DOPORUČENÍ - KNIHA "PROLOMENÍ HRADEB"
Pátek, 08 červen 2018
Málokdy se stane, aby kniha zabývající se politikou, patřila mezi bestsellery. Ode dne vydání v březnu 2018 jí dodnes bylo vydáno 8 500 kusů a v mnoha knihkupectvích ji najdete v poličce označené jako bestsellery, ale pokud se podíváte na internet a jste takový běžný uživatel jako já, v odkazech na nejúspěšnější novinky, tedy bestsellery, ji nenajdete. Tedy já ji nenašel. Mám podezření, že proto, že není „politicky korektní“.

 

 

Také už jste měli dojem, že to, co se na nás valí z Bruselu, je dílo pomatenců?

 

Autor říká:

 

„Ale základ rozhodování (v EU, multinacionálách, v nadnárodních korporacích) spočívá v tom, že každý byrokrat a každé oddělení prosazuje svůj zájem, jejich drobné vůle se slévají a sčítají do jednoho rozhodnutí. Člověku, který se na úřad dívá zvenčí, v posledních letech standardně připadá, že rozhodnutí nejspíš přijímá orangutan, co utekl z klece a náhodně rozhazuje papíry a razítka. V podstatě veškerá přijatá rozhodnutí vedou ke zhoršení stavu. Ale z pohledu rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek se postupuje velmi efektivně. Všem se daří zvyšovat svoje rozpočty, což je jejich hlavním cílem. Mezitím se hroutí civilizace, ale z toho se výplatní pásky nepočítají.“

 

Tak už víte, proč a jak není kniha politicky korektní?

 

Ale v zásadě můžete být rádi, že si ji můžete v knihkupectvích koupit. Po jejím vydání, jakmile naši „správně myslící spoluobčané“ zjistili, že podtitul knížky zní: 

 

 

„Proč západní civilizace podléhá islámu a jaká je naděje na její záchranu“, popadl je běs. A dali to hlasitě výkřiky a urážkami najevo v různých diskuzích a ve stížnostech na to, že vůbec něco takového může vycházet. K dokonalosti to dotáhl jeden nejmenovaný (přeci mu nebudu dělat reklamu!) student naší University Karlovy. Podle jistěže přehnaných pověstí studuje na Karlově universitě ona uvědomělá osoba již jedenáct let. V určitém období po získání jednoho titulu se pokoušela snad o doktorandské studium, to prý nevyšlo, tak se dala na další studium jiného oboru.

 

(Nedivte se přátelé. U nás se dá studovat prakticky do nekonečna. Jsou takové ty fakulty, kterým se říká „tramvajové“. Ten slogan je ještě z dob normalizace a znamená, že dotyčný studuje takovou fakultu, kterou dostuduje každý, pokud jej ovšem v době studia nepřejede pražská tramvaj. V době mé mladosti se tak říkalo např. Vysoké škole politické Ústředního výboru Komunistické strany Československa (zkratka VŠP ÚV KSČ), přezdívané „Vokovická Sorbonna“, a také různým fakultám marxismu, například na filosofické fakultě UK a podobně. Kterým se tak říká dnes, nemohu prozradit, nevím, jestli to nepodléhá nařízení Unie zvanému GDPR).

 

Tento chlapec, tedy muž již středního věku, prý zjistil, že tuto knihu prodává knihkupectví spadající pod Universitu Karlovu a žádal, a taky to hned vyhlásil na internetu, aby byl tento odporný spisek z prodejen knih UK ihned odstraněn. Údajně navštívil i samotného rektora. Onen muž prý pod přílivem uvědomělých keců dotyčného neomarxisty, přítele našich muslimských přátel a přesvědčeného vítače imigrantů, kapituloval. A přislíbil, že zasáhne.

 

Osobně se mu nedivím. Naše vysoké školy jsou čím dále více ovládány tzv. „liberální levicí“, čti neomarxisty s antisemitskými sklony a milovníky budoucího Nového krásného světa, a tihle fanatici už zlikvidovali po světě mnoho vysokoškolských profesorů a akademických funkcionářů.

 

Podle mého odhadu a jistěže nepodložených řečí, hledá chlapec teplé místečko. Nejteplejší místečka jsou dnes u neziskovek. Anebo na nějaké k ničemu nepotřebné státní instituci. Kvalifikací je pak uvědomělost, politická korektnost a hodně ohebná páteř. Jo, a silný žaludek! Onen bojovník proti nevhodné literatuře není mezi mládeži sám. Po roce 1969 se jim říkalo „rychlokvašky“ a rychle kvasili k dobře placeným místům. Ale není sám.

 


 

 

 

Není to tak dávno, co jeden mladík, středoškolák, exhiboval v TV a hlásal, že je nutno odstranit dabing, protože „náš lid“ se musí naučit cizí jazyky přímo z televize. Ve svých plamenných projevech poněkud opomněl fakt, že filmy se natáčejí i v jiných jazycích, než je angličtina. A uvedené příklady, že v Holandsku, Švédsku a Dánsku se pouští filmy v anglickém originále, nejsou žádný zázrak. Ani nejde o nějakou genialitu oněch národů. Je to, jako když u nás člověk něco poslouchá ve slovenštině nebo polštině. Proč to vypravím? Protože se pak rychle objevila jistá uvědomělá středoškolačka, která to prohlásila ze geniální nápad, přidala pár dalších „moderních“ myšlenek a hle: Není to ani měsíc, kdy s ní byl v mediích rozhovor, jak pojede studovat na vybranou vysokou školu v Anglii. Na stipendium…

 

Tak to dnes chodí. Mladý Koniáš by také jistě přijal nějakou tu odměnu či nabídku, že?! Jenže to nějak prasklo. Že se kniha nedá na akademické půdě zakoupit. Existují tedy u nás studenti, kteří nemají rádi následníky pátera Koniáše, ani si nemyslí, že zakazování knih a jejich veřejné pálení (za nacistů) a tajné rozšrotování (za normalizace) je náš vzor. No, pan rektor autorovi sdělil, že žádný zákaz neexistuje, přestože toho byl plný internet. Ještě u nás není internet tolik cenzurovaný. Ale co není dnes, může být zítra, a ví se, že už EU a americká levice plánuje „dozor nad internetem“ zavést.

 


Nebudu vám říkat všechno, o čem se tam píše. Podtitul to jasně vyjadřuje.

Kniha je napsána hutně a čtivě. Rozhodně se tam dozvíte věci a objasní se vám vztahy, které by vás na první pohled ani nenapadly. Anebo byste je tak přesně nevyjádřili:

 

 • vznik obrovských byrokratických aparátů a aristokracie [nová aristokracie viz. kapitoly 11 a12] jako oddělené sociální třídy jsou dostatečnými vysvětleními všech problémů západní civilizace, včetně kolapsu při střetu s islámem
 •  
 • mravní úpadek, pokud k němu dochází, je  důsledkem byrokratizace, nikoliv jeho příčinou

 • různé skupiny mocných se snaží realizovat své zájmy, což je mnohdy velmi destruktivní pro civilizaci.

 •  Nejsou ale doklady o tom, že by šlo o jednotný plán, který realizují společně a vědomě

 • to, co může působit jako existence centrálně řízeného spiknutí, je ve skutečnosti přirozeným důsledkem růstu byrokracie a nové aristokracie.

 • Z hlediska obrany civilizace je takový stav horší, protože neexistuje žádné centrum, jehož zničením by byla civilizace zachráněna.

 

 

To vysvětluje, proč se stále objevuje určité množství novinářů, politiků, mladých aktivistů, kteří nám přesvědčeně tvrdí, že k nám se nikdy velké množství muslimských imigrantů nedostane. A pokud s nimi diskutujete, snáší nesmyslná tvrzení, která při verifikaci prostě neobstojí.

 

 

Autor k tomu říká:

 

Pokud narazíme na fakta, která by ukazovala k něčemu hodně neobvyklému, náš mozek je prostě vygumuje. Nebudou pro nás existovat.“ Proč je tomu tak? Protože prostě nemáme zkušenost se zánikem civilizace. Ale protože fakta se nakonec vždy prosadí, tak: „Skutečnosti ještě předloni označované za naprosto nemožné jsou dnes označované za běžné a vlastně normální. Např. řádění bojovníků Islámského státu v ulicích Paříže a Londýna.“

 

Jsme stále svědky útoků na „svět bílého muže“ a naše společnost je neomarxisty a vítači vydávána za cosi obludného, což nějak nekoresponduje s fakty. V posledních dvou stoletích se jiné civilizace naopak snaží co nejvíce podobat naší civilizaci. Od přebírání vzoru oblečení, přes využívání techniky a vědy, napodobováním organizace celé společnosti, včetně zkoušení organizování voleb. Což je v mnoha civilizacích naprosto cizí, nikdy nepoužívaný prvek. Důvodem je chuť stát se tak bohatými a mocnými, jakými doposud jsme my.

 

Cizí společnosti tedy hledají odpověď na otázky:


 • „Kde se vzala ekonomická úroveň, která to vše umožnila?
 • Kde se vzal (euroamerický) myšlenkový aparát, na kterém to stálo?
 • Kde se vzalo měšťanstvo jako sebevědomá společenská vrstva zaměřená na obchod a výrobu a připravená v zásadě převzít moc?
 • A především, kde se vzal onen typ člověka s psychikou toužící po svobodě, objevování a vynalézání? Onen typ člověka, který stvořil reformaci a renesanci. Onen typ člověka, který se nenechal zastrašit inkvizicí, hrozbou teroru ani čímkoliv jiným.
 • Proč se podobní lidé nikdy neobjevili v jiných civilizacích? Co to vypovídá o kulturních vzorech, způsobu výchovy a celkovém prostředí?“ 

 

 

A zároveň některé civilizace se snaží tento model přizpůsobit svým dějinám a kořenům (Japonsko, Jižní Korea, Čína, Indie atd.), zatímco jiné se snaží tento úspěšný systém vyvrátit. V prvé řadě to jsou muslimové, v druhé řadě pak určitá část naší zpovykané, bohatě ekonomicky saturované společnosti.

 

Navíc se u nás objevuje nový syndrom, a to že společnost začala ovládat nová šlechta. Která má jiný životní styl než obyvatelstvo, jinak myslí, její cíle jsou jiné než obyvatel, kterým vládne, a které my známe hlavně z bruselských komnat dvořanů EU. A pomalu nás ovládají i korporátní skupiny, jejichž cílem je…

 

No, to si přečtěte v oné knize. Je dobrá. I myšlenky v ní obsažené. Autorem je totiž sociolog Petr Hampl, výkonný ředitel České společnosti pro civilizační studia, který se netají svým pravicovým smýšlením. Domnívá se například, ó hrůzo, že u lidí existují jen dvě pohlaví, ženy nejsou „utlačovaná menšina“ už proto, že jich je na světě víc, a že dítě nemůže mít dva tatínky a žádnou matku atd.

 

Zajímavou předmluvu ke knize napsal filosof Jan Keller, zástupce světa levicové inteligence, poslanec Evropského parlamentu.

 

Stále slyšíme, že je naše společnost děsivě rozdělena, že nenacházíme žádná společná témata a myšlenky. A hele, tahle kniha dokazuje, že existují témata a myšlenky, na kterých se shodneme odleva doprava.

 

Václav Vlk st.

 

 

Komentáře
... : Petr Sysala
Káju Marxe jsme tady uctívali od roku 1948.

Nejvyššího představitele Evropské komise, Jean-Clauda Junckera, to popadlo v roce 2018, když se v rodišti philosofa, v Trevíru, klaněj daru čínských soudruhů.

Dotaz - jsme tak o 70 let napřed před EU nebo je EU tak pozadu?

Budou následovat politické procesy, popravy, rehabilitace, evropské jaro, vpád spřátelených armád a humanitární bombardování?
červen 08, 2018 13:07
... : Josef Kouba
Ne, za 50 let evropské obyvatelstvo skončí v koncentráku, pokud nepřijmou muslimskou výru. Ti co momentálně v zákulisí tahají za provázky jsou přesvědčeni že je zvládnou. Jsou naivní. Fanatika nelze zvládnout. Je zajímavé jak bez reptání jsou občany přijímány rozkazy z EU. Moskva proti nim byla nicka.
červen 09, 2018 07:47
... : NČ
Ale jo, dík, pane Václave st. Zkusím si to přečíst. Snad to půjde vyhledat a stáhnout z netu do e-čtečky. Jen to ve výsledku bude stejně k ničemu, protože už tady je mi jasný, že budu s převážnou částí souhlasit.
Jenomže, naopak ti, kteří by to měli číst a povinně se učit nazpaměť, ti do toho ani nenakouknou.
PS: Moje prababička to měla snazší. Ta měla jasno: "To máte z toho, že se nemodlíte a nechodíte do kostela". Fór je v tom, že i na tom něco bude ...
červen 13, 2018 08:09
... : *deeres*
Tohle jsem si přečetla na blogu Otty Krofta, ten k tomu napsal, že tento článek obdržel nedávno emailem s poznámkou, že koloval na internetu, ale byl už odstraněn. Jako autor článku je uveden nějaký Jiří Otčenášek. Neznám ho, nevím kdo to je, ale naprosto přesně vím, že textem toho článku vystihl přesně to, jak já osobně vnímám stav věcí v naší zemi.
Umístění: Složky dokumentů > POLITIKA > Blog - Otto Krofta:
Česko sebe samo likviduje už 25 let.
Autor Jiří Očenášek
Když v listopadu 1989 nadšené davy zvonily klíči, všichni tvrdili, že je to zvon svobody. Kdyby tehdy někdo špitnul, že tam slyší i první tóny umíráčku, tak by ho dav něžně ušlapal. V roce 1918 měla Československá republika svou modlu T.G.Masaryka. V roce 1989 si našla další ikonu, Václava Havla. Dnes už jen pán Bůh ví, co v jeho projevech a činech byla romantická vize a co záměrná lež. Nebo vizionářská lež, či lživá vize. Každému z té doby zůstalo v paměti něco jiného.
Na co dnes vzpomínají rodiče tehdy osmiměsíční holčičky ležící na dětském oddělení na Bulovce, kterou po populistické amnestii znásilnil a zavraždil právě propuštěný pedofilní recidivista.
Jaký měli tehdy pocit skuteční čeští uprchlíci ze Sudet, když se v roce 1990 omlouval sudetským Němcům, že jejich poválečný odsun „považuje za hluboce nemorální čin“.
Již nikdy nevstoupíme do žádného paktu. Ale už v listu The New York Times z listopadu 1993 horoval pro vstup Česka do NATO a dokonce nehorázně tvrdil , že “NATO není nepřítel Ruska, ale jeho partner a přibližování jeho hranic k Rusku není přibližováním nepřítele, ale naopak přibližováním pásma demokracie a prosperity“.
Pak 29.dubna 1999 pro francouzský deník Le Monde prohlásil „nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární“. Bylo by hezké, kdyby byla pravdivou tolik citovaná příhoda z kruhů Olze Havlové nejbližších, že když přišel domů a prohlásil, že se s Čalfou dohodli, že bude prezidentem, reagovala budoucí skutečná první dáma údajně slovy “Jen aby ses z toho, Vašku, neposral."
A v této větě je v kostce povaha dnešní české a evropské politiky. Kolik “politiků” se již podělalo blahem, že jejich profesionální i lidská nedostatečnost dnes září ve světle reflektorů. Tvrdí se, že ekonomiku řídí neviditelná ruka trhu. Ani náhodou. Ekonomiku řídí zatraceně viditelné ruce těch, kdo si z ní chtějí udělat Stolečku prostři se a Oslíku otřes se. A aby se prostíral doširoka a třásl se jak v zimnici, je třeba nejprve zničit nezávislost národních ekonomik a učinit z nich jednu globální nepřehlednou obludu. A pro tento cíl potřebují neviditelnou ruku ovládající politiku.
Jen na těch jejich politických Hurvíncích a Spejblech nesmí být vidět ty vodící provázky ani postava vodiče. Stačí těmhle loutkám podstrčit své mocenské ideje a přesvědčit je, že jsou geniální a přišli na ně politici sami, oni už se pak vodí sami a navzájem. Právě tímto způsobem se přes politiku formuje ekonomika a ze spojení obou se rodí neskrupulózní nadvláda. Čím a kým se rozbíjí 25 let český stát ?
1.) Nejprve se zesměšní celý národ Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasák yaků bakalářem. Tak se založí v každé opuštěné stodole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče, či líný synek čilého podnikatele měli Bc. Nejde o kvalitu, jde o statistiku. Klasické university opustí svou tradici Alma mater a zaplevelí se obory o kterých uvažoval kdysi v Haliči Jára da Cimrman. Názory a práce univerzitních profesorů, které titul ctí, převálcují mediálně nejrůznější buznoexhibicionisté. Ze státních základních škol se inkluzivními a jinými věčnými experimenty vytvářejí budoucí školy pomocné, na nichž hlavní slovo budou mít nejrůznější metodičky z oborů inkluze, integrace, imigrace, a vypravěčky korektních pohádek o princi Bajajovi z Ugandy a jeho registrované partnerce Popelce z Damašku.
2.) Pak je třeba zničit národní ekonomiku, hlavně průmysl Nic neumíte. Všechno, co jste kdy vymysleli a vyrobili, byl neprodejný šunt. Nikdo ve světe nestojí o vaše nákladní tatrovky, motorky, sigma pumpy, letadla, obráběcí a textilní stroje, sklo a bižuterii. Zavřete vaše továrny a místo nich otevřete montovny. Aby se neřeklo, na chvíli necháme zazářit pár vašich slovutných „kapitánů průmyslu“. Ti se nakonec za pár let se svými Titaniky propadnou do septiku, protože nevěděli, že správný kurz určuje kompas a ne teploměr. Vy jste tak neschopní, že si ani neumíte načerpat minerálku z vaší země, vy si dokonce neumíte ani nahnat pitnou vodu do vodovodních trubek. Ještě, že jsme tu my a za mírný bakšiš to pro vás uděláme sami. Rozinky vyzobeme, ze zbytku uděláme sklady ojetých pneumatik, a co by nám mohlo jó konkurovat odkoupíme, utlumíme a zavřeme. A pokud se to českému „proletariátu„ nelíbí, tak bacha. Stačí jeden letecký most z Ulánbátaru a můžete se pakovat. Za devět měsíců se nám počet budoucích zaměstnanců ze země olgoje chorchoje zdvojnásobí.
3.) Zvláště důležité je zlikvidovat zemědělství a potravinovou soběstačnost. Začne se žvaněním, že celá desetiletí jsme jedli jedovaté potraviny. A s námi se trávili autobusy plné Rakušáků luxujících cukrárny ve Znojmě a dalších jihomoravských městech. A kolony Němců, kteří se v Karlových Varech či Mariánkách cpali kachnou se zelím a vzdychali Mein Gott, ta kachna voní po kachně. K čemu vlastně potřebujete zemědělství. V Maroku je brambor a jahod, že vám je levně dovezeme a draze prodáme. K čemu sady. V Chile a Jihoafrické republice je tolik hrušek, že se pod nimi lodě prohýbají. Na Novém Zélandu je jablek jak euromravenců. Po Evropě bloudí kamiony s tunami kuřat, prasat a skotu a vy byste se chtěli mořit nějakou samovýrobou. Mléko je navíc nezdravé a jogurt dnes dokážeme udělat i z bramborového škrobu. Pěstujte naftořepku, a budete druhý Kuvajt. A opuštěné kravíny a vepříny jsou přece nejlepší skleník pro pěstování bylinek typu Hanojská majoránka.
4.) Ta nejdůležitější etapa je pak znesvéprávnění národa. Zformuje se banda speciálních věrozvěstů, kteří nám začnou vyčítat, jak jsme nemultikulturní šovinisté, kteří utlačují své spolubližní. K nim se připojí i saudskoarabský komisař a prohlásí „u vousu Prorokova, u nás se mají ženské líp, než ta vaše vykořisťovaná etnoskupina“. Neúspěch desítky let trvajících snah o integraci se vysvětlí tím, že při integrování byla pošlapána jejich práva na zachování specifických rysů jejich obohacujcí odlišnosti „.A tak posilujeme zachování odlišnosti zvětšením průměru penězovodů a zvyšování počtu jejich aktivistických údržbářů. Zásadou likvidace národa je ustupování rostoucím požadavkům všech exotických odlišností a označování opravdových hodnot za měšťácký přežitek staré Evropy. Pochod anální hrdosti se povolí se vší slávou, demonstrace proti němu se zakáže jako vyvolávání třídní nenávisti proti pavím pérům v rektu.
5.) Poslední etapou, je vstup do celoevropské organizace. Protože v jednotě blbosti je síla. Když ze samostatných přiblblých jedinců dokážete vytvořit uřvaný dav, pak ze samostatných států nakonec dokážete vytvořit sebedestruktivní unii. Současný příliv obžerných uprchlíků je jen poslední sloka unijní hymny Óda na radost. Jmenuje se rekviem za zbabělost. *** Je těžké pochopit a rozumově vysvětlit takovou hlubokou a zrychlující se degradaci Evropy, která se žene do zkázy a ještě jí k tomu hraje orchestr z Titaniku. Možná opravdu existuje Bůh, který si říká: Dal jsem vám Evropané svobodu volby. A takhle to dopadlo. Tak víte co ? Jděte mi k šípku

červen 13, 2018 18:16

Powered by Azrul's Jom Comment
busy