ROZKOŠ VELMI RIZIKOVÁ - 2.
Pátek, 03 srpen 2018
Vracíme se k včerejšímu článku o nejstarším povolání. Na otázky odpovídá Barbora Pšenicová, sociální pracovnice. Proč o tom tyto ženy se svým okolím nemluví? Protože by to pro ně bylo výrazně devastační. Společnost si myslí, že pracovat jako prostitutka je asi nejhorší povolání na světě.

 

 

 

 

 

Je to automatická degradace ženy. Když se přitom podíváte na názory ze zahraničí, vidíme dva pohledy na sexbyznys. Jedním je, že jde o násilí na ženách, druhým, že jde o práci. 

“My jako ROZKOŠ bez RIZIKA razíme teorii, že sexbyznys je práce. Přistupujeme k tomu ale tak, že klientka musí být dobře informována. Musí vědět, do čeho vstupuje a proč, jestli nemá jinou variantu výdělku.

 

Pokud je vnímán sexbyznys jako násilí na ženách, operuje se ve společnosti lépe s myšlenkou, že jsou to ženy týrané, přivázané někde u topení ve sklepě klubu. Což je velice ojedinělé, ačkoliv se i to samozřejmě stát může. Pak jde ale o obchod s lidmi, který se řeší úplně jinak. A většinou se týká cizinek. Tohle ale pod sexbyznysem vidí veřejnost. Je pro ni také zajímavější slyšet, že to je feťačka, nejlépe Romka, která měla osm dětí, které jsou v dětském domově, a ona teď stojí na ulici a sbírá pro sebe a svého partnera peníze na drogu. Takhle to ale většinou není, takových případů je strašně málo. Mediálně ale samozřejmě lépe prodáme tenhle obraz, než příběh matky samoživitelky, která to dělá proto, že její manžel odešel za jinou, neplatí jí alimenty a ona je proto ve finanční tísni.

 

To lidé moc poslouchat nechtějí a nebudou to zatím ani akceptovat. Nejprve by muselo dojít k odstranění stigmatu toho povolání. Tvrzení, že všechny pracovnice jsou obchodované, je zavíráním očí před touto problematikou. Obecně jsme jako R-R proti snahám vytlačit sexbyznys z veřejného prostoru a schovat za nějakou zeď. Protože když něco schováme, tak to sice neuvidíme, ale tomu, aby tyto ženy byly respektované a mohly s tím jít ven, to nepomůže. My především víme, že zavírání do nějaké škatulky není funkční, což potvrzuje řada meta analýz z posledních deseti let. Je jednoznačně prokázané, že jakákoliv represe těchto jevů, a je jedno, jestli jde o sexbyznys, drogy nebo bezdomovectví, nevede nikdy ke kýženému výsledku. To, že to schováte, znamená, že to naopak rozbují v šedé zóně a dojde to do míst, kam by to dojít nikdy nemuselo.

 

 

 

Má to stigma vliv na míru rizika spojeného se sexbyznysem?

 

Velký. Má největší vliv na to násilí samotné. Protože ženy v současné chvíli neohlašují žádné trestné činy. Pokud je na nich pácháno nějaké násilí, rozhodně se s tím nikomu nesvěří. I když mají přenosnou infekci, léčí se a služby neposkytují, nemají se komu svěřit. Přitom naše ženy ze sexbyznysu na tu zdravotní stránku věci hodně dají, i ony jsou tlačeny k sexu bez kondomu.

Věříme tomu, že kdyby se o tom více mluvilo na veřejnosti a k zákazníkům by se dostala zpráva, že není trestné chodit do sex klubu, je ale nutné se chránit, mohli bychom snížit riziko přenosu takových infekcí. A netýká se to jen zdraví. Ve chvíli, kdy žena bude moct beze strachu oznámit, že ji někdo znásilnil, se může výrazně snížit i násilí. Protože zákazníci si to potom o to méně dovolí. A to i v případě, že ji někdo okrade o peníze. Nebo že vykoná domluvenou práci a zákazník jí nezaplatí. To, že by mohla jít a někoho žalovat, a nejlépe, že by takový člověk byl za takový čin souzen a odsouzen, by vedlo ke snížení páchání takových činů.

 

 

 

Proč to stigma dopadá zejména na ženy, které tu práci vykonávají, ale ne tak úplně na jejich zákazníky?

 

Na jednu stranu zaplaťpánbůh že není. Například Švédsko zavedlo kriminalizaci zákazníků a moc si tím nepomohlo. Nevede to totiž k tomu, že by muži méně žádali, ale spíše k tomu, že to dělají tajně a o to víc se pak schovává i žena, která službu poskytuje.

U nás tvoří většinu zákazníků Češi. To znamená, že jim asi něco chybí. Může to být speciální sexuální praktika, kterou doma manželka dělat nechce, může to být nedostatek sexu, což je u partnerských párů velmi častý problém. Takže sexuální pracovnice to vlastně vykrývá. Ony samy o sobě často mluví jako o terapeutkách, které muži nabídnou, co mu doma partnerka nedá, a on se pak vrátí domů. To je ale, podle mě, pro řadu žen nepřijatelné. Lidé mají obecně pocit, že je tato práce něco špatného a ošklivého, co by se dít nemělo.

 

 

 

 

 

 

Otázkou je, zda jsou ošklivé a špatné tyto ženy, nebo jen ten sex? Protože sex asi špatný a ošklivý není, když ho téměř všichni dělají. Paradoxně ale ženy, které ho nabízejí za peníze, špatné a ošklivé jsou. Možná jde o tu intimitu, kterou při sexu cítíme a vnímáme jako niterní záležitost dvou lidí, jako lásku. V případě sexuálních služeb tam láska není, je to proto špatné?

Pro mě ne, pro nás v R-R ne, a najde se jistě spousta lidí, kteří to tak mají a třeba to jen veřejně nehlásí do světa.

 

 

 

Chtějí s tím tyto ženy přestat? Je to snadné?

 

 

Výsledek obrázku pro rozkoš bez rizika

 

 

 

Jsou ženy, které s tím určitě přestat chtějí. Mnoho z nich narovinu řekne: „Já bych potřebovala vydělat, abych tu už nemusela být.” Takže řada z nich považuje sexbyznys za jednorázovou záležitost. „Tři roky budu poskytovat ty služby, vydělám peníze, abych umořila dluh a pak budu dělat něco jiného.”

 

Rozhodně to není super povolání pro všechny, ale spíš alternativa vydělat peníze a ze sexbyznysu zase odejít.

Jsou ženy, které ale odejít nechtějí a nikdy neodejdou. Mají vlastní salony, je to pro ně reálný způsob obživy. Pokud se pak žena rozhodne tuto práci opustit, jde o dlouhodobý proces. Recidiva je poměrně častá.

 

Víme, že ten proces, než se dokáže plně odpoutat, trvá minimálně dva roky. Přestože totiž zahodí simkartu, na kterou jí někdo volá, tak má nějaký privát, musí se vyvázat ze smluvních závazků. Pokud to dělá kvůli dluhům, musí zajistit svůj alternatvní způsob obživy. Musí mít práci, která ji uživí a splácení dluhů pokryje. O tom vypovídá i to, že za poslední dva roky s klientkami nejčastěji řešíme právě dluhy a bydlení.

 

 

 

 

Vedle toho ale musí běžet také nějaká terapeutická práce, protože se klientka musí se vším vyrovnat. Nejde o to, že by ji tahle práce za všech okolností devastovala, ale pokud se setkala s nějakou nepříjemnou okolností, potřebujete to sdílet.

 

 Některé z nich mají také ne úplně pozitivní vztah k mužům. Pokud jim například bylo fyzicky ublíženo, i jejich další sexuální život a soužití s mužem bude náročnější.

 

 

 

 LUKÁŠ HOUDEK

 

 

 

 

 

Komentáře
... : Josef Kouba
Je překvapivé, že porno herečka je práce na kterou se lidé dívají jinak než na prostituci. Je to v obou případech práce stejná. Porno filmy mají své "Oskary".

Usmívám se pod fousy při představě, že by i sexuální pracovnice vyhlašovaly to nejlepší v sexuálním umění.

srpen 04, 2018 04:28

Powered by Azrul's Jom Comment
busy