MŮŽE CHTÍT DÁRCE SVŮJ DAR VRÁTIT?
Středa, 29 leden 2014

 Dobrý den, ráda bych se zeptala zda může bratr mého manžela chtít zpátky rodinný dům, který před rokem manželovi daroval. Došlo mezi nimi k rozepři a on teď požaduje, abychom se vystěhovali a barák mu zpátky přepsali na něj. Děkuji za radu, JANA

 

 

 

 

 

 

O D P O V Ě Ď : 

 

      Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím opravdu hrubě porušuje dobré mravy.  Ano, opravdu musí jít o skutečně hrubé porušování dobrých mravů vůči dárci nebo členům jeho rodiny (násilí, pomluvy, neposkytnutí pomoci dárci v nemoci, stáří, atd.), je ale pochopitelné, že dárce si nemůže všechno chování obdarovaného vykládat jako v rozporu s dobrými mravy.

 

      Dárce je povinen obdarovaného k vrácení daru vyzvat, obdarovaný není totiž povinen vydat dar, jakmile poruší dobré mravy vůči dárci, aleaž  tehdy když dárce projeví vůli, aby mu byl dar pro tuto skutečnost navrácen. Toto je jediná situace, kdy může dárce požadovat po obdarovaném vrácení daru, nemůže jej chtít získat zpět například pro svou finanční tíseň, nebo proto, že by dar rád věnoval někomu jinému, apod.

 

 

P.S.  Milá Janičko, moc a moc záleží na tom, kvůli čemu se oba bratři hádají. Jak dalece je to velký problém, případně jaká je vina vašeho manžela. Tzn. by to musel váš švagr dát k soudu a všechno výše uvedené opravdu zdůvodnit...

 

d@niela

 

 

 

 

Komentáře
nedávat... : Kamila
...nikomu nic, ani dětem... dědit? Samozřejmě ano... užívat, pronajímat zdarma? Taky ano, ale nedávat!
A pokud už dám, tak to prostě beru tak, že už to nené moje a hotovo.
Jo, s majetkama jsou potíže, a proto nic nemám smilies/grin.gif
leden 30, 2014 10:52

Powered by Azrul's Jom Comment
busy