CO NA PUSU?
Středa, 07 říjen 2020
Skull With Respirator Vector Hand Drawing, Bundle, Artistic, Vintage PNG  and Vector with Transparent Background for Free DownloadProstřednictvím e-mailů a sociálních sítí se čtenáři často ptají, jak se mají zorientovat v široké nabídce roušek, ústenek a respirátorů. Bohužel nemáme žádnou jednoduchou radu. Poznat, že výrobek skutečně splňuje vše, co deklaruje, běžným způsobem nelze. Hodně nejasností panuje ohledně rozlišování zdravotnických prostředků, tzv. osobních ochranných prostředků a prostých roušek bez speciálního zařazení. To, zda je rouška zdravotnickým prostředkem, není dáno tím, kde se používá, ale jaký má určený účel použití.


V případě zdravotnických prostředků musí určený účel použití uváděný výrobcem naplňovat definici danou ustanovením § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. V případě ústenek si můžeme pomoci definicí z normy ČSN EN 14683+AC:2020, která říká, že ústenka je zdravotnický prostředek, který zakrývá ústa a nos personálu, aby se minimalizoval přímý přenos infekčních částic mezi personálem a pacientem a také slouží k ochraně personálu před kapalnými částicemi šířenými od pacienta rozstřikem.

Pokud je rouška zdravotnickým prostředkem, tak musí splňovat přísná kritéria stanovená českými právní předpisy i předpisy EU. Výrobce musí prokázat plnění jednotlivých požadavků. Ověřování, že výrobky splňují všechny požadavky norem a předpisů, provádějí specializovaná akreditovaná pracoviště, v ČR je to konkrétně Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Pokud je vše v pořádku, obdrží výrobek certifikaci, kterou pak vyjadřuje symbol CE s příslušným číslem certifikátu.

Bohužel se může stát, že i tyto certifikáty jsou pouhé padělky. V Číně si totiž vytvořili vlastní „značku“ CE, která ale neznamená „European Conformity“ (tedy evropskou shodu), ale „China Export“. Některé padělky na sobě ale můžou nést i věrnou kopii správného symbolu CE. Před koupí roušky či respirátoru proto doporučujeme navštívit naši databázi nebezpečných výrobků a v ní v kategorii Ochranné prostředky zkontrolovat, jestli se tam daný výrobek nenachází. Pokud je rouška zdravotnickým materiálem, tak u ní podle zákona o zdravotnických prostředcích musí být přiložen návod s informacemi o jejím bezpečném a řádném používání, o očekávané účinnosti a o všech nutných preventivních opatřeních.

Rouška (ústenka) slouží k zabránění průniku mikroorganismů zevnitř ven, a je tak určena k ochraně okolí. Narozdíl od respirátorů nejsou roušky povinně podrobeny jednotným zkouškám. Nezjišťuje se průnik filtru, jejich odpor při dýchání ani například odolnost proti zanesení. Pokud je někdy zkouška prováděna, zaměřuje se na bakteriální filtrační účinnosti. Provádí se na jedné osobě, která vydechuje vzduch nad Petriho misku s agarem. Dle kultivace se pak vyhodnocuje, jak je okolí chráněno před osobou s rouškou.

Koronavirus a ochranné pomůcky, rozdíl mezi rouškou a respirátorem

Dále mohou roušky a zejména respirátory spadat mezi osobní ochranné prostředky (OOP). I v tomto případě jde o certifikované výrobky se symbolem CE, ovšem ověřuje se u nich shoda s jinými normami než u zdravotnického materiálu. Tuto oblast upravuje evropské Nařízení 2016/425. Veškeré OOP musejí být rovněž vybaveny návodem k použití a ošetřování.

Hlavním rozdílem mezi třídami respirátorů je tak celková účinnost jejich ochrany:

 

  • FFP1 respirátor má nejnižší povolenou celkovou účinnost 78 % a slouží hlavně k ochraně vůči netoxickým a nefibrogenním částicím (prach). Jeho APF i OEL je 4 (tedy ochraňuje vůči částicím, které přesahují limit 4x oproti normálu).
  • FFP2 respirátor má nejnižší povolenou celkovou účinnost 92 %, což je ochrana proti méně až středně toxickým pevným částicím, kapalným aerosolům a taktéž vůči biologickému nebezpečí. Je účinný pro koncentraci OEL do dvanáctinásobku povolené hodnoty a APF do desetinásobku.
  • FFP3 respirátor má nejnižší povolenou celkovou účinnost 98 %. Ochrání před toxickými a velmi toxickými částicemi, taktéž i proti virům, bakteriím a sporám do koncentrace 30 OEL nebo 20 AFP.

 

Všechny respirátory filtrují částice vzduchu o velikosti 0,3 mikrometrů (μm) a větší. SARS-CoV-2 má průměr 0,06 – 0,14 mikrometrů. Je však důležité pochopit, že koronavirus sám nepoletuje ve vzduchu, ale je transportován z pacienta na pacienta pomocí kapének, které jsou vylučovány při kýchnutí nebo kašlání. Tyto částice jsou obvykle větší než 0,5 mikrometru. Pokud nosíte FFP3 respirátor správně nasazený, tak jste chráněni vůči SARS-CoV-2 a riziko nákazy je minimální.

Jako prevence proti onemocnění COVID-19 se doporučuje nosit alespoň respirátor třídy FFP2 a výše. K omezení šíření onemocnění se doporučuje nosit respirátor bez výdechového ventilu. 

Většina podomácku šitých (a textilních prodávaných) roušek výše uvedenou definici zdravotnického prostředku ani osobního ochranného prostředku pochopitelně nesplňuje a jedná se o neoficiální ochranný prostředek. I ty jsou však lepší než nic a není třeba se jejich použití obávat, ale zároveň nelze očekávat tak dobrou ochranu, jakou zaručují certifikované zdravotnické masky a respirátory.

Před koupí je také dobré prověřit si daný e-shop. Z našich zkušeností a stížností na serveru VašeStížnosti.cz víme, že některé e-shopy jsou problematické a nemusí vůbec roušky odeslat. Vhodné je nahlédnout do obchodních podmínek a podívat se, kde společnost sídlí. Dále můžete využít naše ověření e-shopů dostupné na www.dtest.cz/eshopy.

 

 


 

 

Nevíme, jak jsou lékařské roušky účinné vůči novému koronaviru. Ze studií však alespoň vyplývá, že lékařská rouška může poskytovat více než nulovou ochranu.

Tedy nošením roušky nechráníte jen okolí, ale chráníte i sami sebe.

Respirátor by měl zůstat stále primární ochranou nositele (doporučuje se FFP3).

 

Mnohem bezpečnější je se vyhnout společnosti a zamezit tak sociálnímu kontaktu.


 

 

 zdroj: internet

 


Komentáře
... : doktor
Děkuji za podrobnou informaci,ale řídím se selským rozumem.Každá rouška či ústenka je je lepší než nic.Důležité je aby osoba nosila roušku přes ústa i nos a nenechávala frňák trčet mimo.Covid-19 se šíří kapénkově a tudíž rouška chrání mne i druhou osobu.Kapénky prskám i já a i ty jsou zachycovánv.
A nyní již záleží jen na materiálu.Hezké odpoledne.
říjen 08, 2020 12:39
... : andrea
tak zrovna ten respirátor, co je tu dole přiložen, je jeden z vůbec nejkvalitnějších.
smilies/grin.gif
říjen 08, 2020 21:39
... : Josef Kouba
Ministr Prymula se nechal slyšet, že se chystá testování celého národa. Pokud ani po tomhle to některým nedochází, pak nechť odhlásí předplatné na tisk, přestanou číst zprávy a cestou do otroctví si vyzvednou odklad o absolvování inkluzivního vzdělání.

Tu zprávu najdete ve vícero médiích, např. zde. A teď něco k prováděcí technice, protože dnes, více než kdy jindy, platí, že jakékoli myšlení je pro udržení systému nebezpečné. V informační době je pro elity nejdůležitější odvrátit pozornost mas od skutečných problémů a ohlupovat je.

Můj názor je: Pokud by generál Primula testoval nakažení národa na běžnou chřipku, jež každou sezonu pošle na onen svět 1800 penzistů, dosáhl by odhadem obrovského čísla 4 milionu pozitivních, možná i více. V té době má skoro každý nudli u nosu. Ve školách je v chřipkovém období o 30% žáků méně. Ti se potí doma pod peřinu a maminka jim podává čaj s acylpyrinem.

Chřipka covid skolila 550 penzistů za půl roku a z toho jich 500 bylo vysokého stáří a trápila jiná obtížná nemoc. Pouze 50 zemřelo na skuteční COVID-19- (co jsem se dočetl z úvah lékařů) Hlavně že od rána do večera z rozhlasu a TV jsou obyvatelé bombardování obrovskými čísla nakažených z nichž polovina ani neví že covídek má a cítí se dobře.
Roušky víc ublíží než pomohou. Snad jen na krátkou dobu pokud musíte do davu. Po minutě je mezi rouškou a ústy 8-9000 PPM CO2. V továrnách je povolená koncentrace pouhých 2000 PPM. Soudruzi ve městech jako je Kladno, Most vyhlašovali zákaz vycházení dětem, když koncentrace CO2 dosáhla 1500 PPM. (častic z milionu)
Z těchto všech nařízeních se svět bude hodně dlouho lízat.
říjen 10, 2020 04:21

Powered by Azrul's Jom Comment
busy