemáme ani omylem. Do politiky by museli jít lidi, kteří mají morální kredit a nejde jim o to se během čtyřletého období, kdy budou u vesla co nejvíc napakovat a po nás potopa. Jestli to v tomhle stavu půjde ještě demokratickou cestou, nevím.

Spíš jsem skeptik, nevěřím, že se podaří, alespoň ne za mého života. Protože ti nahoře se o koryta připravit jen tak nenechají.
červenec 13, 2015 09:20
Ještě bych : Lenka1
dodala k těm daním. Čím vyšší ty daně budou, tím menší bude ochota lidí je platit (s čímž souvisí i to, co jsme napsala výš, že lidi vidí, kam a na co jejich daně jdou) a tím víc se bude dařit šedé ekonomice.

Pokud soudruzi opravdu chtějí vybírat víc daní a není to jen vějička na hloupější část obyvatelstva, aby si pojistili voliče do příštích voleb (viz Mládkovo neuvěřitelně drzé prohlášení o tom, že živnostníci jsou paraziti), tak prvním a zásadním krokem je ty daně snížit!

Snížit odvody z pracovního místa, tím pak zaměstnavatel jednak bude moci vytvořit nové (nová) místa a zrovna tak i zvýšit plat těm stávajícím.

Protože státní zaměstnanci a politici opravdu peníze do rozpočtu nepřinášejí.

Ale co tak pozoruju, my jdeme přesně opačným směrem.


červenec 13, 2015 09:28
Píšu : Lenka1
rychleji než myslím. U mého prvního příspěvku z 09:20 v první větě mi vypadlo, že mám k Babišovi averzi. Snad je to srozumitelný.
červenec 13, 2015 09:31
Hm Lenko. Tak trochu rozumím, ale : Jarda
neshoduje se to s mými informacemi o EET. Náklady na HW si bude moct každý odečíst z daňového základu a neměly by přesáhnout 6 tis. Kč. SW by měl být zadara. Připojení k inetu cca 400,- Kč měsíčně, rovněž odečitatelné od základu daně. Navíc, té prodavačky šperků s nepatrným obratem by se to v dohledné době ani dotknout nemělo.
Pokud jsem dobře poslouchal a četl, tak tam, kde bude EET, by se daně měly snižovat.
Že Babiš získá perfektní přehled o konkurenci? Jsem přesvědčen, že už ho dávno má! To je naprosto běžná součást jakéhokoliv podnikání. Možná to bude mít o něco snadnější, možná, ale neřekl bych, že zrovna tohle by ho nějak zvýhodňovalo oproti dnešku.
Získat zpátky suverenitu? Není možné získat zpět to, co jsme nikdy neměli a ani nikdy mít nemůžeme.
A ještě - do politiky NIKDY nepůjdou lidi, kteří mají morální kredit! A pokud se v ní i nějakým omylem octnou, tak to zakrátko buď zabalí, nebo se přizpůsobí.
Takže já spíš vycházím z reality, ne ze zbožných přání, která bych jistě také měl.
červenec 13, 2015 09:54
To, co se uvádí : Lenka1
o EET pro veřejnost, není pravda. Realita je někde jinde. Ta moje kamarádka se na to osobně byla ptát.

Ale to je celkem jedno. Jak jsem psala výš, tahle země jde ruku v ruce s EU přímou cestou do pekla a já čím dál tím víc chápu lidi, kteří se rozhodli se vykašlat na to, aby byli slušní a zákonů dbalí občané a prostě přešli do šedé ekonomiky.

S tím, že většina toho, co jsem napsala, je zbožné přání, souhlasím, byl to jenom nástin možného řešení, jak z toho všeho ven. Ale to by se někomu muselo chtít.


červenec 13, 2015 10:57
Pro info - : Myška
červenec 13, 2015 11:12
Lenko. "ruku v ruce s EU přímou cestou do pekla"? : Jarda
Já bych řekl, že krapet jinam...
červenec 13, 2015 14:55
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]