O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

O POČASÍ A HLAVNĚ JMENINÁCH TOHOTO TÝDNE PDF Tisk E-mail
Pátek, 29 září 2023
Počasí nám zatím přeje, záplavy, vánice, vedra, uragány, nic takového se v našich krajích zatím nekoná a doufejme, že v nejbližší době ani konati nehodlá. Pozoruji z oken stromy, které se den ode dne stále krásněji vybarvují, stýská se mi po zahrádce, kterou už dávno nemám a vzpomínám na to nádherné podzimní pinožení - co vyhrabat, očistit, osušit, schovat na jaro; co opravit, přerovnat, co sehnat k zasazení, aby napříště zahrádku okrášlilo... A především, kam a jak všechno to sklizené uložit, zavařit, naložit...

 

Teď si jen chodím (je-li nějaká slušná sleva) do supermarketu vybrat sedm jablíček na příští týden, jeden pórek na polívku a tři brambory tu další. Ale nestěžuju si, ostatně bylo by mi to stejně plat prtný... (d@niela)

 

 

 

Michal (29. 9.) nebo Michael je biblické jméno hebrejského původu, které původně  znělo Miká él - tedy, někdo, kdo vypadá, jako bůh, někdo, kdo je bohu podobný. Mytologický Michael byl jedním ze tří nejvýznamnějších archandělů. (Ten další je Gabriel = Bůh je moje síla a Rafael = Bůh uzdravuje). Stal se patronem Německa, vojáků a katolické církve. Též ovšem lékárníků, krejčích, sklářů, malířů, soustružníků, kupců, slévačů cínu, výrobců vah, pekařů, posléze i bankovních úředníků a radiomechaniků.

Archanděl Michael bývá často zobrazován, jak bojuje s drakem - tím drakem je  míněn Satan, kterého Archanděl Michael porazil. Stal se proto ochráncem  Kristovy církve, andělem spravedlnosti a hlídačem ráje. Samé superlativy -  proto je to jméno velice oblíbené po celém světě, hlavně v anglofonních a  německy mluvících zemích. Ale i u nás by se jich pár známých našlo.  - Michal  Pavlíček, Michael Volek, Michal Janík, Michael Kocáb, Michal Suchánek - z těch zahraničních je patrně nejznámější Michael Jackson a Michail Kalašnikov. Jo, Michalové, Míšové a Míšánkové nejsou žádná ořezávátka!

  

Jeroným (30. 9.) stejně jako jeho obdoba Jarolím, jsou řeckého původu. Jsou odvozeni od  slova Hieronymos - což znamená Svaté jméno - neboli muž se svatým jménem. Toto  jméno není u nás příliš obvyklé, ale ve světě se hojně užívá - Jerome - v  angličtině,  Jeróme ve francouzštině, Girolamo, nebo  Geronimo v italštině,  -  a  takhle bychom tu mohli být do rána, než bychom vyjmenovali všechny jazykové  varianty. Ten první Jeroným se narodil v r. 347 v Chorvatsku a patřil k  největším osobnostem církevních dějin. Nikdy však nebyl  blahořečen, ani  prohlášen za svatého, a to proto, že si uměl - díky své vznětlivé a cholerické  povaze - báječně dělat nepřátele. Mohl udělat kariéru a stát se tajemníkem papeže Damase I., ale jeho protivníci,  jichž byl - jak již bylo řečeno, díky jeho povaze sdostatek - prosadili, aby  se tak nestalo. Usadil se proto v Betlémě a začal psát. Jeho spisy se staly učebnicemi křesťanství, a zařadily ho mezi největší teology všech dob.  Proslulý  je například jeho překlad Bible. Tuto práci přijal vlastně na objednávku od  onoho papeže Damase I. Překlad trval nekonečně dlouho, ale ukázalo se, že to  bylo mistrovské dílo. R. 420 Jeroným, zklamaný lidmi a církví umírá, ale jeho  památka žije a lidi ho začali uctívat - ať už byl svatý, nebo ne. Na světě žije spousta slavných Jeronýmů - za ty naše bychom mohli jmenovat Jeronýma Pražského  - filosofa, náboženského myslitele a církevního reformátora - který byl upálen  rok po Janu Husovi - a shodou okolností na témže místě. 

 

Igor (1. 10.) je ruská forma staroislandského jména Ingvarr a od něj odvozeného severského uména Ivar, nebo Ivor. Doslova to znamená  hlídající Ing. Nejedná se ovšem o inženýra - nýbrž o staroislanského boha plodnosti, který se jmenovan ING.  Slovo varr nám připomíná německé "warten", z čehož je odvozeno počeštělé "varta, vartovat". Jméno  Igor je oblíbeno hlavně v Rusku a v bývalých zemích Sovětského svazu.  Může za to kníže Igor - vládce Kyjevské Rusi. Někteří vědci se domnívají, že s nástupem Igora na trůn končí vláda Varjagů a k moci se dostávají slovanské dynastie - tomu ovšem odporuje fakt, že Igor - tedy Ingvarr- je varjažské jméno. Ovšem  mohl být synem varjažského otce a slovanské matky. Což nikoho neudiví, protože Slovani měli - a mají -  vždycky hezké holky. A kdopak asi Igorka  učil mluvit??? Samosebou, že maminka - otec buď bojoval, nebo měl jiné starosti a na to, aby učil synka paci paci pacičky, nebo vařila myšička kašičku, prostě neměl čas. A tak se Slované dostali k vládě na Kyjevské Rusi. U nás moc Igorů není - sem tam by se nějaký našel- ovšem díky filmu "Obecná škola" se v zemích českých i po světě proslavil učitel a krotitel zvlčilé mládeže Igor Hnízdo.

  

Olivie, Oliver (2. 10.) U těchto jmen je původ jasný - je odvozen od jména stromu, který pro obyvatele středomoří, jižní Evropy a severní Afriky znamená všechno - plody k jídlu, olej, dřevo a chladivý stín v letním žáru. Je to strom vážený, po generace pěstovaný a opečovávaný a milovaný - oliva. Oliver je potom olivář - tedy člověk o olivy pečující a Olivie je jeho ženská podoba. Je to jméno vážené a zejména v přímořských zemích velice oblíbené. Co se týče svatých patronů tohoto jména tak existovaly dvě Olivie - jedna žila v Brescii a druhá v Tunisu  a obě byly pro svou křesťanskou víru umučeny, jak jinak. A to je také vše, co se o nich ví... Zato Svatý Oliver je znám. Jmenoval se Oliver Plunket, narodil se r 1629 v Irsku, v bohaté a urozené rodině. Studoval v Římě a dost mu to šlo, protože se stal v pouhých devětatřiceti letech arcibiskupem v Armaghu a irským primasem. Ale lehké to rozhodně neměl. V Anglii byli katolíci pronásledováni a tak žilli v podstatě v ilegalitě. V roce 1673 byl přijat protikatolický zákon zvaný test-act, a tím byl i arcibiskup donucen působit tajně. Ale každá doba má své špicly a udavače - a každá nesvobodná země též - netýká se to tedy jen Čechů, jak bychom se mylně domnívali. I  tehdy tomu tak bylo. Oliver Plunket byl zrazen, uvězněn, odsouzen pro velezradu a následně oběšen a navíc rozčtvrcen - snad, aby náhodou neobživl. No, ale dostalo se mu zadostiučinění - dvanáctého října1975 byl přijat mezi svaté. Známých Oliverů jsou spousty, jsou mezi nimi vědci, umělci, státníci - ale připomeňme si jednoho, který nás svým smutným - ale nakonec dobře končícím osudem dojímal celé dětství - tedy Olivera Twista.

  

Bohumil (3. 10.) Tady překladu netřeba. Bohumil je člověk bohu milý a nejenom jemu. Nicméně, je to slovanský překlad řeckého jména Theofilos, což znamená totéž, německá obdoba tohoto jména je Gottlieb. Latinský překlad  je pak Amadeus - tedy někdo, kdo boha miluje, nebo někdo, kdo je bohem milován. Stejně tomu je i u ostatních jazykových verzí. Bohumil - tedy Bohouš, Bóža, Bóďa - jak je komu libo. U nás jich žije asi čtyřiadvacet tisíc. Bohumilové se též proslavili, např. spisovatel Bohumil Říha, československý generál Bohumil Boček, legendární český stolní tenista Bohumil Váňa,  Bohumil Kubišta -  český malíř - ale hlavně!!!! Bohumil Hrabal, spisovatel, který miloval kočky a psal nádherné drsně něžné příběhy ze života a  proslul svým nekonečně laskavým humorem a je čten, milován a obdivován napříč generacemi.  Naštěstí se našel i režisér, který má pro jeho díla velký cit a filmy natočené podle jeho příběhů slaví úspěchy zde i ve světě. Film Ostře sledované vlaky dostal dokonce i slavného Oscara. Popřejme tedy Bohumilům, aby svůj svátek hezky oslavili a aby byli nadále milí nejen bohu, ale i nám.

 

František (4. 10.) je svátkem svatého Františka z Asisi. Původně se tak ale onen dotyčný nejmenoval. Jeho jméno znělo Giovanni Bernadone a byl to moc šikovný a chytrý chlapeček, který se naučil báječně francouzsky a tak mohl svému tatínkovi pomáhat s obchodní korespondencí. Ten ho proto láskyplně nazýval Francesco - tedy Francouzek (pro informaci : Francese - čti Frančéze - je italsky Francouz).
Ale chlapeček vyrostl a jak to tak bývá, mladý, hezký, bohatý, chytil se partičky kamarádů - všichni krčmáři ze široka daleka ho zdravili a samozřejmě, že ani jednu sukni nenechal na pokoji.Takový život ovšem není nic zdravého, že. A tak se stalo, že "Francouzek" velmi onemocněl. Když už to s ním vypadalo bledě, šel se v zoufalství pomodlit do kostela San Damiano - a tu se stal zázrak. Promluvil na něj obraz ukřižovaného Krista a požádal ho, aby dal ten kostel opravit. Na Františka to udělalo takový obrovský dojem, že prodal všechno otcovo zboží a peníze použil na opravu kostela. To ovšem byla poslední kapka a Francescův tatínek to nevydýchal. Synka vyhnal - ten se sice uzdravil, ale stal se z něho žebrák.

Jak se říká, něco zlého, pro něco dobrého. Až tehdy František pochopil, že bohatství není všechno a že existuje spousta lidí a zvířat, která potřebují pomoc. Založil tedy řád Františkánů - který existuje dodnes a klade si za úkol život v prostotě a chudobě a pomoc bližním. Jelikož byl František v podstatě moc hodný člověk a miloval zvířata, stal se jejich patronem a  dnešní den byl vyhlášen  Mezinárodním dnem zvířat. A nebudete tomu věřit,  ale papež Jan Pavel II. jej v roce 1979 prohlásil za patrona ekologů. Slavné tu jmenovat nebudu, to by bylo na knihu. Každý si jistě na nějakého vzpomeneme. Já například na skvělého Františka Filipovského

 

 

Eliška (5. 10.)  toto hezké jméno je českou formou jména Alžběta, které je původu hebrejského. Původně znělo Elíšebet a znamenalo „Bůh je má přísaha".  V českém kalendáři jsou uvedena obě jména - pro zajímavost můžeme uvést, že další formou tohoto jména je Isabela. Jsou to jména královská. Našimi dějinami prošla Eliška Přemyslovna - matka našeho otce Vlasti, Karla čtvrtého. Její manželství s Janem Lucemburským ovšem nijak šťastné nebylo. Prostě takové to domácí násilí jak vyšité. Dokonce před ním musela chudák Eliška uprchnout a skrývat se u svého zetě Jindřicha Bavorského. Nakonec osamocena umírá. Další naší Eliškou byla Eliška zvaná Rejčka, která byla manželkou českého krále Václava II. Královskými jmény jsou i další formy tohoto jména - tedy Alžběta a Isabela. Ty ovšem dnes svátek nemají a tak o nich až zas jindy. Popřejme tedy krásným a něžným Eliškám hezký den a příjemnou oslavu - a jestli se jim bude chtít, mohou na svátek Alžběty oslavovat znovu.

 

 

Alenka Puntík

 

Komentáře (0)add feed
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]