JEN HOUŠŤ, A PĚKNĚ ZAHUSTIT!
Středa, 08 listopad 2017
Nejprve bych vám rád představil - pokud ho neznáte - náš hezký a doposud příjemný KAMÝK. Je jednou z pěti obcí z městské části Praha 12, do které patří ještě čtyři další: Cholupice, Komořany, Modřany a Točná. -  Mj. trošku ještě zabruslím do rozdělení Prahy - její území se dělí na 22 městských správních obvodů a na 57 městských částí. To jen, abyste věděli, jaké místečko v Praze zabíráme. A teď už, proč vám píšu:

 

 

 

 

 

 

Dne 2. 11. 2016 došla na městskou část Prahy 12 od společnosti Fisolta plus s.r.o.  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků na katastrálním území Kamýk. Jednalo se i o pozemek, který v té době vlastnila restaurace Obzor na Novodvorské. Žádost této společnosti byla prezentována jako záměr revitalizace objektů, výkup dalších pozemků v okolí a vybudování multifunkčního centra, kterým by byla doplněna dosavadní nevyhovující občanská vybavenost našeho sídliště. Žádost byla tedy projednána ve všech náležitých komisích naší městské části - a to v komisi územního rozvoje, životního prostředí, dopravy, a komisi nakládání s obecním majetkem. Všechny jednohlasně nesouhlasily se záměrem prodeje pozemků.

 

Odbor životního prostředí vydal stanovisko, ve kterém se uvádí, že jeden z požadovaných pozemků je navíc zařazen do pasportu ploch veřejné zeleně, udržovaných MČ Praha 12, a vydal nesouhlasné stanovisko s prodejem pozemku pro výstavbu či jiné komerční účely. Odbor investic a správy majetku pak předložil na jednání rady městské části ke schválení nesouhlasné stanovisko k prodeji zájmových pozemků. Vzhledem k nedostatku informací, byl však tento bod z jednání stažen.

 

Poté bylo tímto odborem zasláno na odbor evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy vyjádření městské části Praha 12 s tím, že před vydáním stanoviska požadují předložit projekt výstavby multifunkčního centra. Dne 7. 9. 2017 obdržel odbor investic a správy majetku MČ Praha 12 stanovisko Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy k záměru úplatného převodu pozemků, jichž se to týká, přičemž podstatou stanoviska byla skutečnost, že Institut s převodem podmíněně souhlasí. 

 

Takže - na základě tohoto souhlasu pak městská část Praha 12 vydala souhlas, s tím, že jen omezila výšku multifunkčního centra, dále pak omezila výměru prodávaných pozemků (neboť by došlo k zastavení již vybudovaného parkoviště) a dále pak podmínila souhlas přeložením stávající cyklostezky na náklady investora…

 

 


 

 

A SPADLA KLEC ... Jak to tak vypadá, jako obyvatelé uvedeného sídliště můžeme očekávat, že blíže neurčitou dobu si tu ani nenakoupíme potraviny a věci denní potřeby. Je totiž jasné, že v prostorách stávající prodejny Albert, která již přesáhla hranici životnosti (jak sami investoři uvádějí), bude po dobu přestavby přerušen provoz. A lidem zde bydlícím nezbude, než aby jako v době před více než třiceti lety, kdy sice už stálo sídliště, ale nebyla tu žádná prodejna, byli odkázání na nákup v poměrně vzdálené obchodní síti -  t. j. na Lhotce, Krči, Libuši. A to se, prosím,  jedná cca o 20 000 lidí (hrubý údajný počet obyvatelů sídliště).

 

 

 

 

 

 

Související obrázek
 

 

Stejně tak pochybuji, že objekt, který bude postaven, ono "multifunkční centrum" bude určen výhradně pro obsluhu sídliště a nebudou v něm žádné byty. Spíše naopak! Půjde hlavně o byty (a tedy o větší výdělek developerů) a teprve potom o nějakou tu "vybavenost". A naše sídliště, které už teď nemá dostatečný  prostor jak pro veřejnou zeleň, tak pro parkování automobilů zdejších obyvatel, se nafoukne o další nové obyvatele... Navíc se díky výstavbě na dlouho značně zvýší prašnost i hlučnost, a obyvatele omezí i provoz nutný při stavbě.

 

Ano, přes třicet let se na sídlišti pro občany nic nepostavilo, a ejhle, když nyní developeři zjistili, že kolem povede nová trať metra, že v místech zastávky autobusů č. 197 a 215 bude vybudována jeho další stanice, a to se navíc ještě předpokládá protažení tramvajové tratě z konečné v Modřanech až k Libušské škole... Tudíž mají najednou zářný cíl - z okrajové městské části, naší poklidné periférie, se stal zlatý důl. Díky budoucí dopravní situaci, která spojí tuto část Prahy s centrem a vlastně s celou Prahou, to tu bude vyhledávaným místem pro zájemce o bydlení s dobrou dopravní obsluhou.

 

Pokud se dosud vedení MČ Praha 12 o stav sídliště moc nestaralo, tak nyní díky tomu, že se jedná především o zájmy bohatých stavebních společností, se stejně nic extra nezlepší. Bylo by zajímavé zjistit, co vlastně radní a zastupitelé MČ Prahy 12  pro občany získali tímto povolením?  Zda tu developeři postaví školu či školku, nějaké tak potřebné kulturní zařízení, zda a jak tu zlepší současnou občanskou vybavenost?

 

Jestli něco takového vydobyli, bylo by jim to ke cti. Jen by nás jako voliče mělo zajímat, proč jednohlasný nesouhlas svrchu zmiňovaných komisí MČ Praha 12 najednou ztratil význam, proč práce jejich členů, kteří od nás "dostali důvěru" přišla vniveč. Co zatím stojí? Proč nesouhlas je najednou změněn na podmíněný souhlas?

 

A co si budeme namlouvat - v současné době podmínky, které byly předloženy orgány státní moci (i když na nejnižší úrovni), nejsou pro miliardami disponující společnosti nic náročného…

 

 

MARTIN ŠPAČEK

 

 

 

Komentáře
... : KaCilka
Rada MČ podpořila v červnu výstavbu 13patrového domu místo školky ve
Smotlachově ulici na sídlišti Kamýk, a to přesto, že se k projektu mimo jiné negativně
vyjádřili místní občané.

Vadí nám, že stavební záměr je vůči okolí výrazně předimenzovaný a je v rozporu se statutem stabilizovaného území a územním plánem. Městská část by sice získala tři byty za 8,5 milionů, ale přinejmenším o tuto sumu – a navíc o zeleň, klid a výhled – by připravila stávající obyvatele. Objekt také nemá přiměřený rozsah parkování na povrchu – na 97 bytů jen 11 parkovacích míst!

Doprava na staveniště nás připraví o oblíbený lesopark,kde venčíme psy. Navíc už nyní je ve stávajících domech nízký tlak vody a vodovodní řad na sídlišti Kamýk není na nárůst připraven.

Rada MČ zároveň odsouhlasila odprodej jediného sídlištního supermarketu a okolní zeleně dalšímu developerovi.
Spolu s připravovanými věžáky na místě bývalých kotelen (Papírníkova, Novodvorská) by nová výstavba znamenala zcela neúnosné přehuštění sídliště. Založili jsme proto iniciativu obyvatel, která se bude snažit dosáhnout toho, aby Kamýk zůstal sídlištěm, na kterém se dá žít a volně dýchat, ne pouze přelidněnou noclehárnou.

Ptáme se: Proč rada projekt schválila? Myslí na místní obyvatele? Co udělají radní a zastupitelé, aby tuto chybu napravili?

listopad 09, 2017 09:35
... : doktor
Kamýk,Kamýk je též působivý kopec nad Litoměřicema.Z jara,když kvetou okolní ovocné sady je to pěkný pohled na Českou krajinu.
listopad 09, 2017 12:13
... : *deeres*
To není jenom Kamýk. Tlak developerů je neúprosný a když to nejsou oni, tak tam budou alespoň vybetonované dálnice, nadjezdy, podjezdy a tunely. Jednou se dočkáme toho, že Praha budou celé Střední Čechy.
Je to něco přes půl století, kdy tyto dnešní okrajové čtvrtě Prahy, Prahou nebyly.
Jezdili jsme na na výlety do Kunratického lesa, do Modřanské rokle, na Kamýk , na Točnou, do Komořan, na Zbraslav i do Dolních Břežan. V těch pražských lesích a i v těch okrajových jsme sbírali maliny, hřiby a na Točné bývaly i borůvky. Dneska je tam letiště a u Cholupic vyústění tunelu na Pražský okruh. Když se někde zmíním, že z Točné jsme chodívali přes Vestec lesíky pěšky až do Průhonic, tak mně to nikdo nechce věřit. Dneska tam musíte jít silnicí a někde přejít dálnici, kde je nepřetržitý provoz.
Přitom na Praze 12 je hned několik přírodních památek. PP Modřanská rokle, PP Údolí Kunratického potoka, PP V Hrobech, PP Cholupická bažantnice, PR Šance, PP U Závisti, PP Krňák. Na Beránku, stále ještě můžete zahlédnou chráněný modrý sibiřský kosatec. Ten býval hojně i u Hrnčířkých rybníků, ale to už není dávno pravda.
Jednou jsem poslouchala nějaký rozhovor s botanikem RNDr. Václavem Větvičkou a ten , jako správný modřanský patriot, dokonce tvrdil, že Modřany mají po této květině jméno, protože kam jste se koncem května koukli, tak tam jste viděli modrý kosatec.

Proč rada projekt schválila? Myslí na místní obyvatele? Co udělají radní a zastupitelé, aby tuto chybu napravili?

Nemyslí, myslí na sebe a proto s tím nic neudělají.Tak je to vždy a když je nějaká občanská iniciativa zastaví, tak to nikdy není na dlouho.
listopad 09, 2017 12:32
... : *deeres*
Doktore, těch Kamýků je v Čechách víc. Název má původ ve staroslověnském slově kamy, co vlastně znamená kámen. A kamenitých kopců máme haldy.

listopad 09, 2017 12:40
... : KaCilka
A ještě jsem něco našla:
Po schválení studie na výstavbu 13podlažního bytového domu v ulici Smotlachova, souhlasila Rada městské části Praha 12 (RMČ) s prodejem pozemků navazujících na obchodní centrum Obzor na Kamýku v blízkosti křižovatky ulic Gen. Šišky a Novodvorská. Jedná se o prodej území o celkové výměře 8126 m2, na kterém plánuje společnost Fisolta plus s.r.o. výstavbu multifunkčního centra. Společnost Fisolta plus s.r.o. vlastní na území MČ Praha 12 celkem 4 obchodní střediska. Před časem již představila developerský projekt na místě obchodního střediska Sázava v ulici Rilská. Poté, co se objevil velký odpor místních občanů, přesunula svůj zájem na Kamýk.

V případě, že dojde k prodeji předmětných pozemků, MČ Praha 12 přijde o zásadní vliv na to, co se na nich jednou postaví.

RMČ tak i nadále postupuje v rozporu se stanovisky všech odborných komisí, které návrh zamítly.
listopad 09, 2017 14:18
... : Myška
Je to stejné jak všude... Škoda mluvit. Developeři v honbě za ziskem jsou schopni zastavět jakýkoliv kousek země. A vedení měst a obcí bývá často finančně zainteresované těmito developery. Lze se pak divit, že povolí cokoliv? Všechno je jen otázkou ceny a každý se dá koupit.
listopad 09, 2017 14:18
... : doktor
Deeres díky za vysvětlení.Ahojky.
listopad 10, 2017 12:26

Powered by Azrul's Jom Comment
busy