O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

V*Y*L*U*Š*T*Ě*N*Í .... H*Á*D*A*N*E*K PDF Tisk E-mail
Pátek, 02 únor 2007
Přejít na obsah
V*Y*L*U*Š*T*Ě*N*Í .... H*Á*D*A*N*E*K
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Strana 7
Strana 8
Strana 9
Strana 10
Strana 11
Strana 12
Strana 13
Strana 14
Strana 15
Strana 16
Strana 17
Strana 18

 

ROZEZNÁTE - POZNÁTE - NAJDETE?

 

1) Pásek - nemá sponu

2) Na mobilu, který má na boku,  mu chybí objektiv

3) U boty mu chybí jeden žlutej cancour...

4) za ním, na okně, chybí tečka za "-nts."

Asi to bylo těžké, co? :-)))

 

 

ROZEZNÁTE - POZNÁTE - NAJDETE? - AUTORA VERŠŮ

 

Karel Kryl - ale to jste asi všichni uhodli, že?

 

 

 

 

CO TO JE A CO S TÍM?

 

 • Oxymóron –je pojem z řečtiny, jehož části v překladu znamenají ostrý a tupý. Česky se oxymoron nazývá protimluv. Jedná se o slovo z oblasti lingvistiky, definuje se jako spojení slov, jejichž význam předpokládá vzájemné vyloučení (ohlušující ticho, svítání na západě atd.). Je hojně využíváno v literatuře, především v poezii. Další využití oxymoronu je pro vyjádření názoru na určitou věc nebo kritiky, kde jeho použití znamená vyjádření pochybností nebo něčeho špatného.

 • Implementace  je postup, při kterém se teorie převádějí do praxe, aby mohly být skutečně využity. Může se jednat o různé projekty nebo myšlenkové záměry. Implementace může být prováděna různými způsoby, výsledek by však měl vždy být úspěšný. Před samotným procesem je potřeba provést důkladnou analýzu, naplánovat provedení a definovat očekávání. Pak teprve může dojít k testování.

 • Polygon - je běžný termín z geometrie a jeho český ekvivalent zní mnohoúhelník. Odborně je definován jako část roviny vymezená úsečkami, které spojují určitý počet bodů (nejméně tři), z nichž žádné tři sousední neleží na jedné přímce; nebo přesněji jako omezená část roviny ohraničená uzavřenou lomenou čárou.

 • OMG - V internetových diskuzích se pro ukrácení práce používají různé zkratky, na které jsou uživatelé ve většině případů zvyklí a naproto chápou jejich úzus. Jednou z těchto zkratek je i trojice písmenek OMG. Jedná se o zkráceninu tří anglických slov Oh my God, což by se do českého jazyka dalo přeložit jako Ó můj bože.

 • Slovo chucpe se k nám dostalo původem z jidiš, kam se dostalo zase z hebrejštiny a znamená specifický druh drzosti, ať už v negativním nebo pozitivním významu. Díky používání ve společenském a politickém kontextu se slovo rozšířilo celosvětově a nabylo širšího významu. Svůj vliv na tento stav mají prostředky masové komunikace. Původní význam byl spíše negativní, ale angličtina objevila i kladný význam chucpe. Pojem byl do češtiny přejat přes němčinu (die Chuzpe); kolísá mezi středním a ženským rodem.
 
 
 
 • Oškrt je ocelový pracovní nástroj používaný zejména k rozrušování tuhých hmot. Původně se používal k ručnímu opracování, dnes prakticky pouze jako hrot složitějších nářadí. Umožňuje osově vedenou silou narušit povrch tuhé hmoty a dalším osově vedeným silovým působením pod malým úhlem k povrchu narušované hmoty (tj. oškrtnutím) ji část odstranit. V okamžiku průniku do rozrušované hmoty může být také namáhán kolmo na osu a hmotu vylomit. Já bych to pojmenovala jako „ten tenčí konec sbíječky“.

 

 • Kalač je těžká sekera na dlouhém topůrku určená pro štípání velkých dřevěných špalků.. K tomu je buď vhodně uzpůsobena svým rozšiřujícím se tvarem, jako sekera, anebo naopak jen úzkou čepelí, a pak jde o tzv. štípací kladivo. Dále se kalač vyznačuje velkou vahou. Hmotnost kalače činí většinou 3 až 5 kg. Na rozdíl od běžné sekery má kalač dlouhé topůrko a je výrazně těžší. Klasické kalače můžeme rozdělit na kalače s malým a velkým okem. Kalači podobná sekera, používaná na Moravě, se nazývá pantok.

 

 • Pučtok je původem cizí slovo, které má v němčině podobu Putzstock, což je označení pro nástroj používaný k čištění střelných zbraní. Česky se mu říká také vytěrák. Pučtok pochází ze slova putzen, což znamená čistit, Stock je hůl nebo tyč. Pučtok se často využívá v hovorové mluvě, kdy výraz označuje člověka mdlého rozumu. Tato nadávka vznikla v armádním prostředí (rakousko-uherská armáda) a vyskytuje se nejčastěji ve spojení s hrubým označením někoho, kdo není nadán přílišnou inteligencí a nemá pro ostatní velký význam.

 

 • Bivak je většinou nouzový příbytek či stavení, které má v horách sloužit jako náhrada chaty či stanu v nepříznivých podmínkách. Bivakovací stavení mají velkou tradici v Alpách a staví se tam, kde je daleko do civilizace nebo vzdálenost výstupu či pochodu je tak velká, že během výstupu může hrozit prudká změna počasí či selhání jiných faktorů. Je možné se setkat s bivaky kamennými, plechovými budkami pro několik osob, dřevěnými chatkami atd. V mnoha případech jsou boudy vybaveny např. i postelemi, dekami, dřevem, kamny, vařiči, pochutinami atd. Bivakem nebo bivakováním také můžeme nazvat nouzové přespání pod širým nebem (třeba i v bivakovacím pytli - Žďárského vak) v horách či přírodě.

 

 

 

NESAHEJ MI NA KOLÍNKO!!! 

 

1.     chybí bílé skvrny v černém pozadí

2.     chybí kousek provázku u kosti

3.     chybí kus kůžičky nahoře

4.     naopak je dokreslen černý proužek na plechovém talířku 

 

 

 1. V prvním domě žije Nor. (nápověda č.9)
 2. Druhý dům je modrý, protože je jediný vedle Norova bytu (nápověda č.14)
 3. Obyvatel třetího domu pije mléko. (nápověda č.8)
 4. Jelikož je zelený dům nalevo od bílého a jeho obyvatel pije kávu, může to být jedině čtvrtý dům a pátý dům je tudíž bílý. (nápověda č.4 a 5)
 5. Jelikož známe barvu domu a národnost jeho majitele u všech domů kromě třetího musí být červený a žije v něm Angličan. (nápověda č.1)
 6. U všech domů kromě prvního známe barvu, takže první dům je žlutý a jeho obyvatel kouří Dunhill. (nápověda č.7)
 7. Jelikož obyvatel prvního domu kouří Dunhill, musí obyvatel druhého domu chovat koně. (nápověda č. 11)
 8. Jelikož Dán pije čaj, je jasné, že může žít jen ve druhém nebo pátém domě. Kdyby žil v pátém domě, Švéd by musel žít ve čtvrtém domě a Němec ve druhém. Za těchto okolností by ten co kouří Blue Master, nemohl pít pivo. Takže Dán žije ve druhém domě a pije čaj. (nápověda č. 2; 3; 12 a 13)
 9. Nyní je tedy jasné že obyvatel pátého domu kouří Blue Master a pije pivo. (nápověda č. 12)
 10. Také je jisté, že Němec žije ve čtvrtém domě a kouří Prince. (nápověda č. 13)
 11. Tudíž Švéd žije v pátém domě a chová psy. (nápověda č. 2)
 12. Jelikož ten co kouří Pall Mall, chová ptáky, může to být jedině Angličan v prostředním domě. (nápověda č. 6)
 13. Nyní je jisté, že Dán kouří Blend. Tudíž Nor v prvním domě chová kočky a pije vodu. (nápověda č. 10 a 15)
 14. Takže ryby chová Němec.

 

 

 


 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]