VÝŽIVNÉ DO ZAHRANIČÍ
Pondělí, 05 květen 2014
Dobrý den, moc bych potřebovala poradit. S exmanželem mám dvě nezletilé děti, se kterými nyní žiju v UK. Ale všichni, tedy děti a já, máme české občanství. On žije v Čechách, ale nedaří se mi s ním domluvit na výživném. Chtěla bych vědět, zda můžu nějakým způsobem zažádat soud o stanovení výživného na děti, pokud žijeme v cizině.

 

 

 

 

      Zde v UK nemůžu žádat, pokud otec děti žije v Čechách. Älespoň tak mi to bylo na úřadě zde řečeno. Tak vás prosím moc o radu, kam a jakým způsobem mohu požádat...

 

Děkuji  a jsem s pozdravem

MARTA

 

 

O D P O V Ě Ď :

 

 

 

 Milá Marto,

 

       Vztahy výživy se řídí právem státu, jehož příslušníkem je navrhovatel, který uplatňuje právo na výživné. V případě, že tedy navrhovatel trvale žijící v cizině uplatňuje právo na výživné vůči osobě v ČR, budou soudy ČR aplikovat právo státu navrhovatele.O vyživovací povinnosti rozhoduje soud. Ve věcech přiznání nároku na výživné rozhodují v prvním stupni okresní soudy. Žadatel podá návrh na zahájení řízení u toho okresního soudu, v jehož obvodu má trvalé bydliště on nebo osoba, kterou má v péči a jejímž jménem o výživné žádá.

 


       Ve věcech výchovy a výživy nezletilých (a v jiných věcech jich se týkajících), jsou-li českými občany, je dána pravomoc českých soudů i tehdy, žijí-li v cizině. Ve vztahu mezi státy EU je na volbě oprávněného, zda podá návrh na stanovení nebo zvýšení výživného u soudu státu svého bydliště nebo u soudu státu, v němž žije povinný.Pokud se žadatel o výživné nachází v cizině a dlužník má pobyt v ČR, může se žadatel
obrátit na přímo na český soud s návrhem na výkon rozhodnutí nebo požádat o pomoc advokáta či exekutora.


    Ve vašem případě se tedy s návrhem na zvýšení výživného se obraťte rovnou na okresní soud v místě bydliště povinného otce. Můžete tak učinit písemně – tj. zaslat návrh na zvýšení výživného soud poštou, anebo můžete udělit plnou moc Vámi zvolenému advokátu, který návrh sepíše, podá a bude Vás v řízení zastupovat. Případné další dotazy Vám zodpoví Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Jeho webové stránky jsou www.umpod.cz.

 

 

 d@niela

 

 

 

Komentáře
Marto, : Sidon
jenom takový malý dotaz, ten exmanžel souhlasil s odstěhováním dětí do ciziny, nebo ses ho na to vůbec neptala ? Jsou země, kde by to bylo bez souhlasu druhého rodiče, považováno za "únos" těch dětí.

:-
květen 05, 2014 08:43
příspěvek na výživu a náklady neprovdané matce : ketrin8
dobrý den , chci se zeptat byl mi rozsudkem přiznaná částka na náklady a výživu neprovdané matce jelikož otec ale nic nevlastní dluhy ma kde se podiva nezaplatil mi dosud ani korunu je nějake řešení děkuji
květen 12, 2014 13:40

Powered by Azrul's Jom Comment
busy