CO MOŽNÁ O MATEŘŠTINĚ NEVÍTE
Středa, 13 březen 2019
Výsledek obrázku pro ČEŠtinaJestlipak víte, kolik má čeština slov? To nelze bohužel určit úplně přesně, protože je to jazyk živý a neustále se vyvíjí. Můžeme vycházet z toho, kolik slov je zachyceno ve slovnících, ale stále se spíše pohybujeme v odhadech: náš největší slovník, Příruční slovník jazyka českého, obsahuje 250 000 hesel.V devíti svazcích zachycuje i slova, která dnes zná už málokdo. Na druhé straně neobsahuje slova jiná, obecně známá, například vulgarismy. Byl postupně vydán v letech 1935–1957.


 


 

 

Čtyřsvazkový Slovník spisovného jazyka českého obsahuje kolem 200 000 hesel a je trochu mladší: z let 1960–1971. Ale náš jazyk, to není jen spisovná mluva! Musíme sem zahrnout širokou a pestrou paletu expresivních výrazů, nemusí to být jen ony zmiňované vulgarismy, dale obecnou češtinu, slangové výrazy, slova přejatá/přejímaná z cizích jazyků, odbornou terminologii nebo dialekty.

 

Proto existuje poměrně nový Slovník nespisovné češtiny se 12 000 hesly v 1. Vydání z roku 2006. A konečně velkého ohlasu se dočkal i Šmírbuch jazyka českého Patrika Ouředníka, 2005, obsahující přes 16 000 výrazů z oblasti argotu, slangu a vůbec „nekonvenční, okrajové češtiny“, používané v období let 1945–1989.

 

 

Kolik lidí mluví česky?

 

Česky mluví zhruba 11,5 milionů lidí, z toho přes 10 milionů v České republice. V důsledku několika vln vystěhovalectví během posledních 150 let používají češtinu všude po světě i desetitisíce emigrantů a jejich dětí.

 

 

Jaké je nejdelší slovo v češtině?

 

nejnevykrystalizovávatelnějšího …………. má 31 hlásek

nejneobhospodařovávatelnějšího………….má 30 hlásek

 

 

Jak vypadá v češtině slovo s největším počtem háčků?

 

nejztřeštěnější

přesvědčivější

 

 

Jaké je nejdelší slovo v češtině, které se dá číst stejně oběma směry?

 

nepochopen

nezasazen

nepotopen

nezařazen

Je jich více, každopádně nemají více než 9 hlásek.

Tomuto jevu se říká palindrom (slovo, věta, číslo, melodie, jež se dá číst oboustranně).

 

 

 

Jaké dokáže vytvořit čeština větné palindromy?

 

Jelenovi pivo nelej.

Co nám nedá den, má noc.

 

Následující věty už se liší délkami samohlásek:

 

Kobyla má malý bok.

A dál vidí lítat netopýry potentát i lid, i vláda.

Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?

Do chladu si masa mísu dal Chod.

Sabina hrává na varhany bas.

 

 

Jak zní nejdelší věta ze tří stejných slov?

 

Kuli kuli kuli. (Tedy: Kuliové kovali kouli.)

 

 

Které české slovo složené jen ze souhlásek je nejdelší?

 

Scvrnkls

 

 

Víte, že výčet českých samohlásek i v přesném pořadí obsahují tato slova?

 

mateřídoušky

dvacetikoruny

 

 

Chcete si usnadnit psaní? – Využijte číslovky!

 

Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené pi100le, o5 a o5, s3leli.

 

 

Slyšeli jste někdy o Q-systému?

 

Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne.

Qasinky neqasí.

 

 

Tautologie je termín nepříliš známý, ale co takhle pleonasmus?

 

Nic? Tak jednoduše hezky česky: nadbytečné hromadění slov sloužících k vyjádření téhož.

S jistou nadsázkou a smyslem pro humor lze sestavit třeba následující větu:

 

 

Při dopoledním matiné bude ve skleněné vitríně vystaven notoricky známý exponát.

 

Co že je na té větě divného?  Zkusme ji tedy přeložit: Při dopolední dopolední slavnosti bude v zasklené zasklené vitríně vystaven obecně známý známý exponát.

 

Zbytečně se zde vyjadřuje jeden význam různými slovy, jde o nadbytečné zdvojení významu.

 

notoricky známý – notorický překládáme z latiny jako „obecně známý“

dopolední matiné dopolední koncert, slavnost

skleněná vitrína zasklená skříň, v níž se vystavují předměty

stručná synopse stručný nástin něčeho

vystavený exponát předmět vystavený na výstavě

 

 

Možná jste některé věci ještě o češtině nevěděli, možná by se vám někdy mohly hodit…

 

 

Jana Kolková (ÚIV)

 

Komentáře
... : NČ
Hezký!!!! Dost dobrý.
březen 13, 2019 04:11
... : *deeres*
Na větě - Při dopoledním matiné bude ve skleněné vitríně vystaven notoricky známý exponát.
mně na první pohled nic zvláštního nepřišlo. Myslím, že se někdy vyjadřuji podobně.
Včera jsem četla na Neviditelném psu:
Kratochvilná ABECEDA rozdělené společnosti – sestavená pro obě názorové skupiny na základě výpisků z četby médií, z projevů politiků i z tzv. diskusí na sociálních sítí.
A- agresivní neziskovky/ANOnisti
B- banda kavárníků/BurešCcyklobuzna/czexit
Č- čučkaři/čaulidi
D- dobroser/dementokracie
E- eurohujer/estébiš
F- fašizace pražské kavárny/fake news
H- Havloid/Hrabiš
CH-chemtrails/Chinaman
I- idioti a chudáčkové/informační smog
J- jako nejtvrdší bolševici/jezevec z Vysočiny
K- Kraďousek/korunovační viróza
L- lepšolidi/lid popelnicových polí
M- mediální hysterie/Mluvčáček
N- nenávistný rusofob/normalizační retro
O- obludná kampaň/ovar
P- pseudoelita/Pitomio
R- revolveroví novináři /rezident
Ř- řvoucí menšina/řepáci
S- sluníčkáři/sorryjako
Š- Šláfenberk/svědci Burešovi
T- trpaslíci z neúspěšných stran/tuneldědek
U- úzká skupina fanatiků/účelovka
V- vlezdobruselista/vlevo dole
Z- závistiví blbci/Zemanoláskař
Naše vynalézavost v tvorbě urážek na netu je nekonečná.
březen 13, 2019 08:18
... : NČ
Jsou různá rčení, která mě vždy potěší. Tak např:
Rozhlasová redaktorka uvádí rozhovor s dětským pediatrem.
Nebo třeba sousloví: Tiskový brífink (už to zčeštění slova je příšerný), ale jakej jinej briefing má bejt, než tiskoveý?
Poslanec v parlamentu označuje řeč předchozího za názory infantilního dítěte.

Pak různý různý nesmyslnosti, jako třeba "mobil". Co je to mobil? Ale to už máme zažitý.
Stejně jako "auto", což zase každej ví, že je automobil.

A ještě si neodpustím: Kdysi jsem zaslechl nějakou povídku, ve který někdo vynalezl zařízení, který automaticky vypnulo zvuk řečníkovi, když zbytečně blábolil (v tom nedostižně vynikal Sobotka).
Vypadalo to takhle: Řečník řekl "jak jistě všichni víte" ... klap, vypnuto.
Nebo: "jak jsem již řekl" …. klap, vypnuto.
Nebo: "nebudu zde opakovat" … klap, vypnuto.
Projev se zkrátil z deseti minut na deset sekund.
březen 13, 2019 08:35
... : toulavejV
já tedy přímo nesnáším, když hlupáci místo SOUDY, PROKURÁTOR, JUSTICE apod. používají vznešené obraty jako ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ, z PROKURÁTORA se stal STÁTNÍ ZÁSTUPCE. Místo PENÍZE se používá FINANČNÍ PROSTŘEDKY, což ovšem může být i mnoho jiných věcí, kromě peněz, to ale hlupákům nevadí. Nebo když v současnosti hlupáci místo PŘEDPOVĚDI používají PREDIKCE. Zatím tomu odolává jenom PŘEDPOVĚĎ POČASÍ, ale i z ní bude časem nepochybně taky predikce. O výrazech jako KONSENSUS, místo SHODA nebo MUNICIPÁLNÍ a jiných zhovadilostech je zbytečný mluvit.

A tímto hloupým nahrazováním normální Češtiny převzatými slovy se pomaloučku ukrajuje česká slovní zásoba, takže mladí už se neumí jinak divit, než WOW . . . a to je fakt tragédie.
březen 15, 2019 12:15

Powered by Azrul's Jom Comment
busy