PŘEVOD NEMOVITOSTI
Úterý, 18 prosinec 2007

 Dobrý den, otec v r.1992 začal podnikat - jako fyzická osoba. Za úvěr získal kromě jiného též nehnutelnost - halu. Po několika letech začal s otcem spolupodnikat bratr. Do podnikání vložil hotovost a pracoval jako zaměstnanec. V r.1996 převedl otec firmu včetně nehnutelnosti na bratra. Převod byl kupní smlouvou - za odhad - ke skutečnému převodu peněz ale nedošlo.

Protože toto není první (asi ani poslední) případ, kdy otec počítal při nehnutelnosti (zahrada) jen s bratrem, prosím o odpověď na otázku - měl na to právo? Děkuji, Mirek

 

 

 

 

 

 

ODPOVĚĎ:

 

     Takže podle vás otec vlastně nemovitosti vašemu bratru daruje - a  to formou kupní smlouvy. Věc, tedy i nemovitost, lze převést na jinou osobu buď prodejem na základě kupní smlouvy nebo darováním darovací smlouvou. 

 

     Jiné je to v případě daru. Ovšem, jestliže otec v případné závěti nedá výslovný příkaz k započtení darovaného majetku, pak k zápočtu nedojde. Jen je nutné si však uvědomit, že zákon chrání neopomenutelné dědice, kterými jsou všichni potomci. Těm zákon přiznává právo na neopomenutelný dědický podíl, který činí jednu polovinu dědického podílu (u zletilých dědiců), který by jim připadl při dědění ze zákona. Příklad: jsou-li jedinými dědici tři synové, každý z nich má ze zákona nárok na jednu třetinu. Existuje-li platná závěť, je nutné neopomenout uvedený podíl, tj. polovinu podílu ze zákona. Neopomenutelný podíl jednoho syna při dědění ze závěti tedy činí polovinu z třetiny pozůstalosti. Jestliže by závěť tomuto odporovala, byla by v této části neplatná.

 

       Problematika darování je v českém právním řádu upravena v občanském zákoníku v ustanovení § 628 - § 630. Obecná definice tohoto právního úkonu je obsažena v § 628: "Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá." Definiční znak je tedy především bezplatnost. Darovací smlouva musí být dále vždy písemná, je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování.  

 

 

     Velice kontroverzní je ustanovení § 630, odkazující na dobré mravy. Je to příklad recepce dávného římského práva. "Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy." Co se myslí hrubým porušením dobrých mravů samozřejmě nikde specifikováno není. Ono to ani není možné a nebylo by to zřejmě ani účelné. Formulace "hrubé porušení" ale napovídá, že musí jít skutečně o velmi vážný zásah proti normám slušného chování. Bude vždy záležet na soudci, jak situaci posoudí.

 

     Nejlépe bude vše projednat s otcem. Jinak - za svého života se svým majetkem může každý nakládat, jak sám uzná za vhodné. Bylo by jistě dobré, aby rodiče sepsali závěť týkající se ostatního majetku, případně tam zanesli darovaný majtetek. Ale - vzhledem k tomu, že je to formou kupní smlouvy....

 

 

 

právník

 

 

Komentáře
můžu doplňující dotaz, ačkoli pan právník odpovídá Mirkovi? : bb
Mě by zajímalo, a z odpovědi jsem to nepochopila, zda ta kupní smlouva nabyla platnosti, i když k zaplacení nedošlo, a zda tedy pak by ostatní dědici (Mirek) nemohli tu koupi napadnout s tím, že když nedošlo k zaplacení, je to neplatné a nemovitost se musí do dědictví započítat?

prosinec 18, 2007 15:05
... : Káča
Napadnout ji jistě může, ale je otázka, jestli soud uzná vůbec jeho právní nárok (tedy jestli byť potenciální dědici, ale prozatím stále "transakce nezúčastnění" lidé mají do rozhodnutí otce co mluvit) a i nadále by byla jeho pozice velice těžká. Musel by prokázat, že kupní smlouva byla oběma stranami uzavřena s úmyslem, že k placení nikdy nedojde (ať už z jekéhokoli důvodu - obcházení zákona?). Nedovedu si představit, jak by se mu to mohlo podařit. To, že bratr otci nemovitost nezaplatil, nic neznamená. To se děje dnes a denně a bylo by na otci, aby po synovi kupní cenu vymáhal. Ale když nebude...jeho věc. Kde není žalobce...
prosinec 18, 2007 18:05
no jasný, i bez ohledu na zákon nechť si každý daruje cokoli komukoli chce, ale : bb
myslela jsem na případy, kdy děti slíbí zaplatit, rodiče se té platby nedožijí, znám takový jeden z okolí, a sourozenci se teď cítí ošizeni, protože bratr dostal domek, za který měl zaplatit (a rodiče ty peníze slíbili rozdělit druhým dvěma dětem), ale pořád na to neměl peníze - nebo spíš "neměl" - a teď má dům i peníze, ti dva nic
tak jestli lze něco dělat v tomto případě, kdy zaplaceno mělo být do určité, ve smlouvě stanové doby, zaplaceno nebylo, a tím nedodržením smlouvy došlo ke snížení hodnoty dědictví
prosinec 18, 2007 18:16
... : PRÁVNÍK
Dobrý den, je jednoznačné, že otec a bratr přistoupili k tomuto z důvodu, aby se předešlo nutnosti zohledňovat dar při vypořádání dědictví. Totiž, jak už bylo zmíněno, dar se započitava do děickéo podilu. Proto se rozhodli tuto věc řešit kupní smlouvou, dá se říct, že tato smlouva může být považována za zastřenou smlouvu darovací. Což ovšem se bude velice těžko dokazovat...

prosinec 18, 2007 23:03
Lze napadnout darovací smlouvu? : Miroslava
Dobrý den,prosím Vás o radu?Jsme tři sourozenci starší je bratr a dvě sestry.Naši rodiče darovali dům s pozemkem našemu staršímu bratrovi a v darovací smlouvě tedy mají uvedené věcné břemeno a právo nadožití.O daru jsme se dozvěděli zcela náhodně se sestrou.Nyní bratr rozkopal užívanou část našich rodičů (koupelnu a kuchyň) s tím že dům potřebuje rekonstrukci,ale očividně to schválně prodlužuje stím,že nemá dostatek finančních prostředků.Rodiče se našeho bratra bojí aby jim neudělal ještě něco horšího.Chtěli bychom vědět jak nebo jestli lze napadnout tu darovací smlouvu a dům vrátit zpět rodičům!Zapoměla jsem podotknout že bratr v tom domě měl a má trvalí pobyt
červenec 14, 2010 16:37

Powered by Azrul's Jom Comment
busy