DOPIS PSANÝ DO NEZNÁMA
Pátek, 22 březen 2019
Výsledek obrázku pro letter pngOff topic: malé zamyšlení nad slovem "nepřizpůsobiví". Je úplně jedno, jakým slovem označíme skupinu lidí, kteří žijí na úkor společnosti, společnosti škodí a přesto se nesmí pojmenovat obvyklým způsobem. Tomuto stylu vyjadřování se říká politická korektnost, ale nakonec sebelépe vymyšlené slovo se stejně stane nadávkou. Jen s tím rozdílem, že není žalovatelné.Nebo když partnerka či milenka jsou ozančovány slovem přítelkyně. Nebo totéž přítel. S přáteli normální člověk neprovozuje sex - v žádné podobě. A pak tedy slovní spojení - "přítel ji zmlátil". Jak může přítel někomu ublížit? Když mě někdo mlátí, tak to přítel asi nebude :-))) - Ale teď už si přečtěte dopis, napsaný před jedenácti léty...

 

 

 

 

Vážený státe,

 

   rád bych věděl, kam mám zajít, abych se mohl úplně odhlásit ze státního penzijního systému. Mám na mysli podepsání nějakého prohlášení (reversu), že až budu starý, nebudu od státu požadovat žádný důchod a na oplátku teď nebudu na tento systém muset platit. Rozhodl jsem se totiž, že bude jistější, když si sám budu spořit ve fondech, založím si akciové portfolio a koupím si na hypotéku nějakou nemovitost, kterou pak v důchodu buď prodám, nebo pronajmu. Mám totiž obavu, že jinak teď budu platit vysoké daně a až mi bude 65, stát řekne: „Sorry, nejsou peníze na důchody - můžou za to předchozí vlády, to my ne. Jo a vy jste si vedle toho spořil do státem podporovaných penzijních fondů? Sorry, ale inflace produkovaná minulým vedením ČNB tyto úspory znehodnotila, nehledě k tomu, že vám ty úspory zdaníme sedmdesáti procenty, aby bylo na důchody pro ty, kteří si nespořili. Jak by k tomu ti chudáci přišli, že...” a hlavně vůbec nevím, zda se těch 65 let k odchodu do důchodu dožiji. 

 

Zároveň bych chtěl úplně přestat platit sociální pojištění, protože si myslím, že v mém oboru je riziko nezaměstnanosti relativně malé. Platit si toto pojištění má smysl přeci pouze pro ty, kteří mají reálný důvod se nezaměstnanosti obávat, ne? Kdyby mi patřila Petřínská rozhledna, asi bych si ji také nepojišťoval proti povodni... A nebo bych se možná i proti nezaměstnanosti pojistil, ale rád bych si sjednal individuální podmínky v nějaké komerční pojišťovně, protože mám pocit, že rozumnější (pro obě strany) je odvíjet výši pojistného od míry rizika a ne od výše příjmů.

 

  Také bych se rád zdravotně pojistil u nějaké komerční pojišťovny, opět podle míry mé zdravotní rizikovosti (sportuji, nekouřím, nepiji, nedýchám uhelný prach v dole, nebrousím sklo, nepracuji s trhavinami) a ne podle výše mého příjmu.

  Také bych někde rád podepsal papír, že na smrt mé matky přísahám, že v životě nepoužiji služeb Českých drah, aby mi mohla být refundována část daní, která do ČD teče. Také si myslím, že už stát za mé základní a střední vzdělání dostal ode mne daní dost... Zas tak dobré ty školy nebyly! Vysokou školu svých dětí platím sám, takže na školství bych již platit rád přestal. Nepřijde mi zrovna moc rozumné ani spravedlivé platit školu dětem sám a ještě ji platit někomu jinému, jenom proto, že se u nás stát neobtěžoval zřídit studijní obor, který zrovna moje děti potřebují studovat.

 

   Na druhou stranu stát umožnil obrovské skupině lidí vystudovat střední i vysoké školy a absolventi těchto škol ve vystudovaném oboru vůbec nenastoupili. Často zastávají pozice ve funkcích, kdy je jejich vzdělání nadhodnocené a nebo zcela mimo obor.  Také by mne zajímalo, jak se vyreklamovat z pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj... Přijde mi totiž poněkud nespravedlivé, že sousední státní činžák, kde žijí vyvolení v údajně „sociálních bytech”, za poloviční náklady, než jaké platíme my přes ulici v družstevním domě, je nákladně rekonstruován také z mých daní. Když si budeme chtít opravit náš družstevní dům, budeme si to muset zaplatit ze svého, ale ty daně, které platíme i na rekonstrukci sousedního státního domu, nám už nikdo nevrátí. Přitom v tom státním domě zcela jistě nebydlí sociálně potřební občané, nejhorší auto, co před ním parkuje je Octavia.

 

  Také bych se chtěl zeptat, kde se na naší radnici odhlásit od služeb městské policie. Ona totiž naši čtvrť navštíví jen občas a to výhradně z důvodu montáže botiček na auta, která opět díky městskému rozhodnutí nemají kde jinde parkovat. Bohužel již tato městská policie nijak nebrání pravidelnému vykrádání aut či sklepů, vandalismu a rušení nočního klidu Když jsem na toto městské policisty upozornil, doporučili mi, abychom si zřídili „domobranu” po vzoru některých sídlišť v jiných městech, nebo abychom si najali hlídače (ta drzost!). To druhé bych velice rád udělal - spočetl jsem si, že kdyby se náš blok pěti domů složil na nočního hlídače, vyšlo by to na cca 200,- Kč na jednu domácnost. Věřím, že od té doby by krádeže ustaly. Jen nevím, jak odhlásit a neplatit služby městské policie, kterou bychom pak nepotřebovali.

 

 

 

 

  
   Zároveň již dlouho zjišťuji, kde je možné se odhlásit od služeb Policie ČR, která se mi již delší dobu jeví jako zcela zbytečná. Podle informací z internetu, tisku a všech televizí usuzuji, že 30 % všech vyšetřovaných případů souvisí s případy, které zavinili a nebo spoluspáchali přímo policisté, dalších 30 % zavinili naši politici, rodinní příslušníci politiků a přátelé našich politiků (zde policisté nic nevyšetřují a pokud náhodou i vyšetří, tak ve finále odloží) a dalších 40 % trestních činů spáchali recidivisté a nepřízpůsobiví. Pokud z této skupiny je náhodou něco vyšetřeno, u soudu jsou recidivisté potrestáni jen minimálními tresty (nelze je zavřít, protože věznice již nyní jsou přeplněné) a tak jsou většinou propuštěni bez trestu s tím odůvodněním, že jsou již dostatečně od narození potrestaní svojí tmavší barvou kůže.

 

   Proto bych se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že prý žijeme ve svobodném státě, na jaký úřad mám zajít, abych si mohl zaškrtat, které služby od státu chci a které ne. Je přeci nesmysl platit něco, co nepoptávám, ne?
  
   Myslím, že bych s chutí odhlásil i služby Statistického úřadu, Výzkumného ústavu pedagogického, Školských úřadů, Ústavu státu a práva, Úřadu pro státní informační systém, Energetického regulačního úřadu, Telekomunikačního úřadu, Národního bezpečnostního úřadu, Grantové agentury, Úřadu pro ochranu osobních údajů, 73 Úřadů pro zastupování státu ve věcech majetkových a několika desítek naprosto zbytečných dalších. Také by bylo dobré, kdyby bylo možné nějak určit cenu jednotlivých služeb, které nám stát poskytuje. Proto je ale zapotřebí, aby tyto služby byly nabízeny na tržním principu a v prostředí konkurence. Když si totiž jdu koupit housku za 5,- Kč, jasně tím demonstruji, že ta houska pro mne má větší cenu, než mých 5,- Kč, resp. že houska je pro mne to nejlepší, co si za těch 5,- Kč mohu koupit. Také koupí té konkrétní housky demonstruji, že právě tato houska od tohoto konkrétního pekaře je to, co preferuji. Každý den tak vlastně svými peněženkami hlasujeme, co je pro nás důležitější a vhodnější.

 

   Se státními službami to tak není. Neznáme jejich cenu. Nevíme, zdali by je konkurence nenabídla levněji a kvalitněji. A hlavně nemáme možnost se rozhodnout, zda-li o ty služby za daných podmínek stojíme. Můžeme odmítnout státní vzdělání a zaplatit si soukromou školu, ale povinnosti platit na státní školství nás to nezbaví. Obdobně musím platit za možnost příjmu ČTv a Čro, i když je vůbec nesleduji, ze svých daní přispívám na Telekomunikační úřad, který podporuje navyšování cen Telefonicou O2, nebo si platím např. Energetický regulační úřad, který odsouhlasil další zdražování elektrického proudu tak, že ČEZ má zcela astronomické zisky, tak, že raději nakupuje elektrárny v Rumunsku či Bulharsku, tak, aby nemusel zlevnit elektrický proud v Česku.

 

   A tak je to se všemi státními službami - buď si jejich poskytování stát monopolizuje úplně, takže vůbec nemáme volbu, nebo na výběr máme, ale přesto pak musíme platit i tu státní službu, kterou jsme ale nahradili placenou službou od konkurence. Například nechápu, proč v každém bývalém okresním městě musí být OSSZ, VZP a další zdravotní pojišťovny se svým aparátem pro výběr a kontrolu pojistného, když se výpočet pro odvod pojistného provádí u zaměstnavatele ze stejného mzdového základu. Vybrané peníze jsou z příjmových účtů (OSSZ a ZP) stejně převedeny do jednoho měšce, ze kterého se provádějí následné výplaty do sociálních a zdravotních položek.

 

  Dále bych chtěl být seznámen s „nepřizpůsobivými“, které živím ze svých daní a dalších plateb. Zcela zločinecký se mi zdá systém, kdy si musíme vydržovat armádu půl milionu těchto nepracujících, když naopak v ČR musíme současně zaměstnávat legálně, pololegálně a na černo více než 400 tisíc cizinců. Vydržování těch našich milých nepřizpůsobivých nás stojí při velice zjednodušeném výpočtu minimálně 20 miliard ročně. 

 

Bylo by dobré, kdyby antimonopolní úřad přinutil stát vzdát se svých monopolů (na sociální pojištění, na emisi peněz, na rozhodování sporů, na zajišťování pořádku atd.). Také by ten antimonopolní úřad měl postihnout sám sebe za monopolizaci práva na rozhodování antimonopolních kauz. Problém asi bude v tom, že instituce, které by nás měly i před státem chránit (od Antimonopolního úřadu až po Ústavní soud) jsou vlastně jeho součástí... 

 

A tak bych byl rád, kdybyste mi poradili, jak mám zajistit svoji svobodu, jak přestat být nevolníkem - tedy jak platit pouze za to, co poptávám, jak sám rozhodovat o svém životě a majetku.  

 

Děkuji, s úctou Váš občan

psáno v r. 2007

 

 

 

 

Komentáře
... : mamča
Smutné vyjádření, ale ne se vším souhlasím. Pisatel by se měl přestěhovat na pustý ostrov, a tam by neplatil "státu" nic.
Přesto, že spoustu zmiňovaných služeb nepoptává, jsou tu pro něj připraveny. Např. určitě je rád, že se na ulicích v noci svítí, že mu teče z kohoutku voda, že někdo uklízí ulice a že když ho klepne mrtvice nebo infarkt, že ho odvezou do nejbližší nemocnice, přestože tuto službu od zdravotní pojišťovny "nepoptával", protože je mladý, zdravý, sportuje a nekouří.
Můžu se rozčilovat nad tím, že máme asi 11 zdravotních pojišťoven, když by stačila jedna - a tím by se ušetřilo za management všech jedenácti a stačil by jeden. Můžu se rozčilovat, že máme půl miliónu "nezaměstnatelných", a přitom sem agentury navážejí na práci cizince.
Štve mě, že já jsem si bydlení zajistila za svoje, zatímco "stát" různé "nepřizpůsobivé" hýčká stále novými byty a pomalu je nosí i na nočník...ale co tím získám, krom permanentní naštvanosti ?
Nic, jen blbou náladu a na obzoru "Pepka".
březen 22, 2019 06:30
... : doktor
Občane,bude to znít jako fráze,ale co ti říká solidarita.A to nemusím s tím souhlasit,ale je nutná.
březen 22, 2019 12:45
... : d@niela
tohle psal před dlouhými jedenácti lety.
Co by asi napsal dnes?

Osobně si myslím, že to nemyslel přesně tak, jak to psal, on spíš byl naštvaný na to, že organizace, služby, úřady atd., které průběžně platíme, nepracují tak, jak by měly. Že kontrola nad nimi nepracuje tak, jak by měla...

a tak to asi vzniklo.
Jo, a v tom s nim souhlasím... Taky chci, když si objednám např. odlaždičkování koupelny, tak aby přišel obkladač, který to umí, udělal to do dne, kdy řekl, a dopadlo to tak, jak slíbil. Ale sami víte, že tímhle si nikdy nemůžeme být jisti. Rozhodně ne na sto procent... smilies/smiley.gif
A to jsem uvedla jen drobný příklad... Moje kamarádka podobnou věc podnikla, přišel super chlápek, všechno měl s sebou na křídovém papíře, podepsali smlouvu - a nakonec přišel nějaký naštvaný pán, který to moc neuměl a když mu to vytkla (přes noc pár obkladaček spadlo!), tak si věci zabalil, a "ať si to tedy udělá ona sama"... a zmizel.

březen 22, 2019 15:10
... : kyttka
Mamčo, přesně tak. Nežijeme v dokonalém státě, ale myslím, že se přesto máme víc než dobře. Alr to remcání na všechno je už takový český národní zvyk...
březen 23, 2019 00:21
... : Michal
Kdo si pamatuje doby kdy v zimě měli v zelenině jen cibuli a někdy i brambory?
Kdy jsme se šli podívat k řezníkovi co budeme o víkendu vařit? Myslím, že někdy v té době vznikl milovaný smažák.
Šopský salát se dal udělat jen tři týdny v létě, jindy jste nesehnali papriky, rajčata a okurky najednou.
Teď nadáváme, že rajčata v zimě mají barvu a chuť jim chybí.
Supermarkety jsou plné zboží a nadáváme na kvalitu.
Ano, kyttka má pravdu
to remcání na všechno je už takový český národní zvyk...
.
březen 23, 2019 07:21
... : mia I
dovolím si dát něco pro obveselení, malý foto fejeton https://mia1960.rajce.idnes.cz/Zakaz_vjezdu_sani/
březen 23, 2019 08:09
... : mia I
kyttko - mně se moc nelíbí, když někdo mluví za druhé.

Já spíš zaznamenávám, že se rozmohl takový nešvar, být za každou cenu happy. Mám kamarádku, která to každému radí a sama, jak říká, se tím řídí. Mně to přijde jako křeč. Pak mám jinou kamarádku, která nic takového neříká, ale svojí energií a pozitivním přístupem mne doslova nabíjí a každé setkání je pro mne úžasné. Tak skromného a přitom pohodového člověka člověk nepotkává každý den.

Vzpomenu si občas na Alenku Puntíkatou. Jak ke konci života občas remcala a sklízela ne zrovna hezké reakce. Mám pocit (a už jsem to tu myslím jednou psala), že jí trochu lépe rozumím. Není umění hrát s dobrými kartami. Když je člověk zdravý, má jakžtakž finanční zabezpečení. Když má partnera, který mu kryje záda, podpoří ho v krizi. Když člověk dojde do situace, kdy pomocnou ruku musí hledat pouze u svého ramene, je to úplně jiné.

To, že mají rajčata jinou chuť by bylo to poslední , co by mi dnes vadilo Michale. Společnost se změnila a pomáhat druhým dnes nefrčí. Jaká povolání si volí dnešní mladí? Za chvíli nás budou ošetřovat lékaři a sestry z Ukrajiny, se kterými bude potíž se domluvit. A co sociální a odlehčovací služby pro lidi, kteří třeba dlouhodobě pečují o nemocného člena rodiny? Pokud nejsi v dojezdové vzdálenosti charity, máš smůlu. A s přibývajícími léty se většina z nás dostane do situace, kdy tyhle služby, ať už lékaře či sociálního pracovníka bude potřebovat. Ve městech je situace lepší, ale venkov je na tom slabě. Odstěhujeme se všichni do měst? To asi těžko.

V lednu jsem si sedla dvě odpoledne do auta a řekla jsem si, že objedu náš mikroregion. Některé vesnice jsem navštívila poprvé. Jak se všechno změnilo. Dříve venkov žil, dnes mladí sice na venkově žijí, staví se i v nejmenších obcích. Ale ráno mladí odjedou, odpoledne , spíš k večeru, přijedou. Své příjmy už tak nenechávají v obci, nedávají vydělat třeba sousedce, prodavačce v obchodě. Zanikly cihelny, zanikly obchody, živočišná výroba také. Co si zaslouží zmínit, je třeba péče o sakrální památky, ČOV , silnice. Ale život se nějak vytratil.


březen 23, 2019 09:02
... : zuza
mio, máš pravdu, my co žijeme na vesnici na nesprávné světové straně to pociťujeme hodně. Ale tohle lidé žijící ve velkých městech nechtějí slyšet, oni se mají dobře a jsou více sobečtí. Myslím, že solidarita by měla být samozřejmostí. Někdy ale mám pocit, že pro některé skupiny lidí by měla platit pracovní povinnost.
březen 23, 2019 12:25
... : mila1
Už jsem to pod jiným článkem psala. Za ty dva roky, co byla máma těžce nemocná, jsem trochu poodhalila, co vše stát nemocným lidem nabízí. Nebýt mé sestry, tak vůbec na sociálku nejdu, ale ona tam zašla a zjistila, na co vše má nemocný starý člověk nárok.

Je to příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu (když musí někam za doktorem dojíždět nebo ho někdo vozí), průkaz ZTP(pak je parkování v nemocnicích zdarma, já za to utratila tisíce, protože jsme tam čekali vždy víc jak 2 hodiny, spíš víc).
Bylo mi protivné o to žádat, ale situace dospěla do stavu, že jsem s mámou pendlovala mezi urologií a plicní klinikou, občas s prosíkem na hematologii, aby dostala správné injekce na ředění krve, občas na internu. Kdo nezažil, nepochopí. Výsledkem bylo, že jsem vyplnila ty žádosti, odeslala, pak za nějakou dobu přijela pracovnice a začala mámu zpovídat, co vše zvládá. Jako každý starý hrdý člověk máma zvládala vše..

Nakonec to dopadlo, že řízení o těch příspěvcích dospělo ke konci až po mámině smrti.
Ale vyplatili to zpětně, máma dostala vyrozumění, že jí průkaz ZTP vydávají, ale že si pro něj musí sama dojít, to už na tom byla tak špatně, že nevstávala z postele a za týden zemřela. Takže průkazu jsme si neužili...

Dál jsem udělala zkušenost s dojížděním sester kvůli ošetřování proleženin. To je zdarma, musí to napsat obvoďák. Sestry taky mohou zavést kapačku nebo vyměnit vývod na moč. Není to zas tak špatné, ale stejně většina péče leží na rodině.

Psala jsem tady, že jsem byla překvapena, že mámě dali na rok biologickou léčbu. Vůbec s tou péči v nemocnici, pokud jsem ji tam dovezla, vyčekala tam hodiny a zase ji odvezla, jsem byla velmi spokojena. Ale každý asi nemá možnost, aby rodinný příslušník takhle s nemocným pendloval. Nevím, jak bychom to zvládali, kdybych neměla auto a nemohla práci dělat i po večerech. Je to všechno tak napůl.

Nejhorší je, že vám starého nemocného v nemocnici ošetří a co nejdříve vám ho vrací domů. Takhle mi mámu vrátili s rozjetou trombozou.
A když má člověk více diagnoz, tak se jedna nemocnice vymlouvá na druhou. No zvládli jsme to i doma, ale nebylo to vůbec lehké.

Ty dva roky po nemocnicích se podepsaly i na mně. Měla bych si zajít na nějaké ty lékařské prohlídky, ale mám k čekárnám u doktora takový odpor, že se k tomu nemohu přinutit.

Tohle všechno se dělo v našem městečku poblíž Prahy. Věřím zuze, že pokud bydlí v jiném než Středočeském kraji, je to asi o hodně těžší.

březen 23, 2019 14:27
... : mia I
samozřejmě , že je to mimo Prahu daleko těžší. Náš známý má paní, která má už léta roztroušenou sklerózu a je plně závislá na pomoci druhých resp. manžela-důchodce. Ten náš známý chtěl pomoc charity a byl ochoten si ji zaplatit ze svého. Bohužel je mimo dojezdovou vzdálenost , což je myslím 25 km, tudíž nepřijedou.
Nabídli mu z Úřadu práce nezaměstnaného alkoholika, že bude s paní pomáhat. Omývat ji apod. To asi nepotřebuje komentář.

Kdy si ten dotyčný má možnost zajít po svých lékařích, po úřadech apod.? Jednou za rok může paní dovézt do nějakého sanatoria na měsíc, aby si odfrknul, tak ji veze 150 kilometrů pomalu na druhý konec republiky a nesmí překročit ani o den pobyt, jinak ztrácí nárok na nějaký příspěvek.

Jak píše mila, nedoléčeného člověka dají domů a co když potřebuje nemocný pomoc se vstáváním z postele, s toaletou, ..
Jak dlouho může člověk v důchodovém věku, žena či muž, zvládnout péči o partnera nebo naopak, když má třeba sama (sám) už nějaké chronické problémy? Je to služba 24 hodin denně.

Ruší se zubní ordinace v menších městech či obcích.

Četla jsem , že třeba v Kasejovicích na jihu Plzeňska zrušili zubní ordinaci. Doktor Šmucler prohlásil, že je tam málo pacientů. A že péče může být zajištěna v Blatné či Nepomuku, příp. Blovicích. Zrovna Kasejovice mají tak blbé spojení, že je to výlet na celý den.

Ale co lidé z vesnic okolo Kasejovic? Starší vdovy, které nemají řidičský průkaz, invalidé o dvou holích. Jak ti asi pojedou do Kasejovic, pak se drncat vlakem a z nádraží flák cesty.

Dřív (za mého mládí) byl zubař u nás v malém městysi a ordinoval denně. Nebylo tam určitě více lidí než je v takových Kasejovicích. Jenže nepotřeboval vydělávat statisíce a živit darmožrouty nad sebou.


březen 23, 2019 14:57
... : mia I
a ještě jedna věc. Léky. Já jsem po smrti manžela veškeré nespotřebované léky odnesla do nemocnice na internu a byli za ně v nemocnici rádi. Ale třeba kamarádka chtěla odevzdat nespotřebované a velmi drahé léky manžela (dostal jiné) a lékař jí řekl, aby je vyhodila. Farmaceutický průmysl je obrovský byznys a peníze, které protečou přes nespotřebované léky musí být v horentní výši.
březen 23, 2019 15:12
... : Moira
deeres, mio,

to jsou tak smutne pribehy. Bohuzel, je to obraz socialniho systemu. Skoro to vypada, ze je nastaven zneuzivani a nikoliv na opravdovou pomoc. Zadat o cokoliv je pro normaniho cloveka po letech poctive prace otazka hrdosti. Kazdy na to nema zaludek doprosovat se u neprijemnych urednic a vyplnovat stohy vlezlych dotazniku.
březen 23, 2019 15:26
... : Moira
Osobne se desim okamziku, kdy mi rodice budou potrebovat zvysenou peci. Zatim mam obrovskou kliku, protoze oba jsou kolem 80 a stale spolu a zcela v pohode. Ale chapu a dekuji za to stesti, ze to tak je. Mam jeste bratra dobre financne situovaneho, takze verim, ze to nakonec spolecne zvladneme. Ale prave ta predstava doprosovani na uradech po letech jejich a me prace mi prijde uplne nejhorsi.
březen 23, 2019 15:30
... : Moira
V tomhle je nas system nastavem uplne spatne. Dava prednost urvanym sockam, ktere si ze socialnich davek udelaly zivotni napln. Celkove se vsechno posunulo vlivem korektnosti do uplnych absurdit. Ja jako celozivotni danovych poplatnik musim jen drzet hubu a platit kam se podivam. Solidarita je hezka vec, ale nemela by prekrocit ramec vlastniho zniceni.
březen 23, 2019 15:34
... : Moira
Muzeme se take v EU volbach pokusit zvratit tu silenou EU politiku a rozhodne jit k volbam. Zatim nevim jaci kandidati jsou za CR, ale verim, ze tam sveho kandidata najdu.
březen 23, 2019 15:36
... : mia I
moiro já jsem takhle vzdala žádost o průkaz ZTP.

A to mám v obci paní, která dělá na OSSZ a když mi řekla, co by to všechno obnášelo, prostě jsem to vzdala.
Nešlo mi o peníze, o příspěvky, šlo mi o to, že manžel zdecimovaný onkologickým onemocněním třeba díky průkazce by ve městě nemusel chodit delší vzdálenosti, mohli bychom s autem zajet a stát blíže místu , kam potřeboval dojít.
březen 23, 2019 15:37
... : mia I
myslím samozřejmě ZTP pro manžela, snad je to zřejmé.
březen 23, 2019 15:43
... : mila1
Včera mne na idnes rozesmál článek o tom, jak si zařídit, aby moje dítě bralo sirotčí důchod. To se prostě za otce dítěte označí nějaký vetchý stařík a je to. Jedna naše komunita to praktikuje už dávno
A platíme to z našich daní.
březen 23, 2019 17:39
... : d@niela
Děvčata, absolutní souhlas.

A pak není divu, že se člověk naštve a vznikne podobný text, jako ten nahoře. Já vím, že ten autor to psal ve vzteku, v nějakém zoufalém zklamání - ale je smutné a k na...štvání, že to pokračuje a pokračuje... A slušný a seriózni lidi nakonec nějaké to obíhání úřadů vzdaj.

Ano, hnus, velebnosti.
březen 23, 2019 20:36
... : Moira
Ono jenom takove chozeni po doktorech je jen pro otrle natury. Nejdriv sehnat termin, pak cekani v cekarne, u doktora se v podstate clovek stejne nic nedozvi, takze si nakonec nejak pomuze sam. Kdo normalne pracuje, na nejake doktorovani nema cas. Me osobne jeste zadny doktor nijak vyrazne nepomohl. Vsechno si radeji lecim sama pomoci babskych rad a hlavne prevence. V 55 jeste zadne prasky neberu a doufam, ze to vydrzi co nejdele.
březen 24, 2019 07:13
... : Moira
Co si budeme povidat. V soucasne dobe silene korektnosti ma kazda uchylka 100 procentni ochranu liberalu a bily pracujici to vsechno zaplati. A nikdo nemuze rict ani slovo, protoze okamzite dostane nalepku rasisty a xenofoba. I kdyz mu zrovna podrezavaji krk. Kdyz je to kulturni zvyklost, tak proste bilej musi drzet.
březen 24, 2019 07:19
... : Moira
Nejhorsi je vsak koukat na to, jak se snizuje uroven vzdelani deti. To co dnes vyleze ze zakladky je na urovni zvlastni skoly pred 30 lety. Hlavne , ze se deti nestresuji. Proste nemusi vubec nic. Jakakoliv disciplina je zakazana, protoze to ohrozuje svobodny vyvoj ditete. Muzeme se teda divit tem vymastenym ekologickym teroristum? Ty fakani nic nevi, nic nedelaji, krome bordelu a jeste jsou oslavovani. Takze co chcete? Nejaky poradek? Nejakou vizi? To jiz vubec neni mozne.
březen 24, 2019 07:22
... : Moira
A proc to vsechno? Protoze primitivum se tak lehce vladne. Kam to speje, vidite jasne v US. Negramoti si s jasotem voli negramoty do senatu. Ta blbka Ocasio je tak jednoducha, ze je to az smesne, a proto ji tolik ji podobnych volilo. To je pratele budoucnot Evropy. Bohuzel, ja se techto koncu jeste doziju. Pro meho vnuka uz to bude bezna realita..
březen 24, 2019 07:26
... : Moira
Jeste me napadlo, co se stane, az nebudou lide, kteri by udrzeli v provozu elektrarny, vodarny apod. Kdyz bychom zili jen podle patentu, ktere podali cernosi a arabove, jsme do dneska u ohne s ostepem. Takze pratele, uzivejte si civilizace dokud trva. Nebude to naporad...
březen 24, 2019 07:36
... : *deeres*
Moiro, to tě napadlo správně a proto tu máme novou dobu, dobu robotizace a další generaci bude stačit umět mačkat čudlíky. A najednou jsme ve scifi podle Asimova, nebo Lema.
A slušný a seriózni lidi nakonec nějaké to obíhání úřadů vzdaj.

Já v taových případech slušná nejsem, ale je mně to stejně nanic, když narazíte na debila.
Náročné to je pro ty, co se chtějí sami o své blízké postarat. Užila jsem si to s mámou i jejím bratrem. Hlava jim sloužila dobře, ale oba nemohli na nohy. Doprava k doktorovi na ošetření, to byl horor, sanitka pouze na cestu zpátky a do taxíku ani s mou pomocí nedokázali nastoupit.
Máma měla skvělou obvoďačku, která dělala i návštěvy po pacientech a i tu sanitku dokázala napsat na cestu tam.. Strejda měl jako obvoďáka šmejda a já s ním marně bojovala. Jediný výsledek byl, že mně řekl, že kdyby měl víc takových pacientů, tak by neměl pro své děti ani na Sunar. Podle doktora strejda neměl nárok na sociální služby v podobě drobné výpomoci s běžnými denními úkony (bylo mu dost přes devadesát), pouze na donášku jídla a já tak úplně nestíhala, protože jsme každý bydlel někde jinde a já v té době ještě chodila do práce. Po jeho smrti jsem si vyžádala výpis z VZP a tam jsem se dočetla, že si doktor na něj psal léky a služby svojí vlastní jím placené zdravotní sestry, která poskytovala sociální služby.
Zkoušela jsem i strejdu přehlásit jinam, ale beznadějně, nikde vám starého člověka nevezmou, protože staří lidé obvoďákům žerou rozpočet, tak mají nejraději pacienty, kteří neotravují a za které berou kapitace .
Ono to není vždycky o tom, jak je systém nastaven, ale na koho zrovna narazíte. Znám to i z druhé strany.
Dcera pracuje na LDN v nemocnici a tvrdí, že oni z nemocnice nesmí propustit pacienta, když se nemá kam vrátit. Dost často jsou to ti nejbližší, jejich děti, kteří odmítnou se o své rodiče postarat. Ale nestydí se postarat o jejich důchod a nemovitost.


březen 24, 2019 07:59
... : mia I
no v chození po doktorech si libuje málokdo. Já byla na gynekologii po 7 letech (protože po ženské operaci jsem měla pocit, že už nikam chodit nemusím). A dostala jsem spucunk. Na oční, zubní, endokrinologii chodím pravidelně, beru léky na štítnici. Na ušním mi před dvaceti lety řekli, že na tinnitus léčba není, mám si zvyknout. Zbývá autoimunitní onemocnění. Na to bych měla mít každý rok rentgen plic, moje obvodní doktorka mi žádanku nenapsala. Telefony nebere, musím pokaždé vzít auto a jet se objednat třeba jen pro léky na tlak . I když nemá v čekárně nikoho, bez objednání nechce brát. Na preventivní prohlídky mne tedy zve sama od sebe pravidelně. Po odborné stránce není špatná, ale když nemusím , nejdu tam. Její kolega je jiný, ale ten má plnou kapacitu. Jiného lékaře? Buď má plnou kapacitu nebo je to lékař profláklý svojí neprofesionalitou. Pokud budu shánět až v okresním městě, je to pro mne složité. Zatím by se to možná dalo. Ale co až přibudou léta nebo nebudu moct řídit auto, je to záležitost vzhledem ke spojení svízelná. Jedna vdova tady odtud jezdí do okresního města k zubaři, chodí špatně, o holi, vesměs musí žádat sousedy, aby ji dovezli. A to víte, že si to lidé mezi sebou řeknou, jednou , dvakrát ji dovezou, pak už se vymlouvají. Když jede autobusem v půl 1, ve vedlejší obci přesedá, v okresním městě na MHD a 2 km k zubařce. Takhle se hábruje , přijede večer o půl šesté do vymrzlého baráku, zatopit.

Když jsem potřebovala zákrok u zubaře , poslala mne zubařka k jinému specialistovi na zhotovení můstku, pak už mne zpátky nevzala, pojišťovna prý netoleruje registraci u dvou zubařů a navíc už prý je sama zubařka v důchodovém věku, zdůvodňovala. Mezitím zubař zemřel a já se ocitla bez zubaře. Tak mne vzala zubařka, která převzala po zemřelém kolegovi pacienty. Ale byla naštvaná na tu moji zubařku, jak se elegantně zbavuje pacientů. K zubní jezdím autem do okresního města, není to často, jezdím momentálně už nějaký čas jen na prevenci.

Moje kamarádka má úporné bolesti hlavy, dostala se na doporučení lékaře, který si s ní nevěděl rady do odborné ambulance v Plzni. Teď když přijde k tomu původnímu lékaři, už jí nic nenapíše. Odpálkuje ji do Plzně, což je pěkná dálka. Takže pro recept, který by se nechal napsat pár kilometrů od domova musí do vzdáleného města. Příbuzná má transplantaci a to samé, se vším běžným (oční, gynekolog,..) musí do Prahy. Tohle jsou problémy, na které člověk naráží až když přijdou. A pak mne tohle zajímá daleko víc než jestli je prezidentem Pavel nebo Šavel nebo jakou má Babiš minulost.
březen 24, 2019 08:10
... : Moira
Mate pravdu, ze je to vsechno o lidech. Jenze lidi je moc, lekaru malo a tak to kazdy resi podle sve natury. Proste doktor je clovek se vsemi charakterovymi vadami a podle toho to vypada. Nekteri jsou opravdu asocialove, jedouci jen na zisk. On nikoho primo vlastnorucne nezabije, ale clovek bez penez a znamosti ma opravdu jen malou sanci na preziti. Navic, kazdy jednou zemre a ten doktor to vi a pocita s tim. Jak rikam, ja osobne jsem to jeste uplne nezazila, rodice jsou uplne sobestacni. Ja osobne to resim predevsim prevenci. Doufam, ze si uziju duchodu jeste ve zdravi... Pokud nejaky duchod dostanu.
březen 24, 2019 08:25
... : Moira
Jdu si narejpat nejake pampelisky a otrham medvedi cesnek. Pridam k dusenemu turinu a celeru. Jako predkrm. Jako pozdni obed dusene brambory na cibuli, kysane zeli a trochu libove krkovice. Prevence v mem pojeti..
březen 24, 2019 08:28
... : mia I
Moiro smilies/smiley.gif
březen 24, 2019 08:31
... : *deeres*
Blbý je, když je člověk moc slušný a nechce obtěžovat.
Mám tady sousedku, ta se neostýchá ani trochu, při každém prdu zavolá rychlou, je jí krátce po osmdesátce a stačí, když záchranářům řekne, že omdlela a už jí vezou. Po pár dnech jí z nemocnice vyšoupnou, se všemi možnými vyšetřeními a menší zásobou léků. Dokonce tak absolvovala i operaci šedého zákalu, dneska vidí, jak rys.
Protože máme doktorku přímo v domě jednou týdně, tak si ani pro další léky nikam chodit nemusí, doktorka předepíše, sestra přiveze. A příště, tak to si znovu zavolá rychlou, aby jí v nemocnici dali zase do kupy.
březen 24, 2019 08:57
... : mamča
Děvčata, a co elektronický recept ? Já teď bydlím 40 km od své praktické lékařky. Nález od odborného doktora, který mi předepisuje léky naskenuju, a pošlu svojí PL E-mailem. Když potřebuju další várku léků, zavolám doktorce a sestřička mi pošle recept s léky na tři měsíce do E-mailu. Já si ho vytisknu a vyzvednu v nejbližší lékárně.
Pokud bych měla "chytrý mobil", tak bych to nemusela ani tisknout.
Přece jenom ten pokrok k něčemu je. Nepolezu do čekárny, když je chřipková epidemie, nebo prostě nejsem v dosahu, a musela bych si pro ten recept dojet.
březen 24, 2019 10:03
... : doktor
Dani,ano jak to podáváš,s tím souhlasím.
březen 24, 2019 12:17
... : mia I
mamčo zkusím si zjistit co a jak. Email jsem posílala doktorce před dvěma týdny, telefony nebere, tak jsem myslela, že zkusím email co měla na internetu, ale vrátil se mi jako nedoručitelný. Když mi píše cca každé tři měsíce léky, tak vždycky mi jednou tlak měří, pak mi za další 3 měsíce vydá recept sestřička mezi dveřmi. Takže dvakrát do roka měření, dvakrát bez měření - což bych mohla ten E recept využít.
březen 25, 2019 06:37
... : mamča
mia I : Tlak si měřím sama průběžně, když cítím, že mi stoupá. Než bych došla k doktorce... tak mám krom těch co beru pravidelně, i "nouzové" léky na snížení tlaku. Kvůli tomu nemusím chodit do čekárny plné bacilů.
Hodně záleží na sestřičce, jak je šikovná a PC zdatná. U nás recepty rozesílá sestřička, pí. Dr. jenom zkontroluje, co a kolik sestra na recept napíše. Vždyť mají všechno v kartě na PC, tak stačí, když se koukne, co pravidelně bereš a napíše další várku na tři měsíce.
Pokud ovšem nepotřebuješ občasné laboratorní vyšetření krve. Jednou za čas by se udělat mělo. Mně teď náhodně zjistili nedostatek draslíku (Hypokalémie) a to je docela průšvih.
V nemocnici do mě nějaký draslík napumpovali a už je zase dobře, ale musí se to hlídat.
březen 25, 2019 07:54
... : mia I
u nás máme mamčo jiný systém. Paní doktorka trvá na tom, že musí ob jedno napsání léků změřit tlak v ordinaci. Takže to není o tom , že bych já běžela k doktorce a chtěla změřit tlak. Prostě mi ty léky jinak nenapíše. Co se týče náběru krve, to mi bere jednou za dva roky v rámci prevence, na kterou mne sama vyzve. Jinak má takovou mašinku na CRP v ordinaci, bere krev z prstu, když je něco akutního, to je kvůli zánětu v těle.
březen 25, 2019 08:06
... : Iris
Hypokalémie může zabít. Řekla bych, že rozesílání receptů bez kontroly je "non lege artis" a paní doktorka by mohla bručet, kdyby k něčemu neblahému došlo. Změření tlaku alespoň ob jedno je v pořádku, i když se to zdá nesmyslné. Paní doktorka je krytá - kdo by chtěl jít sedět? Mamčo,co máš nouzového na snížení tlaku? Také na předpis od MUDr., nebo sis něco pořídila? Ptám se, protože bych ráda měla něco podobného k dispozici v rodině.
březen 25, 2019 10:49
... : mamča
Iris : "Nouzový lék" mám napsaný od svého kardiologa, (jako ostatně všechny léky na tlak). Lék se jmenuje Tensiomin 25 mg, a v případě krize se rozkouše a vycucá. Funguje.
Jinak pro toho, kdo ještě kvůli vysokému tlaku nezobe chemii, funguje také bylinný extrakt z hlohu. Nejúčinnější je extrakt z ještě nerozvitých květů (bílých - planých), lze udělat i z listů a na podzim z plodů - z hložinek. Ale pořadí účinku je květ, list, plod.
Než jsem byla nucena přejít na prášky, tak mi Hloh docela dobře pomáhal.
březen 25, 2019 13:10
... : Iris
Mamčo, díky. Možná to sem nepatří, ale řeším teď občasné zvýšení tlaku, zatímco v mezidobí je spíše nízký. Vím, že jednou přijde čas na pravidelnou medikaci, ale nechce se mi do toho. Inu zdravotnice. smilies/wink.gif Mezi námi zdravotníky se mluví o No-spa, což je spasmolytikum na bolestivé stavy, uvolňuje křeče právě i cév. Pravidelná medikace na vysoký tlak je otázka pořádného vyšetření a hlavně zkoušení, co na koho lépe zabere, protože to je věda. Opravdu. Tensiomin znám, to je lék první pomoci, ale je to zase už pro zasloužilé "tlakaře". Z pátka na sobotu mi v bytě praskla voda pod bojlerem, ve čtyři ráno bušení vody do plechu, gejzíry vody do obličeje, do botníku, do kabátů, na plovoučce voda po kotníky a hysterie.....to je ten stav, kdy tlak vylítne pomalu ke smrtelné hranici. smilies/sad.gif Nad hlohem popřemýšlím, díky.
březen 25, 2019 14:20
... : mamča
Iris : Chápu, prasklá voda v bytě ve čtyři ráno dokáže tlak vyšroubovat do nebývalých výšin.
Já sbírám nerozvité květy hlohu, napěchuju do zavařovačky, zaliju vodkou (40%) a nechám macerovat aspoň dva měsíce. Pak to přefiltruju a přeliju do lahviček s kapátky. Užívá se 15-20 kapek 3x denně. Je to recept mojí babičky-bylinkářky.
Teď už to nedělám pro sebe, protože chemické léky s bylinami se nemají kombinovat. Taky se květy nebo listy suší a dělá se z toho čaj. Ale to jsem nezkoušela.
Extrakt z květů se dá nejspíš koupit v nějaké prodejně bylin. Tam máš aspoň jistotu stálé koncentrace.
březen 25, 2019 15:45
... : Iris
Mamčo, rozhodně se zkusím zeptat v nějaké té bylinkové lékarně, díky za nápad. Recepty babiček bylinkářek bývají skvělé, bohužel nejsem asi schopna to sama provést. Vždyť ani tu vodku nemám smilies/wink.gif
březen 25, 2019 15:50
... : d@niela
zajímavý.... Já zas sázím na česnek. Vylítne-li tlak, udělám si housku s máslem a dovnitř si na plátky nakrájím třeba 4 strouhy (velký) česneku. Takhle nakrájenej se dá sníst... A tlak jde dolů jedna báseň...

Jistě znáte staré přísloví: "Tam, kde se jí cibule, tam nechodí lékař, tam, kde se jí česnek, tam nechodí nikdo."
březen 25, 2019 16:15
... : *deeres*
Iris, trochu se ti do toho zamontuju, hlohů je dost druhů, keřů i stromů, planých i kultivarů. Mamča správně píše, že to má být planý hloh. Léčivý se pozná podle toho,že je jednosemenný, to není každý, hložinky musí mít jenom jednu pecku a v době květu jenom jednu čnělku. Tady máš odkaz na wiki:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hloh_jednosemenný

Mámě jsem plody sušila, dávala si je do směsi čaje. Borůvkové, malinové, ostružinové listy, první listy sbírané brzy na jaře (nechat projít fermentací), šípky a hložinky. Fermentace je jednoduchá, listy nařezat a rozmačkat, třeba válečkem a nechat v igelitu zapařit, dokud oxidací nezhnědnou a pak usušit na vzduchu, ale ne na slunci.
Mámě pomáhal proti nespavosti, snižoval cukr a upravoval arytmii.Čaj podporuje i imunitní systém.
Máma díky pravidelnému pitítohoto čaje, přestala brát léky na cukrovku druhého typu, protože jí hladina cukru klesla pod 6mmol/l krve.

březen 25, 2019 16:35
... : Iris
Daní, česnek jo, to určitě. Můj táta, když se mu zvyšoval tlak a nechtěl brát prášky (chlapi nechtějí smilies/wink.gif ), tak jedl česnek v ohromném množství, v lednici stále nějaké pomazánky, česnek vždy připraven. Jako by se bál upírů. Mně ale bohužel nějak nedělá dobře, myslím na trávení. Vím, že v lékárně prodávají nějaké kapsle, které eliminují ty nepříznivé účinky, jako je zápach a dráždění trávicího traktu. Jen nevím, mají-li ještě i ten pozitivní účinek na tlak. Ale jestli to takhle opravdu hned jedna báseň zabírá, tak to snad i zkusím s tou houskou smilies/wink.gif
březen 25, 2019 16:47
... : Iris
Deeres, díky za informace, vidím, že to je opravdu věda. Já jsem s bylinkami na štíru. Věřím jim, ale jsem natvrdlá na jejich poznávání a zpracovávání. Vždycky se mi vybaví jedna scéna z filmu Želary, asi víš jaká, pokud ten film znáš. Taky jsem hodna výsměchu pro svou neznalost. Vzpomínám si jen ze školních let, jak jsme sbírali hluchavku a přesličku. Zejména tu přesličku mě bavilo hledat, byla vždy kolem vody. Jestli jsme ale nosili do školy tu správnou, to nám nikdy nikdo neřekl. Kouknu na tu wikipedii. A co píšeš s tou cukrovkou, to je docela pozitivní zpráva.
březen 25, 2019 16:52
... : *deeres*
Iris, pokud neznáš, dá se to i koupit.Borůvkové listí ale není samospasitelné, pokud zbodneš na posezení bonboniéru. Bohužel, nejenom tu, opravdu to chce být ukázněná v tom, co jíš.
Ta správná je přeslička rolní a ta neroste u vody. Já bych si jí na čaj sbírat netroufla, abych jí nezaměnila. U vody roste říční i bahenní a ta je až smrtelně jedovaté, tak nevím? smilies/wink.gif
březen 25, 2019 18:12
... : Iris
Deeres, tak to jsme sbírali asi tu jedovatou....správný smajlík by byl "chytám se za hlavu". Ale ono to školní masové sbírání a podloudné sušení na novinách asi bylo celé tak nějak nebezpečné, řekla bych. A sbíralo se mocně, kdo nás tehdy proškoloval a jak, to si nepamatuji. Ale nebyli to moji rodiče, to bylo nařízení odjinud. A soutěžilo se ve sběru - nepamatuješ? Nebo to bylo jen u nás mimo Prahu? Také kopřivy jsme sušili, ta hluchavka, ta byla hodně pracná, ale snad jistá. A s tou přesličkou vím, že jsme chodili kolem potoka za městem, ona tam rostla hojně. No možná, že ty námi nasušené věci ani nikdo nezpracovával a my jsme měli jen nějakou povinnost, dnes se nosí sběr (a víčka). Teď se zase díky Tobě mrknu do encyklopedie na přesličky smilies/wink.gif
březen 25, 2019 22:46
... : d@niela
Irisko,
to mi připomnělo jeden vtip...

"Ježišmarjá, babičko, co to sbíráte za houby, vždyť jsou jedovatý, to nesmíte sníst!"
"Ale panáčku, to nejni na jídlo, to je na prodej..."

březen 26, 2019 01:56
... : Iris
Danielko, přésně smilies/grin.gif
březen 26, 2019 08:28
... : *deeres*
Iris, nebyla jsi sama. Je to už alespoň třicet let, internet nebyl, tak jsme věděli jenom to, co nás někdo naučil, nebo co jsme si někde přečetli.
Já byla na dovolené u tetky na Moravě a v nějakém časopise psali o tom, jak je úžasná přesličková lázeň, že tělo omladí o desítky roků.
Hned jsme se toho s tetkou chytly, vzaly nůši a natrhaly jí plnou přesličky, co rostla na nivě u Oskavky. Doma jsme to v prádelňáku svařily, já si vlezla do horké lázně a počítala jak mně odtikávají roky. Neodtikalo nic, jediný efekt byl, ucpaný odtok i když jsme se snažily všechnu přesličku z vany vybrat.
Odtok pak prošťuchoval strejda, tetu označil za píp, protože by měla vědět, proč tam jezeďáci nikdy nepasou dobytek. Já jsem byla také píp, ale mně si to říct netroufal.

březen 26, 2019 09:03
... : Iris
Deeres smilies/grin.gif
Hlavně ale, že lázeň neublížila, když už výrazně nepomohla. Spíše mě děsí, že jsme to my, děti - pionýři a ostatní v dobré víře masově sbírali....možná špatně smilies/wink.gif Nechci věřit tomu, že nás to nechali dělat blbě. Uchovávám si naději, že jsem byla prospěšná. Když se dívám na přesličku rolní, vypadá jako ta, kterou si pamatuji. Možná, že v okolí toho potoka bylo jen vlhko a příkop to byl také...Píší:

Přeslička má ráda vlhká travnatá místa, roste v příkopech, na polích, pastvinách, náspech, v lese a podél cest. Vyhledává hlinité a písčité půdy

Více zde: https://www.lecivapriroda.cz/herbar/preslicka-rolni/
březen 26, 2019 10:34
... : Iris
....ten modrý odkaz se tam nakopíroval omylem s tím textem, který jsem sem chtěla dát. Kdybych záměrně chtěla uvěřejnit modrý odkaz na cokoliv, jistě se mi to nepovede smilies/wink.gif
březen 26, 2019 10:36
... : *deeres*
Iris, já si moc netroufnu ani dnes poznat, která je která, vypadají hodně podobně a sušenou, tu už na pohled nerozezná nikdo. Ale myslím, že ve zpracovatelském průmyslu nemohli být úplný blbci a vzhledem k tomu, že se z toho našeho sběru určitě vyráběla pouze droga, tak to muselo projít zkouškami. Mohlo v tom být ledacos, nejenom nesprávné alkaloidy, ale hlavně aflatoxiny, sušili jsme to všelijak.
Sušené bylinky se v lékárnách asi prodávaly také?, ale ty asi nebyly nasbírané od dětí.
březen 26, 2019 11:44

Powered by Azrul's Jom Comment
busy