O kudlance se ví, že svého partnera po kopulaci sežere. Když o tom tak uvažuji, myslím, že – v jistých případech – by toto řešení nebylo nezajímavé...

Hubnutí s Kudlankou

Hubnuti

Související články

Význam jmen

Význam jmen

Soutěže

Soutěže

Setkání

Setkani

Přihlášení


Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!

Anketa

VĚRNOST? PODLE MNE JE:
 

OD SAMETU K REALITĚ - I. PDF Tisk E-mail
Středa, 13 listopad 2019
Sametová revoluce byla jedním z projevů vůle nalinkované velmocemi zrušit komunistický režim a umožnit vládnoucí vrstvě se zařadit do funkčního kapitalistického systému. Jaké bylo pozadí onoho manipulovaného převratu 17. listopadu 1989? Estébák Živčák zavedl studenty na Národní třídu, kde na ně čekalo bicí komando. Tam byli zmláceni, a Živčák předstíral mrtvého. Mezitím už média a umělecká scéna stály na straně změny, začala mediální masáž, vystoupili disidenti apod.


 


 

 

 

 

 

 

Hlavní věci byly řízeny, zcela určitě byly řízeny sdělovací prostředky. Pokud by se „stařecká klika zažraných komunistů“ nějak vzpříčila, byla připravena sovětská vojska provést zásah ve prospěch změn. Jestli se podařilo všechno, co v pozadí stojící síly chtěly, to nevím. O tom všem bylo napsáno už mnoho nejrůznějších textů a tak to nemusím opakovat. Jen zdůrazním, že mocní poznali, že svět se jistým směrem vyvíjí a tomu se nedá odporovat. Dlouhodobý vývoj vyspělého světa vede k izolaci jednotlivce od kolektivů, tedy k individualizaci - vymýšlení různých práv člověka bez zodpovědnosti ke společnosti.

 

Tady si dovolím nad jednotlivými body zastavit:

 

Tento proces je součástí širšího procesu odpřirozenění, které nastává odpoutáním člověka od přirozených principů, odklon od přírody do mikrosvěta obydlí, odpoutáváním se od manuální práce, neschopnost pochopit přírodu a její potřeby (drancování půdy), odpoutání od lidské přirozenosti (typické je neplození dětí, předání starostlivosti o staré rodiče státu), odpoutání se od rodných kolektivů do jakéhosi sebevědomého osamocení, vzrůst sobectví atd.

 

Takoví odloučení jednotlivci mají jen starost o sebe a svůj hédonický život. Spojovacím znakem je touha po svobodě OD, čili osvobození se od všeho, hlavně od povinností. Tento proces ve svém konečném stavu vede k nezájmu o společné věci – k nespolupracujícím jednotlivcům, k politice dělané čistě ve prospěch nějakých skupin a jednotlivců, k hédonismu a ničení přírodních zdrojů, ke korupci a nakonec k neschopnosti státu existovat. Je to tedy zhoubný proces. Tento proces komunisté nepodporovali, ale bránili mu. Nevím, proč mnozí říkají „za komunistů bylo líp“, když to zcela dokazatelně není pravda ani po materiální stránce, ani z hlediska svobody. Možná, že v tom má svoji míru přesvědčení, že komunistický režim vytvářel jakési větší jistoty, vznikaly přirozeně rodiny, nerozpadaly se a národ nevymíral. Možná i hodnotí též lepší mezilidské vztahy, zvláště kamarádské skupiny a obecní sounáležitost.

 

Individualizace je způsobena též postupem vzdělání a lepší možností existovat osamoceně, prostředím měst a odloučením od přirozenosti jaksi automaticky. Komunisté se snažili tento vývoj zastavit a vytvořit nějaké kolektivní vědomí. Toto vědomí mělo být třídní, což je největší omyl, protože třídní vědomí je materiálního charakteru a zanikne zbohatnutím dělníků, není to emotivní idea spojující lidi niternou sounáležitostí. Komunisté občas využívali národního vědomí, ale ve skutečnosti byli internacionální, a pokud národní vědomí zvítězilo (viz obrodný proces v r. 1968), rychle ho potlačili. Třídní vědomí zmizelo s likvidací tříd, takže komunistický režim si sám uřezal větev, na které seděl.

 

Marxismus jako náboženství se stal směšným, protože oproti jiným náboženstvím vyžadoval víru v nedokonalé lidské konstrukce, které zanikaly a nefungovaly.  Marx sám ve své době měl sice velkou snahu pomoci dělnické třídě, ale filozoficky nedošel ani tak daleko, aby poznal základní přirozené principy, kterými se řídí svět, a tak jeho význam je spíše jen v kritice kapitalismu, která byla sice potřebná, ale jak víme, kritizovat nestačí. Musí být realistický plán. Ten chyběl a nevytvořili ho ani bolševici, ani kdokoliv z opravdových komunistů.

 

Všichni komunističtí reformisté pochopili, že je zapotřebí se opřít o přirozené principy (tržní ekonomiku, o obecní sounáležitost - družstva, o národní vědomí) a tím se vlastně dostávali do blízkosti daleko přirozenějšího kapitalistického světa, který už v té době vytvořil svoje sociální systémy.  Disidenti, o kterých se předpokládalo, že převezmou moc, většinou bývalí reformní komunisté z r. 1968 (tenkrát odstavení od moci, shromáždění později v Chartě), byli od začátku vedeni v duchu současného západního módního směru, v žádném případě tam nebyli nějací obnovovatelé první republiky, příznivci Masaryka nebo někdejších národoveckých směrů.

 

Nový stát se měl řídit západním univerzalismem ještě intenzivnějším, než byl současný na Západě. Havel takto vystupoval, další disidenti vytvářeli díla, která dehonestovala český národ a odsuzovala národovectví, vytvářel se ideový základ kosmopolitního univerzalismu, který nesnesl nějaké národní vědomí, nějaké hrdiny, nějaké konzervativní ideály.

Citový vztah k národu měl vymizet.

 

 

A co nám přinesl Listopad?

 

Listopadový převrat nepřinesl hledání střední cesty, ale následující vládnoucí kamarila zavedla kapitalismus běžný na Západě, což znamenalo vytvoření všech vrstev obyvatelstva v kapitalistických zemích obvyklých, tedy střední třídu, drobné podnikatele, velké podnikatele, banky, a všechno přesně tak, aby to fungovalo, protože každá odchylka od funkčního vzoru mohla být kritická. Rychlá realizace tohoto plánu vyžadovala jednak rozdat státní majetek lidem v kupónové privatizaci a určité poměry „divokého západu“, jinak by se požadovaná struktura nevytvořila včas. Klaus a jeho klika odporovali tlakům vyprodat západním společnostem náš průmysl, snažili se o českou cestu privatizace, vytvoření nových struktur z našich lidí. To se jim sice nepodařilo zcela, nicméně se dosáhlo stavu, který byl možný.

 

Dnešní ekonomická závislost na Západě vyplynula z našeho ekonomického postavení v r. 1989, z postavení uzavřeného státu, který se náhle otevřel cizímu zboží, kterému domácí nebylo schopno konkurovat; vývozy do RVHP nebylo možno realizovat, a tak většina podniků bankrotovala nebo se restrukturalizovala cizím kapitálem. Zhroucený stát byl nucen vytvořit zcela jinou strukturu a díky tomu se ocitnul do značné míry v cizích rukách.

 

Listopadový převrat vznikl na základě podmínek, které přišly z vnějšku. To je rozdíl oproti Obrodnému procesu v r. 1968, který vyvěral z čistě vnitřních poměrů. Na podzim r. 1989 lidé viděli, co se děje v Polsku a Maďarsku, byli odvážnější ve svých projevech, protože věděli, že už se jim zase tak moc nestane.

 

V zákulisí byl tajnými službami připraven plán, nejspíše ve spolupráci s KGB. Disidenti byli odchovanci Západu a komunisté neměli nikoho, kdo by byl alternativou, protože již dávno všechny reformisty odstavili. A - další síla nebyla. Chyběla tedy nějaká normální občanská struktura, jako byl za první světové války Sokol, která by převzala moc. Všechny mocenské prvky byly diktovány zvenčí a celý převrat byl v rukou neznámých sil neovlivněných národem.

 

Lidé vítali změnu a tleskali každému, kdo vystoupil a mluvil proti komunistům. Když dobře mluvil, hned byl jejich člověk. Tento způsob je velmi nebezpečný, ale v této chvíli jiný nebyl. Komunisté doplatili na to, že nepovolili alternativní organizace už dávno předtím, že nevznikly přirozené podmínky pro převzetí moci, alespoň takové, jak vznikaly v r. 1968 postupným uvolňováním a nárůstem spontánně vzniklých organizací.

 

Převrat byl rychlý a moc převzali lidé vynořivší se z temnot.

 

Vlastimil Podracký

(pokračování zítra)

 

 

 

Komentáře (31)add feed
... : Mikin4
Podracky:
Mezitím už média a umělecká scéna stály na straně změny, začala mediální masáž, vystoupili disidenti apod.
Hlavní věci byly řízeny, zcela určitě byly řízeny sdělovací prostředky. Pokud by se „stařecká klika zažraných komunistů“ nějak vzpříčila, byla připravena sovětská vojska provést zásah ve prospěch změn.

Potrhle konspiracni teorie sbiram, tuhle si urcite nekam poznamenam. Ze by Gorby ve prospech komunistickych gerontu nezasahl, to je pravdepodobne. I on jich mel uz nejspis plne zuby. Ale zeby poslal Rudou armadu proti ČSLA? smilies/grin.gif
Nevim jak komu, ale me se zda, jako by pan Podracky z navratu svobody do ceskych zemi nejakou kór moc velkou radost nemel. smilies/tongue.gif
listopad 13, 2019 03:03
... : andrea
K TOMU LISTOPADU:
Je jasné, proč vytvořený mýtus má větší cenu než pravda, a tudíž je třeba bránit odhalení pravdy, funkce mýtu JE DŮLEŽITÁ jako měkkého nástroje ovládání lidí.
Porovnejme dvě události: srpnovou okupaci s následnou normalizaci s 334 tisíci vyškrtnutými a vyloučenými z KSČ a následně diskriminovanými a „sametovou revoluci“.
Vojenská invaze a následná vojenská okupace představují tvrdý nástroj uplatnění moci.
Rozhodnutí sovětského politbyra vycházelo z dezinformací a předpokládalo, že po vstupu vojsk velká část obyvatelstva zásah podpoří. Ovšem pro drtivou většinu populace byl zásah tragickou událostí, traumatizující je po zbytek života.

Tohoto fenoménu si jsou "architekti práce s masami" vědomi, a proto preferují měkkou moc, to znamená práci s vědomím lidí. Donutit lidi, aby převzali a ztotožnili se s názory, postoji, určitou interpretací historie, a protože obecné a abstraktní ideje velkou část lidí míjí, jsou jim implementovány prostřednictvím osobností (idolů, VIP, vzorů), které pomocí médií konstruují.

Je to tak jednoduché...
Tito "architekti moci za oponou" využívají stejný princip jako plachetnice plující proti větru či bojovník judo, který využívá sílu protivníka.
Využívají sílu emocí a z nich vyplývající aktivity těch, s nimiž manipulují v jejich neprospěch a ve svůj prospěch.

Je to všechno svým způsobem stejné - tak, jako vznikají zbraňové systémy a zbraně dalších a dalších generací, tak se také objevují nové zbraně v oblasti psychologické války. Efektivitou srovnatelnou s jadernými zbraněmi, avšak bezpečnější variantou ve srovnání s jadernými zbraněmi, jsou barevné revoluce, které vyžadují ovládání médií a jejich pomocí ovládnutí velké skupiny populace:
- „spontánní“ vznik neziskové organizace, která se stane organizátorem aktivit davu na ulici (Milion chvilek…),
- využití negativních emocí ve společnosti,
- případně vytvoření těchto emocí (masakr a mrtvý student na Národní třídě, mrtvý novinář),
- labilní situace ve společnosti (např. kolem voleb, kdy stará moc ztrácí legitimitu a nová ji ještě nepřevzala),
- implementace zpravodajských služeb do strategických pozic, v nichž stimulují a modulují chování davu na ulici (odvedení z Albertova na Národní třídu),
- připravení nových elit a mediálně módního image hlavních představitelů...

Ale co už - svět se točí, dějiny jsou vlastně pohádka, protože pravdu se stejně nikdy nedozvíme...
listopad 13, 2019 03:27
... : Mikin4
O jakem "ovladani medii" Andreo mluvis? Nejvetsi deniky IDnes a Lidovky koupil Babis, TV Nova dalsi z jeho lidi, TV Barrandov ma Zemanuv servilni poskok Soukup. Internet je plnej rusackych webu, kterym cim dal vic mene inteligentnich veri. Stari komunisti se ted ze vsech sil snazi umlcet verejnopravni ČT a az se jim to podari, dopadne to jak v Putinove Rusku.
Soukrome iniciativy jako Milion chvilek pracuji diky nadseni lidi a jsou posledni nadeje demokracie. Rudohnedou diktaturu jako je na vychode snad rozumny clovek namisto Evropy chtit nemuze.
listopad 13, 2019 03:41
... : andrea
No, ještě že ty se tam máš dobře, že tam žiješ v blahobytu a klidu, který by ti nebyl v Česku dopřán.
Pevně doufám, že splníš svůj slib a napíšeš na Kudlanku, jak jste tam demonstrovali a taky to doplníš fotkama...
Určitě nejsem sama, kdo se neuvěřitelně těší!
Mám noční, tak díky, že mi ji svými neuvěřitelnými komentáři obveseluješ.
listopad 13, 2019 03:58
... : Mikin4
Andreo, to vis ze jo. A nebudu to delat za penize sveho zamestnavatele. smilies/wink.gif
listopad 13, 2019 04:03
... : Mikin4
Podle meho zakroutily zlocinnym komunistickym rezimum krkem dve veci:
ta prvni byla naprosta ekonomicka impotence rudochu i jejich ideologie. Proste nebylo uz co krast a tudiz nebylo co branit.
A ta druha bylo odhodlani a nadseni lidi, kteri se prestali bat a rozhodli se jit neco delat pro svou budoucnost a pro budoucnost svych deti.
Stati komundirove tohle neradi slysi a tak vymysli nesmyslne konspiracni teorie. smilies/wink.gif
listopad 13, 2019 04:08
... : NČ
Jak to píše v závěru Andrea. Jde o legendy a od počátku dějin je to tak, že "pravdu", která se pak natlouká dětem a troubům do hlav, tu píšou vítězové.
Strategické nezvratné rozhodnutí bylo učiněno dávno před tím, v r. 1986 v Reykjavíku, pak už šlo jen o taktiku, kdy a jak.
Jen naivní naiva může věřit tomu, že komunisty porazil nějakej studentskej průvod, nebo shromáždění na Václaváku a na Letný. To už byly jen epizodní součásti dávno naplánovaný hry. Nebo, že Rusáky vyhnal Kocáb. To už je nejmíň na deset smajlů.
Všem pěknej den!
PS: Celej článek pana Podrackýho si přečtu až odpoledne.
listopad 13, 2019 06:10
... : *deeres*
Těším se na Gajslerku z Jůkonu, kdysi hloupá a krásná, ale stárne, zůstává pouze hloupá. Co také čekat od takových "Jak vám můžu pomoci?", co horko těžko dochodily osmou třídu.

Udělaly by lépe, kdyby místo kušnění, kušovaly. Jak ten zobák otevřou, padaj´perly.
listopad 13, 2019 09:03
... : NČ
Tak spíš ochotná, než krásná (ale proti ochotnejm děvčatům nic nemám. Naopak).
listopad 13, 2019 09:07
... : Mikin4
... : *deeres*
Těším se na Gajslerku z Jůkonu, kdysi hloupá a krásná, ale stárne, zůstává pouze hloupá. Co také čekat od takových "Jak vám můžu pomoci?", co horko těžko dochodily osmou třídu.
Udělaly by lépe, kdyby místo kušnění, kušovaly. Jak ten zobák otevřou, padaj´perly.
listopad 13, 2019 09:03
... : NČ
Tak spíš ochotná, než krásná (ale proti ochotnejm děvčatům nic nemám. Naopak).

Takze o byvalem estebakovi vysetrovanem za zlodejny se zde nesmi napsat jedine spatne slovo, ale treba herecku, ktera se zajima o politiku, muze komunistickej odpad urazet vesele dal.
listopad 13, 2019 15:06
... : *deeres*
Někdy člověk nemusí mít klasické vzdělání, má přirozenou inteligenci a dokáže se sám dále vzdělávat. Ale zrovna Martha Issová a Aňa Geislerová, tak ty dvě by s tou svou základní osmiletou školou měly něco udělat. Jenže ony to tak nevidí,protože i ty výsledky na základce měly tristní. Issová udělala kariéru přes papínka režiséra a pak sestřenici přebrala Ondříčka, opět režisér, jinka by si neškrtla. Geislerová to má podobně, jednou prohlásila, že jsou muži hlavní a muži vedlejší.
Od patnácti let žila s Filipem Renčem (Requiem pro panenku),pak si vzala muzikanta Holého ( člen Monkey Business). Po něm si nabrnkla hned dva, divadelního režiséra Janáčka , ten se stal jejím manželem a k tomu si přidala, asi jako vedlejšák zazobaného podnikatele.
Taková spousta lásky.
listopad 13, 2019 15:44
... : Mikin4
Ty se devcico tou komunistickou spinou a pomluvami jednou zadusis.
listopad 13, 2019 16:22
... : Petr Sysala
Rozkaz zněl jasně: Staří komanči od válu, ale nesmí se jim zkřivit ani vlas, žádné násilí, takže lihové milice čelem zad a vše bude v pohodě. S budoucím presidentem si plácli, ruku na to a teď už jen naaranžovat nějakou vhodnou scénku, aby to vypadalo jako že fakt revoluce.

Fakta: Byli jsme poslední z tábora míru a socialismu, kde to prasklo, Rumuni neměli na svém území RA a taky tekla krev. President a první soudružka šli ke zdi.

První, kdo to viděl byl Karel Kryl, taky ho jako prvního típli a odstavili.
listopad 13, 2019 17:38
... : *deeres*
Popravdě to jsou drby všeobecně známé. I negativní reklama v třeba v Blesku, je reklama. A tyhle dvě děvenky o sobě dávají rády do tisku vědět. Naživo jsem potkávala pouze M.Issovou, bydlela v Holešovicích, kousek ode mne v přestavěném pivovaru. Její rozhovory s manželem se nedaly přeslechnout. Ona mrňavka, on dvakrát takový, že by jí spolknul po obědě. Ale kapky od ní dostával parádní.
Vlastně jsou mně úplně u zádele, těm jejich kecům nepřikládám žádnou důležitost, to já jenom, abys byl informován, s kým se tady vytahuješ.
listopad 13, 2019 18:46
... : NČ
Pravda se prostě v Jukónu nenosí. Já asi nakonec začnu ty smajly přeijen sázet.

listopad 13, 2019 18:55
... : *deeres*
https://vod.idnes.cz/1511/18/VF151118_104041_flv_middle.mp4
Demonstranti proti migrantům a Geislerová hned několik fakáčů, taky mohu dodat video, jak vypadala upravená na ve Varech na festivalu, nebo totéž na Českém lvu. Aňa je skvělá!
listopad 13, 2019 19:00
... : Mikin4
Proste jedine ci jsi deeres k tomuhle clanku dokazala rici, jsou obvykle klepy zavistive pavlacove drbny.
listopad 13, 2019 20:26
... : Krakonoš
Tak mně stačí si přečíst větu
Pokud by se „stařecká klika zažraných komunistů“ nějak vzpříčila, byla připravena sovětská vojska provést zásah ve prospěch změn.
a mám jasno. Netřeba dál číst výplody chorýho mozku. I přesto, že to je prej pravda pravdoucí, jak kývají souhlasně čtenáři pod článkem. A zatímco pro běžnýho vobčana je největším zlem Kalousek, nějak se stalo, že pro drs se stala tou pravou noční můrou Aňa. Ta ti musela udělat něco fakt strašlivýho, radši ani nedomejšlet! Sázim pár smajlů pro Pepka, aby se taky vosmělil: smilies/grin.gif smilies/cheesy.gif
Ale s jednim by se souhlasit dalo:
Převrat byl rychlý a moc převzali lidé vynořivší se z temnot.

A dnes tý moci mají nejvíc, co jí za posledních 30 let vůbec měli. Ale národ je rád, národ je většinově volí. Takže všecko je tak, jak má bejt, Vlastiku. smilies/wink.gif
listopad 13, 2019 20:37
... : Mikin4
Omlouvam se, mimo tema - Krakonosi jsi to ty, kdo me posila na FB tu zadost?
listopad 13, 2019 20:58
... : Krakonoš
Jojo :-)
listopad 13, 2019 23:46
... : NČ
Jen dvě poznámky do Krkonoš:
1) Já se už teď vosměluju jen, než skočím do studenýho basénu. Vostatní vosmělování jsem už vopustil.
2) Aňa mi nic neudělala, bohužel. Určitě bych se nebránil a její mmozkový procesy by mě u toho vůbec nezajímaly. Což ovšem neznamená, že bych ji měl považovat za krasavici.
listopad 14, 2019 03:37
... : doktor
Škoda,že nemohu být sprostej !
listopad 14, 2019 12:56
... : *deeres*
Mikine, ty toho nebudeš mít nikdy dost, jak dostaneš příležitost, tak je to jako ohraná deska.
Takhle se diskutovalo před dvěma lety na Kudle , než byl Mikin zablokován:

https://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=8802&Itemid=50

Musí se mu nechat, že si na svém stojíš, pořád meleš dokolo svoje nenávistné řeči vůči našemu národu a jednotlivcům, protože všichni, co to vidí jinak jsou komundírové.......
listopad 15, 2019 09:07
... : Mikin4
Asi takhle deeres - at je ten clanek zmateny jak chce, je o sametove revoluci a jejich nasledcich. Ty jsi zde k tematu nenapsala jedine slovo a omezila jsi se na oplzle urazky a pavlacove pomluvy dvou herecek, ktere nesdili tvuj komunisticky svetonazor.
A nakonec jsi me obvinila ze "melu sve nenavistne reci proti nasemu narodu".
Kde? Nebo zeby se komousi v nestrezene chvili stali narodem? smilies/grin.gif
listopad 15, 2019 16:35
... : *deeres*
Takže, Mikine, asi takhle. Tvůj džbán prostě přetekl. Raději už si nech od cesty tu komundíru z ČKD.
Nakonec jsi schopen tvrdit, že já byla ta konfidentka Klára a ne Chramostová, vstoupila jsem do Lidových milicí a na Národní jsem bušila obuškem do študáků. Buď tak laskav a vynech mne, nebavíš!
listopad 15, 2019 17:05
... : *deeres*
Jestli chceš k tématu, tak revoluce se nedělají proto, aby lidem bylo lépe, revoluce se dělají, aby se někdo napakoval.
listopad 15, 2019 17:08
... : Mikin4
Jo deeres, dzban pretekl. Jen si ten vyver slizu a pavlacove pomluvy po sobe precti. Navic v diskusi o necem uplne jinem.
A revoluce se delaji vetsinou z idealistickych duvodu. Casto se nezdari, ale ta sametova se nastesti docela povedla. Ostnate draty, uranove koncentraky, mucirny i cenzura jsou pryc. Proto ta zloba porazenych, co? smilies/wink.gif

listopad 15, 2019 18:08
... : *deeres*
listopad 15, 2019 18:48
... : NČ,
Člověk moudrý jde k volbám. Hlupák jde brečet na Letnou.
listopad 15, 2019 18:53
... : Milene1
Ale ty moudrý lidi k volbám určitě půjdou. Zítra ovšem volby ještě nejsou? Tak proč by nemohli jít na Letnou?
listopad 15, 2019 23:11
... : NČ
Proč by nemohli? Jistě můžou, ale nepůjdou, protože jsou moudří.
listopad 16, 2019 03:34
Napsat nový komentář

Pro komentování je potřeba, abyste byli přihlášeni. Pokud nemáte ještě svůj účet, prosím zaregistrujete se.


busy
 
< Předch.   Další >
[CNW:Counter]