O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

VÝŽIVNÉ PRO ZLETILOU STUDENTKU PDF Tisk E-mail
Pátek, 21 květen 2010

Dobrý den, v únoru letošního roku jsem dovršila 18 let. Od té doby bydlím sama v podnájmu. Pobírám sirotčí důchod ve výši 4 800 Kč. Bohužel mi tahle částka na život nestačí. Studuji střední školu druhým rokem, denní studium. Mám hodně učení, takže ani nestíham si vydělávat na nějaké brigádě. Matku nemám a s otcem bohužel nevycházím.

 

 

 

 Chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na výživné vzhledem k tomu, že pobírám sirotčí důchod? V případě, že nárok mám, co vše musím udělat?

 

Děkuji za odpověd,

Lenka

 

 

 O D P O V Ě Ď :

 

Milá Lenko,

 

    vzhledem k tomu že jsi stále ještě studentka a to na řádném denním studiu, zažádej si o výživné od otce. Škoda, že tě tohle nenapadlo před tvým osmnáctým rokem... Protože to bys měla nárok na výživné i zpětně. Nu, co naplat, napiš si správně zdůvodnění a vyplň formulář (ten níže uvedený je jen vzorový, musíš si vše upravit podle své konkrétní situace), držím palce, aby se ti to co nejdříve podařilo vyřídit.Doporučuju ti, abys si s tím nejprve zašla na sociálku, případně na soud do bezplatné poradny. Určitě ti s tím pomohou.

 

d@niela

 

F O R M U L Á Ř:

 

 

Okresnímu soudu v ...

(adresa soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud v jehož obvodu se zdržuje. Má-li žalovaný bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale; vedle obecného soudu žalovaného je k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu má žalovaný své stálé pracoviště)

 

(Osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o soudních poplatcích)

 

 

žalobkyně: ...................................................
(jméno a příjmení) ..., (nar. ...)

bytem v ................. (adresa bydliště)

 

žalovaný: .....................................................

(jméno a příjmení) ..., (nar. ...)

bytem v ... (adresa bydliště) ...

 

 

Žaloba

o stanovení výživného pro zletilé dítě

 

........................, narozenou ................

počet stejnopisů:


(dvojmo)

přílohy:
- ... (označení příloh žaloby)

 

I.

     Žalobkyně se narodila dne ... za trvání manželství ... a ... . Rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne ... č.j. ..., jenž nabyl právní moci dne ..., bylo manželství rodičů žalobkyně rozvedeno. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla v době rozhodování o rozvodu svých rodičů již zletilá, nebyly soudem upravovány její poměry

pro dobu po rozvodu jeho rodičů.

 

Důkazy:
- rodným listem žalobkyně
- rozsudkem Okresního soudu v ... ze dne ... č.j. ..........s vyznačenou doložkou právní moci

 

II.

     Žalobkyně je dcerou žalovaného. Po rozvodu rodičů žalobkyně tato zůstala bydlet u matky, která také dobrovolně plnila a plní vyživovací povinnost ke mně. Žalovaný až do ... dobrovolně plnil ke mně vyživovací povinnost ve výši ... Kč měsíčně. V měsíci ... roku ... vznikly kvůli dalšímu studiu žalobkyně mezi touto a žalovaným rozepře ohledně dalšího plnění výživného ze strany otce žalobkyně k žalobkyni. Poté žalovaný již žalobkyni na její výživu neposkytl ničeho. Žalobkyně není sama výdělečně činná, protože studuje na ... obor ., a to v řádném denním studiu. Žalobkyně nevlastní žádný majetek. Vzhledem k tomu, že je žalobkyně v posledním ročníku výše uvedené školy, intenzivně pracuje na ... práci a připravuje se na závěrečné zkoušky. Z tohoto důvodu si žalobkyně nemůže opatřit dostatečné finanční prostředky brigádami, popřípadě jiným způsobem. Matka žalobkyně pracuje jako ... u ... v ..., kde dosahuje průměrného měsíčního příjmu ... Kč. Matka žalobkyně této poskytuje vše co potřebuje, jako bydlení, stravu i kapesné. Žalovaný pracuje jako ... u ... v ... a jeho příjem by měl činit průměrně nejméně ... Kč měsíčně. Žádnou jinou vyživovací povinnost než k žalobkyni žalovaný nemá.

 

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení,

- zprávou zaměstnavatelů matky a otce žalobkyně o jejich příjmech

- potvrzením o studiu žalobkyně

 

III.

     Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný neplní dobrovolně vyživovací povinnost k žalobkyni, tato navrhuje, aby soud po provedeném řízení vynesl tento

 

r o z s u d e k:

 

I. Žalovaný je povinen platit žalobkyni na její výživu měsíčně částku ............... Kč, splatnou vždy nejpozději do .................... dne v měsíci předem, počínaje dnem .................

II. Dluh na výživném za dobu od ................ do ................... v částce ................... Kč je žalovaný povinen žalobkyni zaplatit v pravidelných měsíčních splátkách po .............. Kč, splatných spolu s běžným výživným, a to pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení některé z nich ve lhůtě její splatnosti.

III. Žalovaný je povinen žalobkyni nahradit náklady řízení do ... dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V .............................. dne ...                                                                                podpis žalobkyně .............................................

 


 

§ 85 zákona o rodině - výživné na potomka

 

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

§ 86 zákona o rodině

(3) Výživné zletilých dětí upraví soud jen na návrh.

 

 

 

Komentáře (22)add feed
Teď jsou rozeslány ty nové "doporučující" tabulky už na všechny soudy. : Milan
Takže je možno žalovat otce a žádat o 25 % z jeho platu. Jestli vydělává třeba 24 tisíc, hodí to měsíčně 6 tisíc výživného, nezdaněného. Spolu se sirotčím důchodem to bude tedy skoro jedenáct tisíc. K tomu je třeba požádat o sociální stipendium a o kolejné. Vaše životní úroveň pak bude taková, že se Vám nevyplatí dostudovat, protože po nástupu do zaměstnání s absolventským platem a ztrátě dotovaného stravování a ubytování na koleji už takovou vysokou životní úroveň mít nebudete.


květen 21, 2010 08:26
Nevyplatí dostudovat? : Káča
Já si naopak myslím, že to se vyplatí studovat co nejdýl smilies/wink.gif
Ale Lenka je na střední, tak nevím, jak je to s tím podnájmem - to asi nebudou dotované koleje.
květen 21, 2010 08:49
a spatne sa u Vas neda? : Sipik
u nas sa da poziadat o vyzivne aj spatne 3 roky, potom by to splacal ako dlh
květen 21, 2010 09:13
záleží, co bylo před 18.rokem : Magdalenka
Je možné, že Lenka bydlela u otce až do svých 18ti let a on se o ni staral. Nevidím proto důvod, proč by měl zpětně platit výživné. Z dopisu není zřejmé, zda byli rodiče rozvedeni či ne. Také jsi, Lenko, bohužel neuvedla, proč spolu nevycházíte. Možná to nechceš zveřejňovat, ale některé věci lze řešit i mimosoudně.
květen 21, 2010 17:33
Magdalenko, : Katulinka
vzhledem k tomu, že pobírá sirotčí důchod a otce má, tak nejspíš rodiče nejsou rozvedeni, nýbrž Lenka už maminku bohužel nemá.
květen 21, 2010 18:59
ale otec k ní má pořád vyživovací povinnost : alena puntik
- a to až do ukončení studia. Tak zní zákon, nezávisle na tom, co si o věci myslí tatínkova milenka, nebo nová žena.(nic jiného za tatínkovou "náhlou šetrností" být nemůže) Klidně na otce podej trestní oznámení...za tu dobu už mu kriminál hrozí, takže rád zaplatí.
květen 22, 2010 18:33
alena puntik : Myris
Jestli sis nevšimla, tak otec žádný výživný stanovený nemá, takže kriminál mu hrozí za co ???
květen 23, 2010 10:01
zanedbání povinné péče : alena puntik
třeba.....nebo otcové nemusejí pečovat o své děti?
květen 23, 2010 13:35
alena puntik : Myris
Máš asi na mysli tr. čin zanedbání povinné výživy :-)Teoreticky asi jo, ale prakticky těžko. Hlavně nevíme detaily a z dotazu to vypadá, že tazatelka u táty zřejmě do 18 bydlela, takže jí asi živil, v osmnácti odešla a teď zjistila, že to sama neutáhne. Otec by jí živit měl, pokud chodí na školu, to je jasný. Ale než bych to dal k soudu, rozhodně bych promluvil nejdřív z otcem. Na druhou stranu já bejt fotr, tak by se mi asi moc nelíbilo, aby dcerunka zmizela z domu, platila si byt, na kterej nemá, ale natahovala ruku a fotr plať !!!
květen 23, 2010 18:07
ať čtu jak čtu, : bb2
čtu jen jednu jedinou Lenčinu otázku, a to:
Chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na výživné vzhledem k tomu, že pobírám sirotčí důchod? V případě, že nárok mám, co vše musím udělat?

Na tuto otázku podle mne zcela odpověděla Daniela.

Vše ostatní jsou jen vaše naše spekulace.
Alenko, Lenka nepíše o "náhlé šetrnosti" otce, ale že od února, kdy jí bylo 18, bydlí sama v podnájmu a s otcem a s penězi nevychází. Takže třeba já to vidím tak, že se nepohodli s otcem, táta trochu trucuje, když chceš, tak si jdi, ale ode mě nic nečekej...A Lenka šla jen se sirotčím důchodem. Zatím má 4800 na celé živobytí, Myris,tak to extra drahej byt, nebude. V tom ostatním s tebou souhlasím. Na výživné má bezpochyby nárok, dokud studuje. Ale jestli vztahy s otcem nejsou přímo patologické, jde jen o celkem běžné neshody otce s postpubertální dcerou, o různost jejich představ o jejím životě apod., tak začínat to honit přes soud se mi nezdá nejlepší. Skončí to samozřejmě výživným pro Lenku, ale otec se může zatvrdit a nedat navíc ani nanuk. Opakuju, mluvím o celkem běžných rodinných neshodách. Když mi dítě odejde z domu, nezkusí se na ničem dohodnout a jeho jméno uvidím až na soudní obsílce, tak mi to rozlomí srdce. Pak ho slepím betonem a víc než vysouzené minimum ze mě nedostane :-) Každý rodič potřebuje určitý čas aby si zvyknul, že se jeho dítě osamostatňuje i na to, že ačkoli to osamostatňování více či méně rodič zafinancuje, moc do toho kecat nemůže, nanejvýš nevyžádanou radou:-)
Takže pokud je to nějak tak, Lenka by měla zvážit rozhovor s tátou. Může mu napsat třeba sms, že by si s ním potřebovala a chtěla popovídat, ale že se bojí, aby se nepohádali, tak že mu nejdřív všecko vypíše do dopisu, mailu. Dopis zatím může napsat a poslat podle tátovy reakce na sms. Například.

Pokud důvodem Lenčina odchodu z domova byl otcův vztah s jinou ženou, i v tom případě by rozhovor mohl pomoct.
Pokud tím důvodem bylo něco jiného, špatného ze strany otce k Lence, pak ať se nestresuje zvažováním kontaktu s tátou a požádá o pomoc, třeba právní.

Jak říkám, otázku zodpověděla Daniela, my můžeme jen spekulovat.
květen 23, 2010 19:04
Nemůže být : Petronila
problém v tom, že Lenka studia možná přerušila? Je jí 18 a studuje SŠ teprv druhým rokem - obvykle člověk mívá SŠ v tomhle věku už hotovou? Neztrácí se pak nárok na výživné? Nevím, nejsem právník.
květen 23, 2010 21:08
Petronilo, : Vodoměrka
v osmnácti dnes málokdo skončí SŠ... zkus počítat se mnou... moje dcera je narozená na podzim, tudíž do školy šla o rok později, v sedmi... plus devět let povinné školní docházky je šestnáct let... plus dva roky jakékoliv střední školy je osmnáct...
květen 23, 2010 23:48
vyživovací povinnost k dítěti : alena puntik
mají OBA rodiče. Matka je mrtvá, tek dítě dostává místo její péče žebrácký groš, zvaný sirotší důchod. Vím kolik to tak může být, já ho brala na své děti, kdyžý jim zemřel otec (a já ho nezabila - cž je s podivem), zároveň to nijak nezbavuje povinnosti otce své dítě živit. Je mimochodem starší a rzumější a je na něm, aby přesvědčil svou dceru,, aby s ním domácnost sdílela...ale asi o tom on sám nestojí, jinak by to zřejmě dávno udělal. V tom případě je povinen jí platit výživné. Howgh.
květen 24, 2010 00:18
... : Katulinka
Alenko puntíku, k tomu, abys věděla, kolik je sirotčí důchod dnes, stačí přečíst si úvodní článek, kde je to přesně napsáno. Jinak mě děsně baví ty tvé dedukce. Máš křišťálovou kouli? smilies/cheesy.gif smilies/wink.gif
květen 24, 2010 08:55
a co kdyz : mura1
ten chudak otec pecuje o osobu blizkou a jiny prijem nema? smilies/wink.gif smilies/grin.gif
http://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3035&Itemid=55
květen 24, 2010 09:07
... : bb2
Aleno - ano, nikdo nic jiného netvrdí, ne? :-) Jinak výši důchodu Lenka napsala - 4 800 Kč. Howgh:-)

Petronilo - to platí v případě, že k ukončení/přerušení studia došlo před 18.rokem a ne ze závažných, např.zdravotních důvodů. Takže pokud Lence bylo 18 v únoru a studuje SŠ normálně od září, nebylo jí ještě 18.

Vodoměrko - ano, mám ve třeťáku gymplu 19letého :-)

Muro - když otec pečuje a jiný příjem nemá, poskytne dceři výživné ve formě nepeněžního plnění, tj. bydlení, energie, snídaně...
květen 24, 2010 10:41
bb, : mura1
ano, ja vim.
květen 24, 2010 10:49
alena puntik : Myris
Pleteš si dvě věci ! Výživné jí není povinen platit, dokud mu to neurčí soud. Vyživovací povinnost jako otec má, ale nutně to neznamená, že jí musí dávat peníze cash. Prostě mi nepřijde normální, že moje dítě, které se o sebe není schopno postarat samo, se kousne a odejde někam bydlet a chce po mě akorát tak prachy !!! Tobě to přijde v pohodě ??? Líbilo by se ti, kdybys měla třeba dvě děti, obě najednou odešly, samy se neuživěj, ale natahovaly by ruku a mámo plať ??? To by tak na mě mohly zkusit, vysral bych se na ně zvysoka ! Chceš bydlet samo a platit si byt? Prosím, když na to máš. Prostě dokud ty děti živím, tak mě budou aspoň trochu poslouchat a hlavní slovo budu mít já ! V zákoně o rodině je jasně napsáno, že dítě je POVINNO ctít a respektovat svoje rodiče ! Což mi u dnešní mládeže občas chybí..
květen 24, 2010 10:54
... : bb2
k přerušení studia musí ještě přistoupit schopnost zajištění obživy, proto neplnoleté dítě, které nestuduje třeba proto, že je flink, a není schopné zajistit si obživu, musí rodiče živit.
Pokud dítě přeruší, živí se a pak chce pokračovat ve studiu, tak k obnovení vyživovací povinnosti dojít může a nemusí. Pokud např. po studiu SŠ dítě nepřijmou na VŠ, tak rok pracuje a pak to na stejnou VŠ přijmou, vyživovací povinnost se obnoví.Když ne dobrovolně:-)tak u soudu by dítě uspělo.
Pravda, neznám ještě dítě, které by rodiče žalovalo o výživné, většinou ty děti honí při vejšce práci.
Naopak znám tatínky, kteří se soudí o snížení výživného už tak mizerného.
květen 24, 2010 11:00
Myris, : bb2
souhlas, jsem stejného názoru. Chceš samostatnost - ok, musí na to obě strany mít. Do té doby musí obě dělat kompromisy a podporovat se podle svých možností. Bydlení, energie a jídlo doma naplní vyživovací povinnost rodiče bohatě.
Ostatně, takové vyměřené výživné od otce na účet může být mnohem nižší než hodnota toho nepeněžního plnění, které by dítěti poskytl doma. Faktem ale je, že hodně otců nestojí dvakrát o to, aby s nimi jejich 18leté dítě bydlelo, pokud u něj nebydlelo doposud.
Taky ber v úvahu to, že tazatelka v tomto článku nepíše o tom, kolik chce od otce, a píše, že s otcem nevychází. A když neznáme důvody toho "nevycházení", těžko radit a říkat víc, než bylo řečeno.
květen 24, 2010 11:05
bb2 : Myris
To máš recht, nevíme detaily, třeba je na vině skutečně otec, kdo ví... Jenom prostě žalovat rodiče o výživný mi nepřijde jako běžná věc..:-)
květen 24, 2010 13:29
... : bb2
mně taky ne, ona to taky běžná věc není, naopak je to mnohem běžnější ;-)
květen 24, 2010 13:38
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]