O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

ROZVÁDÍM SE S TEBOU! - I. PDF Tisk E-mail
Úterý, 18 březen 2008
Přejít na obsah
ROZVÁDÍM SE S TEBOU! - I.
Strana 2

 Platnou žádost o rozvod lze uskutečnit už dokonce i prostřednictvím SMS zprávy - ano, například v Malajsii či Spojených arabských emirátech. Islámský rozvod totiž může proběhnout tím způsobem, že manžel své ženě řekne "Rozvádím se s tebou". Od té doby přestávají být oba lidé manželi a prakticky nepotřebují žádné úřední ověření...

 

 

 

 

 

 

     Při posuzování problematiky rozvodu manželství a rozlišení konkrétního typu a tedy i konkrétní podávané žaloby je potřeba poznat a uvědomit si základní východiska naší právní úpravy. Pro rozvod je třeba existence tzv. kvalifikovaného rozvratu. Co přesně se za tímto termínem skrývá vysvětluje § 24 Zákona o rodině : "...jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití". Od této konstrukce je třeba odlišovat příčiny tohoto rozvratu. Zatímco existence rozvratu samého musí být vždy prokázána (buď dokazováním, nebo nepřímo vzhledem k objektivním skutečnostem), příčiny rozvratu se nemusí v určitém případě zjišťovat vůbec. V ostatních k nim soud přihlíží.

 

    Prvním rozlišením tedy musí být, jde-li o rozvod sporný nebo nesporný (také smluvený).

 

     V případě, že se manželé na rozvodu shodnou a shodnou se také na všech souvisejících otázkách (majetek, bydlení, děti), jedná se o nesporný rozvod podle §24a, při němž soud příčiny rozvratu nezjišťuje a celkově se jedná o velice pohodlné a rychlé řízení pro všechny strany. Na rozvrat se v tomto případě usuzuje z objektivních skutečností :

 

1) manželství muselo trvat alespoň 1 rok,

2) manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí a

3) druhý manžel se k návrhu připojí.

 

Pokud jsou tyto podmínky splněny, má se za to, že manželství je rozvráceno, tak jak popisuje §24.

 

Soud pak takové manželství rozvede,

pokud manželé předloží :

 

a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů

b) práva a povinnosti společného bydlení a

c) případnou vyživovací povinnost. (Tato část smlouvy je tedy nepovinná.)

Pokud se v manželství narodily děti, tak ještě

d) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

 

    Pokud se žalobce k návrhu nepřipojí, nebo se manželé nedohodli na uvedených záležitostech, nelze podle §24a postupovat a soud musí použít obecný §24. Půjde o tzv. sporný rozvod.

 

 

  
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]