O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

HAJ OVEČKY, HAJ, PŘES ZELENÝ HÁJ... PDF Tisk E-mail
Pátek, 23 červenec 2021
Lamb - Animals Photo (30710602) - FanpopVe vybraných pražských lokalitách se i letos objevila stádečka ovcí, koz a skotu. Jejich úkolem je spásání porostů ve zvláště chráněných oblastech. Vedení města si projekt pochvaluje s tím, že jde o tradiční a zároveň k přírodě šetrný a efektivní způsob obhospodařování pozemků a to hlavně v těžko přístupném terénu. Půda také dostává zpět potřebné živiny, což se o motorových sekačkách říct nedá…


 

 

Po pražských stepích se pohybují už od konce dubna tři stáda ovcí a koz, která  vypásají předem vybrané lokality. Každé stádo má kolem sedmdesáti zvířat, přičemž převažují ovce, které spásají travní porosty. Zbytek tvoří kozy, které okusují především listy dřevin. 
Kromě ovcí a koz zajišťuje hlavní město na vybraných lokalitách i pastvu skotu. Dvě stáda jalovic spásají zejména podmáčené a vlhké louky. Jedno třináctičlenné stádo spásá v době od května až do října suchý poldr Čihadla a druhé stádo o deseti kusech putuje přes louky v oblastech Milíčova, Šeberova, Lipenců a Obory Hvězda. V letošním roce toto stádo začalo pražskou pastvu v Čimickém údolí.

 

Pastva v Divoké Šárce v Praze.

 

Množství zvířat a délka pasení se přizpůsobuje spásané lokalitě i aktuálnímu vývoji počasí. Stáda se každoročně pohybují na desítkách lokalit, především v Prokopském a Šáreckém údolí a v Trojské kotlině. Umístěna jsou ale i na několika místech v jiných částech Prahy, jako například v oblasti Radotínského údolí, na Třešňovce v Hrdlořezech nebo na Vidouli.

 

Tento způsob je nejvhodnější možností, jak se o tyto lokality starat. Řada míst je totiž technice nepřístupná a pro řadu chráněných společenstev a druhů rostlin i živočichů vytváří tento způsob hospodaření příhodné podmínky, které lze jinak jen velmi obtížně simulovat.

Pastva na území dnešní Prahy patří mezi historické způsoby obhospodařování nejen stepí, ale i vlhkých luk. Poté, co se po druhé světové válce přestaly dříve pasené lokality vypásat, začaly degradovat ve smyslu ztráty druhové pestrosti.

 


 

Aby zvířata každoročně nespásala stejné druhy rostlin, mění se termíny pastvy na jednotlivých lokalitách, případně je kombinována s ručním kosením. Pastva není na celé ploše jednotlivých lokalit. Vždy zůstávají vybraná místa nespasená.

 

Pastva ovcí a koz se uskutečňuje především ve zvláště chráněných územích v Praze kontinuálně již od roku 2000. Pastva skotu od roku 2012. Vzhledem k tomu, že zvířata umístěná ve stádech nejsou majetkem hlavního města, vrací se po skončení pražské sezóny zpět do svých domovů.

 

 Nefalšovaný relax

 

Pastvu pro hlavní město zajišťují soukromí zemědělci, kteří také obstarávají čtyřiadvacetihodinový dohled nad stády. Pasáčci celý den stádo hlídají a také kontrolují, zda ovce spásají jen území, která jsou k pastvě skutečně určená.

Přestože se představa pasoucího se stáda v metropoli zdá být přinejmenším neobvyklá, na území Prahy má pastevectví neuvěřitelně dlouhou tradici - sahající až do mladší doby kamenné.

 

Všude tam, kde se pasou,

jsou tato zvířátka velmi obdivována pražskými dětmi.

Jen není radno tam chodit s pejsky na volno…  

 

 

d@niela

 


Komentáře (2)add feed
... : PATRIK
Četl jsem někde, že si je možné to fakt oficiálně někde zkusit, být na den pasáčkem...

červenec 23, 2021 01:20
... : doktor
Ovečky jsou zvířata stádová a kupě je jim dobře.Dcera chová malé stádečko ovcí a od jara do dneška se jim narodilo již pět jehňátek a mají se čile k světu.
červenec 24, 2021 13:43
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]