ROZDĚLENÍ MAJETKU MEZI DĚTI
Středa, 06 listopad 2013

Dobrý den, rádi bychom se s vámi poradili. Manžel se svou sestrou vlastní každý polovinu rodinného domku včetně zahrady, sýpky, stodoly a ovocné zahrady s ovocnými stromy. Podotýkám, že spolužití bylo a je zatím klidné, a  každý si tu svoji polovinu opravoval od roku 1972 podle svých finančních možností.

 

 

 

 

     Poněvadž roky přibývají, rádi bychom smluvně a po vzájemné dohodě vše písemně ošetřili, poněvadž se naši potomci nemusejí tak dobře snášet, jako tomu bylo u nás. Potřebovali bychom tedy radu, jak smlouvu sepsat, kam se obrátit.


S díky VĚRA

 

 

 

O D P O V Ě Ď :

 

 

Milá Věrko,

 

     ve vašem případě se jedná o tzv. podílové spoluvlastnictví, které je blíže upraveno v občanském zákoníku, zák. č. 40/1964 Sb., konkrétně v ust. § 137 a násl. Dle uvedeného zákona podíl každého ze spoluvlastníků vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.

 

     Pokud se tedy například jedná o jeden pozemek, jednu parcelu, považuje se tato parcela za jeden celek, přičemž každý ze spoluvlastníků má ideální, tzn. blíže neurčený podíl. (Stejné je to i ve vašem případě.) Neexistuje žádné právo prvního výběru na konkrétní část pozemku a možnosti způsobu určení užívání spoluvlastnictví jsou různé. Upřednostňuje se samozřejmě dohoda všech spoluvlastníků. Což u vás zatím tedy funguje.

 

     Ale do budoucna, budete-li myslet na své potomky - pro tento úkon není stanovena forma, nicméně doporučuji formu písemnou. Pokud chcete předejít tomu, že by se totiž příbuzní později na dohodě neshodli, máte možnost například uplatnit ust. § 141 občanského zákoníku, tzn. dohodnout se na úplném zrušení spoluvlastnictví a provedení vzájemného vypořádání mezi spoluvlastníky.

 

      V tomto případě se vyžaduje dohoda, která bude mít písemnou formu. V případě, že by  totiž došlo mezi potomky později kproblémům, mohl by pak kterýkoliv spoluvlastník podat návrh k příslušnému soudu na zrušení spoluvlastnictví a provedení vypořádání soudem. Soud přitom přihlédne k velikosti a k účelnému využití věci a není-li rozdělení věci dobře možné, přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům; přihlédne přitom k tomu, aby věc mohla být účelně využita.

 

     Pozemek i nemovitost lze rozdělit na jednotlivé části pouze se souhlasem všech spoluvlastníků, pokud není dohoda možná, doporučuji se obrátit na soud. 

 

     Takže: nejlépe bude vše, každé jablíčko, třešinku, každý kousek plotu - prostě všechno sepsat, nafotit, a poté rozdělit, a nechat poté ověřit. Jedině tak můžete zajistit, aby případní potomci si zbytečně kvůli nějaké jahodě nevjeli do drdolu :-)))

 

Držím palce,

d@niela

 

 

 

Komentáře
Obraťte se společně určitě : KK
na nějakou zavedenou a dobře hodnocenou advokátní kancelář, tyhlety věci jsou poměrně složité a laikům bych rozhodně nedoporučovala, aby se do nich pouštěli sami.
listopad 07, 2013 10:29

Powered by Azrul's Jom Comment
busy