O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

ÚŘEDNÍCI "K NEZAPLACENÍ" PDF Tisk E-mail
Sobota, 14 únor 2015
Co to máme za ústavu, že si soudci a poslanci rozhodují o svých platech sami? To se už naprosto vytratil princip, že odměna má být za práci a tu musí posuzovat ten, pro kterého je práce vykonána? Takto si sami o sobě rozhodovali jen feudálové a to ještě ne všichni. Vztek veřejnosti je však velmi nebezpečný. Každá svévole na úkor státních financí vede lidi k dalšímu vnitřnímu „odloučení“ od společnosti, k nezájmu, k emotivním reakcím a sobectví.

 

 

 

 

 

 

       Kdo se bude za takových okolností snažit dělat nezištnou práci pro společnost? Na jedné straně někdo vytvoří prostředky a na druhé mu je rozeberou nepřiměřeně vysokými nároky mafie soudců, advokátů, exekutorů, nedotknutelných státních úředníků. Klasik říká: „Když se vytratí úcta, život se pohybuje jen mezi otroctvím a rebelií“.

 

Jakápak úcta k instituci, která se chová jako zloděj. Když má příležitost, nahrabe si co nejvíce. Pokud taková instituce má i určitou moc, zakonzervuje si svoje nezasloužené příjmy, aby jí zůstaly trvale. To už ovšem vyžaduje určitou nekontrolovanou moc a ta nezbytně vede k ujařmení těch, kteří prostředky vytváří. K otroctví není daleko, je to vlastně jakási trvalá a institucemi podpořená zlodějina.

 

Neustálý tlak mafií je zaměřen na získání nekontrolované moci a výhod. Poslední z nich je prostřednictvím služebního zákona. Podle něj už budou úředníci nevyměnitelní. Tlak veřejnosti na ně bude minimální. Také si budou určovat platy jako soudci? 

 

Klasik říká: „Zákon chrání slabého, aby si mocný nemohl dovolit vše“. Kde je ale takový zákon? Nějaké mafie prosazují svoje zájmy. Mafie ovládne politickou stranu, nejlépe známou a zavedenou, a potom jde jen o to v parlamentu se domluvit s jinými na rozdělení zisku.

 

Na první pohled to vypadá jako špatný systém dávající příliš mnoho pravomoci stranám. Ve skutečnosti je to jinak: ve společnosti, ve které se vytratila úcta, nebude žádný systém dobře fungovat.

 

Nekontrolovaná moc lidu vede k populismu

 

Zbožňování lidu vede k populismu. Lid volí ty, kteří mu slíbí nějaké materiální výhody. Pokud socialisté jen slibují, je to zase jen populismus mající za účel získat hlasy a tím vládu pro určité lidi. Lid není moudrý a nikdy nebude. Aby lid tvořil sám zákony, aby rozhodoval o svých věcech s nadhledem a dokonce i dočasně proti svým momentálním zájmům ve prospěch budoucnosti, není možné; to lid nikdy neudělá.

 
       Ten, kdo na to doplatí, se obvykle ještě nenarodil nebo je to příroda nebo je to nějaká menšinová skupina, třeba bohatí židé. Prostě ti, kteří se nemohou bránit. V podstatě se lid chová stejně jako každá jiná mafie, je to mafie v současnosti žijících občanů. Důsledky mohou být ještě horší než v případě mafií malých skupin lidí. Obrovské státní dluhy, které můžeme vidět především v těch zemích, které mají nezodpovědný lid, nadělaly populistické vlády, protože slibovaly blahobyt na dluh, půjčky jednak rozdaly lidem, jednak rozkradly. Tyto vlády volil nemoudrý lid.

 

Je omyl, že to může napravit nějaká přímá volba, nějaké přímé rozhodování lidu. Referenda mohou být jen tam, kde lidé na své kůži poznají své špatné rozhodnutí, aby se poučili a příště rozhodovali správně. To může být za určitých okolností pouze v samosprávných obcích. Lidé si řídí svůj rozsah věcí sami. Sice se u toho obvykle poperou, ale to už je jejich věc (zkušenosti s takovými místními referendy má autor dostatečné). Lidé nemohou řídit stát přímo, protože není zpětná vazba, ten, kdo špatně rozhodne, na to obvykle přímo nedoplatí. Populismus by se jen prohloubil. Klanět se nelze žádné modle, ani modle lidu.

 

Lid by měl být alespoň tak moudrý, aby si zvolil moudré zástupce. Jiný způsob uplatnit moudrost není. Lid přece nemůže znát všechny podrobnosti záležitostí, o kterých má rozhodovat. Většina lidí toho moc nezná, pracující nemají čas se politice věnovat, nepracující potom rozhodují a hlasují pro své výhody. Tak se jenom uplatní vůle příživníků. Tak nastává otroctví - donutit ty, kteří vytváří prostředky (typický je požadavek socialistů na zvýšení daní a různých poplatků) platit.

 

Všechny moudré vlády, tedy takové, které viděly do budoucnosti a řídily společnost nadčasově, tedy tak, aby současná generace neřešila své problémy na úkor budoucnosti, byly zvoleny v „moudrých stranách“. To jsou strany, které mají dostatek členů (dejme tomu 100 tisíc členů a více), kteří dokážou vybrat dostatek peněz na svůj provoz bez sponzorů.

 

Existence stran vylučuje rozhodování náladového a neznalého davu složeného z neangažovaných lidí snadno ovlivnitelných propagandou a davovými křiklouny a zdůrazňuje úlohu angažovaných, pracujících a morálně orientovaných straníků.

 

Stranící ve velké straně nemají naději na nějaké výhody, platí příspěvky a nikdo jim nic za to nedá, naopak chce práci. To už samo o sobě znamená, že tito lidé vidí věci s nadhledem a nezávisle na svém prospěchu. Většinou to bývali příslušníci střední třídy a inteligence. Ti potom rozhodují o programu a o lidech na kandidátkách.

 

Stranický systém je dnes v krizi především proto, že tito nezištně politicky pracující lidé chybí. Strany potom snadno ovládnou mafie bohatých prosazujících přes politiku svoje zájmy nebo ziskuchtivců, kteří mají cíl pouze si v politice vydělat a jsou ochotni za tím cílem spolupracovat s mafiemi. Tento stav je dán obecným sobectvím, individualismem a absencí kolektivních ctností. Prostě lid je sám o sobě málo morální. Pokud existují morální jednotlivci, neví, co chtějí, jsou ve vleku různých ideologií a falešných představ. Poslední relativně kvalitní politici vzešli z protikomunistického odboje nebo vůbec mají kořeny v období komunistického režimu. Takoví, kteří by podobným způsobem pokračovali, nejsou. Iniciativy snažící se změnit systém voleb mi připadají jako ti, kteří vyhodí do šrotu auto, protože má prasklou pneumatiku.

 

Cílem je vybrat moudré představitele a vytvořit moudrý program, který se potom realizuje v zákonodárné iniciativě. To ovšem vyžaduje angažovanost dostatečného množství lidí. Chyba, která se v současnosti uplatňuje, je nedostatek vlastenectví a občanské sounáležitosti projevitelné aktivně v politické práci; nedostatek aktivních členů stran.

 

Na začátku veškeré legislativní práce musí být ústava respektující přirozené principy (viz www.nadcasovy-humanismus.cz). Není možné, aby měl někdo nekontrolovatelnou moc, zvláště nad svými platy (což je jen snadno viditelný a docela směšný případ). Každá práce nějakou dobu trvá a musí se hodnotit až je hotová, nelze nikomu do práce mluvit. Proto je zapotřebí deklarace cílů a program. Proto musí být jistá doba mezi volbami. Populistické sliby by měly být eliminovány dobrou prací uvnitř stran. Potom není potřeba nevyměnitelných úředníků, poslanci a soudci mají svůj plat nastaven ústavou.

 

Vlastimil Podracký

 

 

 

Komentáře (3)add feed
Nejhorší je polopravda : opas
Poslanci si o svých platech rozhodují, soudci nikoli - těm to rozhodli poslanci. A to že jim něco rozhodli a pak někdo ten výpočet popletl není chyba těch soudců. Ano, mají na můj vkus platy až moc vysoké, ale sami si to fakt neurčili. A to že nejsou odvolatelní ani za špatnou práci taky není jejich chyba.
Může se nám to (právem) nelíbit, ale měl byste být opatný, na koho házíte bláto. Mohlo by se vám to vrátit.
únor 15, 2015 23:13
Problém je, že u zase jsme MY a jsou ONI. : Eliška61
Poslanci soudce podpoří, a ne, že ne. A vice versa. A nejsou peníze na školky pro děti (nebo na potraviny pro celiatiky, nebo na .., nebo na ...), ale na navýšení těch vysokých platů se najdou. Atd.
únor 16, 2015 10:16
Já místo vlastního komentáře : Michal
přidám tenhle link http://neviditelnypes.lidovky.cz/glosa-soudci-chteji-po-vlade-pochvalu-dwt-/p_politika.aspx?c=A150213_210226_p_politika_wag.
Necítím se povolán do tohoto rejpat, přece jen tu žiju chvíli.
únor 16, 2015 10:24
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]