ZAJÍMAVOSTI - JAK VZNIKLY NÁZVY - 9
Úterý, 20 leden 2015
Okolnosti vzniku názvů domácích i světových značek jsou zajímavé až kuriózní. Způsoby tvorby názvu mohou být velmi variabilní – odvozování, zkracování, anagramy, jména zakladatelů, fonetické přibližování atd. Ale vždy je základním a univerzálním požadavkem snaha po jedinečnosti. Tak schválně: co z těch následujících znáte?

 

 

 

 

 

 

Hamé

 

V roce 1922 zřídil drobný živnostník v Babicích dílnu, ve které vyráběl kromě džemů, povidel a šťáv také lihoviny. Tuto výrobnu získala v roce 1933 firma Biochema, která vyvážela české výrobky mj. i do Irska. Pro ovocné šťávy, kečupy a marmelády hledala označení, které by Irům prezentovalo její výrobky jako kvalitní, přírodní, zdravé a plné síly, prostě jako z domácí kuchyně. A tak při výběru obchodní značky zvítězil návrh na označení „Hamé“, což ve staroirštině znamená „domov“.

 

 

Solo                                

 

Jméno slavné české sirkárny znamená jedinečný, jediný nebo unikátní. Za nejstarší ochrannou známku byla považována známka vyobrazení klíče (německy Schlüssel),  kterou měla zaregistrovanou firma „Bernard Fürth, Zündwaren, Schüttenhofen und Bergreichenstein“  (v Sušici a Kašperských Horách) dne 14. července 1895 pod č. 261 v Plzni.  Na základě novelizace zákona o ochranných známkách z 6. ledna 1890 byl klíčový obraz doplněn slovní známkou „SOLO SCHLÜSSEL“, což znamenalo „jeden klíč“. (Taky jste sbírali nálepky?)

 

 

Adidas  

 

zkratka, která pochází z počátečních slabik jména zakladatele firmy Adolfa (Adiho) Dasslera

 

 

Apple  

 

jablko (anglicky apple) bylo oblíbené ovoce Steva Jobse, spoluzakladatele společnosti. Při vymýšlení jména dal svým kolegům ultimátum - název měli vymyslet do konce pracovní doby, tedy 17 hodin. Nikdo nepřišel s lepším návrhem. Společnost tedy dostala jméno Apple.

 

 

 

 

 

 

JAWA   

 

počáteční slabiky - Janeček-Wanderer. Český technik a průmyslník František Janeček se v polovině 20. let minulého století rozhodl vyrábět motocykly. Licenci na jejich výrobu zakoupil od německé firmy Wanderer.

 

 

 

ETA  

 

Zkratka "elektrotechnické aparáty". Původně nesla firma, kterou založil podnikatel Jan Prošvic v roce 1943, značku ESA (Elektrotechnická akciová společnost). Od roku 1950 do 1996 se firma jmenovala ELEKTRO-PRAGA Hlinsko.

 

 

GOOGLE

 

Název tohoto vyhledávače pochází z matematického termínu gogol nebo googol, které označuje číslo 10100. Zakladatelé původně přemýšleli o názvech Googolplex nebo Googol, ale vzhledem k administrativním problémům se rozhodli pro současný Google. První s tím přišel Milton Sirotta, synovec amerického matematika Edwarda Kasnera. Slovo googol v názvu vyhledávače má vyjádřit nesmírné množství informací, které je možné najít na internetu.

 

 

 zdroj: internet

 

Komentáře
.. : kolemjdoucí
Steve Jobs říká, že jedím důvodem je, že má rád jabka, a druhým, že Apple bude v abecedě před Atari.www.youtube.com/embed/qzzOwRx3D1E
leden 21, 2015 07:08
.. : kolemjdoucí
oprava: v telefonním seznamu bude před Atari...
co se Google týká, vždycky jsem si myslel, že to jsou brejle a víc sem po tom nepátral.
leden 21, 2015 07:20
Já bych řekla, že u Apple platí oba důvody. : Giota
Proč si to myslím? Vymýšlela jsem kdysi název, a hledala také slovo od A, aby bylo v seznamu hned na začátku. A byla jsem úspěšná, našla jsem výraz, který jsem shledala velmi výstižný a přitom od A..
Takže proč by tedy Jobs nemohl uvažovat takto - chce to něco od A, abychom byli v telefonním seznamu před Atari...pak přemýšlel co tedy od toho A a napadlo ho Apple.
leden 21, 2015 11:16

Powered by Azrul's Jom Comment
busy