O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

VÝŽIVNÉ NA NEZLETILÉ DÍTĚ - FORMULÁŘ PDF Tisk E-mail
Středa, 15 říjen 2008
Přejít na obsah
VÝŽIVNÉ NA NEZLETILÉ DÍTĚ - FORMULÁŘ
Strana 2
Strana 3

Následující text není nijak neběžný. Bohužel. "Dobry den, ráda bych se zeptala, co všechno mám udělat - když si chci zažádat o alimenty. Potřebuji vědět, co a jak se píše. Víte, mám 15 měsíčního syna a s přítelem nejsme svoji. Bohužel, náš vztah už dlouho neklape a tak chci od něj odejít. Potřebovala bych tedy vědět, co a jak napsat, jak tu žádost formulovat..." Martina

 

 

 

 

 

 

      Otec dítěte za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím (náklady spojené se zakoupením výbavičky, kojenecké oblečení, kočárek, hygienické potřeby atd.). Pokud se nedohodnete, tak o těchto nárocích rozhodne soud. O příspěvek na svou výživu můžete jako matka žádat od počátku těhotenství, o příspěvek na náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím pak nejdříve po porodu.

      

     Při určení výše výživného soud přihlíží také k faktu, který z rodičů o dítě osobně pečuje, příp. pečuje o společnou domácnost za trvání manželství (do jisté míry může nahrazovat příjem ze zaměstnání). To může mít rovněž důležitý vliv na výši vyživovací povinnosti pro druhého manžela.

 

     Jak bylo výše naznačeno soud posuzuje vyživovací povinnost rodičů podle jejich možností a schopností. K tomu nutně potřebuje podklady, které získá jedině od těchto povinných osob, či jejich zaměstnavatelů. Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani z příjmů ( v takovém případě může soud postupovat podle jeho daňového přiznání), je povinen soudu prokázat své příjmy, předložit podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit i další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle zvláštních předpisů.

 

     Nesplní-li rodič tuto povinnost, má se za to, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima jednotlivce podle zákona o životním a existenčním minimu.  A pokud případný otec prohlásí, že vlastně "nic nebere"? Tak jednoduše při jednání ohledně výživného navrhněte, aby soud nařídil provedení znaleckého posudku z oboru účetnictví, neboť podnikatelé rádi vykazují nižší zisky než ve skutečnosti mají. Soud potom může rozhodnout, aby účetnictví podnikatele bylo přezkoumáno příslušným znalcem, který zjistí jaké jsou ve skutečnosti výdělky povinného. Pokud by povinný rodič popřípadě soudu nepředložil své účetní doklady, může soud vycházet z toho, že jeho měsíční příjem činí 12,7 násobek životního minima, což je částka přes 35.000,- Kč měsíčně a z této částky pak může výši výživného určit.

 

a nyní pár paragrafů a potřebný formulář:

 

 

 

 

§ 85 zákona o rodině

 

(1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

(2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

(3) Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

 

§ 86 zákona o rodině

 

Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného (§ 50).

 

§ 50 zákona o rodině

 

 Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu anedohodnou-li seoúpravě výchovy avýživy dítěte, může soud ibez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno dovýchovy ajak má každý zrodičů přispívat najeho výživu.

 

 

 


  

 

VZOR ŽÁDOSTI O VÝŽIVNÉ NA NEZLETILÉ DÍTĚ

(Osvobozeno od soudního poplatku

podle § 11 odst. 1 písm. c)

zákona o soudních poplatcích)

 

 


 

 

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]