ZAJÍMAVÝ SVĚT LIDÍ MOSUO
Neděle, 16 prosinec 2007

V odlehlé části Himalájí na hranicích čínských provincií Yunnan a Sichuan leží jezero Lugu, obklopené ze všech stran lesnatými horskými stráněmi. Nejvyšší horou je 3800 metrů vysoká Shizi. Podle zdejších lidí  - bohyně země, lidí a lásky.  Okolo Shizi jsou seskupeny hory mužů, nebo-li milenců bohyně.

 

 

 

 

 

 

 

 

      V blízkosti hory a na březích jezera žijí již více než 2000 let lidé kmene Mosuo. Mosuové se od Číňanů velmi liší, jsou vysocí, štíhlí, snědí, velmi atraktivní (platí pro ženy i muže), ženy jsou na první pohled velmi sebevědomé.

 

     Však mají na co, jsou příjemné a velmi půvabné. Kmen Mosuo se díky himalájské izolaci rozvinul ve velmi svébytnou a ojedinělou kulturu. Antropology jsou považováni za příklad matriarchálního uspořádání společnosti.

 

     Hlavní slovo v komunitě (rodina není v matriarchátu zcela vhodným označením) má zjevně a se vším respektem žena. Proč tu nemluvím o rodině? U Mosuů totiž rodinu jako společenskou jednotku neznají.

 

     Každé dítě žije celý život se svou matkou, ta zase jako dítě se svou matkou... Dítě totiž vždy patří k ženě. Ve velkých rodinných domech, postavených do čtverce, žije pospolu několik generací žen a mužů (dětí některé z žen), má tam každý vlastní místnost.

 

 

 

     Mosuové neuzavírají manželské svazky. Vztahy mezi muži a ženami jsou u nich založeny pouze na vzájemných citech, nikoliv na ekonomickém či sociálním základě a mohou trvat jednu noc i celý život. Přestože někteří mohou mít značný počet sexuálních partnerů, platí pravidlo, že o sexuálních záležitostech se veřejně nehovoří, zejména ne před nejbližšími členy klanu či staršími lidmi. Pokud si žena přeje vztah ukončit, jednoduše dveře od své komůrky před mužem zavře a muž se již více neukáže. Svazek je ukončen a ani pro jednoho z něj neplynou žádné povinnosti. Když toto povyražení zanechá své následky a žena porodí dítě, zůstane potomek v domě matky a je vychováván matkami a ženskými příbuznými. Chlapcům poskytují mužský vzor všichni muži v klanu.

 

 

    

 

     Zdejším lidem jsou cizí pro nás tak běžné vlastnosti jako je žárlivost, nebo pokrytectví. V jazyce mosuo neznají výraz pro monogamii, znásilnění, válku nebo vězení. Jejich rodinné vztahy jsou velmi hezké.

 

     Starají se o sebe navzájem, respektují se a jejich nejstarší členové se těší velké úctě. Tajemství dobrých vztahů tkví nejspíš v tom, že nemíchají dohromady záležitosti srdeční a věci ekonomické, důležité pro přežití.

 

     Podle jejich způsobu je důležité, aby kontrola nad majetkem a výchova dětí zůstaly v rukou pokrevních příbuzných, jejich soudržnost s rodinou je samozřejmá. Lásku si nekomplikují zbytečnostmi jako jsou peníze či majetek.

 

     Spokojené páry zůstávají spolu a ty nespokojené se v tichosti bez jakýchkoliv půtek rozcházejí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro lidi vládnoucí angličtinou je zde zajímavý snímek -

ale v podstatě rozumět bude každý... 

 

 

.

 

    

 

 

 

     Ženy v klanu se dělí na tři generace. Nejstarší generace, ženy starší (šedesát a víc) pečují o předky a taky mluví s mrtvými. Nejmladší ženy vykonávají každodenní běžnou práci. Pracují na rodinných polích a zahradách a také se starají o to, aby měl klan dostatek potomků...  Ano, dívky a ženy v rozmezí 13-40 let se věnují nejen práci, ale především mateřským povinnostem. Možná se ptáte, jak to, že se děti rodí, když ženy žijí v domácnosti jen s muži příbuznými (syny, bratry, strýci). Vědci nazývají toto chování mosujských žen k mužům termínem "visiting marriage" (manželství formou návštěv). Ostatně slovo manželství by ještě samo mělo být v uvozovkách.  

 

     Každý rok se koná slavnost (viz video), při které je uctívána bohyně lásky. Při této slavnosti si žena z kmene Mosuo vybírá nového milence. Při oblíbených tancích v kole se drží za ruce a má-li muž o svou dívku zájem, dá ji rukou znamení do dlaně. Ta - v případě, že i jí se muž zalíbil, ho opětuje. V noci pak muž navštíví svou vyvolenou, ale odchází za svítání, dříve než se vzbudí matka mladé dámy. A tak pak za ní večer dochází do jejího pokoje, tráví s ní ovšem jenom noci, za úsvitu se vždy musí vrátit zpátky ke své matce. Každý smí žít pouze tam, kde pracuje, to jest tam, kde se narodil, kde má matku.

 

 

 

 

 

     Střední  generace, tj. ženy 40-60leté, mají za úkol zajistit, aby rodina nestrádala. Samy tvrdě pracují a rozdělují práci mezi ostatní. Hlava klanu je volena z žen střední generace a ta se stará o všechny ekonomické a sociální záležitosti, opatruje majetek klanu, určuje kdo a kde bude pracovat, plánuje a vykonává klanové slavnosti, pečuje o členy klanu, stará se o hosty.

 

 

 

 

     Dívky a chlapci se stávají součástí klanu při vstupu do biologické puberty. Od tohoto okamžiku mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové klanu. Jakmile dívky dosáhnou 15 let a chlapci 17, mohou začít s intimním životem.  Biologické otcovství není důležité. Daleko důležitějším je pro lidi Mosuo pokrevní spojení.  V mosuo jazyce dokonce neexistuje slovo pro otce. A mnohé z dětí dokonce svého tatínka ani nezná.

 

 

     Mosuové žijí ve velkých společenstvích, o děti se starají jak ženy, tak muži (bratři, strýcové) a všem mužům je starost o děti naprosto přirozená. Svůj způsob života berou jako přirozený,  na rozdíl od manželství etnických Číňanů, kteří manželství chápou především jako obchodní transakci dvou rodin. V 60. a 70. letech byli Mosuové čínskou vládou nuceni přijmout většinové manželské zvyklosti. Později následovala vlna rozvodů a Mosuové se vrátili k původnímu systému.

 

     Tím, že v Mosuo světě neexistují manželské vztahy, zákonitě neexistují věci jako domácí násilí, nevraživost tchýní a tchánů a další, u nás tak běžné komplikace manželského života; a to jsme se ještě nedostali k nevěře... Ostatně v jazyce mosuo bychom pro tento jev marně hledali výraz. No, není to krásné?

 

 

 

     Na druhou stranu - mami, promiň, ale vydržet spolu celý život pod jednou střechou ...

 

 

 

Paula

 

 

 

Komentáře
Nevypadá to zrovna jako idylka : David
Hlavně pro ženy to musí být dost tvrdé.
Ale chápu, že mužům se to může líbit. Žádná zodpovědnost, mama hotel až do smrti, kdykoliv si mohou odskočit za svojí korespondenční manželkou a ukojit svoje potřeby, nemusí je zajímat, jak a z čeho žije matka jejich dítěte a kdykoliv ji mohou vyměnit za mladší model, děti nejsou překážkou.

prosinec 17, 2007 08:47
... : Jája
taky názor, já jsem to ale brala spíš z toho druhého úhlu pohledu, ale připadá mi, že jsi to nečetl úplně podrobně - oni si nemůžou kdykoliv odskočit, ale jen pokud to ta ženská chce a taky je to ona kdo si vybírá. Navíc je to tak asi zařízené, že se nezajímají z čeho žijí jejich děto, protože kdo je otec není důležité, ale musí makat ve svojí původní rodině, tedy tam kde se narodili a celý život jim maminka a tety říkají co mají dělat, takže bych si dovolila oponovat, kdo to má tvrdé smilies/grin.gif smilies/grin.gif
prosinec 17, 2007 09:02
No jo Jájo, : David
Jenže všimni si, že spousta mužů u nás v Evropě, si naprosto dobrovolně nechá od maminky a tet říkat, co mají dělat, připadá jim to za to pohodlíčko jako docela dobrý obchod - navíc nemusí dělat těžká životní rozhodnutí, maminka rozhodne za ně. Oproti tomu, kolik znáš takových žen ?
oni si nemůžou kdykoliv odskočit, ale jen pokud to ta ženská chce a taky je to ona kdo si vybírá.

A u nás je to snad jinak ? Nevšiml jsem si, že by mi stačilo ukázat prstem, a žena by mi poslušně padla k nohám :-) Asi nemám ten správný sex appeal smilies/wink.gif
protože kdo je otec není důležité, ale musí makat ve svojí původní rodině

Promiň, ale společná zodpovědnost prostě nefunguje, to je obyčejná zašívárna. Jakmile za něco nesou zodpovědnost víc jak dva lidé, vždycky se jen vymlouvají jeden na druhého.
Za svoje dítě nesu zodpovědnost já, ne žádná širší rodina. A to proto, že dítě je přímým důsledkem mého jednání. Pokud si moje sestra každý rok bez rozmyslu pořídí další dítě bez ohledu na můj názor, za pár let se naštvu a začnu svoje "zákonné" povinnosti expresívně řečeno "ojebávat".
prosinec 17, 2007 09:41
... : Jája
"kdykoliv si mohou odskočit za svojí korespondenční manželkou a ukojit svoje potřeby" proč jsi napsal kdykoliv, lepší je kdykoliv kdy ženská chce a za tu absenci žárlivosti, domácího násilí, nejrůznějšího druhu nevraživosti mezi rodinama, nevěry a dalších neduhů, mi tvoje argumenty připadají nedůležité, navíc, žijí jinak tisíciletí, není to porovnávající článek, ale jen zajímavost, že jinde to můžou mít nastavené jinak a hlavně o děti se nestarají jen jejich matky, ale i ostatní členové včetně chlapů, další věc, důležité rozhodnutí mají v rukách ženy - jsou k tomu oprávněny díky svému postavení a nemusí hrát takovou tu hru, kdy žena něco rozhodne, ale musí to narafičit tak, aby na to vlastně přišel chlap
prosinec 17, 2007 10:07
... : Jája
jo a k té zodpovědnosti, nemít zodpovědnost za svoje děti, neznamená podle mně nemít zodpovědnost vůbec, nejspíš mají zodpovědnost za svoji původní rodinu, kde pracují
prosinec 17, 2007 10:09
milý Davide : Alena Puntíkovaná
v tomto prostředí prostě musej makat všichni. Jinak zahynou. Notorického nemakačenka a potížistu rodina prostě vyžene. A ten se v tomto drsném prostředí prostě neuživí. Taky se tam nevedou války a rvačky, všichni musí odvést svůj díl práce a nikdo nehladoví a nestrádá.Každý má svůj úkol a ten si plní. Za své děti nesou odpovědnost jejich matky, babičky , tety atd. Mnoho národů (např. amazonští indiáni) vychovává své děti kolektivně a nevyzůstají z nich rváči a násilníci nebo neurotici, jako třeba u nás, ale laskaví a mírumilovní a zodpovědní lidi. Žádný z pánů si nemůže být nikdy jist, zda to, či ono dítě je jeho - tak prostě do ničeho nekafrá - platit žádný alimenty nemusí, neb dítě uživí hladce jeho rodina a on prostě přispívá na výživu své rodiny, pochopitelně včetně dětí. Je v teple, v klidu, má střechu nad hlavou a jídlo - a když je hodně šikovněj tak i spoustu milenek.Ale nikoho nesmí buzerovat, dirigovat ho a vůbec ukazovat - "kdo je v domě pánem!"-se zlou by se totiž potázal a nakonec by chcípl někde v horách hlady a zimou, nehled ě na skutečnost, že by na nějaké milenky mohl zapomenout. A to on moc dobře ví.
A na rozdíl od mužů naší civilazace oni si myslí, že děti jsou hlavně dar. A podle toho se chovají.A společnost navíc řídí ženy, které mají úplně jiný přístup dětem, sociální cítění a smysl pro sociální spravedlnost než muži a dítě je pro ně prostě dítě - nezáleží na tom, čí zrovna je. Ta společnost je funkční po tisíciletí, takže agresivní jedinci už byli dávno eliminováni ze společnosti a prostředí, ve kterém děti vyrůstají v sice ve tvrdém ale velmi láskyplném prostředí. Mně by se to docela líbilo. smilies/wink.gif
prosinec 17, 2007 10:11
no jasne, : jinja
ze bychom marne hladali vyraz pro neveru ,kdyz tam spi kazdy s kazdym?Krome toho-kdych se vam tu sverila. ze si domu vodim milence aby nasi nevedeli a menim je jako ponozky,tak byste me mely(i) za ....prostitutku..No jo,ale u Mosuu je to tak krasne smilies/tongue.gif
prosinec 17, 2007 12:15
prostě - jiný kraj, jiný mrav : Ivanka
také nejíme brouky (mimo určitých představitelů), manželky se mění až po určitém "ojetí" a za novější a mladší model - a to ještě jen po určité delší době. smilies/grin.gif A snad i je zapotřebí k tomu poněkud neběžné platové zařazení, že.
Nevím nevím, stejně jak píše Paula, jestli by nás bavilo být celý život jen doma v babinci... A radovánky mít jen chvilku v noci, jinak kmitat na roli dědičné.
prosinec 17, 2007 12:22
... : Jája
ale tam přece není napsaný, že spí každý s každým, ale že si při nějakým rituálním tanci žena vybere milence a s tím spí a může mít toho a asi jinýho ne a ten až ji přestane bavit, tak udělá pa a zavře mu dveře před čumáčkem a najde si při dalším rituálním jinýho a podle mně je by slovo nevěra nemělo využití, protože tam prostě nikdo nikoho nevlastní, nejsou sezdaný, nemají jeden na druhýho papír a právo, jak se někteří u nás domnívají
prosinec 17, 2007 12:28
Článek mi připadá hodně zajímavý, : Eva
ale poskytuje jen příliš zběžný pohled. Striktní matriarchát mi ale přijde zase jako další extrém, tím pádem nerovnováha, nespravedlnost. Leč, když jim to už pár tisíc let funguje smilies/smiley.gif
prosinec 17, 2007 12:39
Evi, souhlas. : Hrabě Kňákal
Jinak je to Paulo velice zajímavé, fotky i videa.
Dobrý článek, konečně něco, co není jen vánočního.
prosinec 17, 2007 13:06
Jájo, : David
"kdykoliv si mohou odskočit za svojí korespondenční manželkou a ukojit svoje potřeby" proč jsi napsal kdykoliv, lepší je kdykoliv kdy ženská chce

Usuzuji tak z článku: "...A tak pak za ní večer dochází do jejího pokoje...". Abych učinil formalitám zadost, opravuji svoji větu na:
"kdykoliv si mohou odskočit za svojí korespondenční manželkou a ukojit svoje potřeby, pokud se jim oběma chce". Tak nějak jsem předpokládal, že se to rozumí samo sebou.

a za tu absenci žárlivosti, domácího násilí, nejrůznějšího druhu nevraživosti mezi rodinama, nevěry a dalších neduhů, mi tvoje argumenty připadají nedůležité

A že se tam nežárlí, neexistuje domácí násili a nevraživost mezi rodinami je psáno kde ? Domácí násilí není jen to, že agresivní magor zmlátí svoji ženu, to se může týkat třeba i starých lidí.
Nevěru těžko mohou chápat jako problém, když ji povýšili na normu. Nevadí mi, že ti moje argumenty připadají nedůležité, nejsou to ani tak argumenty, jako spíše šťouchání do zdánlivě perfektního společenského zřízení.
Víš, když mi někdo něco začne prezentovat jako dokonalou utopii, hotový ráj na zemi, zbystřím a hledám, v čem je háček. Jsem už takový, asi za to může doba, ve které jsem vyrostl.


jo a k té zodpovědnosti, nemít zodpovědnost za svoje děti, neznamená podle mně nemít zodpovědnost vůbec

No právě, to je to co mi na tom vadí, že tam ti chlapi nemají zodpovědnost za svoje děti.
prosinec 17, 2007 14:54
jako, kdyby je u nás : Alena Puntíkovaná
někdys měli!
prosinec 17, 2007 15:05
... : Jája
Jéjda, hele Davide, co je prezentováno jako perfektní svět, kde jsi našel slovo perfektní, sorry já nikde, je to zamyšlení, prostě mají jiný druh a způsob života, je pro ně důležité něco jiného než pro nás, prostě otec je míň než brácha nebo strejda no a co, svět se nezboří a žijou si asi hezky, proč by to nemohlo fungovat, je to tak dva tisíce let, jestli jsi to tam nečet a museli se začít ženit a vdávat mezi sebou, ale nevyhovovalo to jejich naturelu, tak se vrátili zpátky, je to přirozené, není? A o násilí jsem tam nečetla, ale to, že se ke svým strým chovají hezky, což u nás neexistuje, ať máme jaký chceme zřízení a ženy tam mají výsadní postavení, stejně tak jako staří a nemám pocit, že něco takovýho my tady máme, nebo ty jo? Prostě je to jinak, neboj, já myslím, že se nikdo na kudlance nesnaží zavést v ČR matriarchát, a je to tisíce km daleko, tak proč tě to tak ohoržuje.
prosinec 17, 2007 15:11
Aleno, : David
Nevím nejsem takový expert na Mosuy jako ty, ale myslím, že bys odtamtud pěkně rychle zdrhala.
Vždyť ti chlapi tam mají neuvěřitelné leháro, všechna dřina a rozhodování leží na bedrech žen, muži jsou tam jen jako vydržovaní chovní býci bez zodpovědnosti.
Je vidět, že jsi nebyla na vojně a neznáš obsah pojmu "zašívarna". To je takové předstírání práce a důležité činnosti, že nikdo v podstatě nepozná, že nic neděláš a když už děláš, tak že se nepřetrhneš. Ve spojení s výchovou a obstaráváním dětí je to smrtící kombinace. Můžeš ty chlapy stokrát přesvědčovat, že je to v jejich zájmu, ale sobecký gen je svině, maximum ze sebe vydá pouze člověk, přesvědčený o tom, že investuje do vlastních genů.
"Synoveček mi utekl do lesů, ale co bych se za ním honil, ať si ten svůj dáreček chytí sestřička, nebo ať zvedne šunky brácha Robert, beztak nic nedělá."

A že by tam nebyly rvačky a násilí ? Haha. Představa party ženských bojujících o pozici v klanu a intrikujících proti svým soupeřkám mi přímo nahání husí kůži.

Moc životaschopný společenský model to asi nebude, když dokázal přežít jen díky izolaci od okolí vysoko v horách a nikam jinam se nerozšířil.
prosinec 17, 2007 15:16
Jájo, ber to s humorem.. : Hrabě Kňákal
hele, Asiati se všichni chovají ke svým starým dobře, rozhodně, ale to je už nesmírně stará tradice. Jinak tam to je stejně raritní, jako Amíši v Emerice...
Prostě - taková "zavařená" kultura, lidi se na ně jezdějí koukat jako na atrakci.
prosinec 17, 2007 15:18
Jájo, : David
Já jim to neberu, ať si žijí, jak jim to vyhovuje. Nijak mě to neohrožuje, ani se toho nebojím, jen jsem prostě takovej šťoura, no smilies/smiley.gif

Nevím jak u vás, ale v naší rodině se ke starým lidem chováme hezky, a to ani nejsme Mosuové :;

prosinec 17, 2007 15:27
... : Jája
jo my taky se ke svým starým chováme hezky, ale obecně to neplatí, teda alespoň mám ten pocit
prosinec 17, 2007 15:34
Je zajímavé : Aknela..
jak se někteří nedokážou podívat na jiný sociální systém jinak než skrz své "civilizované brýle". Jasně, z pohledu člověka, který vyrůstal a má hodnoty v tzv. západní civilizaci, se musí matriarchát a kmenový život jako takový, jevit jako nedostačující. Takový člověk totiž ani nemůže pochopit, že tito lidé se nebudou chovat podle našich "civilizačních" zásad (tudíž se nebudou třeba zašívat, budou mít zodpovědnost i když to nemají na papíře...) Ovšem když člověk ty svoje brýle zahodí, tak to takhle černobílé není.
Pokud nějaká komunita vydržela tisíce let, je to tím, že FUNGUJE. Kmenová společenství všude na světě jsou obecně vyrovnané a nekonfliktní...protože už prostě za tu dobu vychytali co funguje a co ne. Pokud jedinec poruší základní pravidla kmene, ten ho prostě vyhodí a jedinec nepřežije, nebo jen živoří. Takže si pak každý rozmyslí, jestli se bude zašívat, nebo jestli bude pracovat, aby přežil. smilies/wink.gif
prosinec 17, 2007 23:56
nakonec, nemusíme až do Himalájí : Alena Puntíčkovaná
v Jižní Evropě je naprosto běžné, že společně žijí celé široké rodiny - rodiče ,prarodiče, babičky, dědečkové , švagrové, snachy, zeŤOVÉ - a jejich rodiny jsou ve vzájemném neustálém kontaktu, mají o sebe staroast, společně prožívají všechny radosti a strasti a navzájem si pomáhají. Je tomu tak i na Moravě - tedy ne všude..ale je ..a otěže toho všeho drží v ruce ženy - na chlapy není spoleh, to vědí všichni.A cocela slušně to funguje. smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif
prosinec 18, 2007 10:08

Powered by Azrul's Jom Comment
busy