O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

SEKTY - POZNEJME JEJICH NEBEZPEČÍ PDF Tisk E-mail
Neděle, 03 červen 2007

V současné době se v naší zemi setkáváme s desítkami náboženských skupin a směrů. Na otázku, zda je možné zabránit náboženskému zneužívání a chránit lidi před vlivem sektářského jednání ze strany určitého společenství, není jednoduchá odpověď. Bohužel, takové uskupení se mnohdy tváří jako nějaká o psychoterapie či „moderní věda“ případně jen jakási společnost studentů, kteří se „jen tak scházejí“.

     

 

     Mnohé jejich rituály slouží přímo k vymývání mozku - vyprázdnění mysli člověka. Myslím tím různé změněné stavy vědomí, způsobené meditacemi, recitacemi manter, společným zpěvem, hlubokým dýcháním, rytmickou hudbou apod. sloužící k vyvolávání extatických či hypnotických stavů. Ačkoli v buddhismu a hinduismu tyto techniky slouží k získání náboženského zážitku již několik tisíciletí, v „západní“ civilizaci se často stávají nástrojem, jak člověka dostat do nekritické závislosti na autoritě vůdce.      Je pochopitelné, že uvědomění, které členové získají tímto způsobem, je těžko zpochybnitelné. Na straně člena sekty vždy stojí argument jejich vlastního prožitku či „svobodného a nezávislého“ objevu. Není snadné jim vysvětlit, že do takových „pravd“ může být člověk velice snadno vmanipulován.

 

 

Charakteristické rysy sekty

 

fanatismus, nesnášenlivost, odříkání, hledání klidu a prostoty, slučování neslučitelných myšlenek a tezí, sveřepost, exaltovanost (vzrušenost a opojenost sektou), víra ve své spasitelství, ochota obětovat svět, snaha orientovat se bez námahy poznání, obchod se strachem a další.   

 

Poslušnost      

 

je v sektě zcela dobrovolná, není přímo vynucována. Do této poslušnosti jsou však členové sekty vmanipulováváni. Tím je zajištěna naprostá ovladatelnost členů, včetně jejich intimního života. Toto ovládání je paradoxně důvodem, proč se lidé k sektám připojují. Nemusejí se totiž v sektě o ničem rozhodovat a nést za své rozhodnutí odpovědnost. Sekta pomáhá členům k úniku od reality. Zbavuje nutnosti přemýšlet, zbavuje úzkosti ze svobody a odpovědnosti. V sektách se nic nepřikazuje a nezakazuje. V sektách se pouze říká, co je správné a co není správné, a apeluje se na svobodu člověka, na jeho svědomí. Nebezpečnost kultovního psychického násilí je pro veřejnost více či méně skryta. Rovněž osoba, která je objektem psychického násilí, ji jako násilí zpravidla nevnímá.

 

Psychické násilí 

 

  • cíleně a programově ochromují schopnost jedince samostatně jednat a ničí jeho individualitu.

Záměrné působení sekty na jedince vede k jeho absolutní závislosti na sektě a jejím vůdci. Ztrácí se tak postupně jeho kritičnost, dochází ke ztrátě volních vlastností, takový člověk je snadno manipulovatelný a nejsou ojedinělé případy, kdy je pak zneužíván k páchání trestné činnosti;  

 

  • je narušen vztah jedince s vnějším světem.

Sekty vytvářejí uzavřené komunity, které nedovolují volný pohyb členů, zastrašováním a psychickým nátlakem je nutí pohybovat se jen v komunitě sekty. Dochází tak k degradaci osobnosti, která sebe i svůj majetek „dobrovolně“ odevzdá do služeb sekty a jejího vůdce;  

 

  • totalitní řízení sekty vede k nepředvídatelnosti jednání sekty.

Členové sekty jsou po soustavné psychické manipulaci ochotni udělat pro svého vůdce cokoliv, včetně protiprávních jednání; je zneužíván fyzický a psychický potenciál zejména mladých lidí. Mladí lidé jsou obvykle zdraví, vzdělaní, aktivní a cílevědomí. Tyto vlastnosti však zapojením se do života sekty „odevzdají“ výhradně vůdci sekty, který tohoto potenciálu využívá pod pláštíkem zájmu sekty výhradně pro sebe;  

 

  • je deformován vývoj dětí.

Rodiče, kteří jsou členy sekty, vytrhávají děti s běžného rytmu života, dětského prostředí a modelují dítě podle potřeb sekty. Děti jsou také často obětí sexuálního zneužívání opět v zájmu sekty. Péče o ně je často zanedbávána po stránce mravní, vzdělanostní i hygienické; Nejčastějším vlivem některých náboženských společenství je snaha zabránit dětem docházet do základní školy. Základní školní docházka je nahrazována jinými formami zpravidla soukromé výuky v samotné sektě nebo ojediněle rodiči, kteří jsou členy náboženské společnosti; 

 

  • u některých sekt dochází k vyzbrojování členů.

Pod vlivem psychického působení se tak vytváří „boží armáda“ ovládaná zpravidla fanatickým vůdcem. Činnost takto vyzbrojených sekt je nevyzpytatelná a kdykoliv může přerůst v násilný čin; 

 

  • jedinec je omezován ve svém projevu.

Většina sekt skrývá svou podstatu před veřejností. Zakazuje - a pro ten případ zastrašuje své členy - hovořit cokoliv o identitě a činnosti sekty na veřejnosti. Zde je nastolena otázka dodržování základních práv a svobod občana jako základního kodexu každé společnosti. Sekty obvykle navenek působí velmi pozitivně. Málokdo z občanů při rozhovoru s členem sekty tuší, že je manipulován, ovládán, a tak pomalu připoutáván k sektě;  

 

  • jsou využívány nejmodernější psychologické techniky pro ovlivňování člověka, které vedou k oslabení jeho vůle a kontroly myšlení, cítění a jednání.

   

.

 

 Setkali jste se vy sami s nějakou sektou blíže?  

Znáte někoho,

kdo v nějaké sektě je?

Jaký máte názor na existenci sekt?

 

 

 

. 

.

Komentáře (35)add feed
Nákupy : Rony
Skoro tři roky nazpět mne kontaktovala jedna žena a nabídla mi "brigádu". Po několika telefonátech jsme si domluvily schůzku, kde se dozvím další potřebné informace. Dokonce mi i řekla ať si jako přípravu přečtu knihu Bohatý táta, chudý táta. Přijela jsem na místo, byla jsem posazena do přednáškové haly. Přišel tam muž cca.40 let. Začal tam plameně hovořit o tom jak vydělávat peníze je vlastně snadné a že některé možnosti jak je vydělat jsou bez rizika. Asi hodinu s námi manipuloval a pak přišlo na to hlavní. Měli sme se připojit k programu kde člověk nakupuje všechno, úplně všechno přes jejich společnost...potraviny, oblečení, elektroniku, nábytek, auto atd. Vše téměř neznámé značky, prvotřídní kvalita, vysoká cena samozřejmostí. Platil se vstupní poplatek za členství, poplatek za semináře, přednášky, knížky, poslechové kazety. A peníze se vydělaly tak, že část peněz, které člověk a jeho známí (které tam přivedl a byli vedení pod ním) utratily za nákup toho super zboží, se vracela. Prý že to jsou peníze, které by se jinak utratily za reklamu. Ještě že jsem den předtím četla článek v Elle o sektách přesně o této společnosti. Nejedná se o sektu náboženskou, ale fanatickou. Musíte se zcela podrobit jejich systému. Zdrhala jsem pryč, co mi síly stačily a milé paní radši ani nezvedala telefony.
červen 03, 2007 17:07
Jo, to jsou přesný definice i pro Sektu Kudlanek Bezbožných! : NČ
.
červen 04, 2007 06:47
Bezbožná nebo nábožná, : wendy
všechno jedno NČ, vždycky ti budou baby sakramentský... smilies/cool.gif
červen 04, 2007 08:11
Jednou se pár vysokoškoláků propůjčilo k tomu, : wendy
že předstíralo zájem o vstup ke scientologům. Vstupní testy prokázaly, že jsou super, ale mají jen nějakou tu menší chybku, ale to by se dalo odstranit, jen ať přijdou podruhé,potřetí. Pak jim vykládali, že vlastně nemají žádné sebevědomí, že jsou to vlastně úplní chudáci a blbci a bez sekty bídně zahynou...snažili se je úplně zašlapat do země a to by šlo pak ruku v ruce s finančními nároky. Pokusníci se scházeli, vyměňovali si zkušenosti, jeden hrál poddajného, jiný vzpurného a tak tomu podobně postupovali, měli legraci z toho, že se role pokusných králíků a krotitelů obrátily a původní krotitelé o tom nevědí. PAk to skončilo, měli jné starosti a plány, sekta utřela a endoš. Bylo to zajímavé a před lety to otiskli myslím ve 100 1. Osobně si myslím, že nikoho z kudlankovitých by nezlanařili. Ale jsou mi silně proti mysli, jak vydělávají na zničení lidí, já bych je zakázala raz dva. Ale kdoví, kdo všechno je v "představenstvu" ...
červen 04, 2007 08:21
A vůbec ani nechápu, proč můžou být u nás sekty legálně! : Katka
Jestlipak víte, že už i Jehovisti jsou OK - už jsou úplně legální, takže zkuste si je seřvat nebo nedejbože si na ně stěžovat!
A jak je to prachatá sekta...
O těch scientolozích ani nemluvě...
červen 04, 2007 09:42
též společnost Herbalife : AlenaT
mi přijde jako sekta. Jednou jsem se zúčastnila jejich setkání v hotelu Hilton. Měli pronajatý velký sál a bylo to neuvěřitelný - po jevišti tam poskakovali jinak solidně vypadající lidi a jásali co vydělali milionů a všichni jim tleskali - panebože - bylo to neuvěřitelný. Zdrhla jsem odtamtud, jakmile udělali přestávku.
červen 04, 2007 11:12
já se setkala kdysi dávno v mládí s jehovisty, : Inka
byly dost neúnavní, chtěli lapnout u nás jednoho z rodiny, byl to docela úmorný rok ho vrátit zpátky do reálu (byl dobře vymytej než jsme si toho někdo stačili všimnout), začala jsem tam chodit s ním a oponovala jim. Vcelku mě pak už měli plné zuby, ale já se nedala a celé to vyhrála, ale bylo to fakt naprosto vysilující. Musela jsem kvůli tomu několikrát přečíst bibli, zkontaktovala jsem kamaráda lékaře, aby mu k tomu řekl své, vyhledávala knihy lidí co se odtamtud dostali.......a píší proti nim. Pak jsem z toho docela měla paniku a tak jsme své děti vychovála ve znalosti k bibli od malička jsme jí četli a povídali si o tom, na to aby měli vztah k bohu nebotřebují být v sektě a jestli budou chtít někde pokřtít už si rozmyslí kde. Fakt, je oni lapají dospělé a svéprávné lidi. A každý si musí sám zvážit do čeho jít a do čeho ne. Je fakt, že pokud je zpracují dříve než si toho všimne někdo z rodiny nebo komu na tom člověku záleží, je už většinou pozdě. A ten návrat stojí obrovské úsilí a ne vždy se povede.
červen 04, 2007 11:21
Mého manžela jednou Jehovisti vychytali na zahradě : wendy
a on, byvše v dobrém rozmaru, s nimi hodinku porozprávěl. Vypadli nakonec jak z vagonu a myslím si, že vymyté mozky měli oni. Od té doby náš rekreační objekt obloukem obcházejí...taky metoda.
červen 04, 2007 11:38
no Aleno : Inka
to mi připomnělo, jak jsem jednou hledala práci, až jsem se dostala někam do Holešovic do knižního velkoobchodu, normálně se takovýmhle akcím zdaleka vyhýbám, ale oni do telefonu zaboha nechtěli říci o co jde a inzerát působil celkem solidně a domluvili schůzku na určitou hodinu na pohovor. U vchodu to působilo jako kanceláře, ale po vejití dále a tam mě už vedl průvodce to byl nějaký sklad, vedli to tam nějací rusáci, bylo to plné lidí, kteří stáli kolem toho skladu a uprostřed se odměňovalo, byl to taky nějaký multilevel. Co se dělo uvnitř si nikdo nedovede představit, byl tam mrak lidí poměrně v letech co si prostě nemohou sehnat práci a dělali dealery pro prodej knih, každý měl nějaký úsek Prahy a denně chodil po kancelářích a nutil lidi ať koupí. Pak se odměňovalo a ten kdo měl nejvíce prodejů, tak něco dostal a za odměnu si mohl několikrát oběhnout okolo těch všech lidí. Přesně jak říká Alena, normálně docela slušně vyhlížející lidi v letech tam lítali okolo všech, kravaty jim povlávali, ženské na podpadkách v šatech, žádní hubenďouři...., všichni jim fandili a oni se poté se snažili dostat z infarktového stavu, no něco kuriózního. Zmizela jsem odtamtud jak nejrychleji to šlo, ale musela jsem uvést důvod proč chci odejít. Tak jsem sdělila, že jsem stále ještě normální a tak špatně na tom zuase nejsem abych se musela takhle ztrapňovat.
červen 04, 2007 11:46
Inko, : wendy
na infarkt a jak jemu předcházeti je akupresurní fígl - zmačkneš si nehet u kořene nehtu, nejlépe levého malíčku. A držíš, dokud bolí.
červen 04, 2007 11:51
... : Inka
neboj Wendy já tam neběhala, jsem jinak docela normální holka. Jen mě spíš udivilo, co jsou lidé ochotni vše udělat nevypadají na to.
Tenhle bod je dobrej i na stres a zklidnění když jsi nervózní.
červen 04, 2007 12:10
... : bb
hm, mám podobné zážitky z doby, kdy jsem si chtěla přivydělat k mateřské a legálně se to ještě nesmělo, tak jsem pátrala po něčem, co bych mohla napsat na sestru nebo manžela
zavolala jsem na inzerát, "administrativní práce z domova, podmínkou telefon,počítač,auto", říkala jsem si paráda, k překládání návodů na videa a fritézy se pár kaček hodí a všechno udělám při jednom, zatímco špunti budou spát nebo si hrát...

červen 04, 2007 13:41
... : bb
první chyba byla, že jsem to přehnala s oblečením, lodičky a kostým a v hale se na mne vrhl hrozen lidí, kam mají jít a co mají dělat, druhá chyba, že jsem noc předtím skoro nespala, a tam mě to tak nudilo, že jsem se násilím udržovala bdělá. Chtěla jsem se ztratit, jakmile mi došlo, že jde o multilevel, ale považovala jsem za slušnost dokončit co jsem načala, nakonec mi pomohli sami - trvali na psaní poznámek a účast v rozličných kolektivních činnnostech, jako teď zadupeme, teď zatleskáme.
červen 04, 2007 13:48
... : bb
Nic pro mě, setrvala jsem v klidu, na otázku proč si nepíšu otázky odpověděla protože je nepotřebuju, a pak jsme by unudění sabotéři byli vykázáni z místnosti. Jen si pamatuju, že by následovalo několik povinných školení za povinný poplatek 2 500 Kč.
červen 04, 2007 13:48
no - taky jsem takhle hledala místo : AlenaT
byla jsem pozvána do nějké firmy nic neříkajícího jména do Strašnic, životopis s sebou, ekonomické vzdělání, pokud možno alespoň pasivně cizí jazyk, uživatelsky pC - TAK JSEM TAM JAK BLB JELA. nO HNED JAK JSEM TAM VLEZLA, BYLO VŠE JASNO. Prohvízdávali tam kolem samý mladý perspektivní, ambiciozní a flexifilní v hadrech a kravatách a rozdávali dotazníky, které bylo nutno vyplnit. V sále byla již připravena tabule - teda takovej ten velkej blok, co na něj píšou fixem a ukazujou ty jejich úspěchy - a hned první otázka zněla, proč si myslím, že bych mohla vykonávat tuto práci a jakých gólů (namouduši!!!!!) bych chtěla dosáhnout. Tak jsem vzala propisku a napsala jsem tam "Práci bych vykonávat mohla, neb jsem tady z vás nejchytřejší, vy debilové a žádné
góly dávat nebudu, neb mě fotbal nebaví!" Načež jsem podala ten papír prvnímu mladému, ambicioznímu, flexibilnímu a šla jsem domů
červen 04, 2007 14:16
No myslím si, : wendy
že kdyby nás pár kudlankovicých začalo chodit na podobné seance, brzy bychom jim narušily koncepcii...flexibilům.
červen 04, 2007 15:10
Ambiciózní, flexibilní, kreativní,..... Kurnik, z jakejch děr voni vylejzaj? : NČ
Už podruhý zažívám jejich nálet. Černý hadry, modrý košile, nejmódnější šlajfky, boty vyblejskaný jak psí koule, věk 25 až 35, s mobilem na uchu se snad již narodili, VŽDYCKY takoví celí dorůžova, nikdy ale opálení, pijou VÝHRADNĚ bez bublin nebo bylinný čaje, nekouřej!!!! Mejch 5 lógrovejch kafí s cigárama by jim zcela jistě přivodilo okamžitej kolaps. A nejraději hned zezačátku provedou reorganizaci, po níž už nikdo nic nedá dohromady. Pak se zvednou a odletěj reorganizovat o dům dál.
Můj přítel František jim říká Momozemšťani. Docela to sedí.
červen 05, 2007 06:38
Ti teda vytvářejí hodnoty ! : wendy
Vidíme zde názorně, že s lidičkama co kouřej a pijou kafe (a možná i slivovici) je sranda na rozdíl od všech Momozemšťanů. Pozdravuj Fratiška.
červen 05, 2007 07:43
Ambiciozní, flexi, kreativ... : Jel
Těmto lidem se dost věnuje web d-fens a na tomto odkazu je návod, jak je poznat. Prý jsou v každé firmě. Tady jim neříkají mimozemšťani, ale jedno ošklivé slovo, co se sem nehodí.
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2001011201
červen 05, 2007 07:44
Wen :-) : NČ
Já jsem se samože uklep, a ty hned ze mě máš pr*el....Momo....
Ale nepřeklepla ses též? Vytvářejí hodnoty.... Nemělo správně bejt "vytvářejí hovnoty"?
Slívovici též můžu kdykoliv, raději však Bráník anebo whisky :-)
Františkovi ráth vyřídím. Díky.
červen 05, 2007 08:09
NEJVĚTŠÍ VČEREJŠÍ VYTVOŘENÁ HODNOTA !!!!! : NČ
Oslavná píseň jistě nutně sťatýho Vyčítala (jinak to není možný, protože to NENÍ PARODIE!!!!),
a vládní krasavice.
Kdo neslyšel - neuvěří !!!!!
červen 05, 2007 08:17
no hruza kdyz to zde ctu : Jasmina
Ja v sekte nebyla,me stacila evangelicka cirkev (chudak Jezis),no a tam jsem nasla,- politiku,kastovani a trh.jedno CD album krestanskych pisni za 1000korun ( v prepoctu)a fakt se to nedalo poslouchat,manzel jako muzikant se jim na to vy***,tak mu hned srazili hrebinek,ze preferuje hrat pro svet a ne pro Boha,(uz tahle myslenka silne protireci bozi lasce)nehlede na to ze ten "jejich Buh" musi byt absolutne hluchy a nebo uz z ty muziky zesilel.
Dale pri modlitbach tam padali jak zrale svestky na zem,kde se svijeli v krecich,ja navrhovala volat sanitku ale ne-to pry se jich dotkl prst Bozi a oni jsou tak stastni,jini plakali a jini se zase smali jako blazni pri zachvatu,dalsi tam skakali s trasnema pom-pom girls,no a to ja jsem se tam tesila,vidic hodne cernochu a vedic ze maji sbor,-na gospel ale houby gospel,blazinec.Ale oni nas ani nedrzeli,vidic ze desatky jako ofery byly hubene,tudiz odchod z cirkve byl rychly a hladky.
Jeden cas mne chvili bavilo virtuelne prudit na katoliku.cz,to kdyz jsem tam videla seriozni dotazy na kneze,zda neni hrich soulozit s manzelkou i jinak nez na misionare a zda se muze i dvakrat za den (fakt nekecam)tak jsem se chtela pokusit tem lidem trochu pozdvihnout sebevedomi ale vyhnali mne jako heretika,pak mne to prestalo bavit.
Nu,to jsou me zkusenosti s vymyvanim mozku a taky to pisu pro nektere zde,co si o mne mysli ze jsem sektar a divna,tedy divna jsem-ale svobodna smilies/grin.gif,svobodna lidicky a za sve vyplody,trebas divne si zodpovidam sama. smilies/wink.gif
červen 05, 2007 10:01
Jasmino, : Ariana
ač jsem byla pokřtěna v katolické církvi (nikdo se mi neptal, bylo mi pár týdnů), tak se považuji za "volnomyšlenkářskou indiánskou buddhistku". V mém moravském příbuzenstvu se však vyskytli mladí pravověrní katolíci, u kterých by mě podobné dotazy, jaké uvádíš na tom katolickém webu, ani nepřekvapily. Vzpomínám si, že jsme k nim jednou v parném létě přijeli, já měla tílko se špagetovými ramínky a šortky a dcery mé sestřenice (jedné bylo 17 let, druhé 19 let) se na mě velmi pohoršeně dívaly jako na povětrnici. Ony obě měly na sobě dlouhé černé pytlové šaty upnuté až ke krku s nepostradatelným křížkem. No do kláštera nakonec neodešly, dokonce se k mému velkému překvapení časem obě vdaly. Nicméně teď když o tom píšu, tak s tím oblečením to přeháněly stejně jako pravověrné muslimky . smilies/smiley.gif
červen 05, 2007 10:21
K vymývání mozků u sekt : Ariana
ještě přidám vlastní zkušenost. V době mého objevování buddhismu mě jeden přítel pozval na jakousi seshion jedné japonské buddhistické sekty. Nejenže se tam hodinu přezpívavaly texty v jakémsi prapodivném jazyce, kterému ani sami Japonci nerozuměli, ale víc než Buddha se tam vzývali hlavně zakladatelé té sekty a jejich dcera, která po smrti svých rodičů stojí v čele. Když jsem pak viděla film odněkud z Havaje z jednoho jejich rituálu, při kterém si tam pouštějí do moře lucerničky pro spásu mrtvých duší, tak mě zarazilo to množství "prelátů" ve zdobných hábitech, jak tam důležitě kráčeli, a vedle nich dav "věřících", kteří na ně oddaně s prominutím čuměli. Bylo mezi nimi strašně moc mladých lidí z celého světa, až mi z toho mrazilo. Když jsem projevila přání seznámit se s jejich "Biblí", bylo mi řečeno, že je k dispozici pouze pro členy a to ještě pouze v angličtině. Jak jsem pochopila, důležité pro ně bylo "duchovně elevovat", neboli se dostávat na vyšší stupně duchovnosti pomocí dobrých skutků, získávání dalších nových dušiček atd. atd. Můj přítel této sektě propadl a z původně šmrncovního chlapa se zájmem o život a ženy se stal nudný patron a suchar. On to sám nazývá, že je nyní konečně "vyklidněný" smilies/sad.gif
červen 05, 2007 10:33
NČ, já to slyšela! : Míša šíša
Ale stejně tomu pořád nemůžu uvěřit!

A taky jsem zaslechla, že vládní krasavice chce tu píseň přednést osobně panu dotyčnému. Že by se nějak ztotožnila s Marilyn Monroe? smilies/cool.gif
červen 05, 2007 12:02
Míšo Šíšo, : NČ
kéž by se mu píseň tak zalíbila, že by si ji s sebou odvezl i s interpretkou.
Ale jsem čet i slyšel, že v tý Zemi Zaslíbený je krav hojnost, tak nevím :-(((((
červen 05, 2007 12:07
Ariano : Jasmina
je to smutne,sice jakasi duchovni nauka v kolektivu muze byt pro zacatek hodnotna ale je to o tom ze se lide boji svobody.
na druhou stranu,kdyz jsou lide ohybani od detstvi,tak ty opravdu lituju i proto,ze si to jako deti nevybrali.
zrovinka vcera jsem mela moznost na grilu hovorit s kolegyni,na ktere je videt temer okamzite,ze je "oklestena" a to silne,35 let,zije stale u maminky,na jednu stranu citi touhu se osvobodit a zit,na druhou stranu ma strach ze samostatnosti,nakonec uz v 11h; vecer ji maminka volala kde je a aby nezapomnela jit vcas na vlak domu.strasne ji lituju,protoze dnes vim,ze kdyz je clovek zakomplexovany ale inteligentni a pecuje o dite-jak snadne,opravdu snadne je psychicky nekoho znicit a udelat z nej nesamostatnou loutku.Nakonec sektari dokazou znicit dospelaka,je v tom ohromna charismaticka sila a dovednost a znalost psychologie.
psychologie je nastroj,nekdo pouzije pro uzdraveni ponizenych,jiny naopak.
červen 05, 2007 12:29
v době mého životního hledání Boha : Inka
což už mám zaplaťpánbůh dávno za sebou jsem prošla snad vším možným, téměř všude jsem prodělala biblické hodiny, ale jak mi řekli, že jsem adept na křest, tak jsem brala batoh a prchalal mílovými kroky....českobratrská husitská měla v kostele po celé jedné stěně urny svých zemřelých, asi jsem nějaká citlivá, ale cítíla jsem se tam fakt strašně (ale asi to nebylo jen mnou, náš pes tam v noci nechtěl chodit kolem, jen když jsem ho donutila), u advetistů sedmého dne zase krásně zpívali při kytaře a to já miluju, ale pak říkali tohle čti a tohle nečti, je to zavádějící, v poselství Grálu se nesměli nosit krátké šaty s krátkými rukávy a já měla docela pohledné nohy i postavu, tak zase aby mi někdo ještě kecal do toho jak se budu oblíkat když hledám BOHA tak to zas ne, evangelíci byli super, ale byli tam samé staré babky, já, moje děti a má dobrá přítelkyně dcera faráře se svou rodinou, dokonce jsem jim šila překrásné ubrusy na oltář a celou textilní výzdobu kostela a něco je i v Americe, a když jsem se konečně rozhodla se nechat pokřtít u katolíků, protže mi připadali ze všech nejvíce svobodnější, tak jsem tam prodělala celý rok biblických hodin každou středu od 20.00 hod se začínalo večeří a pokaždé uvařil jeden z nás a v hrnci to tam donesl, (děsná zdržovačka a zbytečná), po tom roce pan farář všechny pokřtil, jen mě řekl, že potřebuji na ty hodiny chodit ještě jeden celý rok, tak jsem to definitivně zapíchla. Boha v duši jsem našla a v žádné komunitě co by mě nějak tlačila do určitých mantinelů nejsem a nebudu.
červen 05, 2007 12:33
Jasmino, : Ariana
jen jsi mi připomněla, že můj otec vyznával heslo: stromek se musí ohýbat, dokud je mladý. Dodneška mi to štve, proč ohýbat, pro nenechat růst rovně. S tím strachem ze svobody máš pravdu, normální dospělý člověk se časem musí zákonitě dobrat toho, že jeho životní cesta je jen jeho volba a sám si za ní nese zodpovědnost.
červen 05, 2007 12:36
lidi toho nakecaj : miciangora
bydlím u Slapskéí přehrady, si ořede dvěma lety odtamtud vytáhli auto s mrtvolou - tedy - než moje kamarádka Hana objela vesnici,která má - když hodně přeháním - asi padesát obyvatel, tak zjistila že:1( ten chlap byl jeden a byl vožralej, 2) ty chlapi byli dva a jeden byl zastřelenej, 3) ty chlapi byli tři a dva byli zastřelený, 4) ty chlapi byli čtyři, všichni zastřelený, a to vše během nějakých dvceti minut, než vesnici objela.Když si spočítáte, že Ježíš Kristus se narodil zhruba před dvěma tisící lety, většina obyvalstva byla negramotná a tyto historky se šířili pouze ústním podáním a mizernými překlady z jednoho jazyka do druhého - tak bůhví, co se tenkrát vlastně stalo a jak to s ním a všema těma svatejma bylo. Lidi jsou totiž pořád stejný.
červen 05, 2007 16:08
miciangora : Jasmina
No to mas sice pravdu a dnes se povida ze se nasla jeho hrobka,jinde ze odesel do Indie,kde se ozenil a zemrel (teda Jezis)kazdopadne dodnes kdyz se podivas do onech 4 evangelii,tak jsou tam rady nad zlato a ver nebo never,cim vice se ucim a prijimam pomaloucku a navykam si,tim mene mam problemu v okoli s lidmy,hlavne se dnes jiz tezko nechavam zapletat do ruznych sporu,tudiz nepresvedcuji nikoho zda byl opravdu,fyzicky ci imaginarne.
Akorat zrovna to sedi na toto tema a jak jsem uz jednou psala,Jezis nas varoval pred sektamy uz predem,rekl to jasne ze zadnej mesias po nem neprijde at za nima nechodime.
Tak uz jen to,kdyby kazdy mel na pameti,tak maji sektari utrum a lide pokoj.nejmene 2000 let.
je dulezity presne vedet zda byl a jak byl?To co zanechal,to je dulezity a akorat je skoda,ze kdyz lidi zjistily ze nabozenstvi selhala,zavrhli smahem i tohle uceni.nakonec-cim jsou zivi podvodnici?-nasi blbosti.....a tou se zivi i nabozenstvi.vsechna "sans exception". smilies/wink.gif
červen 05, 2007 18:18
moje rodina po generace : AlenaT
zastávala názor, že je-li bůh skutečně vševidoucí, vševědoucí a všudypřítomný - pak zcela určitě není nutno chodit do kostela a cpát flanďákům prachy. Chceš-li se mermomocí modlit, můžeš tak učinit prakticky kdekoli. Mělo by naprosto stačit, když se člověk bude chovat slušně, nebude škodit, dělat sviňárny a pomáhat bližním. To, že nezabije svýho souseda, a neokrade ho, se samosebou rozumí.Na tu dobu, mi to přijde nesmírně rozumný. Každý má právo věřit tomu, co uzná za vhodné. Ale NESMÍ nikoho nutit k témuž. Neb sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou.....
červen 05, 2007 22:47
no dyk... : Jasmina
smilies/wink.gif
červen 05, 2007 23:01
sekta : mira
já mám problém zrovna ted a zrejme v tom bude sekta.manžel se mi zbláznil a já pátrám po souvislostech a jako bych dostala facku, je to nejspíš sektárství...marketing, skolení semináře...
srpen 30, 2009 18:57
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]