O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

Syndicate


KAM KRÁČÍŠ, EVROPO? - 1. PDF Tisk E-mail
Středa, 07 únor 2024
Evropa je už ve své podstatě unikátní světadíl. Je složena z mnoha národů, z nichž jen některé se exkluzivně cítí Evropany, většina směřuje svojí kulturou a vazbami jinam. Dnes už se sice Angličané vymanili z EU, ale jejich příbuzní a s nimi spojení (severské národy, Nizozemci) stále inklinují k Anglii a USA více, než k centru EU. Iberský poloostrov má blíže k Latinské Americe, Balkán k Turecku a Rusku.

 

 

 

Opravdu niterné spojení s Evropou je jen u Němců, Francouzů a Italů. K tomuto centru patřil ve středověku i Český stát. Dnes ovšem nepatří. Je to dáno nepříznivým průběhem historie posledních století. S odstupem od komunistické doby nastává jakési jasnější a pravdivější porovnávání historických jevů.

 

Mladí lidé toho sice mnoho o své historii neznají, ale komunistická doba jim už nepřipadá nějak nepříznivá, obzvláště proto, že nevidí žádné jiné použitelné opoziční hodnoty vůči dnešnímu establishmentu. Ohledně německého nacismu ovšem zůstává povědomí na svém místě:

Lidice, koncentrační tábory, pronásledování vlastenců, hrdinný boj partyzánů a vyhlazení Židů stále převládá a není ani nic nového, co by nějak nám Němce přiblížilo (vyjma dobrých pracovních míst v Německu).

 

Obavy z Německa ale přetrvávají, zrušení práva veta a volné hlasování v EP budí obavy z německé hegemonie a ztráty naší samostatnosti.

Snahy o integraci zavání germanismem, zvláště je patrné v přepisování historie. Nakonec jsou USA a pro mnohé i Rusko bližší než Německo a tím i celá EU. Jakápak integrace? Srdeční záležitost určitě ne, snad nějaká výhoda.

 

Ani s jinými národy to není odlišně (jak vidíme v okolních státech). Jak může tedy vzniknout vnitřně pevná velmoc, která by vystupovala navenek jako celek?

Jedině indoktrinací národů. Jakákoliv snaha ovšem budí odpor a zvyšuje v lidech přesvědčení o zaprodanosti elit.

 

 

Thriving NATO, EU ties amid shifting security dynamics in Europe | Opinion Evropa není Amerika, kde státy vznikaly všechny stejným způsobem a měly podobný, dokonce stejný osud. V Americe vznikly vlastně jen dva národní okruhy -podle jazyka a převažující kultury. Určitě se lépe integrují Argentina s Chile a Bolívií než Česko s Německem.

Určité integrační možnosti jsou sice mezi slovanskými národy, ale ani to se neosvědčilo. Říše totiž potřebuje silný státotvorný národ, ostatní se mají přizpůsobit. To se ovšem dobrovolně nestane, protože to připomíná násilné německé nacionalistické počínání. Evropa je tedy bez šance nějaké pevné integrace. Nepomůže ani násilí, každé takové jen odradí a posílí vnější síly, které budou vystupovat jako zachránci národů.

 

 

To mohou být Američané, stejně tak Rusové nebo Turci.

 

Současná politika EU spočívá v jakési nové spojovací ideji, která je nazývána progresivismus. Nesouvisí nijak s minulostí, a je úplně nová. Už horší a více zničující ideu s však integrátoři nemohli vymyslet. Její ekologická odnož bojuje za green deal, ekologická opatření upevňující centrální moc, direktivní metody,  za systém dotací beroucí iniciativu, za diktát, místo přirozených mechanismů podporujících kreativitu.

 

Její sociální odnoží je obhajoba práva menšin. To ovšem nejsou národní menšiny, jsou to antropologické, případně sexuální odchylky. Menšinou jsou prý i ženy… (Nebudu polemizovat s touto ideologií, učinil jsem to už mnohokrát.) Je to antihumanistické tažení. Zároveň má do Evropy nastěhovat lidi z odlišných etnických a kulturních okruhů. To má být tedy nová evropská idea?! Takovýto kontinent má vytvořit silnou říši, aby obstál v soutěži s novými hegemony, kteří se vynořují?!

 

Dosud se skrývala Evropa pod křídly USA. Amerika měla zájem, aby Evropa nepodlehla komunistické ideologii nebo přímo sovětské moci. Proto intervenovala v Evropě hospodářsky i mocensky. Zatímco staré koloniální státy (Anglie a Francie) ztratily svoji moc ve světě, USA je podle možností nahradily. Bránil v tom jen sovětský blok, a proto hegemonie USA nad světem nebyla absolutní.

Po pádu komunistických režimů a sovětské moci se Amerika postupně stala hegemonem, zasahovala do rúzných konfliktů a uplatňovala svoje zájmy. Během posledních třiceti let se už několikrát chtěly USA setřepat patronace nad Evropou, která se pro ně spíše stávala balvanem.

 

 

 
 
Mezitím se objevily na světové scéně nové velmoci. Především Čína a Indie. Rusko se do značné míry obrodilo. Americké mocenské skupiny si postupně našly zdůvodnění, proč v Evropě zůstávat. Důvodem také bylo, aby se Evropa příliš neosamostatnila a nepřidala se třeba k Číně nebo Rusku.

 

Rychle se začaly likvidovat všechny možné příležitosti k ruskému vlivu. Plynovody North Stream vypadaly jako pupeční šňůry s Ruskem a proto se muselo dosáhnout jejich likvidace. Amerika nasadila novou iniciativu vlivu v Evropě. Tento vývoj v poslední době známe. Třicet let nevšímavosti Ameriky skončilo. Jestliže jsme pociťovali určité tlaky z EU, dnes se do nich vkládají vlivy USA.

Někdy jsou protichůdné. Američané si přejí národní sounáležitost napřenou proti Rusku a k tomu potřebují jistý nacionalismus.

 

EU chce národy postupně likvidovat a nacionalismus je nepřípustný.

Válka potřebuje mladé zdravé muže v dostatečném množství, výchovu k tělesné zdatnosti a sounáležitosti (tedy k sociocentrickým cílům), ale evropská ideologie podporuje pouze hédonická lidská přání.

EU chce Green Deal, ale zbrojení a válečná tažení jsou jakousi antitezí.

Boj o zdroje surovin (naftu a plyn) ukazuje, že globální mocenské síly ekologii moc vážně neberou, jinak by neobnovitelné zdroje nepotřebovaly a vystačily si s větrníky a solárními panely.

 

 

Dnes se tu oba cíle mísí. Je až směšné pozorovat ideový chaos establishmentu.

Také je vidět, že vlády v poslední době žádný viditelný a stabilní cíl nemají. Akceptují, co „vidí na očích“ mocných.

Což může být cokoliv…

 

 

Vlastimil Podracký

 

 
Komentáře (2)add feed
... : Petr Sysala
Evropu čeká stejný osud, jaký postihl východní země, včetně nás. Začíná to vzdělávacím systémem, kde místo tvrdých oborů (technika, chemie, biologie) jsou preferovány enviromentální a sociologické pavědy s minimálním výsledkem pro pokrok, ale devastujícím dopadem pro budoucnost obyvatel a států.

Evropa byla lídrem průmyslu, vědy a techniky, dnes už dávno není, bude také (omezený čas) jen dílnou pro Čínu, Indii a Rusko. Tak jako jsou dnes všude ve fabrikách, kam jezdím výkresy, kde není slovo česky a nikdo ani neví na co ty díly jsou.

Bruselská i naše tuzemská politická vrchnost je technicky naprosto bezradná a je to banda sociálních nevzdělanců. Mají ale zatím oddaně sloužící stádo užitečných idiotů, kteří jim pomáhají v prosazování zeleného komunismu, migrace a technické devastace, jako nadšení voliči a hybatelé pokroku.

Pokud máte kolem sebe někoho ve školním věku, asi už máte jasno jak se dnes mozečky dětem proplachují a nalévají současnou ideologií (LGBTBFLMPSVZ a 56 pohlaví, kvóty, dotace, zákazy a příkazy pro naše budoucí dobro).

Dobře už bylo, letos v červnu budou volby do EP, tak na to myslete ...
únor 08, 2024 06:22
... : Bara
Petre, vystihl jste to perfektne, lepe bych to nenapsala......
únor 09, 2024 12:55
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]