ZAŠLÁ SLÁVA – PRAŽSKÝ SILÁK
Středa, 05 září 2018
Výsledek obrázku pro fRIDOLÍN HOJER
Patříte k těm, kteří rádi "mučí" své tělo v různých posilovnách a sportovních zařízeních? Ať ano či ne, domníváte se, že tato činnost je výdobytkem posledních let? V dnešním povídání vás vyvedu z omylu. Je tomu už více než sto let, přesněji na přelomu let 1907 a 1908, kdy si na Karlově náměstí č. 287/18 v Praze (v Ženíškově paláci) otevřel jistý Fridolín Hoyer svoji Hoyerovu školu pro všestranný výcvik těla pro pány, dámy a dítky v každém stáří.

 

 

 

 

 

http://img.reflex.cz/static/old_reflex/tistenyrx/2008/09/60-5.jpg

 

 

 

Fotografie siláka Hoyera doplnil  úsměvný (viděno dnešním pohledem) text na plakátech v následujícím znění: 

 

 

"Zdravý, nepřepínající tělocvik pro jednotlivce, kterým není možno zúčastniti se cvičení ve spolcích, a pro ty, kteří hledají odborné vedení a účelný systematický tělocvik.

 

Taktéž je určen pro slabé děti, školou povinné, jež nemohou zmoci únavu ve školních lavicích, trpící špatnou cirkulací krve, křivící se, aby srovnaly a upevnily své tělo...

 

Jste-li hubený, nervosní, chudokrevný, trpíte-li nezáživností, nespavostí, je-li Vaše srdce a plíce slábo a hrudník zúžený, čiňte něco proti tomu a svěřte se rukám majícím třicetileté zkušenosti o výchově a pěstění těla."

 
 

A zkušenosti nepochybně Fridolín Hoyer měl, jak zmíním později.  Zájem o jeho služby byl obrovský. Klienti žasli nad "vědecky konstruovanými přístroji s pružinami, táhly a závažím", mimochodem dovezenými z Paříže a Berlína. 

 

Rozvrh cvičení byl rozepsán pro dámy, pány, dítky, hochy, P. T. pražskou šlechtu, dále i pro pacienty za dozoru lékaře a také zájemce o rohování či zápas.

 

Nechyběl ceník služeb, informace o teplotě v sále i teplotě vody ve sprše, uváděn byl údaj 50 stupňů Reomíra.

(fotka: Fr. Hoyer na Podolské plovárně, 42 let)

 

 

 

Řekla bych, že na svoji dobu byl tento pán velmi zdatný nejen tělesně, ale především podnikatelsky. Jeho entuziasmus musel být obrovský. Do podnikání se vrhl s velkou vervou a zanícením a je dobře, že byl odměněn spokojenými klienty a zaslouženým úspěchem.

 

 

 

 

 

Kdo vlastně byl Fridolín Hoyer a co předcházelo onomu podnikání?

Narodil se 23. prosince 1868 v Praze do rodiny vrátného z nádraží a měl osm sourozenců. Tím bylo předznamenáno to, že nemohl studovat. 

Byl však od mládí silný, mrštný, jak se říká, hrály v něm všechny svaly.

Vyučil se v mostařem a kotlářem v pražské Rustonce. Tíhl však neustále ke sportu, hlavně silovému. Zvedal hravě těžké činky, vynikal však i v gymnastice, lehké atletice a zápase. 

 

 

Fridolín Hoyer

 

Jednou navštívil karlínské Varieté, kde účinkovali bratři Rasso ze Saska, kteří pohazovali těžkými činkami, a jeden zvedl malíčkem na popruzích hříbě.  Tehdy se houževnatý Fridolín rozhodl zkusit něco podobného. Pronajal si žižkovský hostinec Bezovka, a se svým kamarádem Balejem začali účinkovat, byť jim v začátcích chyběly finance na těžké nářadí. 

Chystali se i na turné do Ameriky, ale z něj nakonec sešlo. Jejich manažer byl nepoctivý.

 

 

Hoyer s Balejem v roku 1890  

Silák Fridolín díky vypracovanému svalstvu byl na výtvarné akademii častým modelem známým osobnostem. Těmi byly Myslbek, Mařák, M. Aleš. 

 

Toto všechno však k obživě nestačilo. A tak se F. Hoyer oženil, vzal práci školníka a po večerech ve školní tělocvičně opět posiloval své tělo.

 

Roku 1894 se manželům narodil syn Jiří, který bohužel trpěl křivicí. Otec pro něho tehdy vymyslel posilovací cviky a malý Jiří se tak zbavil svého zdeformovaného těla.

  

Pak už přišel začátek nového století a s ním i vznik samostatného podnikání uvedeného v úvodu.

 

Když Jiří dorostl, podílel se na chodu rodinné firmy. Ta se v roce 1915 přestěhovala z Karlova náměstí do hotelu Zlatá husa na Václavském náměstí a vydržela tam, věřte nebo ne, do roku 1991. 

 

 

Vraťme se však ještě do dob mládí Jiřího Hoyera. Ten po vzniku Československa stál spolu s otcem u zrodu boxerských unií, vedl tréninky, podílel se na přípravě olympioniků, byl rozhlasovým reportérem. Vedl i rozhlasový tělocvik.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

V období mezi dvěma světovými válkami chodili do Hoyerovy školy cvičit i herci, mj. pan Pešek, Kohout, Plachta. Klientela byla pestrá, dělníci, úředníci, mládež, příslušníci policie.  Není proto divu, že do Zlaté husy našel brzo cestu i módní fotograf František Drtikol, který zde nacházel objekty pro své nejen ženské, ale i mužské akty. Sám Jiří Hoyer se párkrát  také objevil ve filmu, např. Dědeček automobil.

 

 

Výsledek obrázku pro I. Hoyerovo učiliště tělovýchovy a sportu

Fridolín Hoyer zemřel v roce 1941.  Syn Jiří se zapojil do odbojové činnosti. Válka skončila, přišel únor 1948.  Znárodnění se však Jiřího Hoyera nedotklo tolik jako jiných. Byl jmenován vedoucím provozu ve stávající tělocvičně, jejíž název byl změněn na I. Hoyerovo učiliště tělovýchovy a sportu a později  přešlo pod Lázeňskou a rekreační službu hl. města Prahy.

 

V šedesátých letech hrozilo zrušení tělocvičny, ale i to bylo později zažehnáno. Věřte nebo ne, ale cvičit pod vedením pana Jiřího Hoyera chodili následně  i slavné tváře - bratři Štaidlové či Karel Gott.

V roce 1971 odešel p. Hoyer do důchodu. Zemřel o tři roky později. 

 

 

Po listopadu 1989 zrušilo vedení hotelu Ambassador Hoyerovým následovníkům pronájem tělocvičny. Ti se poté odstěhovali tam, kde kdysi začínal Fridolín Hoyer - do karlínské sokolovny.

 

MIA

Zdroj: Pavel Kovář - „Vítězové a poražení“

 

 

 

Komentáře
... : Ivan Kolář
Mio, velmi rád čtu Vaše články, poučné, zajímavé a i s obrázkem.
Nechodím sem dlouho, ale četl jsem je i dozadu, máte ovdivuhodně velký radius!
září 06, 2018 10:16
... : *deeres*
Říká se sportem ku zdraví, Hoyer se dožil 79 let, Frištenský 78, jeho přemožitel Big Joe z Nuslí Šmejkal 63 let a třeba legenda Franta Kocourek pouhých 44 let.
Na internetu najdete celý blog "Zapomenutí siláci I.-V.", najdete mezi nimi i jednu ženu (Duo Harding), která nosila svého muže na rukou, doslovně.
Mio, dík!
září 06, 2018 12:18
... : mia I
já Vám oběma také děkuji. Příště bude povídání o Karlu Koželuhovi. Učil hrát tenis i členy americké vlády. Ke konci života žil v Klánovicích. Zemřel tragicky v roce 1950(jeho smrt je obestřena otazníky), právě cestou z Prahy do Klánovic. V Roce 2006 byl uveden v americkém Newportu do tenisové Síně slávy.
září 06, 2018 16:21

Powered by Azrul's Jom Comment
busy