PATNÍKY
Středa, 30 září 2020
Dnes si povíme něco zajímavého o tak „obyčejné záležitosti“, jako je patník. Teď už jsou k něčemu nejspíš jen pro pejsky, ale asi nevíte, jak nesmírně jsou staré a jak velmi důležitou funkci původně měly. Patníky se stavěly podél cest už od dob starého Říma. Například - pro rychlou dopravu legií byly v té době budovány rozsáhlé komunikace po celém impériu (odhadováno 160-300 tisíc km), byly osazovány v pravidelných vzdálenostech.

 

 

 

A tehdy také sloužily např. pro snazší nasedání a sesedání z koně. V českém výrazu „patník“ je základ je odvozený od slova „pata“, neboť patník byl při nasedání pro patu jezdce oporou.

 

Další jejich funkce - sloužily jako ochrana před poškozením stěn, nároží a vjezdů paláců i objektů méně významných koly koňských povozů. Když na přelomu devatenáctého a dvacátého století nastoupily k dopravě osob i nákladů automobily, ochranné patníky začaly ztrácet svůj význam

A dnes na ně padne chodcův pohled jen ojediněle. Přesto přežil ochranných patníků značný počet. Souvislé řady patníků určených k ochraně průčelí; v úzkých uličkách chrání stěny na jedné i obou stranách; rohy budov chrání osamělé, masivní, vysoké a převážně pěkně tvarované nárožní (rohové) ochranné patníky; u vjezdů přetrvaly na svém místě páry stejných ochranných patníků, i když právě tyto jsou současným provozem nejvíce ohroženy.
 

 

 

V Praze jsou ochranné patníky od barokních až po novodobé, a s jejich stářím souvisí materiál, ze kterého jsou zhotoveny.

Ty nejstarší jsou z pískovce, použit byl i mramor, později žula a naposled travertin a železo. Výšky i půdorysné rozměry patníků existují v řadě variant, ale největší variabilnost je v jejich tvarech. Jsou to koule, polokoule, válce, kužele, jehlany špičaté i komolé a různé kvádry.

Mohou být z jednoho dílu, dvoudílné i složené z více stupňů.

Ochranné patníky se také liší opracováním a zdobením.

Řady ochranných patníků můžeme vidět před Buquoyským velkým palácem na Velkopřevorském náměstí (Francouzské velvyslanectví), Lobkovickým palácem ve Vlašské ulici (Německé velvyslanectví), Toskánským palácem v horní části Hradčanského náměstí (novodobé patníky).

Na Hradčanském náměstí je pak ještě jedna řada patníků, a to obklopujících mariánský sloup, postavený zde kolem roku 1730. Dvě krátké řady patníků jsou též za vjezdem do Platýzu z Uhelného trhu. Některé z nich stojí v koutech, kde ochranu stěny nemohly plnit.

 

Patrně zde sloužily kromě ochrany stěny také k uvazování jezdeckých koní.          

Unikátní řada dvaceti sedmi novodobých kovových patníků, sešroubovaných z několika částí, byla postavena na Malostranském náměstí před Lichtenštejnským palácem.

 

V paláci sídlil v letech 1620 – 1627 místodržící Karel z Lichtenštejna, hlavní původce popravy dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání. Shodný počet popravených českých pánů s počtem kovových patníků, vzhledem připomínající ozbrojence, snad není náhoda.

 

 

 
 
Neúplné řady patníků – nebo řady patníků různých tvarů jsou i v úzkých uličkách – kde se kola projíždějících povozů dostávala do nebezpečné blízkosti stěn domů. Takto je vybavena Stříbrná ulice , Boršov, Řetězová i Týnská ulice ve Starém Městě; na Malé Straně pak ulice Všehrdova a Ke Hradu.

Ochranné patníky jsou u stěny chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí (vlevo od vchodu do zvonice tohoto chrámu).

Patníky nárožní jsou přímo na rozích chráněných objektů a jsou výrazné a nepřehlédnutelné. Například nárožní ochranný patník v Lázeňské ulici měří přes dva metry a je ukončen hlavicí v podobě květu. Zajímavostí nárožních patníků je to, že jsou převážně osamělé. Pokud v ústí ulice stojí proti sobě dva nárožní patníky, je každý jiný.
 
Možná, že tento i další z pěkných patníků, mohly vzniknout v některé z vyhlášených pražských kamenických hutí. Bohužel na patnících a v literatuře je anonymita o jejich tvůrcích i době jejich vzniku.
 

 

 

 

Máte ve svém okolí zajímavý patník?

Případně zajímavý zážitek?

 

d@niela

 

 

 

 

Komentáře
... : mamča
Měla jsem oblíbené patníky hned dva, v domě, ve kterém jsem se narodila. Také empírové pavlače, podpírané ozdobnými sloupy. Do povodně byl dům chráněn památkovou péčí, pak už ne, protože restituenti žijící v zahraničí chtěli ten dům, a hlavně velký pozemek, prodat.
Nedávno jsem jela kolem, a bylo mi smutno. Ten 300 let starý kamenný dům zbourali, a na jeho místě vyroste devítipodlažní "panelák". Sice s terasami směrem na jih, ale pořád je to jenom "krabice" s unifikovanými byty.
Kdeže skončily léty ohlazené patníky u vjezdu...

říjen 01, 2020 06:52
... : doktor
Hezké,tyto patníky si tak hezké povídání zasloužily.Hezké odpoledne.
říjen 01, 2020 13:12
... : *deeres*
Ty kovové patníky před Lichenštejnským palácem jsem už obdivovala, ale historická souvislost mně unikla. Že jich je zrovna 27, tak to opravdu náhoda není. Informace o nich na Wiki:
Skulptury Karla Nepraše z roku 1993 na Malostranském náměstí - 27 nižších patníků symbolizuje sedmadvacet českých pánů o jejichž popravě bylo rozhodnuto v Lichtenšteinském paláci, tedy v budově, před kterou jsou umístěny. Každá hlava je unikátní a stylizovaným stylem zobrazuje podobu každého z popravených.
říjen 01, 2020 17:52

Powered by Azrul's Jom Comment
busy