DOHODA O STŘÍDAVÉ PÉČI
Pondělí, 31 srpen 2009

 Dobrý den, s expřítelem máme spolu dcerku, kterou teď  mám já v péči. Jsou ji čtyři roky. Chtěli bychom si bez soudu napsat papír o střídavé péči, ale ani jeden nemáme potuchu, jak by ten papír měl vypadat; chtěla bych Vás touto cestou poprosit o návrh - „jakoby smlouvu" mezi námi dvěma (mnou a expřítelem). Děkuji za odpověď a přeji hezký den, Jana

 

 

 

ODPOVĚĎ:

 

 

     Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

     Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu. Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Soud vždy vezme v úvahu kdo dosud kromě řádné péče dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní. Tyto podmínky soud zkoumá i v případě, že rodiče uzavřou dohodu.


     Pokud chcete, aby bylo zahájeno řízení o úpravu poměrů vašeho dítěte, ať již pro dobu před rozvodem, nebo i pro dobu po rozvodu, podejte návrh na zahájení řízení s tím, že navrhnete právě střídavou péči. Tento návrh můžete sepsat sami, nebo za pomoci orgánu sociálně právní ochrany dětí, případně za pomoci advokáta.

 

 

Tady máte "něco jako vzor" - záleží pochopitelně na vás, jak vy se konkrétně dohodnete 

 

Nezl. ........ se svěřuje do střídavé výchovy obou rodičů.

 

Otec je oprávněn mít nezl. ve své výchově vždy prvé dva týdny v měsíci, a to počínaje první nedělí v měsíci od 18.00 hod do třetí neděle v měsíci do 18.00 hod.

Matka je oprávněna mít nezl. ve své výchově od třetí neděle v měsíci od 18.00 hod. do první neděle následujícího měsíce do 18.00 hod.

Otec nezl. je povinen jej převzít první neděli v měsíci v určenou dobu v místě bydliště matky a matka je povinna po uplynutí dvou týdnů nezl. převzít v místě bydliště otce ve stanovenou dobu.

Oba rodiče jsou povinni nezl. předat do chovy druhého rodiče v určenou dobu s jeho potřebnými osobními věcmi a na střídavou výchovu jej řádně připravit.

Žádnému z rodičů se výživné na nezl. nevyměřuje.

 

(Pokud jde o právní odůvodnění výroku o střídavé výchově, městský soud uvádí, že gramatický výklad § 50 odst. 1 zákona o rodině nevylučuje, aby dítě (ve výjimečných případech) bylo svěřeno do střídavé výchovy obou rodičů, neboť toto ustanovení pouze praví, že soud rozhodne, komu bude dítě svěřeno do výchovy, nežijí-li rodiče spolu. Nelze tedy vyloučit možnost svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů.)

 

 

Další záležitosti, které by ve smlouvě měly být:

 

Matka je povinna přispívat na výživu nezletilé částkou .... měsíčně vždy do pátého dne v tom měsíci, v němž jí není nezletilá svěřena do výchovy, k rukám otce, a to s účinností od právní moci rozsudku.

Otec je povinen přispívat na výživu nezletilé částkou .... měsíčně vždy do pátého dne v tom měsíci, v němž mu není nezletilá svěřena do výchovy, k rukám matky, a to s účinností od právní moci rozsudku.

Dluh na výživném nevznikl.

Oba rodiče mají oprávnění v tom měsíci, kdy nezletilá/ý není svěřena do jejich výchovy, stýkat se s dcerou/synem o sudých víkendech v roce od pátku 17 hod. do neděle 20 hod.

Oběma rodičům se ukládá předat nezletilou do výchovy druhého rodiče v určenou dobu, s jejími potřebnými věcmi, a na střídavou výchovu nezletilou řádně připravit.

 

 


Pochopitelně, že je v této smlouvě nutno nejprve uvést všechna důležitá fakta: jména, bydliště, datum narození.... atd., ale to už určitě víte..

 

 

Pokud budete potřebovat ještě nějakou radu,

ozvěte se.

 

d@niela

 

 

 

 

 

Komentáře
asi tomu nerozumím, ale : Eny
připadá mi to jako by to dítě byl horký brambor. Divná doba. Lidé spolu žijí na hromádce, pořídí si dítě a pak si ho budou vždy na 14 dní přehazovat. To jim vůbec nevadí, že to dítko vlastně nebude vědět kam patří?
Nelíbí se mi to. Ale jak říkám, asi tomu nerozumím. Jednou jsem dítě porodila, a chtěla ho a tak se o něj chci taky starat. vadilo by mi, kdyby se mi o něj měla starat jiná a cizí ženská.
září 02, 2009 09:11
... : Macesska
Vtip je v tom, že se o dítě chce starat i otec - když ho jednou zplodil. A nemusí se mu líbit, že se o jeho potomka bude starat nějaký cizí chlap. (Mimochodem, největší podíl na zneužívání dětí v rodinách prý nesou nevlastní otcové - partneři matek.) Ne každý muž touží po rozchodu s partnerkou fungovat pouze jako pokladnička.
září 02, 2009 09:46
... : Inka
sdílím stejný názor jako Eny
září 03, 2009 20:53
já rozumím i tomu, : Eny
co píše Maceška, ale neznám ve svém okolí otce, který by se staral o dítě stejně jako matka. Prostě neznám. Střídavá péče. Je to asi výhodné pro rodiče, ale hleděla bych na pohodu a klid dítka. Panebože a čtyřletého. Maminka přece vycítí u dítka jakoukoli nerovnováhu, jak ve zdraví, v náladě, v jídle. U otce, tam bude jako někdo na návštěvě. Vždyť jim bude vadit. teda té druhé. Asi se vyjadřuji krkolomně, ale nedala bych té druhé nejen na chvíli hlídání, ale na 14 dní života v měsíci své dítě. Nikdy!
září 04, 2009 11:36
Eny, : Macesska
no, "té druhé" - ono není nikde řečeno, že ten otec nežije třeba sám, že ano. Takže dítě není svěřováno cizí ženské, ale jednomu ze svých rodičů. A podotýkám, že pokud matka například zemře nebo se není schopná o dítě z nějakého důvodu starat, tak stejně připadá do péče otce. To je jako lepší uvést do rodného listu "otec neznámý", aby nemohl náhodou vznést nějaká rodičovská práva (a plnit rodičovské povinnosti)?
Komu bude vadit dítě vadit bych nepředjímala. Jako macecha dvou puberťáků prohlašuji, že mi jejich pobyt u nás nevadí a nikdy nevadil (jsou někdy na zabití, to ano - na druhou stranu neznám ani vlastní matku, která by se rozplývala něhou nad držkujícím pubescentem smilies/smiley.gif). Naopak jsou u nás spíše odkládáni při návštěvách parterů maminky vlastní.
Typů maminek a tatínků je samozřejmě hodně a ne vždy je střídavá péče ideální. Ale osobně vím přinejmenším o dvou otcích, kteří podle mě "vycítí" stejně jako matka. To není věc pohlaví, ale vybudovaného vztahu k dítěti a lásky k němu.
Nejsem si jistá, jestli je pro dítě pohodovější a klidnější vyrůstat bez jednoho rodiče - mohla bych tu plasticky vylíčit odkládání po kamarádkách, babičkách apod., kde je dítě na návštěvě doopravdy, absenci otcovského vzoru, pocity ztráty, uštvanou matku, která musí všechno neustále zvládat sama... ale co už. Netvrdím, že střídavka je vždy a všude nejlepší řešení, ale pokud je možná, považuji ji za nejlepší ze špatných. Ovšem vyžaduje to od matky přiznat si, že možná není sto procent času nepostradatelná a že se bez ní její zlatíčko obejde, což může být pro ego dost těžká rána. Kupodivu málokomu vadí dát čtyřleté dítě na pět dní v týdnu na osm hodin do školky. Zvláštní.
září 08, 2009 23:58
samozřejmě v Tvých : Eny
slovech je spoustu pravd, ale já vím, jak se ke mně macecha chovala, kolikrát to bylo i o zdraví(skořápky ve vaječině, problinkaná noc po večeři) což se samozřejmě může stát,jenže u mamči doma bylo dobře, uvolněně a já to nejzdravější dítko.... ale já cítila nenávist macechy a šílené napětí, které můj zlatý tatínek vůbec nevnímal. On si mne prostě léta na víkendy brával a choval se ke mně stejně, jako ke svým dvěma dcerám s macechou. To ona nemohla rozchodit, proto má reakce na střídavou péči. Věřím, že ona ve mně vypěstovala nechutnou poslušnost. Ta zloba, co se nahromadila za celý můj život v ní, vytryskla u dědického řízení. Strašná nenávist. Proto vím,
září 10, 2009 08:26
Eny, já nevidím konec Tvého komentáře : Macesska
tak nevím, co víš a zajímalo by mě to.
To, co líčíš, je samozřejmě smutné a je špatně, že si to Tvůj tatínek nezaregistroval a nezasáhnul. Kdybych něco podobného začala předvádět u nás, jsem si stoprocentně jistá, že mě otec dětí vykopne dřív, než stačím škytnout (a právem). Ani nenávist a zloba není výsada ani poznávací znamení macech. Partnerova exmanželka například fakt, že jsme v pohodě, daří se nám dobře a děti jsou u nás rády, nese dost těžce a život nám tím rozhodně nezpříjemňuje. Přitom rozvod byl z jejího podnětu.
Máme prostě každá odlišné zkušenosti. A věřím, že děti, které takhle netýrala partnerka otce, ale partner matky, by daly nevím co za to, kdyby byla střídavá péče, případně svěření dětí do péče otce, běžnější a častější.
září 10, 2009 10:48
....mázlo se mi to... : Eny
jak je bezbrannému dítěti u macechy, která ho nemá ráda a dělá mu tajně zlé věci, nebo se na něj jen sem tam strašně škaredě podívá. Nebaví se s ním. A když jsem se taťkovi zmínila, vše bral tak, že to jen špatně beru. Že se mi to zdá. Když mi bylo 15 i přes velkou lásku k taťkovi a sestrám, jsem tam odmítala jezdit. Bylo mu to moc líto, ale tím, že jsem už byla velká slečna a už jsem jistě věděla jak moc překážím, přestala jsem si nechat ubližovat. Přestala jsem jezdit. Až když jsem se vdala a narodil se mi Dandi, získala jsem větší jistotu a macecha se začala velmi krásně chovat a už tolik nevadila ona mně, tak se vztah s taťkou obnovil. Ale on snad až do své smrti netušil proč jsem přestala jezdit.
září 11, 2009 09:21
"začala se krásně chovat" : Eny
to byla jen faleš a strach z manžela. Ale já už ji neřešila a bavila se jen s taťkou.
září 11, 2009 09:30
Jiný pohled : opm
Tak napíšu pohled ze strany muže. Zrovna se chystám rozvést a bez svých dětí si nedovedu představit život! Jinou ženu zatím nehledám, nemám tu potřebu. Od manželky chci střídavou péči a na nic jiného nepřistoupím, jelikož chci být svým dětem co nejvíce nablízku a vím, že jsou citově více vázáni na mě. Žena už 8 let nepracuje a myslí si, že si vezme děti, půjde bydlet k matce a já budu fungovat pouze jako pokladnička. To určitě ne! Veškeré finance, dluhy, nájem a další táhnu ze svého, takže není mnohdy nazbyt. Žena je z toho podrážděná a denně předvádí strašné hysterické scény a své mindráky si vybíjína dětech. Ty jsou v její přítomnosti nesoustředěné a silně nervózní. Pokud jsem s dětmi sám, není s nimi problém a vše funguje. Děti jsou pro mě to nejdůležitější na světě a nedopustím, abych se o ně nemohl starat a nemohl je vychovávat! Znám případy střídavé péče a i názory dětí v ní žijící a nechtěli by měnit!
duben 22, 2012 06:41
Střídavá péče : Venca STi
Mám dítě (4 roky) a s přítelkyní nejsme spolu 2 a půl roku.Máme střídavou péči a vše funguje skvěle.Neměnil bych.Ano,jinou přítelkyni nemám a nechci!!Sám taky nechci,aby mého synka vychovával někdo cizí.Je to moje a bývalé přítelkyně dítě,mi jsme rodiče a výchova je na nás. Né na někom cizím,kdo naše dítě nezná.Jsem pro.Samosebou nesmí být jeden z rodičů alkoholik,nesmí být problémový atd.....Ale copak chceme - myslím tím nás RODIČE - vychovávat děti,když samy se nedokážeme dohodnout,promluvit si????To se musíme jen dohadovat????Vždyť to dítě za to nemůže...Vychovávejme je k lepšímu....Vždyť hádek a nenávisti je plná televize a je všude okolo...Zamysleme se nad sebou.Buďme rodiče pro naše děti
únor 18, 2013 14:50

Powered by Azrul's Jom Comment
busy