ZAŠLÁ SLÁVA - RINGHOFFER, INWALD A OSTATNÍ
Úterý, 03 září 2019
Výsledek obrázku pro františek ringhoffer I.
Pražský Smíchov, jak už jsem jednou zmínila v Pražských toulkách, se kdysi nazýval „Stokomínový Manchester“. Bývalo tu množství továren a pro zaměstnance také kolonie dělnických domků na Mrázovce. Dnes už slávu továren a továrníků připomíná jen pár budov. Smíchov se změnil k nepoznání, tam, kde kdysi kouřily komíny a kráčeli dělníci s bandaskami a svačinou, pulsuje moderní, dynamický ruch velkoměsta.


 

 


Málokdo z těch, kdo vidí čelní stranu prodejny se značkovou  obuví v Plzeňské ul. 233/10,  tuší, že jde o štít bývalé Ringhofferovy továrny. Málokdo tuší, že malá vila utopená v křížení silnic Plzeňská a Kartouzská, je bývalý zámeček baronky Ringhofferové (Kartouzská 20/7).  Tam, kde dnes stojí budova Meet Factory (Ke sklárně 3213/15) se dříve radilo vedení firmy Inwald o další strategii výroby skla. Správní budova bývalé továrny Inwald zůstala, továrna samotná však byla zbourána.

Historie Ringhofferů sahá až do 18. století.

 

Výsledek obrázku pro ringhoffer

 

 

Tehdy tovaryš František Ringhoffer přišel hledat z Uher do Prahy obživu a kolem r. 1771 si zřídil dílnu na výrobu měděného zboží na rohu Mariánského náměstí a Platnéřské ulice, kde vyráběl zejména varné pánve pro pivovary. Byl úspěšný a tak svoje jmění rozšířil. Navíc se stal členem městské rady.

 

Po smrti otce Františka převzal v r. 1827 živnost syn Josef a svého otce v podnikavosti a úsilí rozhodně nezapřel. Rozšířil dílnu i výrobní sortiment a začal nabízet speciální zařízení pro cukrovary a lihovary. V r. 1832 se stal vrchním mistrem kotlářským a získal monopol na výrobu měděného zboží v celé zemi.

 

Související obrázek

 

 

Dalším z generace Ringhofferů byl opět František (1817-1873), ten již studoval na polytechnice v Praze a sbíral zkušenosti během stáže v západní Evropě.  Přestěhoval firmu do větších prostor v Opletalově ulici.

 

Rozhodl se také přeorientovat výrobní náplň na železniční vagóny. Za tím účelem koupil pozemky na Smíchově. Bylo to velmi moudré rozhodnutí. Vždyť konkurenci  - až do r. 1882, kdy zahájila výrobu Tatra Kopřivnice - žádnou neměl.  R. 1867 přidala firma výrobu salonních vagónů. Nejslavnějším z nich se stal vagon vyrobený r. 1930 k osmdesátým narozeninám prezidenta Masaryka.

 

Výsledek obrázku pro ringhoffer

 

Prezident Masaryk v něm cestoval velmi rád a po každé cestě přišel rukoudáním poděkovat strojvůdci za bezpečnou cestu. Tento vagón vezl prezidenta i na poslední cestu do Lán. Užíval ho i Edvard Beneš. Za války tímto vozem jezdil pouze Emil Hácha. V r. 1968 hrozilo, že se vagón barbarsky zničí. Naštěstí k tomu nedošlo.

 

Mr004

František Ringhoffer byl zvolen r. 1861 starostou na Smíchově.

Osvědčil se i jako zaměstnavatel.

V jeho továrně fungovala Dělnická nemocenská pokladna , sbor záchranářů, a r. 1870 nechal na severním svahu Bertramky vystavět kolonii jednopatrových dvojdomků – Mrázovku (někdy nazývanou Betlém).

 

 

 

Čtvrtým Ringhofferem v pořadí, byl opět František (1844-1909), byl na gymnáziu spolužákem Jakuba Arbese a Julia Zeyerea, učil ho suplent Jan Neruda.  Ač se chtěl původně věnovat vojenskému povolání, převzal po smrti otce podnik a nevedl si vůbec špatně. Kromě již zaběhnutého výrobního programu se proslavil tím, že r. 1891 dodal první vozy lanovky na Letnou.

Produkce firmy putovala i daleko do zámoří.

 

Dostat náklad ze Smíchova na jediné nádraží, dnešní Masarykovo, však byl těžký hlavolam.  Používal se k tomu valník se železným podvozkem a tři, čtyři páry zdatných koní, vagón vážil 5 tun a tendr dvakrát tolik. Jezdilo se přes Karlův most a až s výstavbou Vyšehradského mostu se Karlův most zbavil této zátěže.

Nutno ještě zmínit, že Řetězový most Františka I. vůbec zátěž vagónů nevydržel, nebezpečně se rozhoupal a vystrašení dopravci se vrátili zpět.

 

I v této době bylo o dělníky slušně postaráno  - věrnostní příplatky, levné bydlení, stálá lékařská služba. Požární sbor zdejší továrny přijel jako první k požáru Národního divadla, vděční herci pak sehráli 10. května 1884 první zvláštní představení jako výraz díků právě pro dělníky ze Smíchova.

 


 

 

 

Jako další v pořadí Ringhoffer V.  ( čtvrtý František), převzal firmu v r. 1909.  Podnik přeměnil na akciovou společnost.  Další strategií začlenil do svého podniku i další vagonky. Poté, co v r. 1940 zemřel, převzal vedení mladší bratr JUDr. Hanuš Ringhoffer, víceguvernér České národní banky a ředitel pivovaru Velké Popovice. Jeho rodina získala po 15. březnu 1939 říšskoněmecké občanství, čtyři její členové byli přijati do NSDAP.

 

Výsledek obrázku pro hanuš ringhoffer

 

Hanuš byl vyloučen, ukázalo se, že byl čestným legionářem a byl v diplomatických službách meziválečného Československa. Zemřel po válce v internačním táboře a rodina byla odsunuta do Rakouska.

 

Tak jako mnoho jiných, byla i továrna, na které nechali kus poctivé práce a úsilí celé generace Ringhofferů, znárodněna.  Původní smíchovské továrenské budovy byly na konci devadesátých let zbourány, bohužel bez jakékoliv fotodokumentace.   Zůstalo zachováno pouze to, co zmiňuji v úvodu –  průčelí hlavní budovy a zámeček či spíše secesní vila.

 

 

Dalším z úspěšných podnikatelů byl Josef Inwald (1837-1906). Ke svým podnikatelským úspěchům zařadil r. 1878 otevření Sklárny a rafinérie na Zlíchově, později správně začleněno do Smíchova. Vyráběl jemné křišťálové sklo, sklo lité, lisované. Známé byly i duritky (ty však nevyráběl přímo na Smíchově).

 

Obrázek #1 z 7

 

 

Po smrti Josefa Inwalda pokračovali ve vedení firmy dvě z jeho šesti dětí – synové Oskar a Rudolf.  Nejúspěšnější byla firma ve 20. letech minulého století. S hospodářskou krizí přišel úpadek a díky židovskému původu Josefa Inwalda upadlo jméno Inwald v zapomění.  Dnes je připomínkou už jen správní budova firmy, nyní Mett Factory.

 

Výsledek obrázku pro PORGESOVA KARTOUNKA

 

 

Na Smíchově bývala také Porgesova kartounka. V Křížové ulici 25, tam kde dnes stojí rozlehlá budova České správy sociálního zabezpečení, bývala kdysi správní budova Pražských akciových strojíren. Na rohu Bieblovy a Radlické ulice Továrna na stávkové zboží Bohdana Bečky, r. 1920 adaptovaná na dílnu Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků pod záštitou Rudolfa Jedličky.  Trochu zvláštní název, nicméně dobrý počin. V ul. Pod Brentovou bývala továrna na čerpadla Karla Paška.

 

Je jasné, že taková koncentrace těžkého průmyslu (plus pivovary, lihovar) znamenaly zátěž pro okolní prostředí a Smíchov asi „čadil“ řádně.  Přesto bourání bez řádné fotodokumentace nejen budov, ale i unikátního zařízení, nebylo úplně to pravé.

Vždyť tady zanechaly kus svého života celé generace našich předků.

 

 

A ještě má osobní poznámka na závěr.

 

Když dělám články na podobné téma, vždycky se skláním před houževnatostí lidí,

kteří nehleděli (na rozdíl od mnoha dnešních) na rychlý zisk a zbohatnutí,

ale vkládali do svého podnikání i určitou nadhodnotu,

byť jim to přinášelo nemalé úsilí navíc.

 

 

MIA

 

 

 

 

 

Komentáře
... : *deeres*
O Praze vycházejí knihy podle městských částí. O Smíchovu to je Smíchov-město za Újezdskou branou od Jana Jungmana. Rormát A3 se spoustou fotografií, k dostání kdysi jenom v Městském muzeu na Florenci, dneska se dá koupit do 400,-Kč na netu.
Pro fabriky byla výhodou Buštěhradská dráha a voda z Vltavy, která byla potřebná pro výrobu, zejména textilek. Po těch zbyl jen název ulice Kartouzká. Poslední fabrika, která nedávno padla byl Zlíchovský lihovar, na pozemek už se vrhli developeři a chystají tam postavit další obludárium. Z někdejší průmyslové čtvrti zůstal jenom pivovar, průčelí bývalé Tatrovky a na ostrůvku mezi dálnicemi zámeček baronky Ringhofferové.

http://www.slavnevily.cz/stavby-/-unesco/stavby-prahy-5/zamecek-baronky-ringhofferove

Na rodinu Ringhofferů existuje další památka, jejich hrobka, dneska uznaná jako kulturní památka.

Byla vybudována v letech 1887–1892 Jiřím Stibralem. Areál hrobky je ohrazený zdí s kovanou bránou. Vlastní hrobku tvoří monumentální půlkruhová žulová zeď s lavicí a schodištěm, uprostřed s bronzovým ukřižovaným Kristem od Josefa Václava Myslbeka.
Kolem hrobky vede naučná stezka Krajinou barona Ringhoffera vedoucí z Mirošovic. Umístění hrobky souvisí s továrnami, panstvím a zámky Ringhofferů, které byly nejen v Kamenici, ale i blízkých Velkých Popovicích nebo Kostelci u Křížků. Wiki

září 03, 2019 12:21
... : doktor
Mio díky za průvodcem starou Prahou podnikatelskou.Ahoj.
září 03, 2019 12:48
... : d@niela
Jo, kdyby MIA nebyla, tak bych si ji snad musela vymyslet...
Její báječné články už ke kudle prostě patří.

září 03, 2019 12:53
... : mia I
rdím se nad chválou Dani smilies/wink.gif
září 03, 2019 15:33
... : mia I
deeres tu vilu zmiňuji v úvodu, aspoň něco, že zbylo. O té naučné stezce jsem nevěděla. Škoda, že není v Praze.

doktore já taky děkuji.
září 03, 2019 15:35
... : *deeres*
V roce 1966 jsme v rámci praxe od školy pracovali v kancelářích Tatrovky. V zámečku bylo ředitelství a v té době ještě s původním interiérem a částečně i vybavením.
V jakém je stavu vila dnes je záhada. Podle katastru je v soukromých rukou a podle jména to Češi nebudou, na vilu mají hypotéku, ale bydlí v ulici Pod Kaštany se stejnými "chudáky" ve vile Bianca.
Zámeček je památkově chráněný, podle katastru způsob využití není obytný, ale jiný, bez vody, plynu, kanalizace.
Googl umí ukázat jenom střechu a ta je opravená, okna do dálnice jsou zazděná a fasáda vypadá nově. K čemu ten objekt asi tak může nyní sloužit?
září 03, 2019 16:45
... : kyttka
Moc hezký a zajímavý.
září 03, 2019 18:14
... : Milene
Taky se mi smazal komentář. Ale napíšu ho ráda znovu. Vždycky ráda čtu články od Mii. A často se divím, jak je možné, že to neznám. Tím myslím články o Praze. Jako například teď. Smíchov, tam přeci jezdím často. Prodejna bot na Plzeňské, průčelí továrny? Musela jsem si to najít na mapě. smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif Asi tak 3x v týdnu přestupuji na Andělu a chodím okolo toho. Ještě, že tu Miu máme.
září 04, 2019 13:03
... : mia I
jéé Milene to potěší, chvála smilies/wink.gif teď má Daniela ještě ode mne v šuplíku Toulky Šumavou - po stopách zločinu.

Snad se Daniele brzy uleví. Takhle nespat (jak popisuje v jiném článku) to je vysilující.
září 04, 2019 15:43
... : *deeres*
Ještě malý dodatek. Na fotce MeetFactory jsou vidět dvě divné červené skvrny.
Zblízka to jsou dvě zavěšená auta od výtvarníka Davida Černého a ve vlastní budově je mezinárodní centrum současného umění.

Hned pod budovou je Výtopna Zlíchov, která 7.9.2019 v 10:00 až 17:00hod pořádá Železniční den.
Tohle všechno tam můžete vidět, vstup je zdarma:
výstava parních lokomotiv 313.901, 317.903 a 327.904
výstava motorových lokomotiv řad T211, T334 a T444
tramvajový vlečný vůz Ringhoffer Krasin
provozuschopný parní válec ČKD Mamut
parní hasičská stříkačka SDH Opočno
modelové kolejiště velikosti HOe KŽM Praha 7 Bubny
výstava modelové železnice velikosti O firmy ETS
Hezkým zážitkem jsou doprovodné jízdy parního vlaku ze stanice Praha-Smíchov do výhybny Prokopské údolí a zpět. Odjezdy každou hodinu od 10 do 16 hod. Více na www.masinka.cz

Kdo má blízko do Prahy a malé děti, tak ať neváhá.

září 04, 2019 16:35
... : mia I
taky tento a příští víkend jsou v Praze a dalších městech Dny EHD (Evropské kulturní dědictví) - otevřeny i běžně nepřístupné památky.
září 04, 2019 16:44
... : Milene
Deeres, tak to je zajímavé. Výtopnu nestihnu, protože jsem si konečně domluvila, že pojedu na houby. Ale vláček si uložím.

Mio, EHD si prohlídnu ale letos asi taky nedám. Tenhle víkend už něco mám a další pravděpodobně pojedu na Šumavu.
září 05, 2019 09:11
... : Titti
Jenom malá oprava. Obrázek salonního vozu není prezidenta Masaryka, ale je to salonní vůz císaře Františka Josefa I., který byl vyroben již v roce 1891 a je vystaven v dopravní hala Národního technického muzea v Praze (dopravní hala je trochu okny vidět).
září 08, 2019 16:37

Powered by Azrul's Jom Comment
busy