O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

TRVALÝ POBYT - ZAS A ZNOVU... PDF Tisk E-mail
Pondělí, 16 srpen 2010

 Dobrý den, mám dotaz : dostal jsem družstevní byt od rodičů a mojí sestru jsem vyplatil. Po dohodě rodičů a sestry, poté, co jí byly předány peníze, souhlasila, že se odhlásí. Vzhledem k tomu, že nemá stálou práci a stále se jen někde zadlužuje...  a tím pádem nám hrozí exekuce -  jako např. už z DP Praha,  tak že si samozřejmě ani neplatí sociálku a zdravotní pojištění... 

 

 

 

 

     Ale nevím, kde se to odepisuje, jestli na bytovém družstvu nebo někde na místním úřadě? Děkuji vám strašně moc za  odpověď , už chci mít konečně klid - já i celá naše rodina.

 

Petr

 

O D P O V Ě Ď :

 

 

Milý Petře,

 

je to v podstatě jednoduchá záležitost - nejprve tedy nechme hovořit strohé právní věty:

 

  • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v § 12. Zrušení probíhá ve správním řízení buď z moci úřední, nebo na žádost oprávněné osoby.

 

  • Na žádost oprávněné osoby je možno údaj o trvalém pobytu zrušit tehdy, jestliže zaniklo užívací právo osoby k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li tato osoba objekt (dle § 12 odst. 1 písm. c) cit. zákona). Žádost se podává u příslušného úřadu, ohlašovny (radnice, obecní úřad atd.). Kdo je oprávněnou osobou k jejímu podání? Jde o vlastníka dotčené nemovitosti, tedy vás (dále může jít o osobu, která si trvalý pobyt ruší, nicméně to není náš případ). Mezi další podmínky stanovené zákonem patří:

 

         - zánik užívacího práva osoby k objektu (nebo jeho části), jehož adresa je vedena v evidenci obyvatel jako místo trvalého pobytu, a dále

         - faktický stav, kdy osoba objekt (nebo jeho část) neužívá.

 

  • Veškeré tyto podmínky je v řízení povinen prokázat navrhovatel. Zánik užívacího práva se v případech, kdy bylo založeno písemně (tj. písemnou smlouvou, např. nájemní, podnájemní), dokazuje nejlépe listinou, na jejímž základě došlo k ukončení užívacího práva (např. u nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou to bude touto nájemní smlouvou, v níž je uveden termín skončení nájmu nebo výpovědí z nájmu). Další variantou je důkaz kupní smlouvou a výpisem z katastru nemovitostí, ze kterých vyplývá, že dotyčná osoba již není vlastníkem nemovitosti, ale jste jím vy. Co se týče splnění podmínky neužívání objektu, bývá zpravidla prokazována formou prohlášení, ale důkaz lze provést i výslechem sousedů, dalších osob žijících v předmětném bytě nebo získáním jejich písemného vyjádření. 

 

  • Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů, max. s připočítáním dalších 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření. Výsledné rozhodnutí se doručuje všem účastníkům řízení, tedy vám jako navrhovateli a dále osobě, které se trvalý pobyt ruší. Po doručení rozhodnutí a nabytí právní moci dojde k oficiálnímu zrušení údaje o místě trvalého pobytu a dané osobě bude přidělena tzv. úřední adresa, nemá-li možnost se přihlásit jinam.

 

 

Takže Petře,

 

     bafni všechny papíry a naklusej k vám na obecní či místní úřad - podívej se tam na ceduli, případně se zeptej ve vrátnici, vezmi si 50,- Kč - a zlom vaz :-))).

 

d@niela

 

 

Komentáře (5)add feed
Proč : lp
by si měl sebou brát 50,- Kč?? Spíš platnou nájemní smlouvu či výpis z katastru nemovitostí, zkrátka jakýkoli doklad o tom, že je oprávněnou osobou a svůj občanský průkaz ;-)).
srpen 17, 2010 11:19
vždyť to tam výš je napsané, milá "lp", : d@niela
tys to nečetla? A občanku snad na úřady nosí každý.
Mj. těch 50 Kč je myslím poplatek, ale tím si nejsem jista...
srpen 17, 2010 11:33
Těch : lp
50,- Kč se platí při ohlášení změny trvalého pobytu. Při rušení se nikomu nic neplatí smilies/wink.gif. Alespoň zatím.
srpen 17, 2010 13:27
Nejlepší bude, : Milan
když jí najdete ženicha a provdáte ji.

srpen 18, 2010 08:11
Milane, : Macesska
jo, ať si zajde na jatka, tam je volů dost a dost smilies/smiley.gif
srpen 20, 2010 09:19
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]