DĚLENÍ POZEMKŮ - KUS ZA KUS?
Středa, 06 listopad 2013

 Víc hlav víc ví, prosím poradí někdo? Jsou dva pozemky, každý jinde a jsou dva vlastníci ideálních polovin. A vyvstal problém, jakým způsobem majetek rozdělit a vypořádat, když jeden pozemek je menší? První spoluvlastník tlačí na prodej (má dluhy) a druhý spoluvlastník prodávat nechce, ale je ochoten si vzít větší pozemek + dát doplatek. Pak už bude každý pozemek mít svého majitele...

 

 

 

 

 

 

      Jak spočítáme, kolik se má doplatit? Já jsem dneska nepoužitelná a nevím co je správné - jestli výměru menšího pozemku odečíst od většího a rozdíl vydělit dvěma a vynásobit cenou za m2, nebo už ten rozdíl je výsledek, kterej se jen vynásobí cenou za m2 a to se má vyplatit?

 

      Díky moc všem, kdo mi s tímhle poradíte,

 

KAREN

 

 

O D P O V Ě Ď :

 

Ahoj Karen,

 

     Tos napsala té pravé.... :-) - já ohledně čísel věřím všem všechno, protože počty jsou mými úhlavními nepřáteli.... Ale bez legrace: ono bude především hodně záležet na tom, jaký který pozemek je.

 

     Přeci jen: jestli je ten menší kvalitnější, v lepším místě, má lepší sousedství... ten větší je třeba do kopce a nad silnicí... To si jen vymýšlím, ale každopádně, bude potřeba oba pozemky ještě popsat.

 

     Jestli o nich něco víš, tak ještě napiš... A taky jak moc velký je ten větší? Jestli by nestálo za to prodat třebas jen půlku toho velkého a rozdělit si ten výnos. No, to také záleží pochopitelně i na tom, jak zas jsou velké ty dluhy :-).

 

     Takže tohle chce podstatně víc informací... Každopádně by bylo záhodno si nechat pozemky ohodnotit, ocenit, abyste předešli budoucím neshodám...

 

Zdravím, d@niela

 

 

 

 

Komentáře
A co použít cenovou mapu? Aspoň orientačně ke zjištění přibližné ceny pozemků... : Myška
Je i na netu... Samozřejmě, že roli tam budou hrát další faktory, i třeba citový vztah k pozemku...
Málo informací...
listopad 06, 2013 07:10
tak předpokládám, : mura1
že ty pozemky mají nějakou cenu a ta cena se nechá zjistit. a dál už je to jednoduchý:

větší pozemek stojí například 1 000 000 a menší 600 000. Takže dohromady 1 600 000. Ten, co chce prodávat, by měl mít na konci v ruce 800 000. Tudíž majitel většího pozemku, co prodávat nechce, mu doplatí 200 000.

Sečteno podtrženo: doplatíš rozdíl ceny obou pozemků děleno dvěma.
listopad 06, 2013 07:22
Muro: Cenu pozemku : Petr1
Zjistit tržní cenu pozemku zas není tak jednoduché zjistit, dokud se neprodá. Pokud je čas na prodej, tak se obvykle nasazuje cena vysoko, postupně se snižuje, až se prodá. Cena i podobně situovaných pozemků se může značně lišit kvůli nejrůznějším věcem, například sousedům.

listopad 06, 2013 08:30
Pozemek : mamča
má většinou rozdílnou cenu odhadní a cenu prodejní. Záleží na mnoha faktorech, jak na poloze, orientaci, sousedství...a pak ještě, jestli ten pozemek najde svého kupce.
Jinak se prodává zahrada na Ořechovce, a jinak zahrada ve stráni pod prasečákem.
Ideální polovina čehokoli je v podstatě neprodejná, pokud se nedohodnou vlastníci mezi sebou.
listopad 06, 2013 08:51
tak karen : mura1
se nepídila, jak zjistit cenu pozemku. karen se pídila, jak pak s tou cenou pozemku naložit. a na to odpověď dostala :-)
listopad 06, 2013 12:15
Jestli jsem Karen správně pochopil, : Krakonoš
nejde jí vo zjišťování ceny pozemků, ale vo vyřešení slovní úlohy pomocí jednoduchý rovnice za předpokladu shodný ceny za metr čtvereční u obou pozemků. smilies/wink.gif Pak je to tak, že skutečně stačí rozdíl ve výměře (větší plocha A1 - menší plocha A2) vydělit dvěma a vynásobit cenou C za metr čtvereční, a máš ten doplatek D. D = [(A1 - A2)/2]*C nebo lze i D = (A1-A2)*C/2
Pokud je ovšem cena za metr čtvereční každýho pozemku jiná, nezbejvá, než spočítat cenu každýho pozemku zvlášť, pak zjistit rozdíl v ceně, ten vydělit dvěma a získat výši doplatku:
D = (A1*C1-A2*C2)/2 A pozor! Pokud cena za metr čtvereční menšího pozemku bude výrazně vyšší než u toho většího pozemku, může se stát, že D vyjde záporný, a to znamená, že majitel menšího pozemku naopak doplatí peníze majiteli toho většího!

listopad 06, 2013 12:19
... : bb2
Možností je víc, jako obvykle záleží na ochotě lidí k domluvě a ústupku. Může se povolat znalec, nechat ocenit oba pozemky, hodnotu rozdělit na půl a vyčíslit, kolik kdo komu bude doplácet. Jak napsal Krakonoš, nemusí nutně doplácet majitel většího pozemku tomu druhému. Náklady na znalce uhradí oba půl na půl, nebo ten, kdo na tlačí na prodej...
Tohle je asi řešení, proti kterému nelze mít ani dodatečně námitky a nemělo by to tedy vnést do vztahů - pokud na tom záleží - spor ani v budoucnu.
Asi bych volila tohle řešení právě proto, aby se nikdo necítil ošizený, a to ani v budoucnu - až např. poplatí z prodeje dluhy, nic mu nezbude a najednou si uvědomí, že se o pozemky podělili nespravedlivě, že na tom prodělal.

Nebo se prodá menší pozemek, jednotková cena se použije k ohodnocení většího pozemku a polovinu rozdílu vyplatí nový majitel většího pozemku tomu, kdo prodával menší pozemek. To je asi nejrychlejší, nejjednodnušší a nejlacinější řešení, ale není to tak rychlé, jednoduché a levné, aby to za ty budoucí spory stálo. Ale možnost to je, pokud jde o počty.

Samozřejmě, že hodnota pozemků může být rozdílná, tak pokud budou trvat na přesném určení hodnoty, musí nastoupit ten znalec. Jinak je to všechno záležitost dobrovolné dohody.
listopad 06, 2013 18:21
... : Giota
Pokud je některý z pozemků v intraviánu obce nebo veden v územním plánu jako zastavitelný, tak v každém případě budete znalecký posudek potřebovat dřív nebo později, protože budete po prodeji platit daň a ta se platí buď z ceny odhadní nebo z ceny prodejní dle toho, která je vyšší.
listopad 07, 2013 08:21
... : Giota
PS: daň platíte i při prodeji pozemků mimo intravián, ale tam bylo donedávna (a možná stále je)ponechat na úřednících finančního úřadu, aby prodejní cenu porovnali s cenou odhadní - spočtenou dle bonity.
listopad 07, 2013 08:34
Jo, tos mi připomněla: : Krakonoš
Až se jednou najde partaj, která bude mít ve svým programu zrušení všech nehoráznejch a nemravnejch daní, jako je právě daň z převodu nemovitosti (a daň z nemovitosti taky), jsem automaticky jejím voličem. smilies/cheesy.gif
Zajímalo by mě - jestli tyhle debilní daně maj třeba v Americe, která je dávaná za příklad mobility vobyvatelstva a vochoty stěhovat se za prací. Co, povíte mi něco k tomu, kluci a holky americký? smilies/wink.gif
listopad 07, 2013 11:03
Pokud dva spoluvlastníci vlastní podílově dva pozemky : -Pája-
a chtějí si toto podílové spoluvlastnictví rozdělit, pak se u notáře sepíše smlouva Dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Cenu pozemku určuje odhadce, který occení oba pozemky a dle tohoto odhadu budete znát cenu, respektive rozdíl k doplácení. Odhad zohledňuje samozřejmě nejen výměru ale rovněž BPEJ (bonitu) přístup (jeden pozemek je třeba někde uprostřed lánu a jiný v dosahu přístupové cesty a inženýrských sítí). Daň u FÚ platí do konce roku ten, kdo získá peníze (k výši daně budete předkládat na FÚ odhad který budete mít)
listopad 07, 2013 20:52
pro jistotu, Karen : bb2
abys nevyčetla, že musíte vycházet z odhadu. Nemusíte. Odhad je užitečný z důvodů, o kterých jsem psala předtím a bude nutný k dani. Ale pro vypořádání samotné nezbytně nutný není. Dohodnout lze i jiné vypořádání než podílem podle odhadu.
My např. vypořádali spoluvlastnictví chalupy, pozemků a polí bez odhadu. Několik spoluvlastníků se dohodlo co si kdo nechá, z několika spoluvlastníků všeho vyšli dva noví vlastníci domu, jeden nový vlastník polí a tři vlastníci pozemků. Pozemky si nově rozdělili, rozdělení nechali zaměřit a notářská smlouva se opírala o geometrický plán, katastr o geom.plán a dohodu u notáře. Jeden vlastník se vzdal všeho bez finanční náhrady. Žádný zákon neukládá vlastníkům nemovitostí jak se musí mezi sebou vypořádat, pokud se dohodnou (a dohodu uzavřou u notáře).
listopad 08, 2013 16:59
v úvodu Karen psala, že by jeden ze spoluvlastníku : -Pája--
si chtěl nechat větší pozemek a dopatit. K tomu samozřejmě bude ten odhad potřebovat, pokud ovšem se nedohodnou na nějaké smluvní ceně. Ale jelikož stejně odhad budou dělat pro finančák, tak si myslím, že je jednodušší doplatit rozdíl dle odhadu a nebudou muset se obávat nějakých pozdějších nařknutí že doplatil málo a pod.
listopad 09, 2013 20:25
... : bb2
zcela souhlasím, odhad vidím jako nejlepší řešení této situace, právě z těch jmenovaných důvodů, myslím, že už jsem to tu někde zmiňovala. Aspoň z mého laického pohledu, nejsem právník. Jen to není jediný možný způsob vypořádání, je to otázka dohody.
listopad 11, 2013 01:11

Powered by Azrul's Jom Comment
busy