ZÁZRAKY MODERNÍ VĚDY
Středa, 15 květen 2019
Image result for ocelot stromový kotěZoologové a široká veřejnost po celém světě jsou velmi znepokojeni rostoucím počtem ohrožených druhů zvířat. Dnes vám napíšu zajímavost o půvabné kočičce – ocelotu, původem z jihozápadních Spojených států, Mexika, Střední a Jižní Ameriky. Bohužel, čím dál více jich umírá při dopravních nehodách, a stále víc jich je loveno pytláky pro jejich nádhernou kožešinu.

 

 

 


 

 

Zoologové a široká veřejnost po celém světě jsou velmi znepokojeni rostoucím počtem ohrožených druhů zvířat. Dnes vám napíšu zajímavost o půvabné kočičce – ocelotu, původem z jihozápadních Spojených států, Mexika, Střední a Jižní Ameriky. Bohužel, čím dál více jich umírá při dopravních nehodách, a stále víc jich je loveno pytláky pro jejich nádhernou kožešinu.

 

 


Šelmička ocelot obývá nejrůznější lesnatá prostředí, od nížinných tropických po horské mlžné lesy v polohách kolem 3000 m n. m., po blahovičníkové plantáže i křovinaté savany. Zdržuje se pokud možno na stromech nebo v hustém podrostu, na volné prostranství se nevydává.

 

Vede velmi samotářský způsob života. 
Populační hustota je velmi nízká (kolem 5 jedinců na 100 km2) a jakékoliv přerušení souvislých porostů znamená, že zvířata mají mizivou možnost se setkat v době páření.

 

Je proto už víc jak čtyřicet let zapsána v Červeném seznamu ohrožených zvířat IUCN. Ohrožuje ji především kácení souvislých lesů, protože se nedokáže přizpůsobit změně prostředí. 

 

V přírodě nyní žije už jen několik desítek divokých ocelotů.

 

Jedním ze způsobů, jak se vědci snaží zabránit vyhynutí některých druhů, je použití odchovu v zajetí. Bohužel, přirozeným způsobem se to zatím nedařilo, protože v zajetí se nerozmnožují. Nyní byla úspěšně provedena umělá inseminace – a dvě kočičí matky přivedly na svět pět mláďátek, z nichž tři kočičí kluci přežili.

 

 

 

 

Kocour-otec-dárce, jehož zmrazeným spermatem se tento zázrak povedl, byl Jack, nyní šestnáctiletý, byl v roce 2006 byl přivezen z Brazílie do zoo v Cincinnati v Ohiu. Tam bylo tehdy jeho sperma odebráno a zmrazeno. Jiné potomky nemá, jsou  první vůbec tímto způsobem odchovaní.

 

 

 

 

Úspěšní vědci (z Centra pro ochranu a výzkum ohrožených živočichů (CREW) v zoo a botanické zahradě v Cincinnati) nyní doufají, že použití moderních technologií a umělé inseminace by mohlo zachránit nejen oceloty, ale i mnoho dalších ohrožených druhů.

 

Zdroj: internet

 

 

 

 

Komentáře
... : *deeres*
Nejdříve jsme jim zničili jejich přirozené prostředí a tím se dostali na seznam ohrožených druhů. Teď jim uměle pomůžeme k reprodukci a oceloti budou žít kde? Asi místo v lesích na betonu nebo v klecích.
květen 16, 2019 08:28
... : mamča
*deeres* : Nejsou to jen Oceloti, dnes potkáš na rušných křižovatkách v centru měst straky, ale i sojky, které si staví hnízda uprostřed ruchu velkoměsta. Dříve jsme sojku zahlédli málokdy v lese. Spíš jsme jí jen zaslechli a třeba našli modré peříčko. Dneska jsou i tito dříve plaší ptáci vytlačeni ze svého přirozeného prostředí, a přizpůsobili se. Srnky potkáš ve dne u silnice, nedávno jsem potkala u golfového hřiště lišku... smilies/angry.gif
květen 16, 2019 10:18
... : *deeres*
Straky, sojky, havrani a dokonce i vrány šedivky se v Praze začali objevovat nově kolem 85.roku. Díky tomu zmizeli vrabci,těch bývalo na ulicích a v parcích spousty, protože jim noví obyvatelé vysbírali vajíčka i mláďata. Dokonce si vzpomínám že v Praze byli hojně i chocholouši, ti zmizeli zároveŇ s poštovním vozy taženými koňmi. Dneska je určitě nepotkáš v Praze, ale ani jinde, bohužel, jsou také na listině.

Chocholouš obecný nejprve vymizel ze vsí ve vyšších polohách, brzy snížení početnosti postihlo i populace v jádrovém území výskytu druhu v České kotlině a v nížinných oblastech Moravy a Slezska.
Ještě v letech 1973–77 byl hlášen z 56 % mapovacích čtverců, v období 2001–03 už jen z 19 % kvadrátů, kdy se jeho hnízdní stav odhadoval pouze na 500 až 1 000 párů.


Jistá naděje tu je, že populace se opět obnoví s rozšířeným chovem koní?
květen 16, 2019 11:42
... : doktor
Deeres,ano máš pravdu.Hodně zvířat i zvířátek se nám podařilo přemnožit a nesmyslně trváme na jejich ochraně.Zapomínáme,že přemnožená ( např. ) straka napáchá mnoho škod na drobném ptactvu.Dalo by se pokračovat,tak jak píšeš a upozorňuješ.Pravdu máš i s druhy,které nás lidi opoučtějí,zase vlivem chamtivosti,podlosti a sobeckosti člověka.
květen 17, 2019 12:24

Powered by Azrul's Jom Comment
busy