JSEM "ZOUFALÉ BŘEMENO"
Úterý, 19 červenec 2016
Milá Kudlanko, milí neznámí přátelé, prosím vás všechny o radu. Můj přítel mi před třemi léty, těsně před svou smrtí, určil svůj domek smlouvou o věcném břemeni pro mé užívání do konce mého života. Je to zapsané na katastrálním úřadu. Jeho syn, který se mj. o otce nestaral a ani v jeho nemoci nezajímal, mi teď nechal poslat dopis, ze kterého jsem se úplně zhroutila.

 

 

 

 

 

 

      Prý tuto "služebnost" chápu nesprávně a v rozporu se zákonem, neboť zřízení věcného břemene bydlení a užívání nemovistosti nebylo zřízeno jako právo bezplatnéhol doživotního užívání, jako věcné osobnostní právo, váznoucí na nemovitosti.

 

      Tohle jsem opsala, sama tomu skoro vůbec nerozumím. A ještě tam je, že jsem správně tuto smlouvu nepochopila. Že nebylo určeno a zřízeno právo bezplatného doživotního užívání jako věcné osobnostní právo, ale jen jako právo věcného břemene bydlení a užívání nemovitosti. A že je ve smlouvě sice napsáno věcné břemeno užívání, ale ne užívání bezplatné. A že v té poslední vůli mého druha to nebylo výslovně napsáno, že to je bezplatné. 

 

       A tak prý bych měla za ty tři roky zaplatit cca 900.000,- Kč - ano, rozpočítali to, že ode mne chtějí tedy zpětně zaplatit  25 tisíc měsíčně x 36 měsíců - tedy ten skoro milion! Mohu to prý zaplatit do sedmi pracovních dnů jako projev dobré vůle mimosoudním vyrovnáním.

 

       V opačném případě že bude po uplynutí lhůty na mne podána žaloba a návrh na exekuci příjmu z mého starobního důchodu (je mi 76 let a mimo nějaký starý nábytek nic nemám. Všechny přístroje, které byly v domácnosti, si hned po otcově smrti syn odvezl, že je platil jeho otec - pračku, ledničku, mikrovlnku, televizi...).

 

      Nakonec tam je napsáno, že mám na jeho účet platit měsční nájem ve výši 25 tisíc jako cenu obvyklou a to tak, aby to měl do 20. každého měsíce... Kde bych to měla vzít? Mám pár korun přes osm tisíc důchodu...

 

      Prosím vás, já byla přesvědčená, že věcné břemeno bydlení znamená, že tam mohu do smrti bydlet, a že budu platit jen energie, vodu, plyn, nějaké ty opravy atd.  A teď tohle...

 

       Poradíte mi?

 

Moc děkuju předem,

KVĚTA

 

 

 

Komentáře
Milá Květo : Lenka1
tady ti kopíruju přesné znění NOZ týkající se věcného břemene.

Právo doživotního užívání bytu resp. určité obytné místnosti je typickým představitelem tzv. věcných břemen in personam.

Právo doživotního užívání bytu resp. určité obytné místnosti je typickým představitelem tzv. věcných břemen in personam. Obecně lze věcná břemena charakterizovat jako věcná práva k věci cizí, tedy jako práva spojená s určitou nemovitostí nebo s konkrétní osobou, jež omezují práva jiného vlastníka nemovitosti a jejichž charakteristikou je také to, že věcná břemena přecházejí s vlastnictvím věci na nového nabyvatele.

Věcná břemena, tudíž i právo na doživotní užívání místnosti (neboli tzv. právo na doživotní bydlení), mohou vzniknout písemnou smlouvou uzavřenou mezi vlastníkem nemovitosti a druhou osobou, dále na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu, nebo ze zákona (ustanovení § 151o zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku). K nabytí práva odpovídajícího věcným břemenům je nutný vklad do katastru nemovitostí.

S nárokem osoby na doživotní užívání určité místnosti/místností se můžeme nejčastěji setkat v případě, kdy zůstavitel odkázal na základě závěti dědicům dům, nebo jej ještě za života daroval, a zároveň určil, že v tomto domě ve vymezených místnostech bude i nadále bydlet určitá osoba (např. zůstavitel může v závěti uvést, že dědic jeho nemovitosti je povinen poskytnout doživotní bydlení jeho družce, apod.).

Je nepochybné, že takové omezení vlastníka nemovitosti, který je na základě určitého právního titulu povinen poskytovat jiné osobě bydlení v jeho nemovitosti, může být pro obě strany v určitých případech nepříjemné a omezující. Z toho důvodu je vhodné, aby si obě strany domluvily přesný způsob a rozsah práv a povinností vyplývajících z věcného břemene, nebo aby zůstavitel ve své závěti konkretizoval, které místnosti mají být přenechány k bydlení určené osobě a podobně. Zde je však třeba brát na zřetel, že ve vztahu vyplývajícího z věcného břemene, jsou téměř veškerá práva na straně oprávněné osoby, tedy osoby využívající právo bydlení. Byť je tedy k bydlení vyhrazena jen jedna místnost, je třeba brát zřetel na to, že k bytu náleží pravidelně též příslušenství – tedy rovněž kuchyně, sociální zařízení, chodba, ale mohou to být i sklep, půda, dvůr, zahrada či vedlejší stavby se zajištěním příchodu a odchodu.

Právo vyplývající z věcného břemene doživotního bydlení je právem bezúplatným. Z této skutečnosti však nevyplývá, že by oprávněná osoba nemusela uhrazovat žádné poplatky související s bydlením. Nedohodnou-li se účastníci právního vztahu věcného břemene jinak, je oprávněná osoba povinna nést přiměřeně náklady zachování a opravy nemovitosti, kterou užívá. Oprávněná osoba je povinna hradit i náklady související s jejím užíváním nemovitosti třetím osobám – energie, odvoz odpadků, apod.

Práva z věcného břemene mohou zaniknout rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni smlouvou je nutný vklad do katastru nemovitostí. Věcné břemeno doživotního bydlení jako věcné břemeno in personam zaniká nejpozději smrtí oprávněné osoby.Vytučnila jsem to nejdůležitější.

Jak sama vidíš, vychcaného synáčka můžeš s úsměvem poslat do řiti.

Hodně štěstí a pevné nervy. smilies/smiley.gif
červenec 20, 2016 08:05
P.S. : Lenka1
Takovýhle kriply bych věšela za koule do průvanu. Neuvěřitelnej zm.d.

Sází na to, že stará ženská je blbá a nebude se umět bránit a radši vypadne, aby měla klid.

Fuj, to jsem se po ránu zase rozčílila.
červenec 20, 2016 08:11
Ať si : Lenka1
synáček tu žalobu klidně podá. Jeho to bude státy peníze, ne tebe. A moc se těším na výsledek, na který si jen tak mimochodem stejně počká tak cca 2-3 roky a soud ho do řiti pošle taky neboť jeho požadavek je nejen v rozporu se zákonem, ale i proti tzv. "dobrým mravům."

Tohle mu taky řekni, až bude zase zkoušet ti vyhrožovat, šmejd zasr.nej.

Ještě bych zmínila paragraf 8 NOZ, kde se píše následující:

Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.


Což jinými slovy znamená, že to, že schválně čekal 3 roky a pak to na tebe vybalil, že chce vše za 3 roky zpětně, je rovněž v rozporu se zákonem.

Jediné, čeho se soudem může domoct, že ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu, mu budeš platit to, co máš - tzn. obvyklé náklady (25 tisíc - to je za prezidentskej palác, ne?) za energie, vodu a svoz odpadu, příp. nutné opravy (ale zase nutné, ne, že si udělá kompletní rekonstrukci a bude chtít peníze po tobě) a nazdar bazar.

Jinými slovy to, co jsi nejspíš platila, když jste v domku žili ještě s přítelem.červenec 20, 2016 08:40
Aby ne, Lenko ! : wendy
Doufám, že to paní využije beze zbytku, cos jí zkopírovala ! smilies/cool.gif
červenec 20, 2016 08:41
A kdybych : Lenka1
chtěla bejt hodně velká mrcha, tak bych ho donutila vrátit tu ledničku. To je totiž "nezbytná součást vybavení domácnosti." Tu nemůže zabavit ani exekutor.
červenec 20, 2016 09:01
A : Lenka1
pračku jakbysmet. To je totiž to, co soud stopro vyhodnotí jako záměrnou snahu "znemožnit oprávněné osobě výkon jejích práv souvisejících s věcným břemenem."
červenec 20, 2016 09:06
Dost dobrý, Lenko. : *NČ*
Přesto, pro všechnu jistotu, bych té dámě doporučil, navštívit s tím dopisem, se smlouvou a s dokladem z katastru právníka. Jednak proto, že by rozhodně měla reagovat doporučenym dopisem, buď sama, ale nejlíp z advokátní kanceláře, pro svůj absolutní klid.
A druhak - co kdyby se to dalo vzít jako vydírání?
červenec 20, 2016 09:16
... : *deeres*
Kdybych se měla vyjádřit k jednání syna Květina přítele, tak bych nedostala jedno prase, ale hned celý vepřín.
Radit nebudu, protože to už udělali přede mnou. A zcela určitě bych si utrhla od úst a obrátila se na advokáta. To jenom proto, abych mohla klidně spát a nic nezanedbala.
červenec 20, 2016 09:41
jsem objednaná k advokátovi : 2KVĚTA
a stejně mám strach v mých letech z toho tahání po soudech, že to nedám i se špatně cítím při cestování a hlavně jsem na to sama, svého syna už nemám
červenec 20, 2016 10:00
Květo, : Michal
toho tahání po soudech bych se nebál. Chlapec dostane dopis od advokáta který mu to hezky vysvětlí i s následky které to pro něj může a bude mít. Určitě se lekne a začne couvat. Na "starou ženskou" si troufne, na advokáta ne.
červenec 20, 2016 10:52
Napiš, Květo, co poradil advokát. : *NČ*
On ani advokát ti nemusí jít vždycky na ruku. A hlavně (!!!). Je dost důležitý, aby se o něm ani nááááhodou nedozvěděl ten hajzl. Advokát je též člověk a jedna obálka dokáže obrátit jeho "myšlení" o 180°.
červenec 20, 2016 12:29
Květo, : *deeres*
stejně, jako Michal si myslím, že jde o hamouna, který sází na to, že tě zastraší a vypakuje. Jak dostane oficiální vyrozumění od advokáta, tak couvne. Tohle nemůže a hlavně nesmí vyhrát.
červenec 20, 2016 12:31
Jo, souhlas. Hlavně se nepokakat před hajzlem vyděračem : *NČ*
Jasný je, že to hajzl zkouší. Asi bude stačit, poslat ho tvdě do hnědky. Ale je bezpodmínečně třeba poslat ho tam tak, tak aby si hajzl jasně uvědomil, že narazil palicí na tvrdou skálu a ne, že to bude zkoušet na bezbrannou vyděšenou babičku.
červenec 20, 2016 14:47
určitě : 2KVĚTA
Jsem objednaná 25 v 10b hodin hned určitě napíšu jestli to semnou do té doby nešvihne
900 000 mám zajisté pod polštářem blbec jeden
červenec 20, 2016 16:23
stejně jako všichni přede mnou - : Martina P.
držím palce a ať si to ten neřád vyděrač pěkně odskáče!
červenec 21, 2016 09:06
Nebreč a makej!!!! : *NČ*
.
červenec 22, 2016 20:21
děkuji : 2KVĚTA
Děkuji moc za vaší podporu, dost mě to pomohlo překonat tu dobu než jsem mohla mluvit s advokátem. NČ u tebe jsem se zasmála a věř tomu že bych ráda makala a nebrečela. smilies/grin.gif
Tak nemuže to po mě chtít nikde není napsané že by to byla nájemní smlouva jestli to da k soudu tak se nedoplatí když bude chtít těch 900 000 jde pry nějaký procento z té častky a dost velký a taky to soud nemusí příjmout a přesto by to zaplatil.Bude mu psát dopis že na to nemá nárok na nájemné. Podepsala jsem mu plnou moc tak je vše na něm na advokátovi.Děkuji ještě jednou babička Květuška
červenec 25, 2016 15:54
Květo, parchantů, co chtěj ZADARMO prachy, je plnej svět. : toulavej
Myslím, že právo je na tvý straně, držím palce.
červenec 27, 2016 15:55
Tak to je fajn, ze uz mas dusicku v peeeru (pirko) : Bari z Calgary
At to dobre dopadne! smilies/smiley.gif
červenec 29, 2016 18:08
Už v tom zas lítám : 2KVĚTA
Asi si potřebuji ulevit a snad předčíst nějakou podporu. Advokát jim poslal dopis že mě nesmí omezovat. Já stejně nikam nelezu jako do dílny garáže a pudu která je z venku a nade mnou. V prosinci mě řekl at si zařídím svůj internet který tam je že on ho platil jako to zapojení kecá tady se vždy platilo vše na půl a hlavně nikam nesmím vrtat. Vím řeknete si proč ho musím mít na stará kolena , ale tady není nic pár lidí které projedou autem a nebo okolo projde pár lidí se psem a hned zalezou domu tak žádný drbaní tu není šance smilies/sad.gif . Nejbližší prodejna je 2 km. Internet jsem si zařídila. Na pudě se objevil tiskopis Vstup zakázán soukromý majetek Paní xx není majitelem Paní xx je pouze věcné břemeno každý vstup na půdu bude nahlášen policii. Stejně sem tam nechodila tak mě to bylo jedno. jenže za čtvrt roku jsem zjistila že mám velkou s potřebu elektřiny denně to dělalo o 20 /kWh což se mě nezdálo v loni jsem měla za rok Rekapitulace zúčtovacího
Zúčtovací období: 15.07.2015-18.07.2016

počáteční stav měřidla VT v MWh 3,92700 konečný stav měřidla VT v MWh 6,25700 dodané množství VT v MWh 2,33000..dnes mám konečný stav 101125 jsem na mrtvici už ted to dělá přec 5000 nedoplatek on mě řekl proč by to pry dělal policii nepomohla akorát že ten den co odjeli vše šlo dobře až zas od minulého týdne znova né tolik nevím na koho se obrátit hodiny jsou v pořádku a já nevím kde všude je zapojená elektřina nikam se nedostanu i mám strach to zkontrolovat co je na mě zapojené nikam mě nepustí když vyhodím pojistky vypnu je sobě. Nezlobte se trochu jsem si ulevila aspoň tím psaním. Babička Květuška ( na advokáta soud z duchodu nezbyde)
červen 19, 2017 12:17

Powered by Azrul's Jom Comment
busy