JE TO VE HVĚZDÁCH? - 1.
Pondělí, 15 červen 2020
Vývoj ke sjednocenému světu milujících se lidí a v náručí si ležících kultur se zadrhl už islámským terorismem, ale globální změny klimatu a corona nás navádí se opět zamyslet nad novým řádem. On vlastně byl vývoj světa od jisté doby docela špatný a vedl nutně k zániku, ale dnes, kdy usychají lesy a je otázka, zda nám budou fungovat vodovody, to dochází i méně přemýšlivým.

 

 

 

 

 

Všechny rezervy a celá podstata světa už byly využity k blahobytu, dokonce i mladí lidé odkládají a omezují rodinu, aby si mohli užívat, nemyslí dopředu…  

 

To kořistnické hospodaření s půdou ji zbavilo humusu a voda odtéká i s hlínou. A všem už je jasné, že takový svět nemůže existovat trvale a že to jde k nějakému konci nebo alespoň k zásadní velmi nepříjemné změně.

Nové virové onemocnění vzbuzuje otázku, zda jej člověk nevytvořil, a najednou se dovídáme, že v laboratořích může vzniknout zkáza, proti které je atomová bomba papírový tygr.

Ale zároveň karanténní opatření vedla ke snížení spotřeby a služeb a najednou vidíme, kolik firem ukončilo činnost a kolik pracovních míst zaniká, jak neuvěřitelně jsme závislí na nadměrném konzumu a plýtvání.

 

A to ještě nepočítám, že třetina až polovina potravin se neprodá! Jenže - kdyby se nevyrobila a nemusela se likvidovat, opět by se jen zvýšila nezaměstnanost. To ještě nemluvím o tom, že opravdové maso má v sobě antibiotika a ryby antikoncepční látky, takže nám hned léčí nemoci ještě dříve, než je dostaneme a o plodnost žen nemusíme mít starosti.

 

  Je to všechno vůbec v silách člověka změnit? Není lepší plout v iluzích multikulturalismu, genderu a falešných představách o lidských právech bez povinností a o svobodě bez zodpovědnosti, v hádkách o malichernosti a dětinských provokacích postupně až do sladkého objetí smrti?

 

  Jak člověk přebíral ovládání světa i sebe sama, postupně se svět stával stále více vykonstruovaným a stále méně původním, přirozeným, tak jak jej stvořil Bůh. Původní, podle vůle kosmické inteligence stvořené přirozené principy, přestaly být podstatné a lidská nedokonalost, chybovost, fanatismus, sobectví se zmocnily světa.

 

V tomto procesu odpřirozenění je určitý konec.

Je to konec projektovaný člověkem. K tomu směřují dva aspekty:

 

  • Jednorázová destrukce selháním  - výbuch chemické továrny, havárie jaderné elektrárny, vyslání rakety s jadernou náloží, prolomení hráze umělého jezera, genetická manipulace smrtícího viru.

 

  • Postupný zánik vývojem odpřirozenění (nahrazování původních přirozených principů lidskými zásahy a řízením) - degradace přírody, snížení plodnosti půdy, znečištění moří, vymírání záměrným neplozením potomstva, degradace psychosomatické kondice životem bez zátěže, degradace sociální rakovinou (expanze lidských jedinců neschopných se obživit), vyčerpání zdrojů.  

 

 

Tyto terminální stavy nemohly nastat v původním životě pod řízením přirozených principů, a proto původní stav byl kontinuální - navzdory všem válkám i katastrofám. Výsledkem terminálního stavu může být zánik lidstva a většiny tvorů nebo jen zánik civilizace a pokračování lidstva v primitivním stavu. Tento terminální stav je jistý, pokud zůstane dosavadní vývoj, v podstatě se za stávajícího vývoje nedá vyhnout úpadku a případné zkáze, je otázkou pouze kdy nastane.

 

 

Proměny české post-krajiny - Články ERA21

 

česká krajina

 

 

 

Zamezit tomu lze jedině bezpečnostními opatřeními pro první aspekt a zastavení procesu odpřirozenění pro aspekt druhý.

 

Návrat přirozenosti se totiž jeví jako návrat středověku ne-li rovnou návrat do jeskyní.

 

Přesto se domnívám,

že lze učinit kompoziční návrat takový,

aby se sice odmítla obrovská plýtvání a zbytečný luxus,

ale výdobytky civilizace zůstaly v účinné formě.

 

 

Vlastimil Podracký,

další zítra

 Komentáře
... : NČ
Konstatování smrtícího stavu, kterej ovšem i tak vidí úplně každej. Bez návrhu řešení je to vpodstatě k ničemu.
Třeba bude něco v pokračování zítra? Tak si počkám na zejtra. Podle mě řešení neexistuje (myslím SKUTEČNĚ REÁLNÝ ŘEŠENÍ, ne nějaký utopie o tom, jak se lidstvo musí spojit).
Spíš to vidím tak, že tvorové s myslícím mozkem mají v průběhu milionů let vždycky vyhrazenej jen kratičkej úsek pár tisíců let svý existence až do přemnožení, pak pár desítek tisíců let nic, pak zase pár tisíců let existence, pak zase pár desítek tisíců let nic...............
Jen se teď každej bojíme, aby ten přirozenej a nevyhnutelnej konec nezasáhl právě nás, naše děti, naše vnoučata, atd. Nojo, jenže naše děti se budou taky bát o svý vnoučata, a jejich děti se taky budou bát.... Hodně blbý představy, docela strašný, leč, podle mě, nevyhnutelný.
Všechna dnešní činěná opatření oddálej jen o zlomek jedný vesmírný sekundy konec, kterej zákonitě přijít musí. A pak, zase za pár desítek tisíců let, se další tvorové dočkají svýho Pythagora, Einsteina a spol., kteří, v zájmu pokroku (především samozřejmě pokroku ve vraždění), budou znova pracovat na příští zkáze.
červen 15, 2020 09:46
... : Josef Kouba
Vyřešit, jak společně dál, se lidstvo nedohodne. Hlad po komfortu a pohodlí je příliš silný. Peníze jsou magnet. Nyní nás již čeká jen jízda z kopce a hodně prudkého. Velice rád bych se mýlil, ale jiná možnost bohužel není. Národy se nedomluví.

červen 15, 2020 10:43
... : doktor
Proč diskutovat o něčem co nemá řešení !
červen 15, 2020 13:19
... : NČ
Proč nediskutovat o oddálení? Smysl nemá akorát nesmyslný blábolení o spojení lidstva a o vítězství pravdy a lásky.
červen 16, 2020 06:32

Powered by Azrul's Jom Comment
busy