DĚDICTVÍ TŘÍ SESTER
Středa, 03 srpen 2016
Zdědila jsem spolu se svými dvěma sestrami dům o o třech bytových jednotkách. Každá vlastníme jednu třetinu. V jednom bytě žije starší sestra s rodinou (byt 3+1), v druhé mladší sestra (ta svůj byt 2 + 1 pronajímá) a přízemní byt po rodičích, 2+0, připadl mně. Chtěla jsem nejprve svůj podíl prodat, ale právník mi řekl, že je to možné jen „v rodině“. Nikdo však nejevil zájem.

 

 

 

 

 

Starší sestra měla problém se synem, takže mne pak požádala o pronajmutí bytu. Souhlasila jsem a smlouva byla na rok, s tím, že bude každoročně (pokud nebudou problémy) obnovena. Vše bylo bez problémů až do teď. Syn té starší sestry si vzal půjčku, bez mého svolení začal rekonstrukci bytu, nájemné posílá. Teď mi jen oznámili, že chtějí prodloužit opět smlouvu, která mu končí k 1. 9. 2016. Vůbec se mne na nic neptají, můj názor je nezajímá.  A když jsem se rázně ozvala, tak mi sestra řekla, že stejně nikde není dáno, která část je moje.

 

A když se ptám, jestli si podíl její syn tedy odkoupí, řekli mi, že ano, ale ne hned, protože mají před sebou hrozbu exekuce (pro neplacení dluhu). Mám z toho hlavu zamotanou a ráda bych měla jasno. Co se s tím dá dělat, mám vlastně nějaké právo nějak – a jak -  jednat?

 

Díky předem, KATEŘINA

 

 

O D P O V Ě Ď :

 

 

Milá Kateřino,

 

v zásadě se dá říci, že vlastníte 1/3 z každičké cihly celého domu. To znamená, že vám patří jak 1/3 bytu starší sestry, tak 1/3 bytu  té mladší, tak 1/3 "vašeho" bytu, 1/3 chodeb, 1/3 střechy, 1/3 sklepa atd. Spoluvlastníci se pak musí mezi sebou dohodnout, jak budou takto na třetiny rozdělený dům užívat doopravdy, protože užívat 1/3 každé místnosti by bylo jistě značně nepraktické.

 

Tak i ve vašem případě došlo k tomu, že jste si pro praktické užívání rozdělili dům tak, že každá z vás užívá jeden z bytů v domě. Tato dohoda nemusí být písemná. Jestliže tento stav trvá už nějakou dobu, těžko může ta starší sestra tvrdit, že "nikde není dáno", která část je vaše.

 

To byste zrovna tak vy mohla tvrdit, že nikde není dáno, která část domu je její a že od nynějška budete bydlet v jejím bytě. Je tedy třeba mít za to, že jste si užívání domu rozdělili ústní dohodou tak, jak to nyní fakticky je a jak jste to výše popsala.

 

To ale neznamená, že se tím zmenšil váš spoluvlastnický podíl, i když ve skutečnosti užíváte menší část domu, než 1/3, protože váš byt je nejmenší. Pořád vlastníte 1/3 každé části domu. Proto by vám ostatní sestry naopak měly platit náhradu za tu část jimi užívaných bytů, která přesahuje 1/3 jejich spoluvlastnických podílů. Jinak se totiž  na váš úkor bezdůvodně obohacují, což byste po nich mohla vymáhat i soudně!

 

O záležitostech spojených se správou domu se musí spoluvlastníci dohodnout, přičemž platí, že rozhoduje velikost jejich spoluvlastnických podílů. Ve vašem případě tedy dva sourozenci vždy přehlasují třetího. Pořád ale platí, že i kdyby vás sestřičky "vyšachovaly", musí vám každá platit tržní náhradu za užívání, které překračuje 1/3 jejich spoluvlastnictví.

 

Když se nedohodnete, můžete se rovněž obrátit na soud, aby vaši záležitost spravedlivě rozhodl.

 

A protože spoluvlastnické vztahy jsou značně komplikované, doporučuji vám obrátit se na advokáta. Sestry by vás za stávající situace mohly snadno omezovat ve vašem právu na užívání vašeho podílu na majetku, a proto se investovat peníze do odborné právní pomoci opravdu vyplatí.

 

d@niela

 

 

 

 

 

Komentáře
Daniela : Lenka1
byla rychlejší.

Taky by mě zajímalo, co to bylo za právníka, kterej ti řekl takovej nesmysl, že svůj podíl můžeš prodat jen v rodině, Kateřino. Co je tvoje, je tvoje a ty to můžeš prodat třeba Sdružení zahrádkářů, když budeš chtít.

Komplikovaný by to sice bylo, nicméně ti to žádný zákon, pokud je mi známo, nezakazuje.

Nebyl to náhodou rychlokvaška z Plzně? smilies/tongue.gif
srpen 04, 2016 08:37
P.S. : Lenka1
Připomíná mi to mě, když jsem před téměř deseti lety kupovala svůj byt od tehdejšího kolegy, kterej se stěhoval jen o vchod dál, ke kupoval větší byt, protože čekali rodinu.

Tehdejší předseda SVJ se mi snažil namluvit, že si jako nemůžeme jen tak sepsat kupní smlouvy, ověřit na matrice a nechat zapsat do katastru. To by takhle nešlo.

Že prý existuje "litvínovský zákon", který nařizuje, že veškeré prodeje nemovitostí v našem městě musí probíhat přes jednu nejmenovanou realitku. smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif

srpen 04, 2016 08:40
Není to tak úplně pravda : Míša šíša
Co je tvoje, je tvoje a ty to můžeš prodat třeba Sdružení zahrádkářů, když budeš chtít.

Odkoupení svého podílu musí vlastník nabídnout nejdříve ostatním spolupodílníkům. A pokud některý z nich projeví o koupi zájem, nesmí to prodat nikomu jinému. A jak píše Kateřina - její sestra a synovec uvedli, že zájem mají.
srpen 04, 2016 08:42
Přesně tak, pravdu má bohužel Míša šíša - a to stoprocentně... : d@niela

a ještě přidám pár dědických průs-švihů:

- děděním nabýváte majetek do svého výlučného vlastnictví, a to i za trvání případného manželství. Tento majetek pak nespadá ani do vypořádání majetku v případě rozvodu. Manžel k majetku, který získáte dědictví, nezískává žádná práva a nemá vůči vám z tohoto titulu žádné nároky.

- Pokud jde o dědickou daň, nemusí si pozůstalí dělat vrásky, je totiž v podstatě zrušena. Danění dědictví spadá od roku 2014 pod daň z příjmů, dědicové jsou ale od danění příjmů z dědictví osvobozeni. Žádná daň se tudíž odvádět nebude. Do peněženky si ale dědicové sáhnou kvůli jiným položkám. Počítat je třeba s odměnou notáře. Její výše se odvíjí od hodnoty dědictví. V případě domku za milion a půl, dědic notáři zaplatí zhruba čtrnáct tisíc. Když zdědí chatu za půl milionu, nechá u notáře necelých sedm tisíc. Když mu odkážete byt v centru Prahy za sedm milionů, vyšplhá se odměna notáře na pětadvacet tisíc.
A bez notáře dědické řízení jednoduše neproběhne. Výše jeho odměny je určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

srpen 04, 2016 09:34
To jo, : Lenka1
ale původně o nějakém přednostním právu nebyla ani zmínka. Vyznělo to tak, že jen v rodině a nijak jinak. Což je pochopitelně nesmysl.

Kromě toho, jestli "jenom mají zájem" a skutek utek, tak by se to taky dalo brát jako zneužívání onoho předkupního práva.

Takže bych to viděla na soud, bohužel.
srpen 04, 2016 13:20
A ta : Lenka1
rekonstrukce bez souhlasu vlastníka a očekávání automatického prodloužení nájemní smlouvy je taky dobrá perla.

Ta neschválená rekonstrukce je důvodem k okamžitému ukončení nájemní smlouvy a vyhneš se tak komplikacím při normálním postupu, neboť, jak známo, současný právní systém je zásadně na straně kriplů.

Neboť jak praví NOZ:

Výpovědní důvody podle NOZ

Nájem sjednaný na dobu určitou nelze, na rozdíl od nájmu sjednaného na dobu neurčitou, vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu (pokud si strany tuto možnost výslovně nesjednají). I pro tento typ nájemního vztahu jsou ale v NOZ stanoveny důvody, pro které lze nájem vypovědět, i když nejsou výslovně ujednány. Pro tytéž důvody lze vypovědět také nájem sjednaný na dobu neurčitou, vždy však za předpokladu, že strany smluvním ujednáním některý z těchto důvodů nevyloučily či nemodifikovaly. Zákonnými výpovědními důvody jsou:

a) předmět nájmu má odstranitelnou vadu, která zásadním způsobem ztěžuje či znemožňuje užívání, k jejímuž odstranění je povinen pronajímatel a zároveň nájemce splnil svou povinnost řádně a včas pronajímateli existenci vady oznámit,
b) na předmětu nájmu je v průběhu nájemního vztahu nutné provést opravu a není možné jej v průběhu opravy užívat,
c) pronajímatel neposkytl nájemci dostatečnou ochranu v případě, kdy jiná osoba uplatnila k předmětu nájmu vlastnické či jiné právo nebo žádala jeho vydání či vyklizení,
d) nájemce provedl změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele a neuvedl na jeho žádost předmět nájmu do původního stavu,


srpen 04, 2016 13:29
V Londýně útočil Nor somálského původu, oběti si vybral náhodně : *NČ*

srpen 04, 2016 16:21
K samotnýmu předmětu článku bych jen poznamenal, : *NČ*
že dokud není vše vyřízeno a bezpochybně vypořádáno právní a správní cestou, není vypořádáno NIC!!!!
A jestli sestra tý buchty nějakym omylem nebo svou blbostí ručí za "půjčku" svýho synka, která je teď pod exekucí, tak bych za její právo na "svuj/její" třetinovej podíl nevsadil ani děravou tenisku.
Stačí mrknout na www. katastrnemovitosti.cz a hned uvidí, zda už tam na baráku nevisí plomba! A jestli už visí, tak jí pomáhej pánbůůůůůůůůůůůůůů!
srpen 04, 2016 16:31
Islámský stát buduje v Evropě síť zabijáků, tvrdí zadržený německý džihádista : *NČ*

srpen 04, 2016 16:56
A tohle jste četli? Stačí titulky. : *deeres*

srpen 04, 2016 17:45
Ne, deeres : Lenka1

srpen 04, 2016 21:31
už i pod takovýmhle článkem? : Kamila
....
srpen 04, 2016 22:43
drahoušci - fakt - napište mi článeček přesně o tom, : d@niela

co se děje, dáme ho na kudlu jako samostatný dílo - ale nepište to pod ostatní...
"děkan s kaplanem"
srpen 05, 2016 07:04

Powered by Azrul's Jom Comment
busy