PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU NEPROVDANÉ MATCE
Středa, 01 duben 2009

Potřebovala bych poradit. Žiji ve společné domácnosti s přítelem, se kterým mám teď narozené dítě. Bohužel, před jeho narozením jsme spolu půl roku nežili, přítel se hodně finančně zadlužil a má v současné době spoustu dluhů. A já teď mám obavy, že mě a dítě tedy finančně nezaopatří... Vůbec si nevím rady, jak to finančně všechno zvládnu.

 

 

 

      

 

     Proto se chci zeptat, jestli i v případě, že spolu teď bydlíme, mohu nějak (soudně?) požádat o výživné na dítě a rovněž i na mě, protože jsem na mateřské dovolené a nemohu jít zatím pracovat. Pokud ano, pokud mám nějakou šanci, tak jak by měla být žádost sepsána?

 

     Předem děkuji všem za odpověď a radu,

 

Iva

 

ODPOVĚĎ:

 

     Neprovdaná matka má právo po otci svého dítěte požadovat příspěvek na výživu a přípěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Předpokladem pro přiznání výživného na dítě je přiznané otcovství - pokud přítel neuznal své otcovství a dítě jej nebude mít zapsaného v rodném listě, musela byste se obrátit na soud s žalobou o uznání otcovství a zároveň o určení výchovy a výživy nezl. dítěte. Pro sebe byste mohla požadovat výživné i proti pravděpodobnému otci dítěte (viz § 95/2 zákona o rodině), otcovství by se ale později stejně muselo dořešit.

Zákon o rodině § 95

- příspěvek na výživu neprovdané matce


(1) Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.

Co se týče nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím - zde je obvykle požadována úhrada 1/2 nákladů na pořízení výbavičky.


(2) K zajištění úhrady těchto nákladů, jakož i k zajištění výživy dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni podle zvláštního předpisu náležela mateřská dovolená, [10] může soud na návrh těhotné ženy uložit tomu, jehož otcovství je pravděpodobné, aby potřebnou částku poskytl předem.


(3) Právo žádat úhradu nákladů podle odstavce 1 se promlčí ve třech letech ode dne slehnutí.

 


Pokud to nejde smírnou cestou, je zde -  Vzor žaloby:

 

 

 

 

 

 

 

Okresnímu soudu v ......

(soud, v jehož obvodu má žalovaný své bydliště, a nemá-li bydliště,

soud, v jehož obvodu se zdržuje;

má-li bydliště na více místech, pak jsou příslušnými všechny soudy,

v jejichž obvodu bydlí s úmyslem se tam zdržovat trvale.)

 

 

Žalobce:
........(jméno a příjmení)......................
bytem v ........(adresa bydliště)............

Žalovaný:
........(jméno a příjmení)......................
bytem v .........(adresa bydliště)...........

 

 

Žaloba na stanovení příspěvku na výživu

a úhradu některých nákladů neprovdané matce nezletilého dítěte

 

 

(řízení je osvobozeno od soudního poplatku

podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. f) zákona o soudních poplatcích)

 

Počet stejnopisů:
(dvojmo)

Přílohy:
- (označení příloh žaloby).........
- .....................................................
- .....................................................

 

I.

 

     Dne ........... se mimo manželství účastníků řízení narodil z intimních styků mezi nimi nezletilý ........... . Otcovství k němu bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů dne ........... před ........... v ........... .

Důkaz:
- rodným listem nezletilého
- výslechem účastníků řízení

 

II.

   

     Jsem svobodná matka, neboť žalovaný přes naše dlouhodobé soužití se mnou nebyl ochoten uzavřít sňatek. Poté, když žalovaný zjistil, že jsem těhotná, přerušil se mnou veškeré kontakty a odmítl přispět na výživu a na mé zvýšené náklady, vznikající během těhotenství a slehnutí. Dne ... učinil před ... v ... prohlášení o otcovství k nezletilému. Dne ........... jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, a od tohoto dne pobírám dávky v mateřství ve výši ........... Kč denně. Poté, kdy mi placená mateřská dovolená skončí, budu pobírat pouze rodičovský příspěvek ve výši ........... Kč měsíčně. Po dobu těhotenství a po porodu dítěte byly podstatně zvýšeny mé potřeby, neboť jsem ..........., další náklady spojené s těhotenstvím spočívaly v pořízení těhotenského oblečení a obuvi a ..., a to celkem v částce ...........

 

Důkaz:
- výslechem účastníků
- doklady o platbách shora uvedených nákupů
- zprávou zaměstnavatele žalobkyně

 

III.

 

     Žalovaný pracuje jako ..........., jeho příjmy mi nejsou přesně známy. Pokud je mi známo, je svobodný, nemá žádnou jinou vyživovací povinnost. Jeho vlastní životní úroveň je velmi vysoká, na což soudím z toho, že ...

Důkaz:
- výslechem účastníků řízení
- daňovým přiznáním žalovaného za rok ........... a ...........

 

V     zhledem k tomu, že mi žalovaný nepřispěl na mé zvýšené potřeby dobrovolně, nezbývá mi, než požádat Okresní soud v ..., aby po provedeném řízení vynesl tento

 

 

r o z s u d e k:

 

     Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na její výživu za období od ... do ... částku ... Kč, splatnou do ... dnů od právní moci tohoto rozsudku a za období od ... do ... je žalovaný povinen žalobkyni platit částku ... Kč měsíčně, splatných vždy do ... dne v měsíci předem k rukám žalobkyně. Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobkyni částku ... Kč jako úhradu nákladů spojených s jejím těhotenstvím a slehnutím, a to do ... dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V ...................... dne ................................


podpis navrhovatelky

 

 

Komentáře
Hm : NČ
.
duben 02, 2009 06:12
Ještě maličkost : NČ
Jsem ze starý, prastarý, školy. Takže nerozumim tomu výrazu "přítel".
To se dneska takhle nazývaj neschopní a nezodpovědní lemplové?
My jsme teda tohle slovo používali pro takový lidi, na který se můžu spolehnout kdykoliv a který mě nenechaj nikdy ve štychu.
Nojo, jak sem starej, tak sem blbej. Sorry.
duben 02, 2009 06:22
Kdyby byli manželé, měli by i ty dluhy společné. : Milan
Takto se ta slečnopaní s dluhů vykroutí a svým soudním požadavkem alimentace ještě pomůže svému přítelosouložníkovi jeho věřitele zkrátit.

duben 02, 2009 09:37
Milan, : Sinix
Milan jede. A zase jí to sluší!

Milane, co příspěvek, to perla! smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif

Bohužel - zase vedle.
duben 02, 2009 09:40
NČ : Pláčeš sice hezky, ale na špatném hrobě. : mamča
Téhle svobodné matce nepomůže náš náhled na "přítele". Ona prostě to dítě už má, a potřebuje mu nějak zajistit výživu.
To, že se dneska mladí neberou, se nám může nelíbit, ale to je tak všechno...
Znám několik fajn holek kolem třicítky, co by moc chtěly tu svatbu v bílém a hejno legitimních dětí. Leč jejich partneři na to neslyší, a používají taková ta klišé :"Já na lásku papír nepotřebuju", apod.
Můj syn taky žije s "přítelkyní". Budiž. Ale až se rozhodnou mít děti, tak ho na tu radnici poženu třeba vidlema. smilies/grin.gif smilies/grin.gif smilies/grin.gif
Děti se mají rodit do spořádaných vztahů.
duben 02, 2009 12:24
... : bb
jen aby se nevěstě takové uspořádání líbilo - vdaná za chlapa, co byl na radnici dovidlován matkou
a on též bude spokojený - nevlezl do chomoutu, nahnala ho tam máti vidlema, aby byli pěkně spořádaní
duben 02, 2009 12:31
bb : mamča
smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif smilies/cheesy.gif Neboj, nevěstu znám od kolíbky, a jako stínová tchýně si s ní rozumím. Synek je zodpovědný tvor, vidle nebudou třeba.
Ale celková atmosféra obou spřátelených rodin napomáhá tomu, aby se po těch letech společného soužití mládežníci buď vzali nebo rozešli. Nic mezi tím mi nepřipadá fér.
duben 02, 2009 12:38
Teď jde o to, mamčo, : Sinix
co považuješ za "spořádaný vztah"? Jako že se můžou štěkat jako psi, házet po sobě vším možným, ale hlavně že jsou manželé??

Já tedy považuji za spořádaný jakýkoli vztah (manželský i "na psí knížku"), v němž se partneři milují, respektují, váží si jeden druhého a i jinak o ten vztah oba pečují.
duben 02, 2009 12:43
Sinix : mamča
"Já tedy považuji za spořádaný jakýkoli vztah (manželský i "na psí knížku"), v němž se partneři milují, respektují, váží si jeden druhého a i jinak o ten vztah oba pečují."

JO, to já taky, ale proč tomu v tom případě nedat oficiální rámec ? Při dnešní nehodovosti a životním rizikům to považuji vůči partnerovi (a ev. dětem) za zodpovědnější.


duben 02, 2009 12:58
Mamčo, : Sinix
protože prostě někdo nechce. Proč někomu něco vnucovat proti jeho vůli, jenom proto, že mně se to tak víc líbí? Co člověk to názor. Ať si každý dělá, co chce, když:

1) tím neublíží někomu jinému
2) se s tím, koho se jeho rozhodnutí dotkne, dopředu domluví
3) samozřejmě pokud tím neporuší zákon

Nikdo nemá právo někoho k něčemu nutit. To samozřejmě platí všeobecně, tzn. (pouze příklad, neříkám, že to tak v tvém případě opravdu je) ty nemáš právo svého přítele nutit, aby si tě vzal. Na druhou stranu, když si tě nebude chtít vzít, máš právo od něj odejít a najít si někoho, kdo bude ochoten si tě vzít. Ergo on zase nemá právo tě nutit, abys s ním zůstala.

To je princip demokracie, resp. - v partnerském soužití - tolerance.
duben 02, 2009 13:17
Sinix : mamča
Toleranci zvládám už 30 let v manželství.
Byla bych ráda, kdyby moji synové v případě vážného vztahu převzali odpovědnost za svého partnera a případné děti oficiálním závazkem. Nic víc, nic míň.
Jestli někomu vyhovuje volný vztah, je to jen jeho věc. Ale spousta holek v takovém vztahu setrvává s myšlenkou na oficiální sňatek. A když to po x letech k podobnému cíli nevede, považuji to za ztrátu času, kdy mohla hledat perspektivního partnera pro založení rodiny.
Vždyť ať se nám to líbí, nebo ne, nejsme tady kvůli užívání si života, budování kariéry, hromadění peněz, apod., ale především kvůli zplození a výchově další generace.
duben 02, 2009 13:35
Sinixi, život na psí knížku je krásný, a uspokojivý do chvíle, kdy třeba jeden z partnerů přijde o život, třeba při nehodě. : Myška
Potom to už taková sranda není. Pokud mají spolu děti, tak děti dostanou sirotčí důchod, v každém případě, ale pozůstalý partner vdovský nebo vdovecký důchod nedostane. A to je, v případě čerpání MD nebo RD pozůstalým partnerem, dost závažné, protože tím mu zůstane jen příjem z MD nebo RD. Dalším aspektem je majetek zemřelého partnera, na který pozůstalý nemá žádný dědický nárok (byť by ho nabyli spolu), nezanechal-li zesnulý závěť. A tak dále... Manželství je taky o zajištění v takovém právě popsaném případě, ne o pojistce na partnera.
duben 02, 2009 13:58
já s mamčou naprosto souhlasím, : Inka
a se svými dětmi o to m mluvím též. V současné době také žijí jen na psí knížku, ale pokud by chtěli mít rodinu, tak by to změnili a jejich partneři nejsou proti, naopak. Jasně dá se žít jen tak na psí knížku pokud nejsou děti, proč ne. Ale jako žena bych nezakládala rodinu s nikým, kdo odmítá už jen mylšenku na svatbu, můj pocit je, že si ten člověk prostě nechává zadní vrátka na odchod a nebo ten závazek není schopný přijmout. Pokud bych byla svobodná, neztrácela bych s ním dále čas. Ono je to moc krásný jen do doby než přijdou problémy, pak se ten idylický náhled velmi rychle mění.
duben 02, 2009 19:52
"Doklady o platbách shora uvedených nákupů " : MG
Ocitla jsem se v podobné situaci jako maminka z článku. Pokud bych musela řešit finance uvedenou cestou žaloby, zajímalo by mě, zda je nutné doložit k důkazům účtenky. Výbavičku jsem totiž pořídila "z druhé ruky" - po dětech jiných maminek. Vyšlo to nesrovnatelně levněji než věci nové, ovšem nemám od plateb žádné doklady...Dokázal by mi, prosím, někdo poradit? Děkuji.
duben 02, 2009 20:44
Mamčo, rady dostala od právníka : NČ
Já jsem ale to slovo "přítel" prostě nedokázal zkousnout. Asi právě proto, že když se rozhodnu udělat nejdůležitější a nejzodpovědnější krok života, tedy z někoho udělat tátu pro svý dítě, tak by v první řadě tím tátou měl bejt opravdu přítel.
Jenže to je názor starce a ještě k tomu bolševika. Vím, že dneska je jiná doba. Co komu záleží na názoru hloupýho dítěte, který si vybrat nemohlo.

duben 03, 2009 06:32
NČ : Ahoj bolševiku :-)) : mamča
Jsem ráda, že máme na hodně věcí společný názor. Aspoň si tu mezi mládeží nepřipadám tak osamoceně. Asi to bude tím, že nás formovala stejná doba.
Jo, to dítě nesezdaných rodičů nemá na výběr. Zpravidla má příjmení po otci, takže máma se jmenuje jinak. Už tím vznikají první zmatky v životě dítěte.
Zrovna nedávno se vdávala jedna moje těhotná známá. Když řekla "příteli", že se dítě bude jmenovat po ní, tak to nerozdýchal, a na tu radnici s ní zašel. smilies/wink.gif
duben 03, 2009 07:42
no to já mám ještě kurióznější případ mamčo, : Inka
bratr mého manžela žil asi 11 let se svou přítelkyní, nechtěl si jí vzít a nevzal, když s ním měla dítě, tak mu dala samozřejmě své příjmení, leč to zase nerozdýchal ani švagr ani tchánovci a donutili jí, že dítě má ty příjmení dvě její a jeho!!! Docela mě to pobavilo, před 14 ti dny jsem mu posílala poštou dárek do Skotska a musela jsem tam vypsat obě příjmení, to je tak hloupý ... no asi to prostě o té rodině vypovídá své.
duben 03, 2009 11:02
Mamčo, : Petronila
ale jaký význam má ten oficiální sňatek dneska, v době padesáti či kolikaprocentní rozvodovosti? Ano, beru to, že v případě, že se jednomu z partnerů něco stane, má druhý nárok na větší ochranu od státu. To ano.

Ale jakou ochranu poskytuje pro případ, že se jeden z partnerů rozhodne "cuknout"? Kdo chce odejít, odejde stejně, maximálně se mu to trochu zkomplikuje (ale zřejmě ne až zas tak moc, viz to procento rozvodovosti). Měl by snad partner Tvých dětí v takové situaci s nimi zůstávat z lenosti (protože se mu nechce řešit rozvodové peripetie)? A co by to pak asi bylo za život s takovým člověkem?

Souhlasím se Sinixem, že cenu ve vztahu má pouze to vzájemné jednání, a je zcela lhostejné, zda je to na psí knížku nebo s "glejtem". Manželství v žádném případě nezavrhuji, ale také ho rozhodně nepovažuji za "jediné fér řešení". Proč?
duben 03, 2009 12:35
Sem fakt netušil, : Krakonoš
že manželství je bolševickej vynález (co všechno ten Lenin nevynalezl! Že von to byl takovej ruskej Jára Cimrman?) a že preferovat manželství znamená bejt bolševikem.
Tak když už je nutný tahat tu debilní politiku do každýho tématu, tak bych jenom připomněl, že první obrovskej úpadek manželství a nárůst rozvodovosti nastal v český společnosti právě za vlády boševismu, kdy se rozpadaly veškerý morální hodnoty, který ještě jakžtakž držely pohoromadě v předválečný společnosti. Vo nejrůznějších výjezdních zasedáních, politickejch školeních a podobnejch taškařicích, kde tzv. "kámen šu*al cihlu", se vyprávěj z tý doby legendy - vyprávěj je příslušníci vaší "bolševický" generace. Že má mladší generace ke sňatkům čím dál větší odpor, když vidí na příkladech svejch rodičů, jak většina manželství dopadne, je jenom logickým důsledkem.
Takže nikoho, kdo preferuje psí knížku, bych nenazval neschopným a nezodpovědným lemplem jenom pro ten sám fakt. Spíš bych si všímal, jak se k partnerovi chová. Kolik já jenom znám sobeckejch neschopnejch dobytků, který se ovšem mohou prokázat oním vysoce "morálním" statutem manžel!
duben 03, 2009 13:47
Jestli tohle adresuješ na mě, tak se nauč nejdřív číst : NČ
Když najdeš jediný, byť jen votření se, vo manželství, pošlu ti basu kapitalistickejch kozlů.
duben 03, 2009 13:51
No já myslel, žes myslel : Krakonoš1
že nezdopovědný mladý kapitalistický lemplové se neženěj, ale stávaj se přítelama, ne? Pro což starej bolševik nemá pochopení. Ale možná sem to nepochopil a tobě ani tak nevadí to, že nejsou sezdaný, jakože se "přítelem" nazejvá kdejakej hovád, kterej tý ženský jenom škodí. Pak jsem samozřejmě střelil vedle, za což se v tom připadku zcela soudružsky vomlouvám smilies/grin.gif.
duben 03, 2009 15:05
Petronila : mamča
Víš, já mám ráda pořádek. A k tomu patří i to, že když někdo s někým žije "na vážno", není až tak velký problém dojít na radnici, sebrat dva svědky, a nechat si ten vztah stvrdit úředně. Když to třeba časem nebude fungovat, pořád je tu i ta možnost rozvodu. Ale proč, když to třeba předtím pět let fungovalo, tak proč hned všude vidět bubáky, že "úředním papírem" se to změní ?
Manželství beru jako ochrannou jednotku pro děti, a vlastně chvíli i tu matku, která má po určitou dobu dítětem omezenou možnost výdělku a uplatnění.
Pak je tu ta nepříjemná možnost případného úmrtí v rodině a následného zabezpečení a dědění. To už jsme tu ale probrali několikrát.

duben 04, 2009 07:22
Nepotřebuju, aby zrovna ty ses mi omlouval : NČ
Ony ty tvý, docela slabomyslný, kecy a napadání totiž přesně zapadaj do tvejch, běžně a často používanejch, podpásovek, čehož se dost často chytá i pár nanynek, který pak po mně žádaj další a další argumenty, zdůvodňující mou zjevnou nechuť k jakýkoliv rozpravě s váma.
Tak to k tomu shora, už toho nějak bylo v poslední době přespříliš, tak jsem se vohradil. Hlavně proto, abyste si uvědomili, že, diskutuješ-li s někym, a jeden z vás se projevuje jako trouba, nemusí to bejt vždycky tvuj oponent.
duben 07, 2009 06:33
Hergot, : Krakonoš
že tobě z toho pádu vlády jeblo? Nebo máš svý dny? Co blbneš? Ty se máš radovat, bejt veselej a sršet vtipem, socialismus vítězí na celý čáře, už nejen u nás, ale zřejmě i v USA. Promiň, že moje slabomyslná troubovatost nedosahuje výšin tvýho génia, lepší už to ale se mnou nebude. smilies/grin.gif smilies/grin.gif
duben 08, 2009 00:15

Powered by Azrul's Jom Comment
busy