KDYŽ RODIČE DAROVALI DŮM ...
Pondělí, 19 červenec 2010

 Dobrý den, milá Kudlanko, prosíme Vás o radu. Jsme tři sourozenci, starší bratr a dvě sestry. Naši rodiče darovali dům i s pozemkem našemu u bratrovi a v darovací smlouvě mají uvedené věcné břemeno a právo na dožití. O samotném daru jsme se my dvě sestry dozvěděly zcela náhodně. Ale proč píšu - bratr rozkopal totiž užívanou část bytu našich rodičů (koupelnu a kuchyň), že prý dům potřebuje rekonstrukci, ale očividně práce schválně neúměrně prodlužuje.

 

 

 

     Zdůvodňuje to tím, že prý nemá dostatek finančních prostředků. Rodiče se ale našeho bratra bojí, aby jim neudělal ještě něco horšího. Chtěli bychom tedy vědět jak  - a  nebo jestli vůbec - lze napadnout onu darovací smlouvu a dům případně vrátit zpět rodičům. Ještě bych chtěla uvést, že  bratr v tomto domě měl a má trvalý pobyt.

Miroslava

 

ODPOVĚĎ:

 

Milá Miroslavo,


     dle ust. § 630 občanského zákoníku se může dárce domáhat vrácení daru, jestliže se k němu nebo členům jeho rodiny obdarovaný chová tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Myslím, že by nebylo na škodu, abyste se přesně a s konkrétními údaji poradili ještě osobně a proto se obrátili na vám nejbližší občanskou poradnu: http://www.obcanskeporadny.cz/ . Pokud se tak rozhodnete, vezměte s sebou vše, co se k vašemu případu vztahuje.

 

     Dole jsem vám ještě zkopírovala, co vše občanské poradny pomohou řešit, pokud se na některou z nich obrátíte.

 

Bydlení
Seznámíme Vás se závazky a právy, ať už bydlíte v nájemním, soukromém či družstevním bytě. Pomůžeme Vám řešit problémy spojené se vznikem, zánikem a změnami nájemních smluv, právech a povinnostech pronajímatele, úpravách cen služeb. Odpovíme na Vaše dotazy ohledně hlášení trvalého pobytu, právech a povinnostech vyplývajících z vlastnického a spoluvlastnického práva, výměny nájemních bytů, převodu nájemních smluv a bydlení na základě věcného břemene.

   

  Rodina a mezilidské vztahy
  Obraťte se na nás, pokud chcete uplatnit svá rodičovská a manželská práva, řešíte rozvod, vyživovací povinnost, osvojení, pěstounskou péči nebo registrované partnerství. Neváhejte se na nás obrátit v případě domácího násilí.

   

  Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
  Informujeme Vás o závazcích vyplývajících z vlastnictví, spoluvlastnictví, podílového vlastnictví nebo společného jmění manželů. Zpravíme Vás o náležitostech dědictví, restituce a smluv.

 

 

Tak, snad naleznete dobrou pomoc,

držím palce! 

d@niela

 

 

 

Komentáře
No hlavně mám pocit, : Krakonoš
že taková darovací smlouva je neplatná už proto, že vy jste neopominutelný dědičky stejnýho domu a nepíšeš nic vo tom, že by vás rodiče vydědily. Ňáký divný...
červenec 19, 2010 22:58
Ó, jak toto znám, : skaz
rodiče - v mém případě máma předávají dům synovi - ach jo...... Všichni sourozenci podepíší, že se zříkají dědictví, protože užívací právo tam máma má. Ovšem v momentě, kdy ta máma už nezvládá ji klidně syn odloží - nejlíp LDN - tam se neplatí tak, jako v Domově seniorů. No, a potom jeden z těch dobrovolně vyděděných to nezvládne a vezme si ji domů. Docela běžný scénář. Smutný.
červenec 19, 2010 23:56
Krakonoš : opas
Nemáš pravdu, za svého života si rodiče mohou se svým majetkem dělat, co se jim zlíbí. Klidně i podpálit nebo prodat za korunu. Dědění nastupuje až po smrti, ne dříve.
červenec 20, 2010 00:55
Pak ovšem nechápu institut vydědění. : Krakonoš
Nemusím nikoho vydětit, jenom svůj majetek převedu někomu jinýmu. A basta fidli, ne? Nojo, no, právník nejsem a vo dědictví jsem se nikdy nezajímal - já nic nikdy nezdědím. smilies/grin.gif smilies/grin.gif
červenec 20, 2010 08:00
To je naprostá pravda, : wendy
a další sourozenci mají smůlu. V dědickém řízení se pak zbylí sourozenci mohou jen domáhat většího podílu než zákonného ze zbylého dědictví, je-li jaké.
Napadnout darovací smlouvu lze jen kvůli hrubému porušení dobrých mravů a chování vůči dárci a to bývá složité a trapné a dlouhé. Lze jej uplatnit, pokud netrvá, do tří let po tomto aktu.
NIKDY nepřepisujte celý dům na svého potomka. Ani s výhradou věcného břemene. Nikdy.

No a pan bratr z článku by potřeboval přes hubu. Možná by to bylo i na ty mravy...je to hnus, velebnosti.
smilies/wink.gif
červenec 20, 2010 08:01
... : mia
opas má pravdu, za svého života mohou rodiče s majetkem volně nakládat , darovat nebo prodat ho mohou komukoliv. Že v tomto případě dostal dům jeden sourozenec , na tom taky až tak divného moc nevidím. Zvyk - kdo zůstane doma bydlet, postará se o rodiče a zdědí chalupu je v našich končinách stále ještě dost zakořeněn. Že se bratr nechová jak by měl je ovšem politováníhodné.
červenec 20, 2010 08:14
Proč přes hubu? : Petronila
nemůže to být tak, že opravdu nemá peníze, případně špatně vybral stavební firmu, je nešika, nebo stav domu byl horší, než si původně myslel? (Kdo někdy opravoval starý dům, tuší, o čem mluvím).

Krakonoši - s tím darováním je to tak, jak říkají holky. Ono je to taky logické - jinak by to znamenalo, že jakmile nabudeš nějakého majetku a máš víc dětí, tak tím majetkem už nesmíš disponovat, aby se pak v dědictví dostalo na všechny. Což, jak uznáš, je volovina.

Skaz - tohle jsou strašně těžké věci a neodvažovala bych se odsoudit někoho, kdo nezvládne péči o nemohoucí osobu..
červenec 20, 2010 08:18
Petronilo, : wendy
myslím si, že dcery posoudily stav rozestavěnosti objektivně - to bych je pak musela a priori podezřívat z toho, že bratrovi závidí, a dále že si rodiče nestěžují neprávem - takových případů je...ono rozkopat někomu jeho byt, no nevím. Sestrám bych ještě poradila, pokud to majetkové poměry jejich i rodičů dovolují, rozkopanou část dát dokupy bez bratra.
A pěkně se zamykat. Smutné.
smilies/wink.gif
červenec 20, 2010 08:24
institut vyděděné se hodí třeba když : bb2
...nelze nemovitost převést za života majitele, protože na ní visí třeba hypotéka nebo jiný závazek, který bude do smrti splacen nebo případnou náhlou smrtí vyřešen (zanikne, uhrazen ze životního pojištění, tak nějak)

...nechce majitel na nikoho nemovitost převést za svého života, aby zároveň nemusel vyřizovat břemeno doživotního užívání bezplatně (právníci prominou laické vyjádření) nebo se obává, že se něco změní v zákonech, v životě nového majitele, a on, původní majitel, bude mít peklo na zemi, místo střechy nad hlavou

...chce majitel exemplárně potrestat zlobivé děcko

...má smysl pro humor a věří na posmrtný život a těší se, jak se budou dědici tetelit a ejhle, nic :-)


červenec 20, 2010 09:47
darovací smlouva - a byla vůbec? : bb2
Pokud rodiče prostě zašli k notáři a převedli dům na syna, třeba z tradice, že dům má nést rodinné jméno, tudíž ho má mít syn, tak žádné darovací smlouvy nebylo třeba a pak, pokud notář potvrdil, že úkon (převod) proběhl platně, nelze asi celkem nic napadnout? nebo se pletu?
Samozřejmě pokud součástí převodu nebyla nějaká podmínka o soužití apod. Ale jinak? Nemůžu přece převést dům na někoho a pak ho chtít zpátky proto, že si ve vlastním domě rozkopal koupelnu (i když mi slíbil, že se v ní budu moct koupat).
Pro jistotu - pro Alenu a podobně uvažující - neschvaluji ošklivé chování k rodičům, neradím synovi jak se zbavit rodičů ani nic podobného, jo, tak šetřete hlasivky.

Jen si tak říkám, když převedu auto na souseda a on pojede rychle a přejede psa, můžu to auto chtít zpátky? nemůžu.

Takže, pointa - byla darovací smlouva? bylo věcné břemeno užívání? byly nějaké podmínky? Suma sumárum - málo info máme?
červenec 20, 2010 09:57
nojo, : Krakonoš
úplně blbě jsem to viděl. Tak si sypu popel na temeno a vopakuju si starou dobrou zásadu - když nevíš, drž hubu! smilies/grin.gif smilies/grin.gif
červenec 20, 2010 10:13
bb : mia
darovací smlouva být podle mého musí a je součástí notářského zápisu. Po nabytí právní moci odchází jedno /nebo více ?/ vyhotovení na katastrální úřad , ten provede změnu vlastníka v katastru nemovitostí a vyznačí věcné břemeno užívání.
červenec 20, 2010 10:19
Krakonoši, : wendy
tady se kdekdo kdečemu přiučí.... smilies/wink.gif

darovací smlouvy bývaly výhodnější, snad ještě jsou, tak etnto institut lidé hodně užívají
červenec 20, 2010 10:36
Nevím jestli to ještě platí, : alena puntíkovaná
ale dříve to bhylo tak, že nejbližěší příbuzný, tedy otec, matka, syn, dcera, darovací daň neplatili. Platili pouze notářské poplatky. Ale jak říkám, je to skoro sedmnáct let, co jsem pro svého muže -právníka dělala "sekretářku zdarma a podobné věci jsem mu psala. Takže dneska může být všecko jinak.
červenec 20, 2010 11:14
V dotazu je jasně napsáno: : jednababi
"darovali dům i s pozemkem našemu u bratrovi a v darovací smlouvě mají uvedené věcné břemeno a právo na dožití"
K vrácení daru si dovolím ocitovat
"1. Přestože občanský zákoník ani jiný právní předpis nedefinuje pojem dobré mravy, lze jimi rozumět souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních.
2. Předpokladem úspěšného uplatnění práva dárce na vrácení daru není jakékoliv nevhodné chování obdarovaného vůči němu nebo členům jeho rodiny, nýbrž jen takové chování, které s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu lze kvalifikovat jako hrubé porušení dobrých mravů. Obvykle jde o porušení značné intenzity nebo o porušování soustavné, a to ať už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci apod. Ne každé chování, které není v souladu se společensky uznávanými pravidly slušného chování ve vzájemných vztazích mezi lidmi, naplňuje znaky § 630 obč. zák.; předpokladem aplikace tohoto ustanovení je kvalifikované porušení morálních pravidel konkrétním chováním obdarovaného, jehož stupeň závažnosti je hodnocen podle objektivních kriterií, a nikoliv jen podle subjektivního názoru dárce.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 4398/2007"

k věcnému břemeni pak
"Oprávněný z věcného břemene je povinen udržovat věc zatíženou v stavu způsobilém užívání a nést odpovědnost za škodu způsobenou zanedbání této povinnosti nebo zneužíváním věci. Pokud by došlo k porušení smlouvy o věcném břemeni, zneužívání věcného břemene, na zatížené věci by hrozilo její významné poškození, či by došlo k výraznému nepoměru
mezi právem oprávněného užívat a povinností povinného zdržet se, lze věcné břemeno zrušit soudem."

Rodiče by tedy museli prokázat, že se jedná o "porušení značné intenzity nebo o porušování soustavné" a syn se může hájit tím, že skutečně nemá peníze na dokončení (nutné?) rekonstrukce. Domnívám se, že k vrácení daru toto jednání nestačí, maximálně by se rodiče mohli další žalobou domáhat uvedení do původního nebo provozuschopného stavu zdemolovaného příslušenství.
červenec 20, 2010 11:26
tak, už mám kafe a chvilku času číst pořádně :) : bb2
Jednababi - je to tak, nepozorně čtu, je tam psáno o darovací smlouvě i věcném břemenu.

Mio - ano, už jsem si to dohledala, prostý převod zápisem u notře nelze, zároveň jsem si vybavila, že když jsme převáděli pozemky, taky jsme nevystačili s notářským zápisem, musela být k tomu smlouva kupní a u jiného darovací.

Jinak souhlasím s Petronilou - rekonstrukce starších domů se podle mých zkušeností vždy protáhnou a prodraží, ostatně i novostavbu udržet v harmonogramu dá zabratsmilies/smiley.gif
Tak, jak je dotaz podán, hraje to na strunu sympatií pro sestry, ale ono to klidně může být i naopak, tj. že sestry teď hledají důvod a záminku, jak zpátky získat podíl na domu a snaží se lehce zmanipulovat rodiče.

Zvláštní je věta
Rodiče se ale našeho bratra bojí, aby jim neudělal ještě něco horšího.
- normální rekonstrukce by rodiče asi nevyděsila, tak čeho se bojí?
červenec 20, 2010 11:39
O rekonsrtukci starých domů taky něco vím : wendy
a z řemeslníků jsme někdy na mrtvici. Něco mi ale říká, že tohle nebude ten případ.

Co horšího by mohl udělat - znepříjemnit bydlení staouškům se dá raz dva, způsobů je hafo. A je-li toho schopen...

A co na to sestry, čtou nás ? Tady to je interaktivní !
smilies/wink.gif
červenec 20, 2010 12:16
Mě zarazilo, : jednababi
že sestry se o darování "dozvěděly zcela náhodně". Aniž bych chtěla cokoli předjímat napadá mě, že v rodině takové darování většinou probíhá stylem "Milé děti, rozhodli jsme se, že Franta dostane barák, protože..." já nevím, holkám pomohli postavit nebo jim dali pár peněz do manželství, nebo je Franta jedinej, kdo tam chce bydlet - prostě podle situace.
Netroufnu si odhadnout, co rodiče vedlo k podobné partyzánštině (že by nejstarší a ještě kluk?), ale mám pocit, že je jen otázkou času, kdy někdo ze zúčastněných, s výjimkou syna, vyměkne a buď si mámu s tátou "doborovolně" nastěhuje domů, nebo si to oni "vypláčou".
Taky by mě zajímalo vyjádření sestřiček.
červenec 20, 2010 12:33
... : mia
co je nutné u oprav a co už navíc těžko posoudit. Ale my jsme v baráku dvacet let a nebude trvat dlouho a už budem barák taky "rozkopávat" , rozvody vody budou už zanesené a bude třeba je komplet vyměnit. Pokud má bratr dům už starší asi je nutné vyměnir i rozvody elektřiny, aby odpovídaly současným normám. Možná volá koupelna po nových obkladech, tečou radiátory, .. Je jasné, že starší lidé takové změny snášejí špatně, protože "jim to stačilo celá léta" a chce to takt ze strany syna. Ale těžko vyčteme z dotazu, co konkrétního se událo. smilies/wink.gifAlčo u darování blízkým příbuzným se daň darovací neplatí, platí se odměna notáři a odměna soudnímu znalci za odhad nemovitosti.
červenec 20, 2010 12:52
... : mia
teď mě vlastně napadá, že v rámci úsporných balíčků už od letoška možná platí i přímí dědici darovací daň.
červenec 20, 2010 13:01
ano Mio - to přesně jsem měla na mysli. : alena puntíkovaná
stejně to bvývalo i při dědění. Teda, ne, že bychom něco význačnýho dědili, ale vím, že nám říkali, že s bráchou budeme pklatit než notářké poplatky./před sedmi lety po mamince/.
červenec 20, 2010 13:10
ach to mládí . . . bez zkušeností : toulavej
rodiče k takové partyzánštině předání svého majetku jednomu z více dětí vedou VŽDYCKY vztahy v rodině, aby měli klid. Protože zbylé děti, co nic nedostanou, jsou lidé co se se svým osudem nehodlají smířit a tak se transakce provede potichu, aby se rodiče vyhnuli výčitkám, hádkám, přestání se kamarádit a navštěvovat jak mezi rodiči a neobdarovanými dětmi, tak i mezi dětmi neobdarovanými a obdarovanými ap. A z tohoto pohledu je třeba se na dotaz i dívat – je to dotaz od člověka, kterému není jedno, že nic nedostal a hledá cestu, jak se vrátit do původního stavu, kdy bude mít opět naději, nárok na část majetku rodičů. A kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Záminka „záměrně pomalé“ přestavby, adaptace koupelny a kuchyně je ideální. Stačí, aby si starší člověk při řeči postěžoval, že se to všechno vleče moc pomalu a hledaná záminka je na světě. Když si to např. všechno člověk dělá sám a musí ještě chodit do práce a nemá moc peněz a rekonstrukce je nutná, kdo to někdy dělal ví, že to není hned. Mluvím ze své zkušenosti rekonstrukce chalupy – a to jsem nakonec tu chalupu nedostal :-))) – máma se bála narušit vztahy s dcerami
Moje nová bytná tohle udělala tajně, leč její snacha to zjistila v katastru nemovitostí a syn mojí bytné s ní 2 roky nemluvil, že předala barák dceři i když on dostal jiný majetek už dříve. To, co tu uvádí jednababi je příklad teoretický a v praxi jen velmi málo se vyskytující, aby proběhl v klidu, Teprve dělení majetku ukáže, kdo je kdo v rodině, jestli drží pohromadě . . .
červenec 20, 2010 15:52
wendy, ptala jsem se spíš z druhého konce:) : bb2
ne co ještě by jim mohl provést, to si celkem umím představit, stačí si vzít vzor z majitelů nemovitostí s nepohodlnými nájemníky. Mne by zajímalo spíš co jim dělá syn/bratr tazatelek už teď, když rodiče mají obavy ze zhoršení. Běžná rekonstrukce by je otravovala, ale nevyděsila. I když, pokud v rámci rekonstrukce už rok spí v horolezeckém spacáku ve výkopu s trubkama, tak se jisté obavy z vývoje dají pochopit :-)
červenec 20, 2010 17:02
Na darování : babi
je vždy čas.Pracovala jsem v domově důchodců a tak vím,jak často dopadli ti,co spěchali honem dětem darovat dům,byt.Když už starý člověk nic nemá,často se ani té návštěvy nedočká.

červenec 20, 2010 17:57
blahořečím svý předky, : Krakonoš
že sou a byli, kam záznamy sahaj, holý pr*ele. smilies/grin.gif A tak mám jistotu, že budem s bráchou kámoši i po všech těch funusech, co nás ještě čekaj. smilies/cheesy.gif smilies/wink.gif smilies/tongue.gif
červenec 20, 2010 23:05
Jo, bb chápu to jaks to myslela : wendy
jen kolem sebe vidím dost případů abych tak řekla nešetrného zacházení se seniory. Moji kamarádku by dcera poté, co jí byl celý barák darován, chtěla vystěhovat do sklepa. Bez milosti.
Včera jsem se dozvěděla od jiné kamarádky, že se rozešla se svými dvěma bratry, kteří ač na to mají, odmítli vypomoci mamince s koupí bytu - žádná velká drahota, privatizace městských bytů. A co se jim napomáhala a dětí pohlídala...
Totéž píše výše i babi.
Nejsou všechny děti takové, naštěstí, já sama si nedovedu představit, že by se takto zachoval náš syn - ale nemovitosti dostane až zemřeme. Tak.
smilies/wink.gif
červenec 21, 2010 07:31
Ať je to jak chce, : Macesska
tak když se rodiče bojí bratrovi vůbec něco říct, tak se asi budou bát podniknout i nějaké právní kroky - aspoň si teda nedovedu představit postup, který by je ušetřil konfrontace.
červenec 21, 2010 11:33
... : bb2
nojo, lidé jsou různé. Táta je nejstarší z více sourozenců,rodičům bydlel nejblíž, tak se naši starali nejvíc,všechno zařídili,objeli,dovezli,udělali.Ostatní přijeli na víkendy, a protože byli vzácnější,tak se jim napeklo,navařilo.Protože táta měl dvě práce, po revoluci podnikal a pokračoval v tom i v důchodu,tak chalupu a byt dostali druzí, domek taky, auto se taky koupilo jim. Ale bydleli pořád daleko, zatímco naši se přestěhovali ještě blíž, tak zase všechno bylo na nich, až do konce...A stejně na ně táta nezanevřel, že mu to za to nestojí a bude prej aspoň jednou umírat s trochu čistým svědomím. Dál jsou v kontaktu, navštěvují se a fasujou u našich vajíčka a králici :-)
červenec 21, 2010 12:47
To máš jako s hlídacíma babičkama : wendy
která přiběhne kdykoliv je to potřeba, aby mladým pomohla a s vnoučetem se potěšila - u té se to bere jak samozřejmst a nastane divení, když někdy nemůže, je nemocná nebo je do divadla nebo já nevím co.
Která je vzácná té se ručičky líbají. Tak to na světě chodí.
smilies/wink.gif
Co máme nevíme, až když to ztratíme.
červenec 21, 2010 16:49
. : toulavej
možná to jsou bojácní rodiče - nejdřív se báli říct dcerám, že darovali dům synovi, teď jedna z dcer říká, že se rodiče bojí říct synovi, aby si s rekonstrukcí pospíšil . . .
červenec 21, 2010 17:50
toulavej, : Macesska
halt kdo se bojí...
červenec 21, 2010 19:47

Powered by Azrul's Jom Comment
busy